De Black Panthers: een radicaal socialistische beweging

De Black Panthers: een radicaal socialistische beweging Een profielwerkstuk over de Black Panther Party, de controversiële, revolutionair socialistische beweging die op kwam voor de rechten van zwart en onderdrukt Amerika in de jaren 60 en 70. Stelling: De Amerikaanse overheid heeft onjuist gehandeld in de omgang met de Black Panther Party.

Inleiding en stelling

De Black Panthers, afgekort BPP en voluit The Black Panther Party for Self-Defense, was een radicaal socialistische organisatie. Huey P. Newton en Bobby Seale richtten de organisatie op in oktober 1966 in Oakland, Californië. De groep behaalde nationale en internationale notoriëteit door hun betrokkenheid bij de burgerrechtenbeweging in de jaren 60 en 70.

J. Edgar Hoover, de beruchte FBI directeur, noemde de Black Panthers ‘De grootste bedreiging voor de nationale veiligheid’. Hij zette een uitgebreid beleid uit, met een scala aan tactieken, om het leiderschap en de activiteiten van de Black Panthers te saboteren. Dit programma werd bekend als de Counter Intelligence Program, of kortweg COINTELPRO.

Stelling: De Amerikaanse overheid heeft onjuist gehandeld in de omgang met de Black Panther Party.

Ten Point Program

Bij de oprichting was het doel van de BPP om in de behoeften van de onderdrukte mensen in Amerika te voorzien en hen te verdedigen tegen hun onderdrukkers. Ze wilden de onderdrukten motiveren om steviger voor hun totale bevrijding te staan. Aan de hand daarvan stelden ze enkele doelstellingen op dat samen werd gevoegd in het zogeheten Ten Point Program:

1. Vrijheid en bevoegdheid om het lot van de zwarte en onderdrukte gemeenschap te bepalen

Wij geloven dat onderdrukte mensen niet vrij zullen zijn tot wij ons lot in onze gemeenschap zelf kunnen bepalen door alle instellingen in de gemeenschap volledig in handen te hebben.

2. Volledige werkgelegenheid voor onze mensen

Wij geloven dat de federale regering verantwoordelijk en verplicht is om elk persoon werk of een gewaarborgd inkomen te geven. Als de Amerikaanse zakenlieden geen volledige werkgelegenheid geven, vinden wij dat de technologie en de productiemiddelen dan uit de zakenwereld moet worden genomen en in de handen van de gemeenschap moet worden geplaatst. Op deze manier kunnen de inwoners van de gemeenschap zichzelf reguleren door haar mensen werk te geven en ze een hoge levensstandaard aan te bieden.

3. Een eind aan de diefstal uit onderdrukte gemeenschappen door de kapitalisten

Wij geloven dat deze racistische regering ons heeft beroofd en nu eisen wij de achterstallige schuld van veertig acres (ong. 160.000 m²) en twee muilezels. Veertig acres en twee muilezels werden 100 jaar geleden beloofd als schadeloosstelling voor slavenarbeid en de massamoorden op zwarte mensen. Wij zullen betaling in valuta goedkeuren en dit aan onze vele gemeenschappen verstrekken. De Amerikaanse racist heeft deelgenomen aan de slachting van 50 miljoen van onze zwarte mannen, vrouwen en kinderen. Daarom vinden wij dit een bescheiden eis.

4. Gepaste, fatsoenlijke huisvesting

Wij geloven dat als de grootgrondbezitters geen fatsoenlijke huisvesting geven, er van de huizen en het land coöperatieven moet worden gemaakt. Op die manier kunnen de mensen in onze gemeenschappen met behulp van de regering fatsoenlijke huizen bouwen.

5. Fatsoenlijk onderwijs dat de ware aard van deze decadente Amerikaanse maatschappij blootstelt. Wij willen onderwijs dat onze ware geschiedenis en rol in de huidige maatschappij onderwijst

Wij geloven in een onderwijssysteem dat zelfkennis aan onze mensen leert. Als je geen zelfkennis hebt en uw positie in de maatschappij en in de wereld niet kent, zal je weinig kans hebben om iets anders te begrijpen.

