Een samenvatting van Jane Austen's Persuasion / Overtuiging

Een samenvatting van Jane Austen's Persuasion / Overtuiging Anne Elliot laat zich op jonge leeftijd overhalen om niet met haar grote liefde te trouwen. Vrijwel meteen daarna raakt ze ervan overtuigd dat ze dat wel had moeten doen. Acht jaar later komt hij per toeval weer in haar leven. Krijgt ze alsnog haar kans? Overtuiging en overreding zijn het motto van het roman getiteld Persuasion. Het is een van de zeven klassiekers van de 19e-eeuwse Engelse romanschrijfster Jane Austen. In het Nederlands getiteld Overtuiging en vele malen verfilmd.

Familie Elliot van Kellynch Hall

Aan het hoofd van de familie Elliot staat Sir Walter Elliot. Hij houdt net zoveel van zijn eigen biografie als van zijn spiegelbeeld. Of zoals Jane Austen zelf schreef: Vanity was the beginning and end of Sir Walter Elliotís character; vanity of person and of situation. Lady Elliot overleed toen de oudste dochter Elizabeth 16 jaar was. Ze liet de zorg van haar drie dochters over aan haar vriendin Lady Russell. Met de jaren werd Elizabeth het evenbeeld van haar vader, Mary steeg in aanzien door haar huwelijk met Charles Musgrove en was Anne nog gewoon Anne.

Anne Elliot

Niet belangrijk. Haar mening, weloverwogen en juist, doet er niet toe in de familie Elliot. Ze is daarnaast niet mooi genoeg voor haar vader om haar om die reden te bewonderen.

Sir Walter Elliot had een gat in zijn hand. Torenhoge schulden waren al spoedig het gevolg. Er moest drastisch worden bezuinigd. Reden waarom Sir Walter Elliot uiteindelijk werd overgehaald het landgoed Kellynch Hall te verhuren en zelf naar Bath te verhuizen. Huurders waren al snel gevonden in Admiraal Croft en zijn vrouw. De naam deed Anne opschrikken. Mrs Croft is de zus van haar eerste en enige liefde Frederick Wentworth.

Captain Frederick Wentworth

Anne leerde Frederick Wentworth acht jaar geleden kennen. Hij verbleef toen bij zijn broer vlak in de buurt van Kellynch Hall. Ze werden stapelverliefd. Iets wat haar vader en Lady Russell uitermate ongelukkig achtte. Wentworth had op dat moment geen naam of fortuin achter zich behalve de ambitie om ooit een eigen marineschip te voeren. Dit was genoeg voor Anne. Het was niet genoeg voor Lady Russel. Zij deed er dan ook alles aan om Anne te overtuigen niet met Wentworth in zee te gaan. Anne liet zich uiteindelijk overhalen. Boos en teleurgesteld ging Wentworth weg. De volgende jaren leefde Anne met spijt. Haar eerdere passie en jeugd waren weg. Geen man kwam zelfs maar in de buurt van Wentworth. Zelfs de gerespecteerde Charles Musgrove liet ze aan zich voorbij gaan. In plaats daarvan trouwde hij haar zus Mary. Zonder het zichzelf of Lady Russel te verwijten was Anne ervan overtuigd dat ze gelukkiger zou zijn geweest als ze de verloving met Frederick Wentworth niet had verbroken. Daar kwam nog bij dat Wentworth zijn ambitie had waargemaakt. Als Captain Wentworth was hij een vermogend en gerespecteerd marinier geworden. Alleen Lady Russel, haar vader en Elizabeth kende deze geschiedenis en zwegen erover.

