Werkstuk: Hamlet van Shakespeare

Dit is een werkstuk over Hamlet, geschreven door Shakeaspere. Hamlet gaat over een man die er achter komt dat zijn vader, de koning van Denemarken, vermoord is en hierop reageerdt door wraak te nemen.In dit werkstuk wordt antwoord gegeven op 10 vragen met betreking tot Hamlet en Shakespeare Deze bevat de antwoorden op 10 vragen over het werk Hamlet en het leven van William Shakespeare. Voor het gebruik van citaten hebben we het boek New Swan Shakespeare, Advanced Series, Hamlet gebruikt. Het noemen van regels verwijst dus ook terug naar de regels genoemd zoals in dat boek.

Zoek een aantal (minstens 4) opvallende feiten uit Shakespeares leven, en licht deze kort toe

Het was eenvoudig iets over Shakespeare te vinden, totdat het dus belangrijke feiten waren over zijn leven zelf, omdat het toch nog wel een lange tijd geleden is dat hij leefde. Ergens lazen we dat er veel gedebatteerd wordt over veel van zijn leven. Dus dan zijn niet alle dingen die je kunt vinden even betrouwbaar. De volgende feitjes hebben we kunnen vinden:
 • William Shakespeare is waarschijnlijk geboren op 23 april (St. George’s day) ,1564 te Stratford-upon-Avon. Veel mensen hebben het over de 26e, maar hiermee wordt zijn doopdag bedoeld. Omdat in die tijd kinderen na 3 dagen werden gedoopt wordt de 23e als zijn waarschijnlijke geboortedag gezien. In totaal hadden John Shakespeare and Mary Arden Shakespeares, Williams ouders, 8 kinderen. Hij is overleden in 1616 op zijn waarschijnlijke verjaardag, en werd in de parochiekerk begraven
 • Zijn eerste onder eigen naam gepubliceerde werken zijn de epische gedichten Venus and Adonis (1593) en Lucrece (1594). In deze keuze van zijn onderwerp volgt Shakespeare de gewoonte van zijn tijd: het navertellen van episoden uit de klassieke oudheid
 • Hij ging tot zijn 14de naar de Grammarschool. Op deze opleiding ~ met veel Latijn in het vakkenpakket ~ heeft hij als jongen zeker kennis heeft gemaakt met verhalen van Ovidius, komedies van Plautus en waarschijnlijk tragedies van Seneca. Zijn vader was een jaar "burgemeester" in Stradford en nodigde beroepstoneelspelers uit om op te treden in de Guild Hall. Het lijdt geen twijfel dat Williams liefde voor het toneel hier is ontstaan.
 • In 1582 trouwt hij op 18 jarige leeftijd met de acht jaar oudere Anne Hathaway, waarschijnlijk omdat zij op dat moment in verwachting is van een kind. Zes maanden na hun huwelijk wordt dochter Susanna geboren. In 1585 volgt de tweeling Hamnet en Judith. De twee dochters zullen later trouwen met mannen uit Stratford.
 • Zijn zoon Hamnet, stierf op 11 jarige leeftijd aan de pest.
 • William Shakespeare was eerst begonnen met acteren en begon pas later met het schrijven van toneelstukken. Dit was vrij ongewoon en controversieel voor een toneelschrijver in die tijd, daardoor werd hij eerst niet geaccepteerd.

In Londen staat een reconstructie van een theater uit Shakespeares tijd. Hoe heet dat? Zoek uit wat de verschillen zijn tussen zo’n theater en een moderne schouwburg.