6. Volledig gratis gezondheidszorg voor alle zwarte en onderdrukte mensen

Wij geloven dat de regering kosteloos moet verstrekken: de gezondheidsfaciliteiten die niet alleen onze ziekten zullen behandelen, waarvan de meeste als resultaat van onze onderdrukking zijn ontstaan, maar die ook preventieve medische programma's zal ontwikkelen om onze toekomstige overleving te waarborgen. Wij geloven dat massagezondheidsvoorlichting en onderzoeksprogramma's moeten worden ontwikkeld om alle zwarte en onderdrukte mensen toegang te geven tot gevorderde wetenschappelijke en medische informatie, zodat wij ons van juiste medische aandacht en zorg kunnen voorzien.

7. Een direct eind aan politiegeweld en moord op zwarte mensen, andere gekleurde mensen en alle onderdrukte mensen binnen de grenzen van de Verenigde Staten

Wij geloven dat de racistische en fascistische regering van de Verenigde Staten haar binnenlandse handhavingsinstellingen gebruikt om haar programma van onderdrukking van zwarte mensen, andere mensen van kleur en arme mensen binnen de Verenigde Staten uit te voeren. Wij geloven dat het ons recht is ons te verdedigen tegen dergelijke strijdkrachten en dat alle zwarte en onderdrukte mensen bewapend moeten worden voor zelfverdediging van onze huizen en gemeenschap tegen deze fascistische politiekrachten.

8. Een direct eind aan alle agressieve oorlogen

Wij geloven dat de diverse conflicten in de wereld direct van de agressieve lust van de VS, haar heersende cirkel en regering afstamt. Dit om te domineren over alle onderdrukte mensen in de wereld. Wij geloven dat als deze agressieve oorlogen niet stoppen, het recht aan de mensen is om hun op elke noodzakelijke manier te verdedigen tegen hun aanvallers.

9. Vrijheid voor alle zwarte en onderdrukte mensen die nu gevangen worden gehouden in federale, militaire, staats-, provincie- en stadsgevangenissen. Wij eisen een eerlijke rechtszaak voor alle mensen die zogenaamd worden belast met misdaden in het kader van de wetten van dit land

Wij geloven dat veel zwarte en onderdrukte mensen nu worden vastgehouden in gevangenissen en geen eerlijke rechtszaak hebben gehad, maar onder een racistisch en fascistisch gerechtssysteem zijn opgesloten en vrij van opsluiting moeten zijn. Wij geloven dat iedereen die voor het gerecht wordt gebracht een gelijke jury en een advocaat naar keuze moet krijgen, en tijdens het afwachten van de rechtszaak in vrijheid moet worden gesteld.

10. Wij willen land, brood, huisvesting, onderwijs, kleding, rechtvaardigheid, vrede en de communautaire controle over moderne technologie

Wanneer het in de loop van de geschiedenis voor het volk noodzakelijk wordt om de politieke banden die hen met een ander verbindt te verbreken om, onder de bevoegdheden van de aarde, de afzonderlijke en gelijke positie te verkrijgen die de wetten van de natuur en de God der natuur hen geeft, is een gepaste eerbied aan de opinie van de mensheid vereist die de oorzaken deze scheiding benoemen.

Met het laatste punt wilde de BPP duidelijk maken dat iedereen door hun Schepper gelijk is geschapen en dat iedereen gelijke rechten heeft gekregen: het leven, vrijheid en de zoektocht naar geluk. Om de controle over deze rechten te hebben, is er een regering aangewezen. Maar als de regering van deze rechten afziet, hebben de mensen het recht om de regering te veranderen of af te schaffen om een nieuwe regering te vormen.

De Black Panther Party besefte dat de VS een land met een van de meest repressieve regeringen in de wereld was geworden. Daarom verwachtten ze ook niet dat de regering machteloos toe zou kijken hoe ze te werk gingen. Ze verwachtten onderdrukking. Deze onderdrukking kon op verschillende manieren tot uiting komen Natuurlijk, zoals ze al gewend waren, in de vorm van geweld, maar ook binnen de beweging zelf in de vorm van saboteurs en infiltranten.

De activiteiten van de BPP

BPP was een nationalistische organisatie. Het hoofddoel was de bevrijding van zwarte mensen in Amerika en ze beperkten het lidmaatschap tot zwarten. In de latere jaren zwoeren ze dit af en ze bestempelden het als ‘zwart racisme’. Er werd een nieuwe ideologie op nagehouden: sociale revolutie zonder rassenonderscheid.