Verblijf bij de Musgroves in Uppercross

Sir Walter en Elizabeth nodigen de pas gescheiden Mrs Clay uit mee naar Bath. Dit tot grote bezorgdheid van zowel Anne als Lady Russell. Niet in de laatste plaats door een mogelijk ongepaste match tussen Mrs Clay en Sir Walter. Anne zou hen later achterna reizen. Eerst ging ze twee maanden bij haar zus Mary in Uppercross logeren. Anne voelde zich op haar gemak bij de gezellige en zorgeloze familie Musgrove. Ze werd volledig opgenomen door Mr. en Mrs. Musgrove, hun oudste zoon Charles en de twee jonge dochters Henrietta en Louisa. Tijdens haar verblijf in Uppercross ontmoette Anne de nieuwe sympathieke huurders van Kellynch Hall. Ook met Admiral Croft en zijn vrouw kon Anne het meteen goed vinden. Anne leeft helemaal op. Tot haar het nieuws bereikt dat Frederick Wentworth zijn zus kwam opzoeken. Het duurde dan ook niet lang voordat ook hij een bezoek aan Uppercross bracht. Een hernieuwde ontmoeting tussen hem en Anne was dan ook onvermijdelijk. Beleefdheden werden uitgewisseld en weg was hij.

In Uppercross in Wentworth Ďs gezelschap

Vanaf dat moment bevinden Anne en Captain Wentworth zich vaak in elkaars gezelschap. Zonder amper een woord met elkaar te wisselen. Hij had het haar niet vergeven. In plaats daarvan richtte hij zijn aandacht tot de zusjes Musgrove die beiden behoorlijk gecharmeerd waren van hem. Henrietta was daardoor zelfs heel even Charles Hayter vergeten. Op een ochtend besluiten ze met zijn allen, Louisa, Henrietta, Captain Wentworth, Charles, Mary en Anne een lange wandeling te maken. Al snel wordt duidelijk waar de wandeltocht heen ging, naar Winthrop waar Charles Hayter woont. Louise haalt Henrietta over om Charles gedag te zeggen. De rest blijft achter op hun terugkomst te wachten. Louisa richtte hierop al aan haar aandacht aan Captain Wentworth. Ze verzekerde hem ervan dat zij zich nooit door iets of iemand van haar doel zou afwijken. Zij was niet over te halen. Captain Wentworth prees dit in haar. Het greep Anne naar dír keel. De wandeling terug viel haar zwaar. Ze was erg vermoeid. Halverwege reden Mr. en Mrs Croft hen tegemoet in hun open koets. Mrs Croft stelde een plaats beschikbaar. Iedereen bedankte beleefd waarop Captain Wentworth zijn zus iets toefluistert. Direct hierna richt Mrs. Croft zich tot Anne en vroeg haar mee terug te reizen. Anne kreeg de kans niet om nee te zeggen; Captain Wentworth begeleidde haar naar de wagen en hielp haar de wagen op. Haar vermoeidheid was hem opgevallen. Anne wist zich geen raad met haar emoties en gedachten hierover.

Een bezoek aan de zee: Lyme

Captain Wentworth wilde zijn vrienden Captain Harville en Captain Benwick graag opzoeken in Lyme. Spontaan werd besloten met zín allen te gaan. Captain Harville en zijn vrouw heetten direct iedereen welkom in hun huis, waar ook Captain Benwick woont. Hij was nog altijd in diepe rouw na het overlijden van zijn verloofde Fanny, de zus van Captain Harville. Verrassend genoeg bleek Anne tot hem door te dringen. Samen voerden ze hele gesprekken over poëzie en proza. Anne bloeide op tijdens haar bezoek aan de zee. Dit viel ook een willekeurige vreemdeling op. Hij keek Anne na, iets wat ook Captain Wentworth gadesloeg. Snel werd duidelijk wie die vreemdeling in kwestie was: Mr Elliot. Dé Mr Elliot, neef en erfgenaam van Kellynchall. Degene met wie hun vader al jaren geen contact meer mee had.

Voor vertrek maken ze allen nog een laatste wandeling langs de kust van Lyme. Via een klein steil trapje springt Louisa naar beneden. Captain Wentworth vangt haar op. Prompt rent ze terug de trap op, ditmaal veel hoger. Ze laat zich niet overhalen door de waarschuwingen. Ze is vastbesloten, springt en valt met haar achterhoofd op de grond. Captain Wentworth was te laat om haar op te vangen. Nu lag ze bewusteloos op de grond. Anne handelt kordaat. Captain Benwick moest direct op zoek naar een arts. Ze brachten Louisa naar de Harvilles voor een langzaam herstel van een zware hersenschudding. Captain Wentworth stelde voor dat niemand beter dan Anne Louisa zou kunnen verzorgen, maar Mary wilde daar niets van weten. Zij bleef achter. Captain Wentworth moest Anne en Henrietta naar huis rijden en daar het nieuws aan Mr en Mrs Musgrove brengen.