De reconstructie die hier bedoeld wordt, is het “Globe Theatre” Dit was een theater uit de tijd van koningin Elizabeth I. Het werd gebouwd rond 1598 en verschillende stukken van William Shakespeare werden er voor het eerst opgevoerd! Het rieten dak van dit theater kwam in brand te staan door een kanonschot tijdens een opvoering van 'Henry VIII', Meteen werd toen het theater herbouwd, deze keer met een pannendak. Net als vele andere theaters rond 1640, werd dit theater gesloten door de Puriteinen. In 1644 werd het gesloopt om plaats te maken voor woonhuizen. Het theater werd herbouwd en geopend in 1997. Het ligt op korte afstand van de oorspronkelijke plek. Toch is de nieuwe globe niet een exacte nabootsing: nu kunnen er 1500 mensen plaats nemen, terwijl er in 1598 wel 3000 personen konden gaan zitten. Er is wel een sprinklerinstallatie aangebracht. Behalve dat er tegenwoordig voorstellingen in dit theater gegeven worden, is er ook een expositie over het leven van William Shakespeare die er opgevoerd werden in zijn tijd.

Zoals al in de vraag duidelijk is, zijn er wel wat verschillen tussen dit theater en de schouwburg zoals wij die kennen!

De moderne schouwburgen zijn overdekt. Het globe Theatre is zoals je hier kan zien op de tekening en foto, zoals deze toen gebruikt werd voor de stukken van Shakespeare, open. Zo hadden ze nooit het probleem dat ze lampen nodig hadden, iets wat in een moderne schouwburg een noodzaak is.

Verder is het podium in een moderne schouwburg zo geplaatst, dat het publiek er alleen maar voor zit, soms een beetje schuin vanaf de zijkant, maar in het Globe Theatre, zie je dat het podium lost staat van de muur, en in het midden van het cirkelvormige gebouw staat, zo zit het publiek om het podium heen. Ook dit is anders dan in een moderne schouwburg, want daar heeft de zaal een ovaalvorm, en in het theater van Shakespeare is de zaal rond.

Werk het karakter uit van een van de volgende personen:

 • Claudius
 • Gertrude
 • Ophelia
 • Polonius

Ophelia

Ophelia, Dochter van de raadsheer Polonius. Haar broer is Leartes, hij studeert in Frankrijk.
Ophelia is rond de 15 á 20 jaar oud. Een precieze leeftijd wordt niet gegeven.

Ophelia wordt weergegeven in de film als een lief, vriendelijk en beleefd meisje. Ze houdt van Hamlet maar mag van haar vader niet meer met Hamlet omgaan, hij zou een risico zijn voor haar maagdelijkheid en waardigheid. Ze is er dan ook kapot van wanneer hij doet alsof hij gek is en niks om haar geeft. Wanneer haar vader wordt vermoord door Hamlet wordt ze gek en verdrinkt uiteindelijk. Of ze zelfmoord pleegt of verdrinkt door een ongeluk is niet duidelijk.

De persoonlijkheid van Ophelia:
Ophelia is een meisje dat altijd naar haar vader luistert als hij haar een opdracht geeft. Dat dus ook wanneer hij haar verbiedt om nog met Hamlet om te gaan, de man van wie ze houdt. Dit geeft weer dat ze een persoon is die goed te vertrouwen is. Ze is verliefd op Hamlet, maar zoals eerder gezegd mag ze niet met hem omgaan van haar vader. Haar vader Polonius verdenkt Hamlet er op gegeven moment gek te zijn geworden van zijn onbeantwoorde liefde aan Ophelia. Dit leidt tot een van de vele afluisteringen in het stuk.
Ophelia wordt beschreven als een heel mooi meisje verder uiterlijke beschrijvingen hebben we niet kunnen vinden.
Omdat er in de tijd van Hamlet weinig rekening werd gehouden met vrouwen wordt er ook maar weinig naar Ophelia geluisterd of aan haar wensen gehoor gegeven. Wanneer Hamlet haar vader vermoordt wordt ze verscheurd door het feit dat ze loyaal wil zijn aan haar vader maar ook ongelofelijk veel van zijn moordenaar houdt. Dit leidt uiteindelijk tot haar eigen gekte.
Het verhaal van Ophelia lijkt veel op het verhaal van Hamlet, beiden een vader verloren, een liefde voor iemand hebben die onbeantwoord lijkt en uiteindelijk een ongelukkige dood hebben.