De BPP filosofie

De theorieën van BPP zijn gebaseerd op nationalistische principes. Het was antikapitalistisch en vocht voor een socialistische revolutie. Op nationaal niveau verspreidde BPP massaal socialistische basisprogramma’s aan zwarte mensen. Internationaal gezien gaven ze zwarten in Amerika een duidelijkere visie op hun relatie met het Afrikaanse continent, naties van de Derde Wereld, socialistische naties en alle bewegingen die geassocieerd waren met de bevrijding van die naties. De analyse van de wereld en de maatschappij waarin zij leefden kwam op een aantal punten neer.

 • Zwarten zouden moeten bewijzen dat ze waardig zijn om mee te draaien in de blanke maatschappij
 • Ze moesten bewijzen dat ze ook mens zijn
 • Er moest bewezen worden dat ze gereed zijn voor gelijkheid
 • Zwarten moesten bewijzen dat ze gelijk zijn aan de blanken
 • Ze moesten de racistische ideeën die de blanken hadden weerleggen.
 • Er moest hard worden gewerkt voor de integratie en gelijke maatschappelijke status

Publiek en ondergronds

Er is een onderscheid te maken tussen de Black Panthers die zich publiekelijk vertoonden en op de voorgrond vochten en Black Panthers die ondergronds werkten.

Het ondergrondse werk bestond grotendeels uit bewapende operaties. Ook al hebben ze het nooit openbaar toegegeven, maar Black Panthers pleegden overvallen op banken en andere financieel economische instellingen. Gepantserde geldwagens werden vastgereden en leeggehaald en gevangen genomen partijgenoten werden bevrijd.

Publiekelijk ging het er formeler aan toe. Eén van de fundamentele concepten dat de Black Panther Party onderscheidt van voorgaande zwarte organisaties is de opvatting van zelfverdediging. Dit trok veel leden aan (vooral de jeugd) en zorgde voor steun van de massa. Dit concept is niet alleen rechtvaardig, maar doet ook beroep op het gezond verstand. Zelfverdediging moet echter correct worden toegepast, anders kan het meer nadelig dan voordelig zijn. Er is namelijk gebleken dat de overheid politie en leger inzet om groepen tegen te gaan die echt voor de vrijheid van zwarten vochten.

Dienen van de mensen

Een ander fundamenteel concept dat leden en massasteun voor BPP wierf, was haar beleid van "het dienen van de mensen". Onder dit beleid viel het daadwerkelijk onder de mensen bevinden, samen met hen leven, het delen van hun lasten en het begeleiden van de massa om hun eigen oplossingen te vinden voor belangrijke, alledaagse problemen.

Om op de wensen van de mensen in te gaan, realiseerde BPP communautaire programma's die varieerden van gratis ontbijt voor kinderen tot het opzetten van gratis gezondheidsklinieken. Het afkondigen van huurstakingen resulteerde in huurdereigendom van hun gebouwen. Ze deelden gratis kleding uit en voerden campagnes voor communautaire controle van scholen en politie. Verder werden campagnes opgezet om drugs, misdaad, moord door politie en geweld in de diverse zwarte leefgebieden in Amerika tegen te gaan. Door o.a. deze activiteiten reikte de invloed van de BPP vele malen verder dan de werkelijk geregistreerde leden.

De BPP-programma’s leerden niet alleen zelfstandigheid aan. Ze leerden de regering ook hoe met mensen om te gaan; jaren later implementeerde de regering soortgelijke programma’s, zoals gratis lunch op school, uitgebreide faciliteiten voor medische verzorging voor bejaarden en huurderovernames van slecht gehandhaafde huisvestingen.

Een andere positieve bijdrage van BPP was het bepleiten en het toepassen van gelijkheid voor vrouwen op alle niveaus van de organisatie en in de maatschappij zelf. Dit was in een tijdperk waar de meeste zwarte nationalistische organisaties eisten dat de vrouwenrol in het huis en/of één stap achter de zwarte man was. Niet alleen binnen zwarte organisaties was dit het geval. Het hele land struikelde over het grote debat over emancipatie en de gelijke behandeling van vrouwen.

BPP leverde belangrijke bijdragen aan de propagandakunst. Ze was zeer bedreven bij het verspreiden van haar boodschap en ideeën door middel van haar krant The Black Panther, maar ook via massaverzamelingen van mensen (rallies genoemd), speechtours, slogans, affiches, pamfletten, politieke prenten, buttons, symbolen (I.e. de zwarte gebalde vuist), graffiti en zelfs de indrukwekkende begrafenissen. Bijzondere voorbeelden van de doeltreffendheid van de techniek van hun propaganda.

