Help, mijn kind gaat naar groep 8

De tijd in groep 8 is voor leerlingen een heftige periode. Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt voor de toekomst. Toch kunt u ervoor zorgen dat de hectiek niet al te groot wordt voor uw kind. In dit artikel kunt u lezen wat u van groep 8 kunt verwachten en wat er van u verwacht wordt.

Help, mijn kind gaat naar groep 8!

Als uw oudste na de zomervakantie naar groep 8 gaat, dan herkent u zich waarschijnlijk wel in dat gevoel. Het gevoel dat het bijna afgelopen is op die vertrouwde basisschool. Het gevoel dat er al snel een nieuwe school gevonden moet worden. Het gevoel dat... kleine kindjes groot worden.

Dat gevoel kan ook omslaan in een lichte paniek. Want al die tijd is de schooltijd heel voorspelbaar verlopen. U kind kreeg 2 of 3 keer per jaar een rapport en daar werd in een 10 minuten gesprek over gesproken met de betreffende leerkracht. Schriftjes werden ingekeken, vriendelijkheden werden uitgewisseld en de leerkracht vertelde wat wel en wat niet zo goed ging. U heeft inmiddels een goed beeld van wat uw kind kan, denkt u... Maar nu staat die verschrikkelijke groep 8 voor de deur, met die strenge meester/juf die de boel in het gareel moet houden. Maar hoe zal dat dan gaan in groep 8? Wanneer moet ik naar nieuwe scholen gaan kijken? Wie vertelt mij naar welke scholen ik moet gaan kijken? Wat kan mijn kind eigenlijk aan? En wat niet? Genoeg vragen om s nachts badend in het zweet wakker van te schrikken. Ik zal proberen aan te geven wat u kunt verwachten, wat u moet doen en wat u zeker niet moet doen.

Stel vragen!

De leerkrachten op de school van uw kind hebben het beste voor met alle kinderen op school. En dat zijn vaak veel kinderen. Een leerkracht kan niet aan uw vragende blik zien wat er in uw hoofd omgaat. Stel dus de vraag die u wilt stellen en maak indien nodig een afspraak na schooltijd. Leerkrachten vinden het alleen maar prettig als ze u kunnen helpen en nee, u bent geen zeurouder als u een keer een gesprek met de leerkracht wilt.

Bekijk het leerlingvolgsysteem

Elke basisschool is verplicht een leerlingvolgsysteem te hanteren. Dat is een systeem waarin de leerkrachten de vorderingen van de leerlingen bijhouden. De leerlingen maken op school allerlei toetsen. Dat kunnen bijvoorbeeld toetsen zijn voor geschiedenis en aardrijkskunde (u weet wel, die toetsen waarvoor uw kind allerlei plaatsen in Noord-Holland of Frankrijk uit het hoofd moet leren), maar ook toetsen op het gebied van rekenen, spelling en begrijpend lezen. Dit zijn toetsen die bij de methode horen die de school gebruikt voor het aanleren van het vak. De Wereld in Getallen is bijvoorbeeld een methode voor rekenen en Taaljournaal een methode voor taal. Naast de toetsen die bij de methodes horen, is de school verplicht om toetsen af te nemen die los staat van die methodes. Deze worden niet-methodegebonden toetsen genoemd. De meeste scholen in Nederland hebben gekozen voor het leerlingvolgsysteem van Cito, ook wel bekend van de eindtoets. Op veel scholen maken de kinderen vanaf groep 1 dus al een Citotoets en niet alleen in groep 8. De toetsen van Cito heten bijvoorbeeld Taal voor Kleuters, Begrijpend Lezen of SVS (Schaal Vorderingen in Spellingvaardigheid). De uitslagen van de toetsen worden genoteerd in een computerprogramma en worden gewaardeerd met een letter.

  • A = De hoogst scorende leerlingen
  • B = De bovengemiddeld scorende leerlingen
  • C = De net onder gemiddeld scorende leerlingen
  • D = De ruim onder gemiddeld scorende leerlingen
  • E = De laagst scorende leerlingen

In de praktijk is het zo dat de A, B en C scores gezien worden als voldoende, waarbij een C score wel wat aandacht verdient. Een D score betekent dat de leerling extra aandacht moet krijgen voor het betreffende vak en een E score betekent dat de alarmbellen gaan rinkelen.

Uw leerkracht kan u op de computer prachtige grafieken laten zien die het verloop van de scores van uw kind door de jaren heen laten zien. Vraag naar die grafieken. Het is uw kind. U heeft er recht op.

