InfoNu.nl > Educatie en School > Examen > Eindexamen 2017 havo: rooster, slagingseisen en uitslag

Eindexamen 2017 havo: rooster, slagingseisen en uitslag

Eindexamen 2017 havo: rooster, slagingseisen en uitslag In mei 2017 zullen de eindexamens voor havo-scholieren weer beginnen. De examenperiode begint met de eerste tijdvak-examens, die afgenomen zullen worden tussen woensdag 10 mei en woensdag 24 mei 2017. Indien nodig kunnen scholieren nog examens maken of herkansen in de tweede tijdvak-periode, die in 2017 zal beginnen op maandag 19 juni. De uitslag van de eindexamens, samen met de resultaten van de reeds afgesloten schoolexamens, zal uiteindelijk bepalen of de scholieren hun felbegeerde havo diploma mogen ophalen.

Eindexamens havo

Centrale examens

Voor havo-scholieren worden centrale eindexamens afgenomen in de vakken Nederlands, Fries, Engels, Frans, Duits, Spaans, Russisch, Turks, Arabisch, wiskunde A, wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, management en organisatie, filosofie, maatschappijwetenschappen, kunst, kunst (beeldende vormgeving), kunst (dans), kunst (drama), kunst (muziek), handvaardigheid, tekenen, textiele vormgeving en muziek.

Schoolexamens

Voor de volgende vakken wordt alleen een schoolexamen afgesloten: Spaans (elementair), Italiaans (elementair), Italiaans, Russisch (elementair), Turks (elementair), Arabisch (elementair), literatuur, wiskunde D, algemene natuurwetenschappen, natuur, leven en technologie, informatica, maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming, bewegen, sport en maatschappij en lichamelijke opvoeding (gemeenschappelijk deel).

Antwoordsleutel eindexamens

Meteen na afloop van de eindexamens zal er online een correctiemodel verschijnen waarmee de leerling zijn antwoorden (mits opgeschreven en meegenomen naar huis) kan vergelijken. Zo kan hij een inschatting maken hoe hij het betreffende examen gemaakt heeft. De definitieve normering verschilt echter elk jaar en deze wordt later pas bekend gemaakt (zie onder). Er zijn ook leerlingen die er bewust voor kiezen hun antwoorden niet na te kijken, om zo niet in de stress te schieten voor de nog komende examens, mocht het eindresultaat tegen vallen.

Data havo 2017

Voor havo-scholieren duurt het eerste tijdvak van donderdag 12 mei tot en met vrijdag 27 mei 2017. De normen voor de havo eindexamens worden op 14 juni 2017 om 8:00 bekend gemaakt. De officiële uitslag zal kort na dit tijdstip volgen, per school kan het precieze moment van de uitslag verschillen maar tussen 13:00 en 18:00 is gebruikelijk. Op 19 juni 2017 begint het tweede tijdvak van de examens. Dit tijdvak is bedoeld voor leerlingen die door overmacht tijdens het eerste tijdvak verhinderd waren of voor leerlingen die een herkansing willen maken. Op 14 juni 2017 krijg je de uitslag van het eerste tijdsvak te horen, en hoor je dus of je geslaagd of gezakt bent, of dat je nog een herkansing moet maken. De bekendmaking van de tweede tijdvak examens vindt plaats op vrijdag 30 juni 2017.

Roostervrije dagen 2017

 • Meivakantie: 22 april t/m 30 april (week 17)
 • Hemelvaart: do 25 mei
 • Blokdag: vr 26 mei
 • Pinksteren: zo 4 en ma 5 juni

Rooster 2017

DatumTijdstipVak
Woensdag 10 mei13:30-16:30Scheikunde
Donderdag 11 mei13:30-16:30Nederlands
Vrijdag 12 mei09:00-12:00Geschiedenis
Vrijdag 12 mei13:30-16:00Frans
Maandag 15 mei09:00-12:00Aardrijkskunde
Maandag 15 mei13:30-16:30Biologie
Dinsdag 16 mei09:00-11:30Muziek
Dinsdag 16 mei13:30-16:30Economie
Woensdag 17 mei09:00-12:00Filosofie
Woensdag 17 mei13:30-16:00Engels
Donderdag 18 mei09:00-11:30Duits
Donderdag 18 mei13:30-16:00Tehatex
Vrijdag 19 mei09:00-12:00Kunst (beeldende vorming/dans/drama/muziek/algemeen)
Vrijdag 19 mei13:30-16:30Wiskunde A, B
Maandag 22 mei09:00-12:00Maatschappijwetenschappen
Maandag 22 mei13:30-16:30Natuurkunde
Dinsdag 23 mei13:30-16:30Management en Organisatie
Woensdag 24 mei09:00-11:30Fries, Russisch
Woensdag 24 mei13:30-16:00Spaans, Turks, Arabisch

