Leren, wat is het?

Al vanaf je geboorte leer je, je hele leven lang. Maar wat is leren eigenlijk? Leren doe je niet alleen op school, maar overal, elke dag opnieuw. Er zijn verschillende concepten over leren. Hoe leer jij? Bij leren wordt snel aan school gedacht, dé plek om te leren. Gemiddeld ga je zo'n 14 jaar naar school om te leren. Maar niet alleen op school leer je, je leert overal. Buiten school heb je al leren lopen en praten als jong kind zijnde, maar je leert ook als je naar het nieuws kijkt of de krant leest. Naast het formele leren dat je op school doet, bestaat er dus ook het informele leren, zonder een leraar of een boek. Er zijn zoveel dingen die geleerd kunnen worden zoals kennis, sociale vaardigheden, motorische vaardigheden etc. Deze zijn allemaal zeer verschillend en dus niet onder 1 noemer te plaatsen.

Leerconcepties

Iedereen leert op een andere manier, deze manieren kunnen op verschillende manieren worden onderverdeeld. Een variant zijn de concepties van Vermunt.

Vermunt (1992 en 1997) onderscheidt 5 leerconcepties:

Opnameleerconceptie

Hierin wordt leren primair opgevat als het opnemen van kant en klare, extern aanwezige informatie. Bij de leeractiviteiten wordt de nadruk gelegd op het van buiten leren.

Constructieleerconceptie

Leren is het op actieve wijze verwerven van inzicht door het aanbrengen van relaties tussen nieuwe informatie en reeds aanwezige kennis, waardoor er aan nieuwe informatie persoonlijke betekenis wordt verleend.

Toepassingsleerconceptie

Degenen die deze opvatting huldigen zijn sterk gericht op de gebruikswaarde van kennis en zien leren voornamelijk als het kunnen toepassen van kennis en vaardigheden.

Stimuleringsleerconceptie

Voor lerenden met deze opvatting is het belangrijk, dat ze regelmatig stimulansen ontvangen om leeractiviteiten te (blijven) ontplooien. Met andere woorden; ze moeten door anderen worden aangezet om te leren, anders laten ze het afweten.

Samenwerkingsleerconceptie

Aanhangers van deze opvatting hechten uit overweging van steun veel waarde aan samenwerking met medeleerlingen en aan het verdelen van taken.

Iedereen heeft een eigen manier van leren, die kunnen worden onderverdeeld in bovenstaande concepties, of leermodellen.
Leren heeft dus altijd een inhoud. De leerinhoud kan bestaan uit verschillende dingen, informatie, vaardigheden, houdingen, gevoelens en bewegingen. Minder specifiek is het onderscheidt tussen vaardigheden en kennis. Romiszowski heeft in 1987 een tabel gemaakt voor vaardigheden.

Cognitieve vaardighedenPsychomotorische vaardighedenReactieve vaardighedenInteractieve vaardigheden
- Besluitvorming- Fysieke actieHebben betrekking op de eigen persoon; houdingen, gevoelens, gewoonten en zelfcontrole.Hebben betrekking op de ander
- Probleemoplossen- Scherp kunnen waarnemen
- Logisch denken

ReproductiefProductief
Toepassing van procedures Toepassing van principes en strategieën
Toepassen van bekende standaard procedures zoals algoritmen op vertrouwde typen problemen/opgaven Oplossen van een nieuwsoortig probleem met behulp van zelf te bedenken oplossingsmethoden
- Het schrijven van een grammaticaal correcte zin- Het schrijven van fictie
- Het uitvoeren van een staartdeling- Het toetsen van een stelling of theorie
Sensomotorische vaardigheden en geautomatiseerde handelingen Strategische en planningsvaardigheden; kunstzinnige en ambachtelijke vaardigheden
-Typen-Het ontwerpen van een lay-out
-Hardlopen-Volleybal spelen
-Schakelen-Algemene rijvaardigheid
Geconditioneerde gewoonten en houdingen Zelfcontrolevaardigheden; ontwikkelen van een eigen waardensysteem; zelfactualisatie
-Vermijden van bepaald gedragInter-persoonlijke controle en communicatievaardigheden
-Hebben van aandacht en waardering voor bepaalde zaken-Leiderschap
Sociale gewoonten en geconditioneerde responsen -Supervisie
-Goede manieren-Discussievaardigheden
-Vriendelijk in de communicatie-Overtuigingskracht

Samenvatting

  • Leren is altijd een activiteit van de lerende zelf, het is niet iets dat je kan overdragen aan iemand anders.
  • Leren heeft te maken met processen die zich in ‘iemands hoofd afspelen’ en dus niet altijd direct waarneembaar zijn.
  • Het resultaat van leeractiviteiten heeft een min of meer blijvend karakter en is op een later tijdstip herhaalbaar of reproduceerbaar. Wanneer je eens hebt geleerd te fietsen, kun je dat een jaar later ook nog.
  • Leren is niet alleen voorbehouden aan mensen, ook dieren kunnen leren.
  • Onderwijzen kan ook wel gezien worden als het stimuleren tot leren.

Deze verzameling van verschillende elementen maken het voldoende aannemelijk, dat een eenduidige en alomvattende definitie van leren erg moeilijk te geven is. Achter het begrip leren gaat een grote diversiteit van opvattingen, activiteiten, processen en invullingen schuil.
© 2010 - 2024 Revelation, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Leerstijlen - De leercyclus van KolbIeder mens leert op zijn of haar eigen manier. Leren is een proces dat uiteindelijk leidt tot gedragsverandering. De psy…
Leerstijlentest volgens psycholoog David KolbLeerstijlentest volgens psycholoog David KolbTest je leerstijl met de leerstijlentest van David Kolb. Kolb onderscheidt vier verschillende leerstijlen. Zo is de ene…
Hoe kun je het beste leren? Leer beter met deze tips!Heb je je wel eens afgevraagd waarom sommige kinderen en volwassenen beter leren dan anderen? Waarom sommigen moeite heb…

Ezelsbruggetjes – EconomieEconomie is natuurlijk een vak waarbij je veel moet leren. Het zijn vooral feitjes die je moet leren en dat valt soms ni…
10 tips om zonder stress door de examens te spartelen10 tips om zonder stress door de examens te spartelenTwee of driemaal per jaar is het weer zo ver: de examenperiode breekt aan! Stress bij leerlingen, leraars en ouders. Hoe…
Revelation (17 artikelen)
Gepubliceerd: 05-12-2010
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Studievaardigheden
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.