Hoe ziet de Aarde er in de toekomst uit?

Heb jij het jezelf wel eens afgevraagd waar jij bent over 10 jaar. Zijn er dan nog wel auto’s op aarde over 20 jaar? Misschien heeft iedereen wel vliegtuig over 30 jaar. Zal de toekomst er werkelijk zo uit zien zoals ze dat laten zien in films? Zullen er echt buitensaardse wezen rond lopen op aarde en vlieg jij dan ook in een vliegende schotel?

Toekomst van de Aarde


Inleiding

Heb jij het jezelf wel eens afgevraagd waar jij bent over 10 jaar. Zijn er dan nog wel auto’s op aarde over 20 jaar? Misschien heeft iedereen wel vliegtuig over 30 jaar. Zal de toekomst er werkelijk zo uit zien zoals ze dat laten zien in films? Zullen er echt buitensaardse wezen rond lopen op aarde en vlieg jij dan ook in een vliegende schotel?

Onze hoofd vraag is dan ook:

Hoe ziet de Aarde er in de toekomst uit?

Rond deze vraag hebben we nog vier vragen opgesteld om een betere blik op de toekomst te kunnen werpen. Namelijk:
  • Wat is er in het verleden veranderd/gebeurt?
  • Verslechterd of verbeterd de Aarde in de toekomst?
  • Wat nou als de mens morgen zou uitsterven?
  • Hoe ziet de Aarde er over 100 jaar uit?

We zijn dan ook van plan om eerst het verleden en het heden, van de Aarde, te onderzoeken daarna te kijken of de Aarde erop voor- of achteruit gaat in de toekomst. Hierna willen we gaan bekijken hoe de Aarde er zonder mensen uit zou zien en tot slot gaan we (proberen te) achterhalen hoe de Aarde er over 100 jaar uitziet. Bij het verleden en het heden van de Aarde gaan we het hebben over: het ontstaan van de Aarde, het eerste leven en de evolutie. Ook gaan we het hebben over de geschiedenis van de Aarde weergeven als klok. Vervolgens gaan we bij verslechterd of verbeterd kijken naar: het versterkte broeikaseffect, de klimaatproblemen, de waterstijging en dat er ook goede dingen zouden kunnen gebeuren. Daarna bespreken we bij als de mens zou uitsterven: Pripjat (de stad van de Tsjernobyl ramp) waar geen mens meer rondloopt, het slopen van gebouwen door de natuur en het uitwissen van mensensporen. Tot slot bespreken we bij de Aarde over 100 jaar: een stukje sciencefiction, hightech snufjes en de communicatie.

De Aarde in het heden en verleden

Ontstaan

De Aarde ontstond tijdens de vorming van het zonnestelsel. Het zonnestelsel vormde zich uit de zonnenevel, een grote, roterende wolk van stof en gas, die voornamelijk waterstof en helium, maar ook zwaardere elementen bevat. Zo’n 4,6 miljard jaar geleden zou er in de buurt een ster kunnen zijn geëxplodeerd. Als gevolg van de explosie werd de zonnenevel getroffen door een schokgolf waardoor hij in elkaar bewoog. De meeste massa concentreerde zich in het midden en begon op te warmen door de zwaartekracht die het samentrekken van de massa veroorzaakte, net zo lang tot kernfusie, van waterstof naar helium, mogelijk werd. Zo werd een T Tauri ster, die later de Zon zou worden, geboren. Bij botsingen tussen kleinere fragmenten materie werden steeds grotere fragmenten gevormd, waar uiteindelijk de planeten uit ontstonden.
Fig. 2: De Aarde / Bron: NASA, Wikimedia Commons (Publiek domein)Fig. 2: De Aarde / Bron: NASA, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Bacteriën
Het is niet duidelijk hoe of waar het eerste leven ontstaan is. De meeste geleerden denken dat het leven op Aarde is ontstaan. Levende wezens bestaan voornamelijk uit eiwitten en scheikundige ketens van aminozuren. Om zichzelf te kunnen voortplanten gebruikt leven DNA-moleculen. Al deze moleculen komen in de natuur voor. Ook op andere plekken in het zonnestelsel zijn ze aangetroffen. Men neemt aan dat uit deze aminozuren op de een of andere manier een molecuul moet zijn ontstaan dat zichzelf kon kopiëren. Het kopiëren verliep niet altijd foutloos: soms werden kopieën gemaakt die zich niet meer konden reproduceren, waarmee een eind kwam aan de keten. Een andere keer bevatten de kopieën juist verbeteringen op het origineel, waardoor ze zich makkelijker konden handhaven. Deze chemische evolutie zou de voorloper zijn van de theorie van Darwin. Het eerste leven werd waarschijnlijk gevormd door eencellige. Uit deze bacteriën ontstonden later ook kleine meercellige planten.