Gertrude:

Gertrude, de weduwe van Hamlet Sr en de vrouw van zijn broer Claudius. Haar zoon is Hamlet Jr., de hoofdrolspeler in het stuk.
Ze zal tussen de 40 en 50 jaar oud zijn gezien het feit dat ze een volwassen zoon heeft. Veel ouder dan 50 jaar kan ze niet zijn omdat mensen in die tijd meestal niet ouder werden dan 60 jaar.

In de film wordt Gertrude weergegeven als een vriendelijke en liefdevolle vrouw, wel is ze vrij naïef en is eenvoudig te beïnvloeden.

De persoonlijkheid van Gertrude:
Gertrude is een moeder die veel van haar kind houdt en ook alles zou doen om dit kind te beschermen van elk eventueel kwaad. Verder is ze het soort vrouw die zwijgzaam naast haar man zal blijven staan en eenvoudig te beïnvloeden is. Ze zal ook niet snel voor zichzelf opkomen.
Hamlet lijkt haar niet erg slim te vinden en wanneer hij een keertje boos op haar wordt schreeuwt hij uit: “Frailty thy name is woman”. Act I, scene II, line 146

De relatie tussen Ophelia en Gertrude:
In de film hebben Ophelia en Gertrude geen intensieve relatie, ze gaan niet veel met elkaar om, alleen als het moet of als ze elkaar toevallig tegenkomen. Dit lijkt in het stuk ook zo te zijn. Het is een verhouding die je zou verwachten tussen een koningin en de dochter van de raadsheer.

Werk op soortgelijke wijze de relatie uit, tussen Hamlet en een van de vier personen uit de vorige vraag.

Wij hebben hier gekozen voor Gertrude, de moeder van Hamlet, omdat we haar rol in het stuk interessant vonden. Hamlet waardeert zijn moeder enorm, totdat zij met de moordenaar van zijn vader trouwt: Claudius, Hamlets oom en de broer van Hamlet Sr. Dit doet zij 2 maanden na de dood van Hamlets vader. Vanaf dan begrijpt Hamlet zijn moeder niet meer: hij denkt dat ze geen gevoelens meer heeft, en dat maakt hem erg boos, vooral op haar. (In de film zie je dat hij haar bedreigt, een klein stukje voordat de geest van zijn vader weer opkomt, en in de deuropening staat) Tegelijkertijd begrijpt Gertrude niet dat Hamlet zo veel aan het rouwen is. Dit geeft hem het gevoel dat ze vreselijk zwak is, “She's not regretful, but she's happy”. Terwijl Hamlet aan het rouwen is, om de dood van zijn vader, is zijn moeder gewoon aan het feesten. Later in het verhaal wil Gertrude graag dat zijn zoon met Ophelia trouwt, maar dit is iets wat Polonius niet wil. (Polonius is de vader van Ophelia) Hij geloofd dat Hamlets waanzin waar is, en dat hij zijn dochter gebruikt. Uiteindelijk denkt Hamlet alleen maar, dat zijn moeder diep in haar hart, nog steeds veel van zijn vader houdt, maar dat ze hem probeert te vergeten.

Hamlet steekt nog al eens de draak met Polonius. Geef minstens 3 voorbeelden.

Wanneer hij Ophelia bezoekt, en hij haar helemaal van streek maakt.

Bladzijde 39/40 van het Nederlandse deel.
 • Vanaf het moment dat Ophelia opkomt tot het moment dat Polonius en Ophelia afgaan.
 • Hamlet heeft besloten zich als “gek” te gedragen en gaat in deze staat ook naar Ophelia toe. Hier gedraagt hij zich heel raar tegenover Ophelia, het geen zij bericht aan haar vader.
 • Haar vader (Polonius) had Ophelia opgedragen Hamlet’s brieven te weigeren en hem te verbieden bij haar te komen, wat zij dus ook tegen Hamlet heeft gezegd. Aangezien Hamlet zich zo raar gedroeg concludeert Polonius hier uit dat Hamlet gek is geworden van liefde. Hamlet speelt het echter met opzet zo, iets wat Polonius niet weet, en hij houdt Polonius dus voor de gek.

