Portugees: een woordenlijst voor op reis

Portugees: een woordenlijst voor op reis Als je op reis bent in Portugal of Brazilië is het handig om een mondje Portugees te kennen. Kwestie van iets te kunnen bestellen op café of in een restaurant. Of alles terug te vinden in de winkel en eens een vraag te stellen of een conversatie te houden met de lokale bevolking. In deze lijsten krijg je naast de vertaling, ook de fonetische versie, zodat je direct de juiste uitspraak kan gebruiken. Kortom een ideale manier om je gemakkelijk verstaanbaar te maken.

Op reis

NederlandsPortugeesFonetisch
De grensA fronteiraa fronteire
Ik heb mijn pas vergetenEsqueci-me do meu passaportesjkésie-me doe meeuw passeporte
Ik kan mijn pas niet vindenNão encontro o meu passaportenauwng énkontroe oe meeuw passeporte
Ik ben mijn pas verlorenPerdi o meu passaportepérdie oe meeuw passeporte
Ik heb wel een rijbewijsTenho uma carta de conduçãoteingjoe oeme karte de kondoesauwng
Ik heb niets aan te gevenNão tenho nada a declararNauwng teingjoe nade a deklaraar
Wij gaan met vakantie naar ...Vamos de férias avamoes de feerie esj e
Waar kan ik geld wisselen?Onde posso trocar dinheiro?onde possoe troekaar dienjeiroe?
De benzinepompA bomba de gasolinae bombe de gazeliene
SuperSupersoepér
DieselGasoleogazoleoe
LPGGasgasj
Vol graagCheio, por favorsjeijoe, poer fevoor
Kunt u mijn auto maken?Pode arranjar o meu carro?pode arranzjaar oe meeuw karroe?
Waar is de dichtstbijzijnde garage?Onde é a garagem mais perto?onde é e gerazjeing mais pértoe?
Wat moet ik betalen?Quanto é?kwantoe é?
De asO eixooe eisjoe
De uitlaatO tubo de escapeoe toeboe de sjkap
De remO travãooe trevauwng
De versnellingA velocidadee véloesiedade
De koppelingA embraiageme embrajazjeing
De sproeierO carburadoroe kerboeradoor
De remvloeistofO liquido do travãooe liekiedoe doe trevauwng
Kan ik hier een auto huren?Posso alugar um carro aqui?posoe eloegaar oeng karoe ekie?
Een ongevalUm accidenteoeng aksiedénte
Op reis met het vliegtuigViajar de aviãoviejezjaar de aviejauwng
Ik moet naar ...Tenho que ir a ...teing oe ke ier e ...
Hoe laat vertrekt het vliegtuig naar ...A que horas parte o avião para ...e kjores parte oe evieauwng
Heeft het vliegtuig vertraging?O avião tem atraso?oe evieauwng teing etrazoe?
Ik kan mijn bagage niet vindenNão encontro a minha bagagemnauwng énkontroe e mienja begazjeing
Op reis met de treinViajar de comboioviejezjaar de kongboijoe
Een enkele reis naar ... aubUma ida para ... se faz favorOeme iede pare ... se fasj
Een retourUma ida e voltaoeme iede e volte
Moet ik overstappen?Tenho qua mudar?Teingoe ke moedaar?
Hoe laat komt de trein aan in ...A que horas chega a comboio a ...e kjores sjége oe kombojoe e ...
Waar vertrekt de trein naar ...De donde sai a comboio para ... de donde sai oe kombojoe para ...
Waar zijn we?Aonde estamos?aonde sjtamoesj?

Het verblijf

NederlandsPortugeesFonetisch
Het verblijfA estadiae sjedieje
De campingO parque de campismooe parke de kampiesjmoe
Hebt u nog plaats voor een caravan/tent?Ainda tem lugar para uma roulotte/tenda?e-iende teing loegaar pare oeme roolot/ténde?
Wij zijn met zijn vierenSomos quatrosomoesj kwatroe
Twee volwassenenDois adultosdoisj edoeltoesj
Twee kinderenDuas criançasdoe-esj krie-ensesj
Wij willen ... dagen blijvenQueremos ficar ... diaskerémoesj fiekaar ... die-jesj
Zijn honden toegestaan?Aceitam cãesesietauwng keingsj?
Het hotel/pensionO hotel/a pensãooe otél/e pénsauwng
Heeft u nog kamers?Ainda tem quartos?e-iende teing kwartoesj?
Een 1-persoonskamerUm quarto individualoeng kwartoe iendieviedoeaal
Een 2-persoonskamerUm quarto de casaloeng kwartoe de kezaal
Waar kan ik de auto parkeren?Onde posso estacionar o meu carro?Onde posoe sjtasjoenaar oe meeuw karoe?
Wilt u mij de sleutel van de kamer geven?Pode dar-me a chave do quarto?pode dar-me e sjaave doe kwartoe?
Kan ik de rekening krijgen?Pode-me dar a conta?pode me dar e konte?

