Kwijtschelding studieschuld bij speciale omstandigheden

Kwijtschelding studieschuld bij speciale omstandigheden Noodgedwongen moet je stoppen met je opleiding en een uitzicht op verbetering zit er de komende paar jaar niet in. Met je handen in het haar doe je onderzoek naar je reeds opgedane studieschuld en hoe je een mogelijkheid kan vinden deze schuld, ondanks de situatie, toch af te gaan lossen. Er is echter een andere mogelijkheid, namelijk: in sommige situaties kunnen een gedeelte van de studieschuld en het studentenreisproduct worden kwijtgescholden.

Studiefinanciering

Oude stelsel

Binnen het oude stelsel had je recht op een basisbeurs, een aanvullende beurs, een studentenreisproduct en een lening. Indien er binnen tien jaar een studie afgerond werd konden de aanvullende beurs, het studentenreisproduct en de basisbeurs omgezet worden in een gift. Indien er echter, zonder geldige reden, geen studie werd afgerond binnen deze tien jaar dan worden zowel de basisbeurs, de aanvullende beurs en het studentenreisproduct een lening.

Voor een mbo-niveau drie- of vier-diploma had je recht op vier jaar studiefinanciering, voor een hbo-diploma had je recht op vier jaar studiefinanciering en bij een universitaire studie recht op drie jaar bachelor en één jaar master. Duurt je studie echter langer dan kan je hierover het recht krijgen extra studiefinanciering aan te vragen. Na deze periode van vier jaar vervalt normaliter je recht op studiefinanciering.

Nieuwe stelsel

Sinds 1 september 2015 is er een nieuw stelsel betreffende de studiefinanciering in het leven geroepen. Binnen het nieuwe stelsel kan je nog steeds een beroep doen op een een aanvullende beurs, een studentenreisproduct en een lening. Echter, de basisbeurs is vervallen. Dit houdt in dat slechts de aanvullende beurs en het studentenreisproduct om kunnen worden gezet in een gift en het overige gedeelte dient te worden terugbetaald.

Het is nog steeds verplicht de studiefinanciering op te maken binnen tien jaar. Echter krijgen hbo- en universitaire studenten tegenwoordig maar liefst zeven jaar de mogelijkheid te lenen tegen een zeer laag rentetarief. Bij mbo-studies blijft de basisbeurs wel bestaan en is het mogelijk deze om te laten zetten in een gift als je binnen tien jaar je studie afrond.

Kwijtschelding studieschuld

Door het ontstaan van bepaalde omstandigheden kan je je in de lastige situatie bevinden dat het niet mogelijk is je studie af te ronden. Echter, de schuld die je de afgelopen jaren hebt opgebouwd bestaat nog wel terwijl je van je studie geen gebruik zal kunnen gaan maken. Zonde van het geld is de eenvoudige gedachte. Althans, onder bepaalde wrange omstandigheden is het wel degelijk mogelijk om een gedeelte van deze schuld kwijt te laten schelden.

De situatie

Ga na of de situatie echt onhoudbaar is en of het onmogelijk is de studie af te ronden, dan wel af te ronden binnen tien jaar. Situaties waarbij je hieraan kunt denken zijn bijvoorbeeld een langdurig ziektebed, familieomstandigheden waardoor je mentaal of fysiek niet optimaal kan presteren, mentale langdurige ziektebeelden of eventuele complicaties bij een zwangerschap.

De studieadviseur

Het is van groot belang de situatie kenbaar te maken bij de studieadviseur of decaan die op jouw onderwijsinstelling rondloopt. Maak duidelijk dat je wil stoppen met je studie en geef de betreffende redenen hiervoor. Hij of zij kan jou vervolgens adviseren over welke stappen te ondernemen en welke regelingen het best op jou van toepassing zijn, ook eventuele kwijtschelding is zo'n regeling.

DUO

Neem vervolgens contact op met DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en verklaar de tot stand gekomen situatie. Zijn zij het eens met de onhoudbaarheid van de situatie en de onmogelijkheid tot het afronden van de studie, dan zullen zij je verzoeken met bewijs te komen. Onder bewijs valt vaak een dokters/therapeutverklaring waarin wordt aangetoond dat jij inderdaad niet in staat zal zijn binnen een bepaalde tijdsspanne jouw studie af te ronden. DUO zal vervolgens in gesprek gaan met jouw onderwijsinstelling voor eventuele verder informatie. Wanneer er een akkoord getroffen kan worden met de onderwijsinstelling dan heb jij recht op kwijtschelding.