Wanneer Hamlet door Polonius aangesproken wordt, als Hamlet een boek aan het lezen is.

Bladzijde 46 t/m 48 van het Nederlandse deel.
 • Vanaf het moment dat Hamlet lezend opkomt tot het moment dat Polonius af gaat.
 • Polonius spreekt Hamlet aan terwijl deze aan het lezen is. Het is een nog al vreemd gesprek, omdat Hamlet er voor zorgt dat hij als gestoord overkomt. Polonius vind Hamlet ook raar praten en concludeert dat hij inderdaad toch echt gek is geworden door de onbeantwoorde liefde voor Ophelia, aangezien Hamlet over haar blijft praten.
 • Polonius wordt dus voor de gek gehouden want Hamlet weet maar al te goed waar hij mee bezig is en heeft Polonius volledig door.

Wanneer Hamlet Ophelia ziet in de voorzaal bij de geplande ontmoeting.

Bladzijde 64 t/m 67 van het Nederlandse deel.
 • Vanaf het moment dat Hamlet opkomt tot het moment dat hij weer afgaat.
 • Hamlet ziet Ophelia in de voorzaal en gaat naar haar toe. Hij verwacht echter al dat dit een “proef” is en dat hij afgeluisterd wordt. Daarom doet hij weer heel raar tegen Ophelia.
 • Hij zegt zelfs dat hij inderdaad gek is geworden door “de verleidkunst”. Hij geeft hier echter ook een hint over wat hij van plan is. Hij zegt namelijk dat iedereen die al getrouwd is, op een na, gewoon mag blijven.
 • De koning die ook het gesprek meeluisterde vind niet dat Hamlet gek is van liefde maar dat er iets in zijn hoofd speelt. Polonius blijft echter geloven in zijn eigen idee over de gekte van Hamlet. Hamlet heeft er dus voor gezorgd dat de koning niet gelooft in wat Polonius zegt, maar dat Polonius er stellig van overtuigt blijft. Hier zit Hamlet dus ook met Polonius te “spelen”.

Voor het toneelstuk, nadat Hamlet met Polonius heeft gesproken en Hamlet naast Ophelia wil gaan zitten.

Bladzijde 72/73 van het Nederlandse Deel.
 • Vanaf dat de koningin vraagt of Hamlet bij haar komt zitten tot het moment dat de trompet speelt.
 • Hamlet gaat bij Ophelia zitten en doet tegen haar alsof hij echt tot over zijn oren verliefd is op haar. Dit is weer een bevestiging voor Polonius, dat de gekte van Hamlet te maken heeft met de onbeantwoorde liefde van Ophelia, zijn dochter.
 • Echter ook deze keer speelt Hamlet toneel, en hij houd Polonius dus weer voor de gek.

Wanneer begint Hamlet te doen alsof hij gek is?

Hamlet begint te doen alsof hij gek is nadat hij de geest van zijn vader heeft gezien.

Waarom doet hij dat?

Hij wil Claudius vermoorden, zoals zijn vader hem ook opdroeg te doen. Hamlet bedacht zich dat gekken niets kwalijk kan worden genomen, dus ook geen moord. Hij besloot zich dus als gek voor te doen zodat hij nergens op aangesproken kon worden. Ook kan hij zo ongemerkt er achter komen of Claudius werkelijk schuldig is aan de dood van Hamlet’s vader.

Hij houdt het niet altijd even consequent vol. Geef voorbeelden.