Op café

NederlandsPortugeesFonetisch
Het caféa esplanadae sjplenade
Ober, heeft u een prijslijst?Por favor, a ementapoer fevoor, e eménte
Een ... graagUm/uma ... por favoroeng/oeme ... poer fevoor
Koffie met melkUm café com leiteoeng kafé kong leit
Zwarte koffieUm bicaoeme bieke
Glas bierUma cerveja de pressãooeme servézje de présauwng
Glas rode wijnUm vinho tintooeng vienjoe tientoe
Glas witte wijnUm vinho brancooeng vienjoe brankoe
Limonadeuma limonadaoeme liemoenade
VruchtensapUm sumo de frutasoeng soemoe de froetesj
De rekening graagA conta, por favore konte, poer fevoor

Op restaurant

NederlandsPortugeesFonetisch
Het restaurantO restauranteoe restaurante
Een tafel voor vier personen aubUma mesa para quatro pessoas, faz favoroeme méze para kwatroe peso-es fasj fevoor
Ik neem ... Para mim ... pare mieng ...
Graag een fles/een halve flesPor favor uma garrafa/meia garrafapoer fevoor oeme gerafe/ meije gerafe
Mesfacafake
VorkGarfogarfoe
LepelColherkoeljér
BordPratopratoe
GlasCopokopoe
Ober, ik wil betalenPor favor, queria pagarpoer fevoor, kerieje pegaar
Ik betaal allesEu pago tudoeeuw pagoe toedoe
Ieder betaalt voor zichQueriamos pagar cada um separadamentekeriejemoesj pegaar kade oeng sperademénte

Winkelen

NederlandsPortugeesFonetisch
WinkelenFazer comprasfezér kompres
A
AardappelBatatabetate
AardbeiMorangomoerangoe
AbrikoosAlbricoquealbriekok
AmandelAmêndoaemengdowe
AppelMaçãmesang
AzijnVinagrevienagre
B
BaarsPercapérke
BanaanBananabenane
BiefstukBiefebiefe
BierCervejaservézje
BloemFarinhaferienje
BloemkoolCouve-florkoove floor
BoterManteigamangteige
BroodPãopauwng
C
ChocolademelkLeite com chocolateleit kong sjokoelaat
D
DrankBebidabebiede
DruivenUvasoevesj
E
EiOvoovoe
EierenOvosovoesj
F
ForelTrutatroete
FruitFrutafroete
G
GarnaalCamarãokemerauwng
GroenteLegumeslegoemesj
J
JamCompotakompote
K
KaasQueijokeizjoe
KalfsvleesCarne de vitelakarne de vietéle
KipGalinhagelienje
KnoflookAlhoAjoe
KoekjeBiscoitobiesjkoitoe
KoffieCafékafé
KrabSantolasantole
KreeftLagostalegosjte
M
MargarineMargarinamargeriene
MeelFarinhaferienje
MelkLeiteleit
MosselMexilhãoMesjieljauwng
MosterdMostardamoesjtarda
O
OesterOstraosjtre
OlijfAzeitonaezeitone
P
PeerPêrapére
PilsCervejaservézje
RGordogordoe
RijstArrozerosj
S
SapSumosoemoe
SausMolhomoljoe
SoepSopasope
SuikerAçucaresoeker
T
TomatenTomatetoemate
Tong (vis)Linguadoliengwadoe
U
UiCebolaSebole
V
VarkensvleesCarne de porcokarne de porkoe
VisPeixepeisj
W
WijnVinhovienjoe
Z
ZalmSalmãosalmauwng
ZoutSalSal

Ontmoeting

NederlandsPortugeesFonetisch
GoedemorgenBom diabong dieje
GoedemiddagBoa tardeboowe tarde
GoedenavondBoa noiteboowe noite
Hoe is het?Como está?Como esjta?
Hoe gaat het?Como vai?Como vaai?
Goed / heel goedBem / muito bemBeng / moeitoe beng
Slecht / heel slechtMal / muito malMaw / moeitoe maw
Het gaat welMais ou menosMais o menoes
Mijn naam is ...Chamo-mesjamoeme
Hoe heet u?Come se chama?komoe se sjame?
Kunt u me helpen?Pode ajudar-me?pode ezjoedaar me?
JaSimsing
NeeNãonauwng