Entree toets

Als we er vanuit gaan dat de school van uw kind, gebruik maakt van Cito producten, dan heeft uw kind waarschijnlijk een entree toets gemaakt aan het eind van groep 7. De uitslag van deze toets krijgt u aan het eind van groep 7 of aan het begin van groep 8 uitgereikt. Helaas is het briefje van het cito niet voor iedereen even duidelijk en zult u zich door begrippen als percentielscore heen moeten worstelen. Mocht u niet goed begrijpen wat er precies op het scoreformulier staat, loop dan even langs bij de leerkracht. Hij of zij kan u precies uitleggen wat voor informatie er gegeven wordt. De entreetoets is voor de leerkracht van groep 8 een handig hulpmiddel om te zien welke leerlingen individueel bijgespijkerd moeten worden en waar klassikaal veel aandacht aan moet worden besteed.

Hoe zit dat met die open dagen?

Elke middelbare school wil zo veel mogelijk leerlingen binnen halen. Ze zullen er dus alles aan doen om hun school zo goed mogelijk te verkopen. Bekend zijn de natuurkundeproefjes waarbij de haren van nieuwe leerlingen omhoog gaan en de lesjes Engels waar nieuwe woordjes worden geleerd. Ook zijn er vaak doemiddagen waar aspirant-leerlingen naar toe kunnen. Ga naar zo veel mogelijk open dagen, ook als u al een keuze heeft gemaakt. Uw kind zal niet de eerste zijn die na het bezoeken van verschillende scholen een heel andere mening heeft dan daarvoor. Bedenk wel dat scholen zich op de beste manier verkopen. Let dus vooral op hoe docenten en leerlingen op elkaar reageren en hoe docenten op uw kind reageren. Probeer de sfeer te voelen en bekijk met uw kind de hele school. Hoe is de kantine? Is het een grote of juist een kleine school? Ziet alles er verzorgd uit? Let op alles en maak dan samen met uw kind de keuze. Mocht uw kind speciale aandacht nodig hebben en wilt daar vragen over stellen, maak dan een aparte afspraak met de vertegenwoordiger van de eerste klassen. Die kan u precies vertellen wat u wel en wat u niet van de school kunt verwachten.

Hoe weet ik naar welk niveau mijn kind moet?

Het voorgezet onderwijs in Nederland is opgedeeld in drie niveaus, namelijk het VWO, de HAVO en het VMBO. Onder het VWO vallen het Gymnasium en het Atheneum, de HAVO is gewoon de HAVO en het VMBO wordt opgedeeld in vier niveaus te weten de Theoretische Leerweg, de Gemengde Leerweg, de Kaderberoepsgerichte Leerweg en de Basisberoepsgerichte Leerweg. Het VMBO bestaat uit de vroegere MAVO en LBO scholen.

Het is lastig vast te stellen welk niveau voor uw kind geschikt is, omdat u dan gegevens van school nodig heeft. Toch kunt u, door goed naar uw kind te kijken, vaststellen voor welk niveau uw kind in aanmerking komt. Vindt uw kind het heerlijk om buiten te spelen en met de handen te werken. Is leren echt een probleem en wordt er nooit een boek gelezen, dan is een keuze voor het VMBO misschien de beste optie. Kan uw kind makkelijk leren, maar heeft hij/zij ook nog veel andere interesses dan is de HAVO meestal de school die het beste aansluit. Heeft uw kind veel interesse in leren en gaat het leren hem/haar heel makkelijk af. Herkent u in uw kind een onderzoeker die steeds maar meer wil weten, dan kunt u het beste voor het VWO gaan. Let wel dat op het VWO een andere inzet wordt gevraagd dan op de basisschool. Waar uw kind misschien met twee vingers in de neus de basisschool doorloopt, zal er op het VWO echt gewerkt moeten worden.

Let op groepsdruk

In het hoofd van een kind in groep 8 zijn zaken als goede leerlingbegeleiding en huiswerkbegeleiding van ondergeschikt belang aan waar de vriendjes en vriendinnetjes naartoe gaan. In een groep 8 gebeurt het vaak dat er heel vroeg in het schooljaar een aantal kinderen uitspreekt naar welke school ze gaan, waarna een groot deel van de meute die keuze volgt. Want een kind wil niet alleen naar een nieuwe school gaan. Kinderen die naar de middelbare school gaan, houden echter zelden de vriendengroep die ze ook al op de basisschool hadden. Natuurlijk zal een heel hechte vriendschap blijven bestaan, maar kinderen veranderen en ze maken kennis met heel veel nieuwe kinderen. In de eerste klas van het Voortgezet onderwijs zullen nieuwe vriendschappen ontstaan. Let dus op dat uw kind de juiste argumenten heeft om voor een school te kiezen. Alleen maar omdat de rest van de klas ook naar die school gaat is niet genoeg.

Wie beslist naar welke school mijn kind gaat?

