De voor- en nadelen van een continurooster

De voor- en nadelen van een continurooster Steeds meer scholen kiezen voor het continurooster (dit rooster wordt ook wel het Hoorns model genoemd). Voor het wijzigen van een schoolrooster moeten ouders geraadpleegd worden. Het is dan goed om te weten wat een continurooster is en wat de de voor- en nadelen van een continurooster zijn. Ook is het goed om te weten of een school zomaar de lestijden mag veranderen en of school geld mag vragen voor de overblijf bij een continurooster?

Wat is een continurooster?

Bij het continue rooster blijven de leerlingen van de school verplicht tussen de middag over op school. De pauze tussen de middag maakt deel uit van de schooltijd.

Waarom het continurooster?

De lange pauze tussen de middag in Nederland komt nog uit de tijd dat er tussen de middag warm werd gegeten. Inmiddels zijn er nog maar weinig gezinnen waar dit gebeurt. Daarnaast werkt een groot deel van de ouders tussen de middag waardoor veel kinderen in deze pauze hun brood op school moeten eten. Lang niet altijd verlopen deze pauzes op school even rustig. Een deel gebeurt met de leerkrachten. Een ander deel met pedagogische medewerkers van de tussenschoolse opvang (tso) of vrijwilligers. Deze laatste groep is steeds moeilijker te vinden omdat de ouders werken en anders met hun eigen kinderen thuis willen eten.

Door invoering van het continurooster eten alle kinderen kort op school met de leerkracht, waarna ze nog een kwartier tot half uur spelen. Dit laatste gebeurt bij toerbeurt door leerkrachten of vrijwilligers of pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang (bso). De onderbreking van het schoolprogramma is korter en vloeiender. Eén van de belangrijkste argumenten van leerkrachten voor het continurooster is dan ook het creëren van rust in de klas doordat het weer-opstart-moment na de thuis- of soms onrustige lunch en lange pauze op deze manier verdwijnt. Kinderen blijven in het ritme en pakken het lesprogramma ’s middags makkelijker op.

Invulling continurooster

Het continurooster kan op verschillende manieren ingevuld worden. Soms wordt er gekozen voor het vijf-gelijke-dagenmodel, waarbij leerlingen elke dag dezelfde tijd beginnen en elke dag dezelfde tijd eindigen (de vrije woensdag en/of vrijdagmiddag vervalt). Er zijn ook scholen met een continurooster die wel een vrije woensdag- of vrijdagmiddag hebben. Op die dag wordt er dan niet op school gegeten.

Wet flexibilisering schooltijden

Sinds 1 augustus 2006 is de Wet flexibilisering schooltijden van kracht. Sindsdien mogen scholen zelf de lestijden bepalen, zolang er maar 7520 lesuren (onderwijstijd) in acht jaar worden gegeven.

Verschil schooltijd en onderwijstijd

Onder schooltijd wordt verstaan de tijd dat leerlingen daadwerkelijk aanwezig moeten zijn. Schooltijd is iets anders dan onderwijstijd. Onder onderwijstijd valt dat deel van de schooltijd waarin de leerlingen daadwerkelijk les krijgen.

Voor-, tussen- en naschoolse opvang

Vanaf 1 augustus 2007 hebben scholen de verplichting om te zorgen voor de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Deze maatregel heeft er onder andere voor gezorgd dat steeds meer scholen overstappen naar een continurooster. De tussenschoolse opvang is lang niet altijd even makkelijk te regelen. Vrijwilligers zijn moeilijker te vinden doordat meer ouders werken en tussenschoolse opvang is vaak duur. Bij een continurooster zijn de pauzes korter en de onderbreking (in de vorm van een lange pauze waarin kinderen eventueel thuis kunnen eten) verdwijnt.

Mag er geld gevraagd worden voor de overblijf bij een continurooster?

Bij een continurooster moeten de kinderen op school eten. Ze mogen tussendoor niet naar huis, ook niet als ze dit willen. De overblijf is verplicht en maakt deel uit van de schooltijd. De school mag hiervoor geen kosten in rekening brengen. De school mag hooguit vragen om een vrijwillige bijdrage.

Voordelen continurooster

De voordelen van een continurooster zijn;
 • Het is makkelijker voor ouders om hun werktijden op school af te stemmen.
 • Kinderen hoeven maar twee keer (in plaats van vier keer) door het drukke verkeer (veiliger).
 • Ouders hoeven hun kind maar één keer te brengen en te halen.
 • Jongere broertjes en zusjes hoeven ook maar één keer heen en weer.
 • Door op één plek te blijven, ontstaat er meer rust voor de kinderen.
 • Afhankelijk van de keuze van het continurooster vervalt de voorkeur voor de maandag, dinsdag en donderdag.
 • Kinderen zijn eerder thuis.
 • Naschoolse- of buitenschoolse opvang heeft meer tijd voor activiteiten.
 • Sport-, muziek- en cultuurverenigingen hebben meer tijd om hun activiteiten aan te bieden.

Nadelen continurooster

De nadelen van een continurooster zijn;
 • Voor sommige ouders is het juist lastig dat de school eerder uit is.
 • Kosten van de naschoolse- (nso) of buitenschoolse opvang (bso) kunnen hoger worden doordat er meer uren moeten worden afgenomen.
 • Kinderen kunnen tussen de middag niet even naar huis en daar in een kleine omgeving even tot rust komen.
 • Geen keuze tussen wel of niet overblijven.