Conversatie

NederlandsPortugeesFonetisch
Ik spreek een beetje PortugeesFalo um bocadinho Portuguêsfaloe oeng bokedienjoe poertoegeesj
Ik spreek geen PortugeesNão falo PortuguêsNao faloe portoegeesj
Ik begrijp u nietNão compreendonauwng kongproejéndoe
Alstublieft (verzoek)Por favorpoer fevoor
Dank u welMuito obrigado/amoengtoe obriegadoe/e
Neen, dank uNão obrigado/a nauwng obriegadoe/e
Ja, graagSim, faz favorsieng, fasj fevoor
Spreekt u Engels?Fala inglês?fale iengleesj?
Wat zegt u?Como diz?koomoe diesj?
Wilt u aub wat langzamer spreken?Pode falar mais devagar?pode felaar maisj devegaar?
Ik begrijp hetlCompreendokomprie-éndoe
Ik begrijp het nietNão compreendo nauwng komprie-éndoe
Ik wil graagQueriakeriejaa
Ik heb ... nodigPreciso depresiezoe de
Wilt u mij ... gevenlCompreendokomprie-éndoe
Tot straks!Até logoatee logoe

Algemene vragen

NederlandsPortugeesFonetisch
Wie?Quem?Keing?
Wat?O que?Oe kee?
Wanneer?Quando?Koeando?
Waar?Onde?On-djie?
Waarom?Porquê?Poer kee?
Hoeveel?Quanto?Kwanto?

Getallen

NederlandsPortugeesFonetisch
GetallenNúmerosnoemeroes
0zerozéroe
1um, umaoeng, oeme
2dois, duasdoisj, doe-esj
3trêstreesj
4quatrokwatroe
5cincosiengkoe
6seissiesj
7setesét
8oitooitoe
9novenove
10dezdésj
11onzeongze
12dozedooze
13trezetreeze
14catorzekatorze
15quinzekienze
16dezasseisdeuzeseisjj
17dezassetedeuzesét
18dezoitodeuzoitoe
19dezanovedeuzenove
20vinteviengt
21vinte e umviengtie oeng
22vinte e doisviengtie doisj
23vinte e trêsviengtie treesj
24vinte e quatroviengtie kwatroe
25vinte e cincoviengtie siengkoe
26vinte e seisviengtieseisj
27vinte e seteviengtiesét
28vinte e oitoviengtieoitoe
29vinte e noveviengtienove
30trintatriente
31trinta e umtriengtejoeng
40quarentakwarénte
50cinquentasiengkwénte
60sessentasesénte
70setentaseténte
80oitentaoiténte
90noventanoevénte
100cemseing
200duzentosdoezéntoesj
300trezentostrezéntoesj
400quatrocentoskwatoreséntoesj
500quinhentoskienjéntoesj
1000milmiel
Eersteprimeiro/apriemeiroe-e
Tweedesegundo/asegoendoe-e
Derdeterceiro/aterceiroe-e
Vierdequarto/akwartoe-e
Vijfdequinto/akientoe-e
Zesdesexto/aseesjtoe-e
Zevendesétimo/asétimoe-e
Achtsteoitavo/aoitavoe-e
Negendenono/anonoe-e
Tiendedécimo/adésimoe-e
EenmaalUma vezOeme veesj
TweemaalDuas vezesDoe esj veezesj
De helftA metadee metade
Een paarUm paroeng par
Dubbelduplodoeploe

Tijd

NederlandsPortugeesFonetisch
TijdTempotémpoe
VandaagHojeozje
Deze morgenEsta manhã ésjte manjang
Deze middaglEsta tarde ésjte tarde
Deze avondEsta noiteésjte noite
GisterenOntemonteing
EergisterenAnte ontemante onteing
MorgenAmanhãamanjang
Gister/morgen ochtendOntem/amanhã de manhãonteingh/amanjang de manjang
Gister/morgen middagOntem/amanhã de tardeonteingh/amanjang de tarde
Gister/morgen avondOntem/amanhã à noiteonteingh/amanjang a noite
Deze weekEsta semana ésjte semane
Deze maandEste mêsésjte mees
Dit jaarEste anoésjte anoe
Vorige weekA semana passada e semana passada
Vorige maandO mês passado oe meesj passadoe
Vorig jaarO ano passado oe anoe passadoe
Volgende weekA semana que vem e semane ke veing
Volgende maandO mês que vem oe meesj ke veing
Volgend jaarO ano que vemoe anoe ke veing
PasenPascoapaskwa
PinksterenPentecostesepéntecostesj
KerstdagenNatalnetal
NieuwjaarsdagDia de eno novodieje de anoe novoe
ZomervakantieFérias grandesfériesj grandes
WintervakantieFérias de invernoférieesj de ienvérnoe
Lentea primaverae priemavérej
Zomero verãooe verauwng
Herfsto outonooe ootonoe
Wintero invernooe ienvérnoe
Hoe laat is het?Que horas são?ké oresj sauwng?
UurHoraora
MinutenMinutosmienoetoesj
12u 's middagsMeio-diameijoe dieje
12u 's nachts Meia-noite meije noite
Het is 4 uurSão quatro horassauwng kwatroe oresj
Het is kwart over vierSão quatro e um quartosauwng kwatroe ié oeng kwartoe
Het is half vierSão três e meiasauwng treesj ie meije
Het is tien over vierSão quatro e dezsauwng kwatroe ie désj
Hoe laat?A que horas?a ké oresj?
Wanneer?Quando?kwandoe?