COINTELPRO

BPP-activisten in Amerika begonnen te rapporteren over toenemende teisteringen, belemmeringen en onderbrekingen van hun werk door de overheid. Enkele van deze rapportages zijn:

 • In Alabama worden bejaarde zwarte mensen die voor het eerst hun stemrecht willen uitoefenen ondervraagd door FBI agenten. Ze werden hiervoor vaak honderden kilometers van hun huis vandaan gesleept om voor de federale jury (Grand Jury) te verschijnen.
 • Kerken en organisaties in diverse grote steden rapporteren politieke inbraken waarbij belangrijke papieren werden gestolen of beschadigd en waardevolle spullen bleven onaangetast. Het betreft kerken en organisaties die zich tegen het beleid van de VS hebben gekeerd. Een nummerbord van een auto gezien op een van de plaatsen delict bleek van een medewerker van de US National Security Agency (de Amerikaanse nationale veiligheidsdienst) te zijn.
 • In Puerto Rico, Texas en Massachusetts werden arbeidsleiders, communautaire organisatoren, schrijvers en redacteurs die de onafhankelijkheid van Puerto Rico bepleiten door de FBI als ‘terrorist’ bestempeld. Ze werden midden in de nacht opgepakt en dagen lang geïsoleerd, om daarna in ballingschap te komen onder nieuwe preventieve detentiewetten.

Dit soort regeringstactieken overtreden de fundamentele constitutionele rechten. Zij maken het enorm moeilijk om een organisatie met een goede basis te vormen. Er wordt een atmosfeer van angst en wantrouwen gekweekt, dat elke inspanning om het officiële regeringsbeleid uit te dagen ontmoedigd.

Later werd duidelijk dat deze acties deel uitmaakten van een geheim FBI-programma, genaamd COINTELPRO.

Wat is COINTELPRO?

COINTELPRO, kort voor Counter Intelligence Program, was het geheime programma van de FBI om de landelijke opmars van de Black Panther Party te ondermijnen. De titel Counter Intelligence Program doet iets anders suggereren dan wat het werkelijk was. De naam houdt in feite de tegenaanval op vijandige spionnen in eigen land in, echter waren vijandige spionnen niet het doelwit. De FBI wilde elke radicale politieke oppositie in Amerika elimineren. Toen de oude methoden (blootstelling, teisteringen en vervolging voor politieke misdaden) niet meer werkten om de groeiende opschudding te onderdrukken, nam de FBI het heft in eigen hand en gebruikte fraude en macht om heimelijk de beweging te saboteren. Dit moest heimelijk, omdat politieke activiteiten beschermd zijn door de constitutie.

Hoe is de buitenwereld dit te weten gekomen?

COINTELPRO werd ontdekt in maart 1971, toen de geheime dossiers uit een FBI kantoor werden verwijderd en vrijgegeven aan de media. Verzoeken van Vrijheid van Informatie, rechtsprocessen en openbare bekentenissen van oud-agenten stelden steeds meer informatie bloot, totdat een groot belangrijk schandaal opdoemde; Watergate.

Tijdens het Watergateschandaal kwam naar buiten dat de overheid ongeoorloofde methoden had gebruikt om een streepje voor te krijgen tijdens de presidentsverkiezingen van 1972. Uiteindelijk leidde dit in 1974 tot het aftreden van president Nixon.

Met de gruwelen van de Vietnamoorlog en het Watergateschandaal nog vers in het geheugen van de massa, moest de overheid actie ondernemen. Om de schade te beperken en om de overheid haar legitimiteit in enige zin te bewaren, droeg het Congres de FBI op delen van haar activiteiten openbaar te maken en te beloven die activiteiten nooit meer te doen. Zo is de buitenwereld op de hoogte gesteld van de geheime operaties van de FBI.

Hoe ging de FBI te werk?