 • Wanneer hij Ophelia spreekt tijdens de geplande ontmoeting zegt hij dat zij niemand moet geloven (Engelse versie, bladzijde 11, regel 129) Act III, scene I
 • Wanneer hij naar zijn moeder gaat (engelse versie, bladzijde 89/90 Act III scene I) na het toneelstuk. Hij vertelt haar wat hij weet, hij vertelt haar over de moord, alleen niet in directe woorden. Toch zegt hij haar belangrijke dingen. Hieruit zou zijn moeder kunnen concluderen dat Hamlet helemaal niet gek is, maar alleen de gek speelt.
 • Wanneer Hamlet zegt dat zijn voordoen te maken heeft met welke kant de wind uit waait (van de film) hier zegt hij dus dat hij de controle heeft over wanneer hij wel en niet zich voor doet als een gek.

Waarom handelt Hamlet niet

Na de ontmoeting met de geest

Hamlet had de geest van zijn vader nog maar 1 keer ontmoet. Hamlet wist dus nog niet zo goed wat voor een geest het was. Het kon net zo goed een kwade geest zijn (lucifer, de duivel). In dit geval zou er niets van waar zijn dat zijn vader vermoord was, en zou dit alleen verteld worden om Hamlet een moord te laten begaan en hem zo dus te laten verdoemen. Hamlet moest eerst zekerheid hebben dat het een goede geest was, voor hij over kon gaan tot daden. Daarom handelt Hamlet niet direct na de ontmoeting met de geest.

Direct na het toneelstuk

De precieze reden hier van is niet bekend, maar wij kunnen er wel enkele redenen voor bedenken:
 • Hamlet wou Claudius niet vermoorden in het bijzijn van zijn moeder, die van Claudius hield.
 • Hamlet vond een moord plegen, zelfs al was het hem goed recht, als nog een afschuwelijke daad en wou deze nog niet begaan. Zeker niet in het bijzijn van vele mensen.
 • Claudius was naar buiten gerend. Claudius was dus simpelweg gewoon buiten bereik.

In de kapel

Hamlet wil Claudius wel doden, alleen als hij Claudius vermoord zou hebben in de kapel zou Claudius misschien net al zijn zonden zij weg gescholden. Dit betekent dat hij plezierig naar de hemel zou gaan. Dit wil Hamlet niet. Hamlet wil dat Claudius naar de hel gaat. Omdat op het moment dat Claudius in de kapel was een kans was dat Claudius naar de hemel zou gaan, besloot Hamlet Claudius niet op dit moment te vermoorden.

Denk je dat Gertrude wist hoe haar 1e man aan zijn einde was gekomen? werk uit!

In het stuk zelf is dit onduidelijk, er wordt verder geen uitleg over gegeven, in de film werd de indruk geschept dat Gertrude het niet wist tot op het punt dat ze vergiftigd was en dood ging. Wij denken ook dat Gertrude het niet geweten heeft. Dit denken we omdat de geest van Hamlet Sr Hamlet Jr. de opdracht geeft om haar met rust te laten. Als de geest dit zou zeggen zou hij dit om twee redenen kunnen zeggen, hij houdt nog veel van Gertrude en wil haar laten leven ook al wist ze van zijn moord en heeft ze het niet tegengehouden, of ze was onschuldig. Omdat de 2e reden mij persoonlijk het meest logisch lijkt, denken we dat Gertrude helemaal niks heeft geweten.

Je moet de stelling verdedigen dat Hamlet een held was. Geef zo veel mogelijk argumenten daarvoor.