Dagen van de week

NederlandsPortugeesFonetisch
Dagen van de weekDias da semanadiejesj de semane
MaandagSegunda-feirasegoende feire
DinsdagTerça-feirateerse feire
WoensdagQuarta-feira kwarte feire
DonderdagQuinta-feira kiente feire
VrijdagSexta-feiraseesjte feire
ZaterdagSábadosabadoe
ZondagDomingodoemiengoe

Maanden

NederlandsPortugeesFonetisch
MaandenMesemézesj
JanuariJaneirozjeneiroe
FebruariFevereirofevereiroe
MaartMarçomarsoe
AprilAbrilebriel
MeiMaio majoe
JuniJunhozjoenjoe
JuliJulhozjoeljoe
AugustusAgostoegostoe
SeptemberSetembrosetémbroe
OktoberOutubroootoebroe
NovemberNovembronoevémbro
DecemberDezembrodezémbroe

Het weer

NederlandsPortugeesFonetisch
Het weerO tempooe témpoe
Hoe wordt het weer vandaag?Como vai estar o tempo hoje?koomoe vai staat oe témpoe ozje?
Mooi?Bom?bong?
Slecht?Mau?mauw?
Wisselvallig?Assim,assim?esieng, esieng?
Gaat het regenen?Vai chover?vai sjovér?
Wordt het mooi weer?Vamos ter bom tempo?vaamoesj tér bong témpoe?
De windo ventooe vénto
Krijgen we veel wind?Vai fazer muito vento?vai fézer moeingtoe véntoe?
De zonO soloe sol
RegenA chuvae sjoeve
SneeuwA nevee néve
HitteO caloroe kalor
BewolktNevoaadonevoeaadoe
OnweerO trovoadaoe troevoeade