Bath

Niet lang erna vertrekken Lady Russell en Anne naar Bath waar Anne zich bij haar vader, zus en Mrs Clay in Camden Place zou voegen. Tot haar verbazing bleek juist Mr Elliot een graag geziene gast in Camden Place. Ook Anne kon het direct goed met hem vinden. En hij wond er geen doekjes om dat hij haar erg leuk vond. Lady Russell moedigde dit met veel enthousiasme aan, daarbij Anneís twijfel over zijn karakter en bedoelingen naast zich neerleggend.

Terwijl haar vader en zus druk bezig waren met het aanhalen van de familiebanden via Viscountess Dalrymple en haar dochter Miss Carteret, hernieuwde Anne liever het contact met een dierbare schoolvriendin Mrs Smith. Zij was nu weduwe en naar Bath gereisd om te herstellen van reuma. Met een man die te makkelijk met zijn geld was omgegaan, had hij Mrs Smith amper geld nagelaten. Haar humeur leed er echter nauwelijks onder. Niet in de laatste plaats dankzij het dagelijkse roddeluurtje met zuster Rooke.

Een reünie in Bath

De Crofts waren naar Bath gekomen en namen voor Anne een brief mee van Mary. De brief bevatte meest wonderlijk nieuws: Captain Benwick en Louisa waren verloofd. Niet veel later bleek ook Captain Wentworth in Bath te zijn gearriveerd. Op een regenachtige dag loopt ze hem tegen het lijf. Hij schrikt zichtbaar. Ze praten bij tot Mr. Elliot haar komt halen.

Later tijdens een concert ontmoet ze hem weer. Anne loopt snel op hem af. Al snel raken ze diep in gesprek over Lyme. Een intiem gesprek dat ruw wordt gestoord door de binnenkomst van Lady Dalrymple. Beleefdheid gebood Anne haar te groeten; Captain Wentworth glipt weg. Anne straalt. Captain Wentworth is niet langer boos op haar. Verre van zelfs. Maar haar geluk is van korte duur. Tijdens de pauze neemt hij afscheid van haar. Zijn blik weer als voorheen: strak en streng. Anne vraagt verward of het volgende lied dan niet de moeite was om voor te blijven. ĎEr is hier niets de moeite waard om voor te blijvení, is zijn kortaf zijn antwoord. Anne schoot in de stress. Wat het omdat ze naast Mr Elliot had gezeten?

De volgende ochtend heeft Anne een afspraak bij Mrs. Smith. Het onderwerp Mr. Elliot kwam al gauw ter sprake. Het kostte Anne de nodige moeite om Mrs Smith te overtuigen dat er helemaal geen sprake was van een voorgenomen huwelijk tussen haar en Mr Elliot. Op dat moment bekende Mrs Smith dat ze Mr Elliot kende van vroeger. Ze vertelde Anne alles. Mr Elliot kwam er niet best vanaf. Waar Anne eerder niet haar vinger op had kunnen leggen werd nu uitgelegd. Zijn doel: het voorkomen van een huwelijk tussen Sir Walter en Mrs Clay om zo zijn positie als enig erfgenaam veilig te stellen.

Bij thuiskomst was Anne blij verrast te horen dat Mary en Charles samen met Mr en Mrs Musgrove, Henrietta en Captain Harville in Bath waren. De reden: twee huwelijken. Ook Henrietta ging trouwen. Zij en Charles Hayter hadden zich pas geleden verloofd. Bruidsinkopen hadden hen nu tot grote vreugde van Anne naar Bath gebracht. Toen ze hen opzocht was ook Captain Wentworth aanwezig. Hij keek haar amper aan. Mary riep vanaf het raam ineens dat ze Mr Elliot zag staan samen met Mrs Clay. Dit was vreemd.