Gewervelde, amfibieën en zoogdieren

Reptielen zijn rond 280 miljoen jaar geleden ontstaan. In de loop van die tijd zijn er duizenden soorten gekomen en gegaan, waaronder de dinosaurussen. Tegenwoordig leven er ongeveer 6000 soorten reptielen. Amfibieën ontstonden vermoedelijk ongeveer 350 miljoen jaar geleden uit vissen. De oudste zoogdieren komen uit het Trias, 220 miljoen jaar geleden. De meeste zoogdieren bleven klein en onopvallend tot de dinosauriërs uitstierven aan het einde van het Krijt, zo'n 65 miljoen jaar geleden. Hierna ging het goed met de zoogdieren. Vergeleken met andere diersoorten beslaat de geschiedenis van de mens een korte periode. De mens, die wij tegenwoordig kennen, kwam ongeveer 40.000 jaar geleden naar Europa, maar bestond in Afrika al langer. Sommigen claimen, naar aanleiding van enkele vondsten in China, dat Homo sapiens op verschillende plaatsen in de wereld tot ontwikkeling is gekomen. Niet alleen in Afrika, zoals tot nu toe werd gedacht, maar ook in China.

Fig. 3: De geschiedenis van de Aarde, weergeven in een klok / Bron: Woudloper, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Fig. 3: De geschiedenis van de Aarde, weergeven in een klok / Bron: Woudloper, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
De geschiedenis als klok
De geschiedenis van de aarde kan ook als een klok weergeven worden. De klok bevat in het midden de uren van een dag en deze zijn weer verdeeld in een dag en nacht gebied. Hieromheen zijn de zes geologische tijdperken weergeven: Hadeïcum, Archeïcum, Proterozoïcum, Paleozoïcum, Mesozoïcum en Cenozoïcum. Deze tijdperken zijn gebaseerd op gevonden gesteenten.

Buiten de geologische tijdperken is een ring weergeven waarin staat hoeveel jaar geleden dat gene gebeurde; Ma staat voor een miljoen jaar en Ga staat voor een miljard jaar. De zeven kleuren hier weer omheen geven de tijd aan waarin de mensen, zoogdieren, landplanten, dieren, meercellige, eukaryoten en de prokaryoten leven. Tot slot vinden we nog tekst die preciezere tijdvlaktes beslaan.

Verslechterd of verbeterd in de toekomst?

Warm, warmer, heet

De afgelopen 100 jaar is de temperatuur op aarde 0,6 graad Celsius gestegen. Dat lijkt niet veel maar de zeespiegel is daardoor 10 tot 20 centimeter gestegen. De wetenschappers zijn het er niet helemaal over eens hoe dat komt. Misschien is de stijging gewoon vanzelf gegaan, maar een grote groep klimaatwetenschappers denkt dat het klimaat warmer wordt doordat mensen zoveel fossiele brandstoffen gebruiken. Als je die verbrandt komen er broeikasgassen vrij. Die versterken het natuurlijke broeikaseffect, en daardoor wordt het warmer op aarde.

De problemen

Het warmer worden van het klimaat op aarde kan grote problemen geven voor mensen, dieren en planten. Stukken land kunnen onder water komen te staan, en de gewassen die we eten zullen op andere plekken moeten groeien. Er zullen ook een aantal onprettige gevolgen zijn, zoals overstromingen en grote droogte. Met name de arme landen zullen in de problemen komen. Zij hebben geen geld om hoge dijken te bouwen of om van elders water aan te voeren. Een klimaatverandering kan van invloed zijn op de gezondheid van de mensen. Op plaatsen waar het nu al heet is, kan het dan zo heet worden dat mensen er ziek van worden. En ziekten zoals malaria kunnen dan ook voorkomen in gebieden waar dat nu niet het geval is. Wetenschappers denken dat het stijgen van de zeespiegel deels komt door het smelten van gletsjers en poolijs. Het smeltwater gaat via rivieren naar zee.