Algemene woordenlijst

NederlandsPortugeesFonetisch
A
AanduidenIndicariendiekaar
AankomenChegarsjegaar
AankomstChagadasjegade
AankoopComprakompre
AanrakenTocartoekaar
AanrijdingChoqueSjok
AanstekerIsqueiroiesjkeiroe
AantrekkelijkAttractivoetraktievoe
AardbolGlobo terrestregloboe terresjtre
AardeTerratére
AchternaamApelidoapeliedoe
AdresDirecçãodiereksauwng
AfscheidDespedidadesjpediede
AfstandDistânciadiesjtangsije
AfwassenLavar a loiçalevaar e loise
AfzeggenAnularenoelaar
AfzonderlijkSeparadoseperadoe
AllemaalTodostodoesj
AltijdSempreseimpre
Ambassadeembaixadaeingbesjade
AnsichtkaartPostal ilustradoposjtal iloestradoe
AppartementApartamentoeparteméntoe
AsbakCinzeirosienzeiroe
AvontuurAventuraevéntoere
B
BadBanhobanjoe
BadhanddoekToalha de banhotwaje de banjoe
BadjasRoupãoroopauwng
BadkamerCasa de banhokaze de banjoe
BadpakFato de banhofatoe de banjoe
BagageBagagemBegazjeing
BalieBalcãobalkauwng
BankBancobankoe
BatterijPilhapielje
BedCamakame
BedragQuantiakwantieje
BeestBestabésjte
BeetMordeduramordedoere
BelangrijkImportanteiempoertante
BergMonteMont
BeroepProfissãoproefiesauwng
BestekTalherTaljér
BestellenEncomendareingkoeméndaar
BetalenPagarpegaar
BezemVassouravesoore
BezoekenVisitarviezietaar
BioscoopCinemasienéme
BlaarBolhaboje
BlauwAzulezoel
BlikopenerAbridor de lateebriedor de late
BloedSanguesange
BloemFlorfloor
BlootNunoe
BlussenApagarepegaar
BoekLivrolievroe
BoerderijQuintakiente
BootBarcobarkoe
BorgGarantegerante
BorgsomFiançafiejanse
BosFlorestafloréjsjte
BrakenVomitarvoemietaar
BrandIncêndioiengsengdjoe
BrandweerBombeirosbongbeiroesj
BreedLargolargoe
BriefCartakarte
BriefkaartPostalpoestal
BrievenbusCaixa do correiokaisje doe koereijoe
BroekCalçaskalsesj
BromfietsMotocicletaMotosiekléte
BronFontefonte
BrugPonteponte
BruiloftCasamentokazeméntoe
BruinCastanhokesjtanjoe
BuikpijnDor de barrigador de beriege
BuitenForafore
BuitenlanderEstrangeirosjtrangzjeiroe
BusAutocarroautokaroe
C
CampingParque de campismopark de kampiesjmoe
CaravanRoulotteroolot
Centraal StationEstação centralsjtasauwng sentral
CentrumCentroséntroe
ContactlenzenLentes de contactoléntsi de kontaktoe
CorrectCertosértoe
CruiseCruzierokroezeiroe
CursusCursokoersoe
D
DaaromPor issopoer iesoe
DadelijkImediatamenteiemdiejetemént
DagDiadieje
DatumDatadate
DefectAvariadoeveriejadoe
DekenCobertorkoebertoor
DieetDietadjéte
DiefLadrãoledrauwng
DiefstalRouborooboe
DiepvriesCongeladorkongzjeledoor
DierAnimaleniemal
DikGordogordoe
DochterFilhafieje
DokterMédicomédiekoe
DonkerEscurosjkoeroe
DoodMortemorte
DoofSurdo/asoerdoe/a
DoorreisDe passagemde pesaazjeing
DoosCaixakaisje
DorstSedeséde
DozijnDozenadoezéne
DringendUrgenteoerzjénte
DrinkenBeberbebeer
DronkenBêbadobébedoe
DroogSecosékoe
DruppelGotagote
DuikenMergulharmergoeljaar
DuitsAlemãoalemauwng
DunMagro/amagroe/e
DuurCarokaroe
E
EchtgenootMaridomeriedo
EchtgenoteEsposasjpoze
EenpersoonskamerQuarto para uma pessoakwartoe pare oeme pesowe
EenvoudigSimplessiemplesj
EerderAntesantesj
EgelOuriçoooriesoe
EindelijkFinalmentefienalménte
ElektriciteitElectricidadeieléktriesiedade
ElkCadakade
EmmerBaldebalde
EngelsInglêsiengleesj
EnvelopEnvelopeenvelope
EtenComerkoemeer
ExtraSuplementosoepleméntoe
EzelBurroboeroe
F
FactuurFacturafektoere
FeestFestafesjte
FeliciterenFelicitarfeliesietaar
FietsBicicletabiesiekléte
FlesGarrafagerafe
FlesopenerSaca-rolhassake-roljesj
FooiGorjetagoerzjéte
FoutErroéroe
FrisFrescofrésjkoe
D
GaanIrier
GarageGaragemgerazjeing
GebergteSerrasére
GeboorteNascimentonesieménto
GeelAmareloemeréloe
GeenNenhumneinjoem
GeitCabrakabre
GeldDinheirodienjeiro