De FBI droeg in het geheim haar regionale kantoren op om systemen voor te stellen om specifieke individuen en groepen te misleiden. Ze kregen opdracht het doelwit in kwestie in diskrediet te brengen, hun acties te onderbreken of de individu of groep in zijn geheel te neutraliseren. Nauwe samenwerking met de lokale politie en autoriteiten werd aangemoedigd. Definitieve besluiten werden overgelaten aan de hoofdofficieren in Washington, die zekerheid eisten dat er “geen mogelijkheid bestaat van het te schande brengen van de FBI”. Meer dan 2000 individuele acties werden officieel goedgekeurd. De documenten openbaren drie soorten methoden:

Infiltratie
De agenten en de informanten bespioneerden niet alleen politieke activisten. Hun hoofdfunctie was hen in diskrediet brengen en hun activiteiten zoveel mogelijk te onderbreken.

Andere vormen van teleurstelling
De FBI zorgde ook voor psychologische tegenslagen vanuit de buitenwereld door valse publicaties, verzonnen correspondentie, anonieme brieven en telefoongesprekken en meer van dergelijke misleidingen.

Kwelling, intimidatie en geweld
Uit huis worden gezet, verlies van banen, inbraken, grote jurydagvaardingen, valse arrestaties, valstrikken en lichamelijk geweld werden gebruikt of in werking gezet met de bedoeling activisten af te schrikken en hun beweging te ontmantelen. Regeringsagenten zorgden voor een wettelijk excuus of verborgen hun betrokkenheid bij zulke zaken.

In het geval van de zwarte en inheemse bevolking van Amerika waren de politieke moorden zo intensief en vicieus, dat dit als terrorisme van de overheid kan worden beschouwd.

Wat was het effect van COINTELPRO?

Het is moeilijk om aan te geven wat voor effect het COINTELPRO precies had, omdat we niet helemaal op de hoogte zijn van alle activiteiten die onder dit programma plaatsvonden. Er kan in ieder geval met zekerheid worden gezegd dat COINTELPRO radicale groepen in een slecht daglicht zette, op zo een manier dat de overheid hielp om oppositie te isoleren en openlijke politieke onderdrukking te wettigen. Het versterkte en verergerde de zwakke punten van deze groepen en dit maakte het moeilijk om van hun fouten te leren en om een duurzame organisatie op te bouwen.

Door de hevige aanvallen en manipulatie werd de beweging van zijn meest sterke leiding beroofd, waardoor de basis van de organisatie verdween. Ook overtuigde COINTELPRO hun slachtoffers vaak om elkaar de schuld te geven van de problemen die ze hadden. Zo werden verschillende groepen in de samenleving tegen elkaar opgezet, maar in het algemeen onderdrukt.

Het afsterven van de Black Panther Party

Op 2 april 1969 lanceerde COINTELPRO zijn hoofdaanval op de Black Panther Party en andere zwarte organisaties die vochten voor vrijheid. Het begon met de arrestatie van Lumumba en Afeni Shakur in New York.

Massale inval

Er werd midden in de nacht hard op de deur gebonkt bij huize Shakur. Lumumba rende naar het raam en keek naar buiten. Hij zag alleen maar vuur en hoorde luid geschreeuw van mensen. Toen hij de deur opendeed, stormde de politie en een militaire eenheid naar binnen. Er werd een geweer op zijn en Afenis hoofd en zwangere buik geplaatst. Dezelfde nacht werden 19 anderen gearresteerd en gevangen genomen, samen de Panther 21 genoemd.

Hierop volgde een reeks van militaire invallen op Black Panther Party kantoren in Philadelphia, Baltimore, New Haven, Jersey City, Detroit, Chicago, Denver, Omaha, Sacramento en San Diego. Deze massale invalactie eindigde met een vier uur durende belegering van het Los Angeles BPP kantoor, waarbij duizenden kogels in het gebouw werden geschoten. Geronimo Ji Jaga, een verfraaid Vietnam veteraan, had het kantoor gepantserd om een aanval te doorstaan en dankzij die versterking vielen er geen ernstig gewonden.

Door deze aanval op grote schaal vielen er doden door het hele land aan de zijde van de BPP. In de drie jaar dat COINTELPRO bestond had het gezorgd voor 31 moorden op BPP-leden, bijna duizend waren er gearresteerd en zeer belangrijke leiders werden naar de gevangenis gestuurd. Andere waren gedwongen om onder te duiken en sommige, zoals het hoofd van een BPP-gebied Donald ‘D.C.’ Cox, werden tot ballingschap in het buitenland gedreven.