 • De moordenaar mag vermoord worden: Hamlets vader is vermoord en nu heeft Hamlet het recht de moordenaar te vermoorden. Hamlet dood dus de slechterik, hierdoor kan hij als held beschouwd worden.
 • De trots van zijn vader: Hamlet is de trots van zijn vader. Hij doet dingen waar zijn vader hem erg dankbaar voor is. Hij verdedigd zijn vaders eer. Dit is een heldendaad en ook voor zijn vader is Hamlet een held.
 • het kwaad recht zetten: Hamlet zet het kwade recht. Hij zorgt dat de slechteriken uit de weg worden geruimd. Dit is een goed iets. een heldendaad.
 • De strijd geleverd en overwonnen: Hamlet gaat het gevecht aan met Laertes, de broer van Ophelia. Hij wint dit gevecht, hij is dus de held.
 • Andere mensen voor laten gaan: Hamlet heeft erg veel pijn door het verliezen van zijn vader. Niemand anders voelt dit zo. Nu ook zijn moeder erg snel na de begrafenis hertrouwd doet dit Hamlet nog veel meer zeer. Hij kiest er echter voor zelf pijn te hebben en anderen plezier te laten hebben. Zo zorgt hij er niet voor dat het huwelijk mislukt, en verteld hij anderen niet over hoe verdrietig hij is. Hij verkiest anderen boven zich zelf, een heldendaad.
 • Zich opofferen voor anderen: Claudius vraagt Hamlet zijn moeders gebeden te verhoren, en dus op het kasteel te blijven en niet naar Wittenberg te gaan zoals Hamlet zelf het allerliefst zou doen. Hamlet verhoord zijn moeders gebeden en blijft voor haar op het kasteel. Ook dit is een heldendaad.
 • Uitkomen voor zijn liefde: Hamlet durft voor zeer belangrijke mensen, de koningin, koning en anderen, openlijk voor zijn liefde voor Ophelia uit te komen. Dit zou men als heldendaad kunnen beschouwen. (hij deed dit bijvoorbeeld voor het toneelstuk.)
 • Het zelfvertrouwen hebben om fouten te maken: Hamlet speelt het hele stuk door de gek. Hierdoor worden er natuurlijk allerlei dingen over hem worden gedacht en gezegd. Hamlet heeft echter genoeg zelfvertrouwen, en hij maakt zich hier dan ook geen zorgen over. Deze eigenschap is een held kenmerkend.
 • Eerst denken dan doen: Nadat Hamlet de geest had gesproken zou het logisch zijn dat hij, aangezien hij zo veel van zijn vader hield, meteen Claudius zou willen vermoorden. Hamlet echter denkt eerst na, hij onderzoekt eerst of de geest een “goede” geest is. Hij besluit pas echt het goede moment af te wachten om Claudius te vermoorden nadat hij zeker is dat Claudius schuldig is aan de moord op zijn vader.
 • Zeg wat je denkt: Velen durfden niets negatiefs meer tegen Claudius te zeggen aangezien hij veel macht had gekregen. Hamlet is hier echter niet bang voor en blijft gewoon zeggen wat hij denkt, een heldendaad.

De verschillende verfilmingen:

Er zijn nogal wat verfilmingen van Hamlet gemaakt
We hebben een aantal verschillende versies opgezocht. Er zijn er behoorlijk veel gemaakt. Dit waren er zoveel dat we ongeveer de helft van de films hieronder hebben neergezet.


Verfilmingen:
 • Rosencrantz & Guildenstern are dead US/YU 1990
 • Hamlet [US; Laurence Oliver] 1964
 • Hamlet US Franco Zeffirelli 1990
 • Hamlet GB/US 1996 Kenneth Branagh
 • Hamlet [TV-film] US 2000
 • Hamlet [Bioscoopfilm] US 2000

Omdat we zoveel verschillende versies van Hamlet hebben gevonden hebben we de versie van Kenneth Branagh uit 1996 gekozen om te vergelijken met de versie van Zeffirelli, dit zijn de 2 populairste versies. NB. De versie van Laurence Oliver heeft vier oscars gewonnen voor de beste regie, beste mannelijke hoofdrol, beste kostuums en best ontworpen en geproduceerde set. De film heeft nog drie verdere nominaties ontvangen.

