Vermindering van falen op school loont

In februari 2012 verscheen het OECD-rapport "Equity and quality in education – supporting disadvantaged students and schools" (OECD=OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Zoals de ondertitel al aangeeft: kansarme studenten en scholen moeten ondersteund worden. Het rapport bevat ook beleidsaanbevelingen voor onderwijssystemen die eraan kunnen bijdragen dat alle kinderen hun scholing met succes voltooien . Als gevolg van die steun aan kansarme scholen en leerlingen/studenten, zo stelt het OESO-rapport, vermindert het falen op school. Dat is gunstig voor de studenten persoonlijk. Maar ook de samenleving vaart er wel bij, want het draagt uiteindelijk ook bij aan economische groei en sociale ontwikkeling.

Equity en Quality

De onderwijssystemen in de OESO landen die kwaliteit en ‘equity’ combineren presteren het best. ‘Equity’ in het onderwijs betekent dat persoonlijke of sociale omstandigheden zoals geslacht, etnische afkomst of familie geen obstakel vormen voor het bereiken van een zo hoog mogelijk opleidingsniveau; ook impliceert ‘equiti’ dat individuën op z’n minst een basis-mininum aan vaardigheden kunnen bereiken.
In deze onderwijssystemen heeft een grote meerderheid van de studenten de gelegenheid een hoog niveau in vaardigheden te bereiken, ongeacht hun persoonlijke en sociaal-economische omstandigheden.

Het probleem van falen en uitval

Het blijkt dat in de OESO-landen bijna een op de vijf studenten niet een basis-minimum aan vaardigheden bezit dat nodig is om in de hedendaagse maatschappij te functioneren. En studenten uit een laag sociaal-economisch milieu hebben tweemaal zoveel kans om tot die groep te behoren; persoonlijke of sociale omstandigheden vormen een belemmering om het niveau te halen waartoe men, in potentie, in staat zou kunnen zijn.

Dus 20% van de studenten hebben te maken met falen en uitval (drop-out) vóór het secundair (middelbaar) onderwijs is afgerond.

Verbetering betaalt zichzelf terug

De economische en sociale kosten van falen en drop-out op school zijn hoog. Het succesvol afronden van het voortgezet onderwijs geeft mensen vooruitzicht op een betere baan en een betere levensstijl. En dat resulteert weer in een grotere bijdrage aan publieke uitgaven en investeringen.
Beter opgeleide mensen dragen meer bij aan democratische samenlevingen en meer-duurzame economieën. En ze zijn minder afhankelijk van overheidssteun en minder gevoelig voor economische teruggang.
Landen met goed opgeleide burgers zijn het best voorbereid op de huidige en toekomstige crises. Daarom is investering in goed onderwijs voor iedereen, zowel in het primair als het secundair onderwijs, en speciaal als het kinderen in een achterstandsituatie betreft, niet alleen een kwestie van gerechtigheid maar ook van economische efficieny.

Het hele onderwijs-traject moet van goede kwaliteit

Bij het streven naar economisch herstel is voor de OESO-landen onderwijs een centraal element geworden in de groei-strategieën. Om op de lange duur effectief te zijn, moeten verbeteringen in het onderwijs alle studenten in staat stellen vroeg toegang te krijgen tot een opleiding van goede kwaliteit. Bovendien moeten ze de opleiding blijven volgen tot tenminste de voltooiing van de bovenbouw van de middelbare school.en tot de vaardigheden en kennis zijn verkregen die ze nodig hebben om effectief te kunnen integreren in de maatschappij en de arbeidsmarkt.

Een van de meest efficiënte onderwijsstrategieën voor regeringen is, vroeg beginnen met investeren in het onderwijs, van het laagste niveau tot en met de bovenbouw van de middelbare school. Regeringen kunnen mislukking en drop-out op school voorkomen of in ieder geval proberen zoveel mogelijk te verminderen door twee parallelle benaderingen: het elimineren van systemen die ‘equity’ tegenwerken en het aanpakken van slecht presterende kansarme scholen.
En onderwijsbeleid moet in lijn gebracht worden met ander overheidbeleid, zoals huisvesting en welzijn, om succesvol te zijn.

’Inequity’ moet tegengegaan worden

De manier waarop onderwijssystemen ontworpen zijn kan onbillijkheid (‘inequity’) versterken en een negatief effect hebben op motivatie en betrokkenheid van de student en leiden tot drop-out . Het elimineren van obstakels in het onderwijssysteem die ‘equity’ belemmeren werkt ten goede voor kansarme studenten.

Enige aanbevelingen die kunnen bijdragen aan het voorkomen van mislukking en het voltooien van de opleiding, tot en met de bovenbouw van het middelbaar onderwijs:

  • Zittenblijven ( een klas herhalen) afschaffen, want het is kostbaar en ineffectief. Gerichte hulp, op tijd aanvullen van specifieke lacunes, aanpassing per situatie is effectiever.
  • Vermijd vroege selectie. Vroege selectie bevordert de ongelijkheid
  • Begeleid schoolkeuze adequaat om segregatie en toename van ‘inequity’ te vermijden. Stimuleer kansarme studenten om de beste opleiding te volgen
  • Stem de financiering af op de behoeften van de studenten en scholen, ten gunste van ‘equity’ en ‘quality’ . Hou er rekening mee dat de scholing van kansarme studenten en steun aan kansarme scholen meer kosten met zich mee kan brengen

Help kansarme scholen en studenten zich te verbeteren

Het is gebleken dat de volgende aanbevelingen een gunstig werken bij pogingen om slecht-presterende, kansarme scholen te verbeteren.

  • Versterk en ondersteun de schoolleiding
  • Draag bij aan de bevordering van een klimaat, een sfeer op school die het leren ondersteunt.
  • Trek hoog gekwalificeerde leraren aan, ondersteun ze en probeer ze in dienst te houden.
  • Werk in de klas met pedagogische maatregelen en principes die nu net het verschil maken voor slecht presterende leerlingenen/studenten.
  • Geef prioriteit aan het betrekken van ouders in een achterstandsituatie (en de buurt) bij wat er op school gebeurt. Goede communicatie tussen alle betrokken partijen is noodzakelijk.
© 2012 - 2024 Palberts, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe is het onderwijs in de onderbouw opgebouwd?Hoe is het onderwijs in de onderbouw opgebouwd?De eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs wordt de onderbouw genoemd. Er bestaat een voorgeschreven structuur voo…
Kenmerken van de openbare basisschoolKenmerken van de openbare basisschoolWanneer het tijd is om een kind aan te melden voor een basisschool, merken veel ouders op dat er erg veel keuze is op di…
Onderwijs in NederlandOnderwijs in NederlandIn nederland is het voor ieder kind verplicht om onderwijs te volgen voor 12 volledige jaren. De meeste kinderen gaan na…
Het kiezen van een basisschoolHet merendeel van de ouders kiezen voor de dichtbijzijnde basisschool voor hun kind. En dat is logisch! Maar waarom niet…
Inspiratie voor een onderwerp van je artikelMis je de inspiratie om een nieuw onderwerp voor een artikel te vinden? Het is niet altijd makkelijk om een onderwerp te…
Bronnen en referenties
  • www.oecd.org/edu/equity
Palberts (22 artikelen)
Laatste update: 07-10-2017
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.