De Panther 21 werden twee jaar lang vastgehouden en voor het gerecht gedaagd. Vele hadden de hoop al opgegeven en wilden zich niet verder meer verdedigen, maar o.a. Afeni Shakur wilde vechten tot het bittere eind. Ze had geen advocaat, maar bleef zichzelf verdedigen gedurende het hele proces. Uiteindelijk werden alle 21 aangeklaagden vrijgesproken van alle 156 ten laste gelegde feiten (o.a. gewapende overvallen en ondersteuning bij uitbraken in gevangenissen). Ze waren allemaal weer op vrije voet.

De meeste keerden terug naar hun gemeenschap en naar de BPP, maar tegen die tijd had COINTELPRO zijn tol al geëist. Er was een algemeen heersend meningsverschil, intern en extern, bij de Black Panther Party. De interne geschillen, de verdelingen, intriges en paranoia waren zo diep doorgedrongen dat de meeste leden uiteindelijk afdreven of weg werden gedreven. Sommige zette de strijd verder op andere fronten en anderen hielden het rustig. De Black Panther Party hinkte nog enkele jaren verder en stierf, wat een natuurlijke dood scheen.

Belangrijke fouten van de Black Panther Party

De Black Panther Party heeft serieuze fouten gemaakt, waardoor ze kwetsbaar werden. Door deze fouten kon het COINTELPRO zijn werk doen en werd de beweging van alle kanten aangevallen, intern en extern. Hier zijn een aantal punten op een rij gezet:

Corrupte leiderschap
COINTELPRO heeft uiteindelijk drie van de hoogste leiders geïntimideerd: Huey P. Newton, Bobby Seale en Eldridge Cleaver. Ze werden dusdanig geïntimideerd dat ze, ieder op hun eigen manier, ingesloten werden door de spanningen en druk. Ze gingen zich op een manier gedragen dat doelmatig was opgezet om de BPP te vernietigen en om niet alleen de BPP-leden te desillusioneren, maar ook alle andere Afro-Amerikanen. De hoop van COINTELPRO was dat de Afro-Amerikaanse gemeenschap dusdanig ontgoocheld zou raken dat ze nooit meer een zwarte leider of organisatie die voor bevrijding van de zwarte gemeenschap vocht zouden vertrouwen.

Gecombineerde boven- en ondergrond
Dit was de meest ernstige structurele fout binnen de Black Panther beweging. Leden van de partij die overdag openlijk in de kantoren werkten of openlijk binnen de gemeenschap actief waren, gingen net zo goed ’s nachts gewapende operaties uitvoeren. Dit voorzag de politie van een goed excuus om invallen op een of alle kantoren of ledenhuizen te doen onder het voorwendsel dat zij verdachten, vluchtelingen, wapens en/of explosieven zochten. Er zou een duidelijk verschil moeten zijn tussen de mensen die publiekelijk voor de beweging te werk gingen en tussen de mensen die ondergronds actief waren.

Overtroffen mogelijkheden
Hoewel de BPP zeer goed van propaganda gebruik maakte, te vaak vielen leden in de gewoonte van het maken van heftige eisen in de media. Uiteindelijk, werden zij niet meer serieus genomen. De pers, waarvan sommige politieagenten waren, hoefde vaak alleen maar een microfoon onder de neus van een BPP-lid te houden om hem of haar uitlatingen te laten doen. Dit kwam vaak in de handen van personen die lasterlijk materiaal zochten om uit te zenden of om mogelijke informatie aan de politie door te spelen.

Dogmatisme
Door de vroege successen raakten sommige leden van mening dat zij de enige kenners van de absolute waarheid waren. Sommige werden arrogant en dogmatisch in hun omgang met andere leden, organisaties en zelfs de gemeenschap. Dit keerde mensen af.

Het falen van het oprichten van economische stichtingen in de gemeenschappen
De BPP was socialistisch. Ze waren antikapitalistisch en dit doorstak het concept om een economische stichting in de gemeenschap op te richten. Ze gaven vaak de impressie dat het meewerken in een onderneming het meewerken aan kapitalisme is en ze keken te vaak met minachting naar de kleine zakenlieden binnen de gemeenschap. Als gevolg hiervan bouwde BPP weinig ondernemingen naast de Black Panther krant op die inkomen verschaften, of die zelf werkgelegenheid creëerden. Ze slaagden er niet in om de zwarte gemeenschap aan te moedigen om zijn eigen ondernemingen als middel op te nemen om een onafhankelijke economie te stichten.