Verschillen
Een groot verschil tussen de ruim 4 uur durende Branagh versie en de versie van Zeffirelli is het karakter en uiterlijk van Hamlet. In Branagh’s versie heb je te maken met een emotioneel onstabiele jongeling. Ook lijkt hij in deze versie niet gestoord gek maar gewoon raar of grappig gek. Dit is in de versie van Zeffirelli waarin Mel Gibson de hoofdrol speelt ander. Hij speelt een oudere en meer ervaren Hamlet, een Hamlet die meer op materiele zaken let. Wanneer hij doet alsof hij gek is hij op een soort destructief pad geraakt, hij doet alsof hij alles kapot wil.

In de versie van Zeffirelli is eigenlijk alleen het skelet van het hele stuk weergegeven en een aantal vragen die Shakespeare had opengelaten zijn ingevuld. Ook heeft Hamlet een beetje last van een Oedipuscomplex…De rollen van Laertes en Ophelia zijn veel kleiner gemaakt dan ze oorspronkelijk waren. Ook ontbreekt Forbintas, de kroonprins van Noorwegen, die Denemarken wil veroveren. Aan het einde van het stuk krijgt hij dit land.
Als je de volledige en waarschijnlijk meest waarheidsgetrouwe versie wil zien kan je beter de versie van Branagh kijken.

Wat vinden critici van deze versie uit 1990?

Hieronder hebben we een recensie neergezet:

Hamlet (Franco Zeffirelli), 1990
The first scene of Zeffirelli's Hamlet, a wake for Hamlet's father, doesn't exist in Shakespeare: the dialogue has been trimmed from elsewhere in the play and made to work in a different context. This typifies Zeffirelli's approach to the material, which is decidedly non-reverential. He isn't afraid to take liberties with the material, or to eliminate descriptive exposition in favour of showing us the actual events. The result is perhaps the most accessible filmed version of the play: this is, after all, the version of Hamlet that the Alicia Silverstone character in Clueless could quote.

The extent to which this accessibility is a good thing is a matter of taste. There's a lot to be said for pruning the play - it returns some of the clarity that time has stolen. This version could hardly be cut further: it's almost soliloquy-free, so that "to be or not to be" seems like a grudging concession to tradition. With little but the most essential dialogue left, this is probably as clear to modern ears as Shakespeare will get. The film also benefits from many small touches that bring a freshness to the familiar material. An example is the ghost of Hamlet's father, who is far from a supernatural presence: Paul Scofield leans wearily against a battlement as he tells Hamlet of his murder. Visually the film is a treat too, with surprisingly sunny Scottish locations making a spectacular Elsinore (you feel you're getting a look at what the castle in Olivier's version looked like during the day).

Of course, Shakespeare can live or die on the strength of the cast. Mel Gibson, in the lead, was a very pleasant surprise. I don't mean to put down Gibson with this, as he has been excellent elsewhere before. Yet I was still caught unawares by the strength of his work here: he gives a very empathetic performance that remains coherent despite the Prince's erratic and inscrutable behaviour. Alan Bates and Ian Holm (as Claudius and Polonius, respectively) lead the impressive supporting cast: both are strong, if not exceptional. Helena Bonham-Carter is a winsomely bewildered Ophelia, effective despite the even more truncated than usual nature of her part. The only real weak link is Glenn Close, decidedly unimpressive as Gertrude: she never quite seems to find any strong attitude to take to the character.

Despite the strong performanes, I remained fairly indifferent to this Hamlet. Zeffirelli is right not to be afraid of the text, but I felt by the end that too much had been cut. The worst example (already alluded to) was Ophelia's madness; undermotivated at the best of times, it here seemed particularly arbitrary. (I can imagine a first time viewer failing to make the link to Polonius' death). This is unfortunately typical of the film's entire treatment, in which events seem to happen at random, and far too suddenly. (I kept saying to myself "What? They're up to that already?"). Zeffirelli also hits trouble on a couple of the occasions in which he switches Shakespeares verbalised events to visualised ones. The death of Rosencrantz and Guildenstern is one example of this device not quite working: even less successful is the odd compromise depicting Ophelia's drowning. We don't see it, exactly, but on the other hand we don't really get the drama of Gertrude breaking the news either.