Nat
Water zet uit als het warmer wordt en neemt dus meer plaats in, wat tot gevolg heeft dat de oceanen groter worden.De komende eeuw kan het zeewater wel tot 90 centimeter stijgen. Hierdoor kan zout zeewater op plekken komen waar het schade aan planten en dieren kan veroorzaken. Het hoge water kan stukken van de kust afslaan, waardoor de kust kwetsbaarder wordt voor overstromingen. Het gaat vele miljoenen euro's kosten om de kusten, met bijvoorbeeld dijken, te versterken. Het binnendringen van zout water kan ook problemen geven voor het drinkwater in kustgebieden. Het opwarmen van de aarde kan koude gebieden geschikter maken om voedsel te verbouwen. Maar op andere plaatsen kan het zo droog worden dat de oogsten mislukken en de mens daar niet genoeg te eten heeft. Als het klimaat warmer wordt zal de natuur ook veranderen. Er is kans op meer bosbranden. Mogelijk sterft het koraal in de zeeën af omdat het zeewater te warm wordt. Verder kunnen de woestijnen groter worden.

Het kan ook goed gaan…

Ook al is de lijst met problemen lang, de oplossingen kunnen in de toekomst makkelijk zijn door allerlei uitvindingen. Tegenwoordig wordt er al aardig wat gedaan om met name de CO2 uitstoot te verminderen. Maar over een aantal jaar is er misschien wel een motor uitgevonden die op CO2 rijdt. De motoren die nu ontwikkelt worden, zijn al steeds zuiniger. Ook zou het zo kunnen zijn dat er een plant wordt “ontworpen” die meer CO2 opneemt dan normale planten. Dit zou met kruisingen al aardig op gang kunnen komen. Maar behalve dit soort uitvindingen zou er nu ook al wat tegen kunnen worden gedaan. Bijvoorbeeld meer bossen, meer zuinige auto’s, meer produceren naar behoefte, strengere regels tegen vervuiling, etc.

Wat nou als...?

Geen mensen meer

Wat nou als er vanaf morgen geen mensen meer op de aarde rondlopen? Hoe gaat de wereld er uitzien zonder ons? Deze vragen zijn heel wat makkelijker te beantwoorden dan de vraag hoe de Aarde er uit zou zien met mensen in de toekomst. We hebben namelijk al een voorbeeld: Pripjat. Pripjat is vooral bekent van het ongeluk met Tsjernobyl in april 1986.

Fig. 6: Een vervallen huis in de stad Pripjat. / Bron: Slawojar, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Fig. 6: Een vervallen huis in de stad Pripjat. / Bron: Slawojar, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Pripjat
Deze stad telde voor de ramp 50.000 inwoners, nu woont er al 21 jaar niemand meer. Hierdoor heeft de natuur vrijspel gekregen, overal groeien planten, zelfs door huizen. Ook zijn er een groot aantal dieren vertegenwoordigd in Pripjat.
Als alle mensen in een keer verdwijnen, zullen als eerste alle energiecentrales het na 24 tot 48 uur begeven door geen onderhoud. Dit heeft tot gevolg dat alle lichten worden gedoofd. Het zal waarschijnlijk ook een kwestie van dagen of weken zijn, voordat de gemalen stoppen en dat alle polders oftewel: geheel West-Nederland weer onder water staat. Vervolgens zal de luchtvervuiling afnemen.
Het ‘grote slopen’
Ondertussen is 'het grote slopen' al begonnen: gebouwen, bruggen en wegen gaan kapot door vorst, vocht en hitte. Boomwortels drukken huizen uit elkaar en in ieder richeltje groeien mossen en grassen. Terwijl de meeste huizen zijn gebouwd om minstens 60 jaar mee te gaan, bruggen 120 en stuwdammen 250 jaar, zal het slopen zonder onderhoud veel sneller gaan. De meeste wegen en gebouwen zijn al binnen 20 jaar overwoekerd, grote gebieden als Londen of Parijs doen er wat langer over: 50 jaar. Eerst zijn de houtconstructies aan de beurt, daarna de glazen kantoorpanden, maar zelfs de betonnen gebouwen raken in verval als ze niet worden onderhouden. Binnen twee eeuwen zijn het allemaal ruïnes. Wegen in de tropen zullen snel overwoekerd zijn met struiken terwijl in koudere gebieden dit proces langzamer gaat. Onderzoek door Brad Stelfox in Canada wees uit dat binnen 50 jaar 80% verdwenen is, na 200 jaar ongeveer 95%.