GelegenSituadosietoeadoe
Gelijk hebbenTer razãoteer rezauwng
GelovenCrerkrér
GeluidSomsong
GelukkigFelizfeliesj
GemeentelijkMunicipalmoeniesiepal
GemiddeldMédiomédjoe
GenezenCurarkoeraar
GenoegSuficientesoefisjénte
GereedschapFerramentaféreménte
GeregeldRegularregoelaar
GereserveerdReservadorezervadoe
GescheidenSeparadoseperadoe
GeschenkPresenteprezénte
GeslachtSexoseksoe
GeslotenFechadofesjadoe
GevaarFacturafektoere
GevenDardaar
GewichtPesopésoe
GewondFeridoferiedoe
GezichtCarakare
GoedkoopBaratoberatoe
GraagCom muito gostokong moeingtoe gosjtoe
GramGramagrame
GratisGratuitogretwietoe
GroenVerdevérde
Groepgrupogroepoe
GrootGrandegrande
GrootteTamanhotemanjoe
GrotGrutagroete
H
HaardrogerSecador de cabelosekedoor de kebéloe
HalfMeiomeijoe
HalsPescoçopesjosoe
HalteParagemperazjeing
HandMãomauwng
HanddoekToalhatwaje
HandtasMala de mãomale de mauwng
HandtekeningAssinaturaesienetoere
HardDurodoeroe
HavenPortoportooe
HebbenTerteer
HeetQuentekénte
HelpenAjudarezjoedaar
HerstellenRepararreperaar
HitteCalorkelor
HoeveelQuantokwantoe
HoeveelheidQuantidadekzntiedade
HondCãokauwng
HongerFomefome
HoofdCabeçakebése
HoofdkussenAlmofadaalmoefade
HoogseizoenEstação altesjtesauwng alte
HotelHotelotél
Houden vanGostar de goesjtaar de
HulpAjudaezjoede
HurenAlugareloegaar
HygiëneHigieneiegjéne
I
IdentiteitskaartCartão de identidadekertauwng de iedéntiedade
IjsGelozjéloe
InclusiefInclusiveiengkloezieve
InderdaadDe factode faktoe
InentenVacinarvesienaar
InformatieInformacãoienfoermesauwng
InformerenInformarienfoermaar
IngangEntradaeingtrade
InpakkenEmbalareingbelaar
J
JaSimsieng
JaargetijdeEstação do anosjtesauwng doe anoe
JaarlijksAnualmenteenoealménte
JasCasaco compridokezakoe kompriedoe
JeugdherbergAlbergue de juventudealbérge de zjoeventoede
JeukCoceirakoeseire
JodiumIodoiejodoe
JongJovemzjoveing
JongenRapazrepasj
JuistExactoiezatoe
JurkVestidovesjtiedoe
K
KaarsVelavéle
KaartMapamape
KaartjeCartãolkertauwng
KamPentepénte
KamerQuartokwartoe
KampCampokampoe
KampeerderCampistakampiesjte
KampeerterreinTerreno de acamparterénoe de ekampaar
Kampeerwagenroulotteroolot
KamperenAcamparekampaar
KanoCanaokeno-e
KapotRotorotoe
KapperCabeleireirokebeleireiroe
KassaCaixakaisje
KasteelCastelokesjtéloe
KatGatogatoe
KatoenAlgodãoalgoedauwng
KeelpijnDor de gargantadoor de gergante
KelnerCriado de mesakriejadoe de méze
KerkIgrejaiegrézje
KiloQuilokoeloe
KindCriançakrieangse
KlantClientekliejénte
KledingRouparoope
KleedhokjeCabinekebiene
KleinPequenopékenoe
KleurCorkoor
KnieJoelhozjoe-éjoe
KnippenCortarkoertaar
KoeVacavake
KoelFrescofrésjkoe
KofferMale de viagemmale de viejazjeing
Kokcozinheirokoezienjeiroe
KokenCozinharkoezienjaar
KomenVirvier
KoortsFebrefébre
KopenComprarkompraar
KortingDescontodesjkontoe
KostenCustarkoesjtaar
Kostuumfato completofatoe komplétoe
KoudFriofriejoe
KrantJornalzjoernal
KroegTabernatebérne
L
LakenLençolleingsol
LangCompridokongpriedoe
LawaaiBarulhoberoejoe
LeeftijdIdadeiedade
LeegVazioveziejoe
LekkerSaborososeboerozoe
LelijkFeiofeijoe
LenenEmprestarempresjtaar
LengteComprimentokongprieméntoe
LepelColherkoejér
LerenAprenderepréndeer
LetterLetralétre
LevensmiddelenAlimentoselieméntoesj
LichaamCorpokorpoe
LiefdeAmoremoor
LiefhebbenAmaremaar
LiftElevadorelevadoor
LiftenFazer auto-stopfezeer autoe-stop
LinksEsquerdasjérde
LiterLitrolietroe
LogerenHospedarosjpedaar
LunchAlmoçoalmosoe
M
MaagEstômagosjtomegoe
MaanLualoe-e
MaandverbandPenso higiénicopénsoe iegjéniekoe
MagerMagroMagroe
Make-upMaquilhagemmakiejazjeing
ManHomemomeing
MarktMercadomerkadoe
MateriaalMaterialMeteriejal
MatrasColchãokoelsjauwng