Op die vraag is een kort antwoord te geven. Dat bent u, samen met uw kind. Toch hebben ook anderen wat te zeggen over de keuze die u maakt. Voor of na de uitslag van de cito-eindtoets (dat hangt van de school af) heeft u met de leerkracht van uw kind een adviesgesprek. Tijdens dat gesprek geeft de leerkracht aan welk niveau hij in gedachten heeft voor uw kind. Het maakt niet zo veel uit of u het daar wel of niet mee eens bent. De leerkracht baseert zich op toetsuitslagen, werkhouding en karakter en zal niet snel het advies veranderen. Daarnaast is de uitslag van de cito-eindtoets ook een belangrijk gegeven voor de scholen voor voortgezet onderwijs. U zult op veel voorlichtingen horen dat de uitslag van de citotoets niet alleszeggend is en dat het advies van de leerkracht van groep 8 sterk meetelt, maar vergis u niet. Alle scholen voor Voortgezet onderwijs kijken naar de cito uitslag. Zij hanteren daarbij ongeveer de volgende verdeling:
  • 545 550 VWO
  • 537 544 HAVO
  • 536 en lager VMBO

Uiteraard zijn er allerlei varianten mogelijk zoals een Theoretische Leerweg/HAVO advies enz.. Ook is het mogelijk dat bovenstaande verdeling niet door elke school wordt gehanteerd. Elke school maakt zijn eigen regels, maar er wordt zeker naar de einduitslag van de cito toets gekeken.

Als u de einduitslag van de cito-toets binnen heeft en u heeft het advies van de leerkracht van groep 8 gekregen, kunt u een school uitzoeken. De school voor Voortgezet Onderwijs zal uw aanmelding bekijken en overgaan tot plaatsing van uw kind, tenminste, als de school het eens is met de aanmelding. Mocht uw kind 529 op de cito-toets hebben gescoord en een VMBO advies hebben gekregen, dan zal een Gymnasium uw kind niet plaatsen. U kunt dan nog een tweede toets aanvragen, maar u zou er ook goed aan doen om op de expertise van de leerkracht van groep 8 te vertrouwen. Met andere woorden, u bent vrij om de school voor uw kind te kiezen, maar de school is ook vrij om uw kind niet toe te laten op basis van het advies van de leerkracht van groep 8 en de toetsscore.

Inschrijven op de nieuwe school, hoe werkt dat?

Vaak speelt de leerkracht van groep 8 een belangrijke rol bij het inschrijven van uw kind. U ontvangt van de leerkracht een inschrijfformulier voor de betreffende school en u kunt het ingevulde inschrijfformulier, samen met een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie weer teruggeven aan de leerkracht. Vaak moet u ook een pasfoto bijvoegen. De leerkracht verzamelt dan alle formulieren en voegt daar het scoreformulier van de cito-eindtoets aan toe. Als alle formulieren binnen zijn, stuurt de leerkracht alles op naar de betreffende school.

Let wel, het is natuurlijk uw kind dat naar de nieuwe school gaat. Er is dus niks mis mee om zelf actie te ondernemen en de school voor Voortgezet onderwijs te bellen voor een inschrijfformulier. Dat formulier kunt u dan invullen en weer terugsturen. Vaak vinden de scholen voor Voortgezet onderwijs het fijn om de inschrijving via de basisscholen te laten verlopen.

Na maart lekker genieten

Nadat de stress van de schoolkeuze achter de rug is, kunt u samen met uw kind genieten van de laatste maanden op de vertrouwde basisschool. De kinderen zullen nog veel moeten leren, maar er is ook ruimte voor leuke dingen. Vaak gaan de leerlingen op schoolkamp en bereiden ze een musical voor. Probeer zoveel mogelijk mee te helpen bij activiteiten want het geeft u en uw kind een leuke tijd om op terug te kijken.
© 2011 - 2024 Hjalmar, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De Cito-toets oefenenDe Cito-toets oefenenDe Cito-toets in groep 8 bepaalt voor een groot deel naar welk niveau de kinderen zullen gaan op het voortgezet onderwij…
Een middelbare school kiezenJe zit in groep acht en je moet een middelbare school kiezen. Het is een belangrijke keuze. Waar moet je op letten om ee…
Kritiek op de Cito toets (Cito eindtoets en entreetoets)Kritiek op de Cito toets (Cito eindtoets en entreetoets)In het verleden werd de Cito toets (ook wel Cito eindtoets genoemd) steeds meer gezien als een soort eindexamen voor de…
De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (opvolger van de Cito-toets) is een toets die door de meeste basisscholen gekozen wordt als eindto…

Activiteiten voor kinderen in de lenteHet is weer lente en alles komt opnieuw in bloei. Natuurlijk geweldig om te zien en te beleven voor kinderen. Lekker naa…
Van hbo naar de universiteitVan hbo naar de universiteitVele hbo-studenten maken de stap naar de universiteit met een bachelor of een propedeuse, maar de vraag die veel hbo-stu…
Hjalmar (3 artikelen)
Gepubliceerd: 05-07-2011
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.