De wereld na de Black Panthers

Na de aanvallen van COINTELPRO bleek de Black Panther Party uitgestorven te zijn. Er was veel informatie over de regering en haar acties naar buiten gekomen en er ontstonden op zijn beurt weer nieuwe vrijheidsbewegingen. Er was geleerd van de fouten van de Black Panthers en dezelfde fouten konden niet weer gemaakt worden.

Black Liberation Army (BLA)

Er kwam een nieuwe Afro-Amerikaanse guerrilla organisatie op genaamd Black Liberation Army. In 1971 werden Assata Shakur en twee andere medeoprichters van BLA op een rotonde in New Jersey aangehouden. Bij de controle herkenden twee agenten de drie inzittenden en grepen onmiddellijk naar hun wapen. Er werden schoten gelost, waarbij Assata Shakur twee keer werd geraakt, een van de andere inzittenden en een politieagent overleden ter plekke.

Assata Shakur overleefde het incident op het nippertje. Alleen om verantwoordelijk te worden gehouden voor de moord op de agent, ook al is uit onderzoek gebleken dat alle kogels van de politie afkomstig waren. Ze werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en verbleef in een streng bewaakte afdeling van de gevangenis tot haar ontsnapping in 1979. Met hulp van BLA werd ze overgebracht naar Cuba en verblijft daar nog steeds.

In 1986 overleefde Larry Davis een moordaanslag van de politie. Hij had bewezen dat er in New York een drugscircuit bestond dat door de politie gerund werd. Zwarte en Puerto Ricaanse jongeren handelden in drugs, welk verzorgd werd door de New Yorkse politie. Ondanks deze openbaring werd Larry Davis achter tralies gezet voor wapenbezit. Door herhaalde mishandelingen door de bewaarders raakte hij in de gevangenis verlamd aan zijn benen.

Tupac Shakur

Op het moment van de COINTELPRO aanval op Lumumba en Afeni Shakur had zij de leiding over de beweging gevestigd in Brooklyn, New York. Ze was zwanger van een zoon dat na haar vrijlating geboren werd als Tupac Amaru Shakur.

Tupac Shakur zou uitgroeien tot acteur en legendarische (politieke} rapper. Door de Black Panther-achtergrond van zijn moeder en zijn opvoeding had hij op jonge leeftijd al een brede kijk op de wereld en had hij het idee dat hij verandering in de maatschappij kon brengen. Hij voelde dat als zijn plicht aan zijn familie en de gevallen Black Panther-leden, waarvan velen tot zijn brede familiekring behoorden.

Op kinderlijke leeftijd kreeg hij al te maken met FBI agenten die hem op kwamen zoeken in de hoop informatie te krijgen over zijn gezochte stiefvader Mutulu Shakur. De federale vloek van de Black Panthers zou hem blijven achtervolgen. Toen hij in 1994 zijn tweede CD ‘Strictly For My N.I.G.G.A.Z’ (= N.ever I.gnorant G.etting G.oals A.ccomplished) uitbracht, zei vicepresident Dan Quale in een regeringsvergadering dat deze CD uit de schappen moest verdwijnen door de grove, maar ook politiek getinte inhoud. Zijn teksten bepleitten het terugvechten en zelfverdediging tegen politiegeweld in de getto’s in Amerika en het verenigen van alle onderdrukte volken.

Na een leven vol controversie en record verbrekende CD verkopen had Tupac plannen om zich meer te richten op het acteren en de politiek. Voordat hij dit kon realiseren werd hij in 1996 neergeschoten in Las Vegas en overleed op 25 jarige leeftijd. Tupac is een van de belangrijkste figuren in de grensoverschrijdende hiphopcultuur geworden. Er zijn zelfs studies op universiteiten over de inhoud van zijn teksten en gedichten. De moord is nooit opgelost.

The New Black Panthers

Er waren geruchten over het bestaan van ‘The New Black Panthers’. In een open brief van de Huey P. Newton Foundation werd er duidelijkheid gebracht:

“Als beschermer van de ware geschiedenis van de Black Panther Party, zegt de Foundation, die belangrijke voormalige leden van BPP bevat, deze groepsbenutting van de naam van BPP en haar geschiedenis op.”