Kerncentrales

De 430 kerncentrales op aarde zullen bij een plotseling vertrek van de mens oververhitten en ontbranden. Grote hoeveelheden radioactiviteit komen daarbij vrij. Maar daarover moeten we ons volgens milieubiologen niet te veel zorgen maken. Al snel zullen in de radioactief besmette gebieden weer muizen, ratten, honden en katten rondlopen, zoals dat ook bij Pripjat ging. De miljoenen hectare graan, rijst en soja zullen langzaam verdwijnen. In Noord-Amerika vergrassen de omgeploegde akkers uiteindelijk weer tot een grote prairie waar waarschijnlijk enkele kuddes verwilderde koeien en paarden zullen grazen. Onze huidige veestapel zal decimeren maar overlevingskansen voor het vee zijn er wel zeker.

Na 50.000 jaar

Na 1000 jaar zijn de meeste bakstenen en betonnen bouwwerken verdwenen. Binnen 50.000 jaar zal bijna al het plastic afgebroken zijn. Na 50.000 jaar herinneren nog slechts enkele archeologische bewijzen aan de mens op aarde

Aarde over 100 jaar

Sciencefiction
Vaak als men denkt over de toekomst; denk je al gauw aan ruimteschepen, zwevende auto’s, ruimtewezens, tijd reizen en dat soort dingen. Toch denk ik dat het over 100 jaar er toch niet zoveel nieuwe dingen zullen zijn. Mijn idee op de toekomst is dat bepaalde brandstoffen eigenlijk komen te vervallen en er juist meer met zonne-energie en waterstof gewerkt gaat worden. Het milieu zal veel schoner zijn, doordat er minder verbranding is van schadelijke stoffen en het probleem voor de ozonlaag ook opgelost zal zijn. De aarde zal weer vol staan met tropische regenwouden en bossen Er zal dus veel meer groen zijn. Uit de oceaan zullen meer eilanden ontstaan. Ziektes zullen genezen kunnen worden zoals aids, maar daar tegen zullen er natuurlijk toch weer andere ziektes opduiken. Je zou deze ideeën kunnen vergelijken met sciencefiction films van nu.

Hightech
Waarschijnlijk zullen er in de toekomst veel meer hightech snufjes gebruikt worden. Doordat de technologie al zover ontwikkeld is, zal er ook een mogelijk zijn op bestuurbare robots als hulpjes. Het klonen zal dan ook ver ontwikkeld zijn waardoor bedreigde diersoorten ook weer terug komen.

Communicatie

Het contact over heel de wereld zal ook beter zijn. Vliegtuigen zullen moderner en sneller zijn dan nu. Treinen zullen monorails worden waardoor reizen naar het oosten misschien nog makkelijker gaat worden. Er zullen veel wolken krabbers zijn en minder lage alleen staande huizen.

Conclusie

‘Hoe ziet de Aarde er in de toekomst uit?’ kan je niet makkelijk beantwoorden. Vanaf het begin af is de Aarde aan het veranderen, dit is een natuurlijk proces. Onze conclusie is dat je de toekomst van de Aarde niet kan voorspellen, omdat er veel factoren een rol spelen. Je weet nooit zeker of alles zo gaat als men nu denkt. Er kan van alles gebeuren, zowel goede als slechte dingen.
© 2008 - 2020 Waarten, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De fascinatie voor science fiction (-films)Wat maakt science fiction voor velen zo aantrekkelijk? De films ET, Frankenstein, Star Wars, The Matrix of Star Trek … s…
Dag van de Aarde – Earth DayDag van de Aarde – Earth DayDe Dag van de Aarde – Earth Day – is een dag met de aarde als middelpunt. De dag wordt internationaal gevierd op of rond…
Maan verdwijnt van de aardeMaan verdwijnt van de aardeDe maan wentelt langzaam van de aarde af. Met 3.8 centimeter per jaar is dit niet veel maar heeft op de hele lange duur…