MedischMédicomédiekoe
MeerderjarigMaior de idademeijor de iedade
MeisjeRaparigareperiege
MeteenImediatamenteiemediejateménte
MiddagetenAlmoçoAlmosoe
MinderMenosménoesj
MinderjarigMenor de idademenoor de iedade
MinuutMinutomienoetoe
MoeCansadokansadoe
MondBocaboke
MooiBonitoboenietoe
MotorbootBarco motorizadobarkoe motoerizezadoe
MotorfietsMotocicletamotoesiekléte
MugMosquitomosjkietoe
MuisRatoratoe
MuntMoedamoe-éde
MuseumMuseumoezeeuw
MutsBarretebaréte
N
NaaienCoserkoezeer
NaaktNuNoe
NaaktstrandPraia para nudistaspraje pare noediesjtesj
NaaldAgulhaegoeje
NaamNomenome
NagelUnhaoengje
NajaarOutonoootonoe
NaseizoenFora de temporadafore de tempoerade
NatMolhadomoejadoe
NekNucanoeke
NetnummerIndicativoiendieketievoe
NeusNarizneriesj
NiemandNinguémniengeing
NierRimrieng
NieuwNovonovoe
NieuwsNovidadesnoviedadesj
NoodgevalUrgênciaoerzjeingsieje
NoordNortenorte
NormaalNormalnoermal
NuAgoraegore
O
OberEmpregado de mesaémpregadoe de méze
OgenblikMomentomoeméntoe
OmdatPorquepoerke
OmhelzenAbraçarebrasaar
OmlaagAbaixoebaisjoe
OnderSobsob
OndergoedRoupa interiorroope ienteriejor
OndertekenenAssinaresienaar
OnkostenDespesasdesjpézesj
OntbijtPequeno almoçopekénoe almosoe
OnvoldoendeInsuficienteiensoefiesjénte
OomTiotiejoe
OostEsteésjte
OpbellenTelefonartelefoenaar
OpenenAbrirebrier
OpeningstijdenHoras de abriroresj de ebrier
OphoudenCessarsesaar
OveralEm todas as parteseing todesj esj partesj
OverbodigSupérfluosoepérfloe-oe
OverdagDurante o diadoerante oe dieje
P
PaarParpaar
PaardCavalokevaloe
PaardrijdenMontar a cavaloMontaar e kevaloe
PakkenEmbalareingbelaar
PanPanelapenéle
PapierPapelpepél
ParkParqueparke
ParkeermeterContador de estacionamentokongtedoor de sjtasjoeneméntoe
ParkerenEstacionarsjtasjoenar
Pasfotofotografia de passefoetoegrefieje de pas
PaspoortPassaportepaseporte
PercentagePercentagempersentazjeing
PerronPlataformaplateforme
PersoonlijkPessoalpesoeal
PijnDordoor
PleisterAdesivoadezievoe
PoesGatagate
Politieagentguardagwarde
PolitiebureauEsquadrasjkwadre
PortefeuilleCarteirakarteire
PostCorreiokoereijoe
PostenDeitar no correiodeitaar noe koereijoe
PostkantoorCorreiokoereijoe
PostzegelSeloséloe
PratenFalarfelaar
PrijsPreçoprésoe
ProevenProvarproevaar
PunaiseCamakame
R
RaamJanelazjenéle
RakenTocartoekaar
RavijnBarrancoberangkoe
ReceptionisteReceptionistaresepsjoniesjte
RechtdoorTudo a direitotoedoe a diereitoe
Rechtsà direitae diereitoe
ReinigenLimparliempaar
ReisViagemvjazjeing
ReizenViajarvjazjaar
RekeningContakonte
ReparerenConsertarkongsertaar
RestaurantRestauranteresjtaurante
RetourIda e voltaiede e volte
RichtingDireccãodiereksauwng
RijbewijsCarta de conduçãokarte de kongdoesauwng
RiijdenConduzirkongdoezier
RokenFumarfoemaar
RolstoelCadeira de rodaskedeire de rodesj
Rondomà voltae volte
RondreizendDar uma volta pordaar oeme volte poer
RoodEncarnadoeingkernadoe
RookFumofoemoe
RouteCaminhokemienjoe
RugCostaskosjtesj
RuilenTrocartroekaar
RustRepousorepoozoe
RustigCalmokalmoe
RuzieBrigabriege
S
SchaarTesouratezoore
SchaduwSombrasombre
SchelpConchakongsje
SchilderijQuadrokwadroe
SchipNavionavjoe
SchoenSapatoSepatoe
SchoenveterAtacadoretekedoor
SchoolEscolasjole
SchoonLimpoliempoe
SchrijvenEscreversjkreveer
ServetGuardanapogwardenepoe
SigaretCigarrosiegaroe
SindsDesdedésjde
SlaapSonosonoe
SlaapkamerQuartokwartoe
SlaapzakSaco de dormirsakoe de doermier
SlapenDormirdoermier
SluitenFecharfesjaar
SmaakGostogosjtoe
SnelCortekorte
SnelwegAuto-estradaautosjtrade
SpeelgoedBrinquedobrienkédoe
SpelJogozjogoe
SpelenBrincarbrienkaar
SpiegelEspelhosjpéjoe
SpijskaartEmentaieménte
SprekenFalarfelaar
StadCidadesiedade