Hiermee wil de Foundation zeggen dat de leden van de New Black Panthers nooit lid zijn geweest van de originele Black Panthers en geen wettige eis op de naam hebben. In tegendeel, ze zouden de naam stelen en beweren in de voetstappen van de ware pioniers van de beweging te lopen, die hun leven voor BPP hebben gegeven.

Zo wordt in één brief duidelijk gemaakt dat er een eind is gekomen aan de originele Black Panther Party en de invloed die het heeft gehad.

Conclusie

Tot slot mijn conclusie. De stelling was dat de Amerikaanse overheid verkeerd heeft gehandeld in de omgang met de Black Panther Party. De stelling is in mijn optiek duidelijk bewezen. De zwarte mensen werden onderdrukt en in aparte wijken (getto’s) geplaatst om opstand te ontmoedigen. In de wijken vonden geweldplegingen plaatst door de mensen zelf en door de plaatselijke politie. Er werd nooit aan gewerkt of over nagedacht om het te verbeteren.

Toen de Black Panther Party ontstond om beroep op hun rechten te doen, werden er weer pogingen gedaan om hen te onderdrukken. De vraag is waarom dit moest gebeuren, want iedereen heeft het recht om hun grondrechten volledig te benutten. Dit tegenwerken staat haaks op de Amerikaanse constitutie en is strafbaar. De FBI was hiervan op de hoogte, vandaar dat er een heimelijk, niet openlijk, beleid werd opgezet om de BPP te neutraliseren.

Dan vielen er nog honderden doden door het onjuist handelen van de militaire groepen. Ze vielen huizen binnen met het doel om BPP-leden te elimineren. Ze werden als terroristen behandeld, maar ze wilden alleen maar terug wat ze ooit is afgepakt en dat is totale vrijheid. Als gevolg van deze wens werden er alleen maar meer aanvallen op hun mensenrecht gedaan.

Natuurlijk kan er gezegd worden dat de BPP-leden ook niet correct hebben gehandeld met hun ondergrondse bewapende operaties. Maar dan moesten deze mensen gearresteerd worden en een eerlijke rechtszaak met een eigen advocaat krijgen. Ook dit verliep niet volgens de in de constitutie opgenomen procedures. BPP-leden kregen geen eigen advocaat en ze werden tijdens het gehele rechtsproces in gevangenschap gehouden. Bovendien waren er honderden valse beschuldigingen, waarvoor zij op moesten draaien. Hoe kunnen 21 mensen vrijgesproken worden van 156 lasten zonder dat er een eigen agenda op nagehouden wordt?

Uit deze punten kan ik opmaken dat de Amerikaanse overheid met opzet heeft geprobeerd de zwarte gemeenschap de mond te snoeren en elke troef heeft gebruikt om hun doel te bereiken. Hun aanpak was oneerlijk, onrechtmatig en verkeerd.
© 2014 - 2024 Cesar33, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Poecilia Sphenops - Black MollyPoecilia Sphenops - Black MollyDe Poecilia Sphenops, in de volksmond Black Molly genoemd, is al jaren een van de meest geliefde aquariumvissen. Omdat d…
Disney Treasures: Mickey Mouse in Black and WhiteDisney Treasures: Mickey Mouse in Black and WhiteMickey Mouse in Black and White is een collectie met filmpjes van Mickey Mouse in het zwart-wit. Deze filmpjes zijn gema…
Black Mamba (Phantasialand)Phantasialand heeft in 2006 een mega investering gedaan van 11 miljoen euro aan hardware + 11 miljoen euro aan thematise…

Bepaling smeltwarmte ijsBepaling smeltwarmte ijsVoor de bepaling van de smeltwarmte van ijs zal een experiment moeten worden gedaan, waaruit moet blijken hoeveel warmte…
Leuke ideeën voor een werkstukLeuke ideeën voor een werkstukEen werkstuk maken doe je niet zomaar. Eerst moet je een onderwerp uitkiezen; het liefst een onderwerp waar niet te wein…
Bronnen en referenties
 • http://www.blackpanther.org/
 • http://www.bobbyseale.com/
 • Thug Immortal: The Life of an Outlaw, 2002, QD3 Entertainment
 • The killing of Tupac Shakur, Cathy Scott, 1999
Cesar33 (8 artikelen)
Gepubliceerd: 04-09-2014
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Werkstuk
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.