De landen van de wereld en algemene informatieIn dit artikel zijn alle landen van de wereld terug te vinden. Per land wordt algemene informatie gegeven. Zo wordt per…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Hoe ziet de Aarde er in de toekomst uit?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Dird Wesselink, 30-08-2016 16:35 #12
Balans en orde: Dat kan onmogelijk in een kapitalistisch systeem vorm krijgen waar alles op expansie dus alsmaar groei is gericht. En recht op leven heeft iedereen er kan niet iemand zomaar met veel geld uit maken wie er moet sterven, dat doen ze met al die oorlogen genoeg. Dus als je de aarde wilt redden moeten wij gaan naar een socialistischer systeem, zo eenvoudig is dat. Dat betekent dat iedereen een stap terug moet, zodat de kloof tussen arm en rijk nagenoeg gedicht is.

Hans, 13-03-2014 15:35 #11
Er zijn meer vragen dan antwoorden. Door robotiseren kunnen miljoenen banen op de tocht staan. Arbeidsonrust als er meer dan een miljoen mensen arbeidsloos. De rijken rijker de armen armer. Mogelijk zelfs een gevaar voor de democratie. De technische ontwikkeling zal enorm zijn. We aaint see nothing yet. En de aarde draait gewoon door.

Mrpile, 02-03-2014 18:22 #10
De aarde is inderdaad constant in beweging, zij draait om de zon in dezelfde tijd dat ze 366,26 keer om haar as draait en gezien de schuinte van de hedendaagse aard-as kennen wij de jaargetijden of juist een constant klimaat, zeer koud of zeer warm en een beetje er tussen in, constant tropisch. De tektonische platen die de wereld hebben gevormd die wij nu kennen zijn slechts een moment opname van waar wij nu zijn. In de heel korte tijd dat wij er zijn en van 1 cel tot mens zijn geworden in de baarmoeder zijn wij in staat geweest de wereld te bevolken. Helaas is die periode van intens geluk, de geboorte van een baby, maar van korte duur. Al snel is het geen lieve onschuldige meer maar een mens die alle hoofdzonden najaagt om uiteindelijk tot inkeer te komen wanneer bijna het te laat is. Pas bij het kijken in de afgrond komt men tot inkeer! Daarom heeft de aarde zoveel afgronden. Ik begrijp alle religies, het leven is voor ons slechts een les. Voor de aarde is het slechts een vlek op haar blazoen!

Lindsay Sloterdijk, 16-12-2013 11:39 #9
Ik ben het er helemaal mee eens. En andre geniet jij maar lekker van je leven zoals bijna iedereen denkt. Als iedereen zoals jij had gedacht dan was de aarde er allang niet meer geweest of je had als klein kind al de hele aarde zien vergaan. Er zijn teveel mensen op de aarde er word veel te veel gepraat waardoor mensen nieuwsgierig worden en achterdochtig al die gedachtes van zoveel mensen is geen controle meer over en loopt uit de hand. Mensen denken vaak het beste te weten alleen om aandacht te krijgen, maar niemand denkt er meer goed over na. Daar hebben ze ook helemaal geen tijd voor de mens wordt voortaan geleefd en zit gevangen in een visuele cirkel en in hun eigen maatschappij. Alles draait alleen maar om geld, want is er geen geld is er geen eten, is er geen eten word je sacherijnig, ben je sacherijnig krijg je ruzie heb je ruzie gaan ze je raar aankijken, tegen je liegen "voor eigen best wil" en afstandelijk doen, kijken ze je raar aan, liegen ze tegen je en doen ze afstandelijk word je schuw ingetrokken en raak je vertrouwen kwijt, ben je schuw in getrokken en het vertrouwen kwijt. Moet je je aandacht weer op een andere manier zien te krijgen enz. enz. Met de bedoeling er moet beter nagedacht worden over dingen en het aantal mensen op de aarde moet beperkt worden. De zwakke die nooit geen overlevingskans hebben zonder hulp van anderen hebben we in principe helemaal niks aan. Die zouden nooit 1 week alleen kunnen overleven als er iets gebeurd en ik dacht eerlijk gezegd dat we ons aan het evolueren waren en niet aan het kapot maken. Het is de natuur dat de zwakkere niet overleven hoe hard het ook is, maar daar word jezelf als mens steeds meer sterker van.