Iedereen, inclusief Captain Wentworth, was uitgenodigd om de volgende avond naar Camden Place te komen. Sir Walter had ook Lady Dalrymple en Mr Elliot uitgenodigd om de avond compleet te maken.

Een blik, een woord was genoeg

De volgende ochtend waren Mary en Henrietta al vertrokken toen Anne aanbelde. Mrs Musgrove vroeg haar te blijven tot haar zus en Henrietta terug zouden zijn. Mrs Musgrove had Mrs Croft op bezoek. Captain Wentworth en Captain Harville waren er ook. Zij bogen zich over een brief. Captain Harville liep naar Anne toe en liet haar zien waar ze mee bezig waren. Het wat een miniatuurportret van Captain Benwick. Het was destijds voor zijn zus gemaakt. Het moest nu worden aangepast voor Louisa. Harville verzuchtte dat zijn zus Benwick niet zo snel zou hebben vergeten. Anne beaamde dit.

We cannot help ourselves. We live at home, quiet, confined and our feelings prey upon us. Dit leidde tot een vriendelijke discussie tussen haar en Harville over wie het langst en meest van de ander houdt; man of vrouw. Anne sloot haar betoog af met de woorden: All the privilege I claim for my own sex -it is not a very enviable one you had not covet it- is that of loving longest, when existence or when hope is gone.

Op dat moment nam Mrs Croft afscheid en ook Captain Wentworth gaf aan klaar te zijn met de opdracht. Zonder Anne aan te kijken haastte hij zich samen met Captain Harville de kamer uit. Tot hij plots weer binnenkwam. Hij excuseerde zich dat hij zijn handschoenen was vergeten, wees Anne naar een andere brief en haastte zich weer weg. Anne pakte de brief en las Ďm. Hij had haar woorden gehoord. Het had hem half hoop, half wanhoop gegeven. Hij hield nog steeds van haar. Was altijd van haar blijven houden. Een blik, een woord van haar zou genoeg zijn voor hem te besluiten die avond haar vaderís huis te betreden. Hij kreeg Anneís blik. Die avond was hij te gast in haar vaderís huis. Mr Elliot verdween snel van het toneel. Mrs Clay ging met hem mee. Dit tot grote schok van Sir Walter en Elizabeth.
© 2011 - 2023 Caltha, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Jane Austen, negentiende eeuwse Engelse schrijfsterJane Austen, negentiende eeuwse Engelse schrijfsterZe leidde een teruggetrokken leven in het 19-eeuwse Engeland. Het was deze setting waarin Jane Austen haar beroemdste we…
Jane Austen: haar romans en haar leven verfilmdJane Austen: haar romans en haar leven verfilmdDe Engelse schrijfster Jane Austen schreef in haar tijd, in de 19e eeuw, zo'n zeven complete romans. Het werden allemaal…
Verhalen geïnspireerd op de romans van Jane AustenVerhalen geïnspireerd op de romans van Jane AustenDe zeven klassiekers van de 19-eeuwse romanschrijfster Jane Austen smaken naar meer. Dit is te lezen op vele internetsit…
Recensie: Jane Austen - Pride & Prejudice (Eng)recensieRecensie: Jane Austen - Pride & Prejudice (Eng)Wanneer Elizabeth Bennet jongeheer Darcy voor het eerst ontmoet vind ze hem trots en onuitstaanbaar. Wanneer ze ontdekt…

Samenvatting Psychologie van de Adolescentie H1, H3, H4, H5Samenvatting Psychologie van de Adolescentie H1, H3, H4, H5Dit is een samenvatting van H1, H3, H4 en H5 van het boek Psychologie van de adolescentie van Wim Slot en Marcel van Ake…
Boekverslag 'Xerxes of de hoogmoed' - Louis CouperusBoekverslag 'Xerxes of de hoogmoed' - Louis CouperusEen beknopt boekverslag van de historische roman 'Xerxes of de hoogmoed' van Louis Couperus uit 1919.
Bronnen en referenties
Caltha (71 artikelen)
Laatste update: 08-11-2019
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Samenvattingen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.