See it, though, if only for Gibson.

Deze recensie is behoorlijk vernietigend. Er staan weinig positieve dingen in, een ding wat wel goed was volgens deze recensie waren de acteerkunsten van Mel Gibson. Ook is hij onder de indruk van de prestaties van een aantal andere acteurs. Hij vindt de sets ook zeer mooi, daardoor ziet de film er goed uit. Verder heeft de regisseur 1 ding goed gedaan, hij heeft Hamlet toegankelijk gemaakt voor het “normale” publiek. Voor de rest is hij niet echt te spreken over het werk van de regisseur.

Het eindoordeel is toch positief, de mensen zouden deze film wel moeten kijken, “al is het alleen voor Gibson”.

Andere meningen over deze film:

Er zijn natuurlijk veel meningen over deze film. Veel recenten zijn van mening dat de regisseur van deze film uitstekend werk heeft verricht en dat de cast fantastisch speelt. Wel zou het stuk sterk versimpeld zijn, wat dus niet ten goede komt voor de film. Het zou de film af en toe onlogisch maken. Een voorbeeld hiervan is de gekte van Ophelia, hoe moet de kijker weten dat Ophelia gek is geworden door de dood van haar vader? Er zijn nog veel meer van dit soort voorbeelden. De meeste recensies zijn overwegend positief. Het zou een simpele en vrij heldere versie zijn van Shakespeares Hamlet.

Bronnen

 • Engelse versie van Hamlet
 • Nederlandse uitgedeelde van Hamlet.
 • http://www.greenspun.com/bboard/q-and-a-fetch-msg.tcl?msg_id=00ADoV
 • http://movie-reviews.colossus.net/movies/h/Hamlet.html
 • http://www.wsws.org/arts/1998/aug1998/ham-97.shtml
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Hamlet
 • http://home.mira.net/~satadaca/hmlt90.htm
 • http://www.123helpme.com/view.asp?id=17110
 • http://www.123helpme.com/view.asp?id=4545
 • http://www.123helpme.com/view.asp?id=5826
 • http://www.123helpme.com/view.asp?id=17107
 • http://www.123helpme.com/view.asp?id=14584
 • http://www.123helpme.com/view.asp?id=7179
 • http://www.123helpme.com/view.asp?id=17130
 • http://www.123helpme.com/view.asp?id=5830
 • http://www.123helpme.com/view.asp?id=4555
 • http://www.photographersdirect.com/wmimages/pd412272.jpg
 • http://history.wisc.edu/sommerville/367/367images/globe.jpg
 • http://www.agnietenhof.nl/images/stoelenplan.gif
 • http://www.123helpme.com/view.asp?id=7412
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
© 2007 - 2024 Xmarlies, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Samenvatting HamletSamenvatting HamletHamlet is een bekend toneelstuk dat geschreven is door Shakespeare tussen 1600 en 1602. Het is een klassieke tragedie di…
Shakespeare’s Hamlet: info en samenvatting per act en sceneShakespeare’s Hamlet: info en samenvatting per act en sceneThe tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, is één van William Shakespeares meest bekende toneelstukken. Het heeft grote i…
Parapsychologisch onderzoek uit vervlogen tijdenIn vroeger tijden kreeg het wetenschappelijk parapsychologische onderzoek geen kans zich te ontwikkelen omdat men geloof…

Herman de Coninck: Bespreking van een aantal gedichtenHerman de Coninck is een dichter die gerekend kan worden tot het realisme. Hij geeft vaak dingen weer zoals ze zijn en b…
Xmarlies (8 artikelen)
Gepubliceerd: 06-02-2007
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Werkstuk
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.