Slagingseisen

Vanaf 2011 gelden er aangescherpte slagingseisen voor eindexamenleerlingen. Een havo-leerling slaagt voor zijn eindexamen wanneer hij:
 • Een gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5 heeft, dit wil zeggen een onafgerond gemiddelde van 5,5 of hoger. Een gemiddelde van 5,49 is dus onvoldoende.
 • Maximaal voor één kernvak (Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C) het cijfer 5 heeft gehaald.
  • Daarnaast voor maximaal één ander vak naast een kernvak het cijfer 5 heeft gehaald en voor de rest van de vakken een 6 of hoger;
  • Óf daarnaast voor maximaal één ander vak naast een kernvak het cijfer 4 heeft gehaald en voor de rest van de vakken een 6 of hoger en het totale gemiddelde van de eindcijfers hoger dan 6,0 is;
  • Óf daarnaast voor maximaal voor twee andere vakken naast een kernvak een cijfer 4 en 5 of twee keer het cijfer 5 heeft gehaald en voor de rest van de vakken een 6 of hoger en het totale gemiddelde van de eindcijfers hoger dan 6,0 is.
 • Voor geen van de vakken een cijfer lager dan 4 heeft gehaald.
 • Voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel alsmede voor de maatschappelijke stage, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald.

Rekentoets

Vanaf schooljaar 2013/2014 wordt de rekentoets (versie 3F voor havo-scholieren) een nieuw onderdeel van het examenprogramma. Vanaf schooljaar 2015/2016 wordt de uitslag van de rekentoets onderdeel van de slagingseisen voor vwo-scholieren; er moet minimaal een 5 worden behaald. Voor havo-scholieren blijft er voor de rekentoets een inspanningsverplichting bestaan. Dat wil zeggen dat de rekentoets moet worden gemaakt, maar dat het cijfer niet meetelt in de uitslagbepaling. Anders gezegd; je kunt als havo scholier niet zakken op de rekentoets. Het cijfer wordt wel op de cijferlijst vermeld. Voor zover bekend in september 2017, telt de rekentoets ook voor het examen voor het schooljaar 2017/2018 nog niet mee.

De eerste afnameperiode van de rekentoets voor havo-scholieren in 2017 is van dinsdag 10 januari t/m maandag 23 januari, de tweede afnameperiode is van dinsdag 7 maart t/m maandag 20 maart en de derde en laatste afnameperiode is van maandag 29 mei t/m vrijdag 9 juni 2017. Bij de rekentoets mag men geen gebruik maken van een rekenmachine.

Lees verder

© 2014 - 2018 Marrie123, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Rooster en uitslag eindexamens havo 2017Rooster en uitslag eindexamens havo 2017Woensdag 10 mei 2017 gaan de landelijke examens voor leerlingen van het havo van start. Het is belangrijk te weten wanne…
Rooster en uitslag eindexamens vmbo kb 2017Rooster en uitslag eindexamens vmbo kb 2017Vrijdag 12 mei 2017 gaan de papieren landelijke examens voor leerlingen van het vmbo kb (kaderberoepsgerichte leerweg) v…
Rooster en uitslag eindexamens vmbo bb 2017Rooster en uitslag eindexamens vmbo bb 2017Het rooster voor de papieren landelijke examens voor leerlingen van het vmbo bb (basisberoepsgerichte leerweg) ging maan…
Rooster en uitslag examens vwo en gymnasium 2017Rooster en uitslag examens vwo en gymnasium 2017Woensdag 10 mei 2017 gaan de examens voor leerlingen van het vwo en gymnasium van start. In het rooster is te lezen wann…
De nieuwe eindexamenregeling: wanneer ben ik geslaagd?De nieuwe eindexamenregeling: wanneer ben ik geslaagd?In het schooljaar 2012 en 2013 is er een nieuwe slagingsregeling voor het voorgezet onderwijs. De regels zijn strikter e…
Bronnen en referenties
 • https://www.examenblad.nl/item/havo/2017
 • https://www.examenblad.nl/nieuws/20160325/afnameperiodes-rekentoets-vo-2017/2017?regime=hflinks&horizon=vj1ci2obsf98
 • https://www.examenblad.nl/publicatie/20140827/rooster-voor-de-centrale-examens/2017/havo

Reageer op het artikel "Eindexamen 2017 havo: rooster, slagingseisen en uitslag"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

A. Hoogkamp, 13-06-2017 00:48 #1
Worden de examenuitslagen ook gepubliceerd? En van het Roncally Bergen op Zoom, in welke krant?

Infoteur: Marrie123
Laatste update: 22-04-2017
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Special: Eindexamen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!