StationEstação de comboiosjtesauwng de kombojoe
StemVozvosj
StoelCadeirakedeire
StoppenPararperaar
StraatRuaroe-e
StraksLogologoe
SupermarktSupermercadosupermerkadoe
T
TafelMesaméze
TandDentedénte
TandartsDentistadéntiesjte
TandenborstelEscova dos dentessjkove doesj déntes
TandpastaPasta dos dentespasjte doesj déntesj
TegenoverEm frente de eing frénte de
TegenwoordigActualmenteetoealménte
TelefonerenTelefonartelefoenaar
TentTenda de campismoténe de kempiesjmoe
TerrasEsplanadasjplenade
TerugreisViagem de voltaviejzaeing de volte
TevredenSatisfeitosetiesjfeitoe
TijdschriftRevistareviesjte
ToegangAcessoesésoe
ToerismeTurismotoeiresjmoe
ToiletToilettwalét
ToiletpapierPapel higiénicopepel iezjéniekoe
TolkIntérpreteientérprete
TotaalTotaltoetal
TrapEscadasjakde
TreinComboiokombojoe
TruiCamisolakemiezole
U
UitnodigenConvidarkongviedaar
UitrustenDescansardesjkensaar
UitverkochtEsgotadosjkotadoe
V
VaderPaipai
VakantieFériasfériesjesj
ValsFalsofalsoe
VeelMuitomoeingtoe
VegetariërVegetarianovezjeteriejanoe
VerblijfEstadiasjtedieje
VerdwaaldExtraviadosjtreviejadoe
VerfrissenRefrescarrefresjkaar
VerhurenAlugareloegaar
VersFrescofresjkoe
VertalenTraduzirtredoezier
VertrekPartidapertiede
VertrekkenPartirpertier
VervoerTransportetransporte
VerwarmingAquecimentoakwesieméntoe
VerzekerenAsseguraresegoeraar
VerzendenEnviareingviejaar
ViesSujosoezjoe
VisserPescarpesjkaar
VliegMoscamosjke
VliegtuigAviãoeviejauwng
VliegveldAéroportoeéroeportoe
VochtHumidadeoemiedade
VoelenSentirseingtier
Voet
VolwassenAdultoedoeltoe
VoorbeeldExemploesémploe
VoorjaarPrimaverapriemevére
VoornaamNome propionome propiejoe
VorkGarfogarfoe
VuurFogofogoe
W
WaarborgGarantiagerantieje
WaardeValorveloor
WandelenPassearpasiejaar
WangFacefas
WanneerQuandokwandoe
WassenLavarlevaar
WegenkaartMapa das estradasmape desj sjtradesj
WekkenAcordarekoerdaar
WekkerDespertadordesjpertedoor
WelkomBem-vindobeing-viendoe
WereldMundomoendoe
WestenOesteoe-ésjte
WinkelLojalozje
WisselenCambiarkembiejaar
WisselgeldCâmbiokambjoe
WitBrancobrankoe
Z
ZachtSuaveswave
ZakmesNavalhanevaje
ZandAreiaereije
ZeeMarmaar
ZiekDoentedoe-énte
ZijnSer/estarseer/sjtaar
ZonderSemseing
ZonnebadenTomar soltoemaar sol
ZoonFilhofiejoe
ZoutSalsal
ZuidenSulsoel
ZwaarPesadopezadoe
ZwartPretoprétoe
ZwembadPiscinapiesjiene
ZwemmenNadarnedaar
ZwetenSuarsoewaar
ZwijgenCalarkelaar
© 2008 - 2024 Ibelle31, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Trouwen voor de wet in PortugalTrouwen voor de wet in PortugalHuwelijken in het buitenland zijn bijzonder populair onder de Nederlanders. Vooral huwelijken in Spanje zijn anno 2019 p…
Barranquenho, een Portugees binnenlands dialectBarranquenho, wat is dat? Het is een dialect dat gesproken wordt door ongeveer 1.825 mensen in het zuidoosten van Portug…
Turks: Handige woordenAls u op vakantie bent in Turkije, kan het handig zijn als u de beschikking hebt over een aantal woorden in het Turks. Z…

De uitspraak van het EngelsDe uitspraak van het EngelsWij Nederlands zijn goed in talen althans, dat zeggen buitenlanders tegen ons. We spreken buitenlanders direct aan in…
De Zweedse taal - De basisZweeds wordt voornamelijk gesproken in Zweden, maar ook indelen van Finland wordt Zweeds gesproken. In totaal wordt door…
Reactie

Dre Claes, 11-07-2017
Erg nuttig voor mijn vrouw die in oktober in Porto zal verblijven maar geen letter Portugees kent. Reactie infoteur, 12-07-2017
Super!

Ibelle31 (139 artikelen)
Laatste update: 15-09-2017
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Taal
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.