Mag een school de schooltijden veranderen/wijzigen?

Bij een wijziging of verandering van de schooltijden en opvang moet een school altijd de ouders raadplegen. In de praktijk betekent dit dat ouders de kans moeten hebben om er iets van te zeggen. Ze hebben geen stemrecht (kan wel) en hun mening hoeft niets te betekenen te hebben in de besluitvorming.
© 2014 - 2024 Opgroeien, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Wat is het continurooster en wie geeft hiervoor de doorslag?Wat is het continurooster en wie geeft hiervoor de doorslag?Anno 2020 werkt meer dan de helft van de basisscholen met een continurooster, een rooster waarbij de leerlingen ook tuss…
Bijbaan als overblijfjufBijbaan als overblijfjufEr zijn verschillende benamingen voor een overblijfjuf zoals TSO medewerker of overblijfkracht. Ze komen op hetzelfde ne…
Het alcoholgebruik minderen: wel of niet?Het alcoholgebruik minderen: wel of niet?Het is niet gek dat je er lang over doet te besluiten of je wel of niet aan je alcoholgedrag gaat werken. Het kan zijn d…
Voor- en nadelen leasen en kopen autoVoor- en nadelen leasen en kopen autoHet kopen van een auto heeft zijn voordelen, maar ook het leasen ervan heeft voordelen. Zo hebben ze ook beiden nadelen.…

Het ontstaan van straatnamenHet ontstaan van straatnamenDe meeste mensen hebben als kind al heel vroeg hun adres moeten leren van hun ouders. Nou ja het hele adres was misschie…
Piloot worden bij Stella Aviation AcademyPiloot worden bij Stella Aviation AcademyPiloot worden, voor vele jongens en meisjes een droom. Is het alleen een droom of kan dit ook werkelijkheid worden? Via…
Bronnen en referenties
 • www.onderwijsgeschillen.nl
 • www.ouders.nl
 • www.onderwijsinspectie.nl
 • ‘Continurooster’ (www.avs.nl, 10 januari 2007)
 • 'Alle basisscholen moetn een continurooster hanteren' (De Telegraaf, 14 februari 2014)
 • www.rijksoverheid.nl
 • ‘De stille revolutie van het continurooster’ door wouter Boonstra (www.intermediair.nl, 4 juni 2013)
 • www.its-nijmegen.nl
Reacties

Erwin, 23-09-2015
U vergeet nog een groot nadeel en dat is dat kinderen de woensdag en de vrijdagmiddag vrij zijn en er meer ruimte is om juist iets anders te kunnen doen. Vooral voor kinderen van de onderbouw is een breek in de week erg prettig. Kunnen ze even tot rust komen wanneer nodig. Reactie infoteur, 24-09-2015
Er zijn scholen met een continurooster die wel een vrije woensdag- of vrijdagmiddag hebben.

Sjoerd, 29-11-2014
De laatste regel van dit artikel zegt 'Ze hebben geen stemrecht (kan wel) en hun mening hoeft niets te betekenen te hebben in de besluitvorming.' De MR (medezeggenschapsraad: gekozen door de ouders) heeft, zo ver ik weet, wél instemmingsrecht. Zonder instemming van de MR: geen wijziging in schooltijden. Reactie infoteur, 30-11-2014
Zo makkelijk ligt het niet. 'In de meeste scholen is het oer-Hollandse poldermodel uitgangspunt: we komen er samen wel uit. In die geest verlopen ook de meeste besprekingen tussen medezeggenschapsraad en directie. Toch kan het voorkomen dat de
neuzen echt niet dezelfde kant op komen te staan. Wat dan?
De leiding hoeft adviezen van de mr niet op te volgen; dat is de ingebouwde beperking van adviesrecht. Het instemmingsrecht dat de mr op sommige punten heeft, lijkt een sterker wapen. Simpel gezegd: zolang de mr instemming weigert, kan de directie haar omstreden plan niet uitvoeren. Een mr die deze stap zet, moet daar goede gronden voor hebben. Zo’n weigering betekent meestal niet dat het plan van tafel is, maar is het begin van
een nieuwe gesprekkenronde met als doel overeenstemming.
Medezeggenschap is wat anders dan zeggenschap en er moet altijd redelijk
overleg zijn met respect voor elkaars standpunten, vindt de wetgever. Blijkt
een meningsverschil niet in eigen huis oplosbaar, dan kan het worden
voorgelegd aan de geschillencommissie, die voor het hele primair onderwijs
werkt. De commissie beoordeelt onder andere of de twistende partijen in
redelijkheid op hun strepen zijn blijven staan. Daarbij staat voorop dat zowel
mr als schoolbestuur de overlegprocedures correct hebben afgewikkeld en
goed naar elkaars argumenten hebben geluisterd. Verder kijkt de commissie
naar de ruimte die de medezeggenschapsregels geven.
Het afdwingen van een bepaalde beslissing is vrijwel onmogelijk; wel kan de medezeggenschapsraad altijd eisen dat hij mee mag praten, want de wet is
duidelijk: de mr mag over alle schoolzaken spreken met de schoolleiding.' (Bron: Ik in de MR?!, www.infowms.nl, 30 november 2014)

Opgroeien (75 artikelen)
Laatste update: 22-09-2017
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 8
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.