Voor de studenten die nog onder het oude stelsel vallen gaat het hierbij om de basisbeurs, de aanvullende beurs en het studentenreisproduct. Dit kan gedeeltelijk of in zijn geheel worden kwijtgescholden. Bij de studenten die onder het nieuwe stelsel vallen gaat het hierbij om de aanvullende beurs en het stundentenreisproduct wat kan worden kwijtgescholden.

Wat is DUO?

DUO is een uitvoerende instelling die in opdracht van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap regelingen en wetten met betrekking tot het onderwijs tot uitvoer brengt. Zo zorgt het voor de bekostiging van de onderwijsinstellingen, het verstrekken van studiefinanciering, het innen van lesgeld en studieschuld, het toekennen van diploma's, het organiseren van examens en het toezicht houden op de aanmelding en selectie.

Andere mogelijkheden

Is jouw kwijtschelding niet gerealiseerd? Er zijn nog andere mogelijkheden die je kunnen worden aangeboden, nl:

Verlengen van de geldigheid van resultaten

De geldigheid van jouw behaalde resultaten kan worden verlengd, afhankelijk van de situatie. Dit houdt in dat in plaats van dat de behaalde resultaten na 8 jaar vervallen, deze langer meegaan. Zo kan je bij een eventuele latere terugkeer bij je studie rekenen op vrijstellingen of zelfs hele jaren overslaan.

Verlengen van de studiefinanciering

De studiefinanciering kan worden verlengd. Normaal gesproken heb je recht op vier jaar studiefinanciering. Bij onverhoopte studievertraging is het mogelijk hier langer gebruik van te mogen maken.

Studiefinanciering opnieuw toekennen

De studiefinanciering kan compleet opnieuw worden toegekend. Hierbij geldt dat je de maanden die je gebruikt hebt voor de reeds onafgemaakte studie niet kwijt bent, maar compleet opnieuw mag beginnen en dus weer de volledige studiefinanciering krijgt over je volgende studiepoging. Ook de tien jaar (waarbinnen je normaal gesproken aanspraak moet hebben gemaakt op het restant van de studiefinanciering) begint weer helemaal opnieuw.
© 2016 - 2024 Yvette001, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Aflossen van je studieschuld als je weinig geld hebtAflossen van je studieschuld als je weinig geld hebtStudieschuld kan iets zijn wat voor mensen na hun studie jarenlang afbetalen betekent. Maar wie weinig verdient, kan ook…
Kwijtschelding schuldenKwijtschelding schuldenBij kwijtschelding doet een schuldeiser vrijwillig afstand van een vordering, doorgaans omdat de schuldenaar er financie…
Kwijtschelding studieschuld bij overlijden studentKwijtschelding studieschuld bij overlijden studentWie als student in het hoger of wetenschappelijk onderwijs studeert met studiefinanciering bouwt een grote studieschuld…
Studieschuld: minder of niets aflossen in 2020/'21Studieschuld: minder of niets aflossen in 2020/'21Onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering bouwt u al snel een forse schuld op en er komt een moment dat u de schul…

Hbo Bewegingstechnologie - Mens en techniekDe hbo-opleiding Mens en techniek - Bewegingstechnologie is een vierjarige bachelor opleiding. Sinds enkele jaren draagt…
Gratis onderwijs van de non-profitorganisatie Khan AcademyGratis onderwijs van de non-profitorganisatie Khan AcademyDe non-profitorganisatie Khan Academy stelt gratis onderwijs beschikbaar voor mensen over de hele wereld. Khan Academy o…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Stevepb, Pixabay
  • https://apps.duo.nl/SRVS/CGI-BIN/WEBCGI.EXE?New,Kb=Kennisbank,Company={DBD42CAE-B941-4CF4-960D-5F5C917B6281},Case=obj(3338),Question4332=obj(4332):obj(4335),Question4342=obj(4342):obj(4351)
  • https://duo.nl/organisatie/over-duo/wat-doen-we.jsp
  • https://duo.nl/particulier/mbo-er/
Yvette001 (23 artikelen)
Gepubliceerd: 15-12-2016
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.