Theo, 07-10-2012 17:09 #8
Mensen zitten vast in patronen en zullen niet zo gemakkelijk zelf veranderen, veranderingen komen door gebrek aan water, voedsel, fossiele brandstoffen, gebrek aan grondstoffen, ziekten, oorlogen, geologische oorzaken zoals vulkaanuitbarstingen, aardbevingen of overstroming door diverse oorzaken, storingen in dataverkeer door verschillende oorzaken of invloeden vanuit de ruimte door bv zonnenstormen of meteorieten. De mens blijft de mens enkelen of de meesten willen altijd meer en beïnvloeden anderen en nemen die uiteindelijk mee om uiteindelijk weer een terugval te krijgen zie de Inca's, maja's, bevolking van Paaseiland etc. De mens blijkt niet in staat om in goede harmonie te overleven en met de aarde om te gaan. De ruimte in ( als we de tijd hebben om dit voor elkaar te krijgen ) zal de aard van de mens niet veranderen. De toekomst van de aarde zal in de verre toekomst weinig anders zijn dan ooit, de natuur overwint uiteindelijk alles en van de invloed die de mens op dit moment uitoefent zal niets meer overblijven. De mens zal niet gemist worden in de natuur en het heelal. Misschien ontstaat er in de toekomst een ander wezen die anders denkt dan de mens wie weet.

Verpaele Andre, 03-07-2012 22:54 #7
Wijzelf zijn de natuur, de natuur zal zowiezo zijn doel bereiken, laat ons genieten en de natuur zal zijn werk wel voltooien.

Nikki, 10-02-2012 18:38 #6
Met nieuwe uitvindingen los je al de huidige problemen niet op. Van nature zijn mensen egoistisch ingesteld, we hebben ons zelf nooit als een deel van de natuur gezien en gedragen. Maar we hebben nu een punt bereikt, een globale geïntegreerde samenleving, waarin we dus onderling van elkaar afhankelijk zijn. Zodra we ons dit realiseren, en we onze medemens en omgeving met wederzijds respect en verantwoordelijkheid behandelen, kunnen we de balans herstellen. We zijn als cellen in een lichaam, een gezond lichaam is in balans, alle cellen gebruiken wat ze nodig hebben, niet meer en zeker niet ten koste van hun omgeving, wat uiteindelijk hun eigen ondergang zou betekenen!

We hebben momenteel met een wereldwijde crisis op allerlei vlakken te maken.
Het woord crisis betekent "keerpunt", wanneer we onze egoistische intenties verruilen voor altruisme, is er grote hoop voor een mooie, schone toekomst voor ons allemaal!

Anoniem, 27-01-2011 16:24 #5
Ik vraag me af:
-of Belgie na 20 à 30 jaar nog zal bestaan en in welk land we zullen wonen indien Belgie splitst (of Vlaanderen en Wallonie aparte landen zullen worden)
-hoeveel mensen er dan op de wereld zullen zijn (het kunnen er meer zijn dan nu maar ook minder, of het aantal mensen zal ongeveer hetzelfde blijven).
-of de met uitsterven bedreigde dier- en plantensoorten dan nog zullen bestaan en of er nieuwe soorten ontstaan (hopelijk ontstaan er nieuwe soorten en kan de natuur zich herstellen).
-of er tegen dan oplossingen zijn tegen de milieuvervuiling
-hoe het verkeer dan zal zijn
Niemand weet echt hoe de wereld zal evolueren.

Anoniem, 21-01-2011 17:50 #4
Hopelijk zullen de generaties die na ons komen een leefbare wereld krijgen zonder al te veel geweld, milieuvervuiling, oorlog, armoede, terreur, rampen… en zal de mensheid beteren!
Hopelijk zullen de bedreigde dier- en plantensoorten dan nog bestaan, weer in aantal toenemen, ontstaan er nog veel nieuwe soorten en de schade aan de natuur door deze mensheid herstellen.

Mary-Lou, 11-12-2008 09:29 #3
Erg mooi beschreven. Zelf vond ik het stuk met die 2 manen het mooiste :-)

Ronaldo, 19-11-2008 18:02 #2
De aarde gaat om 2070 door de zon braden:-p:-):-(

Lomme, 07-10-2008 15:54 #1
Er zullen in de nabije toekomst enorme ziekten uitbreken die niet kunnen genezen worden, omdat al het lelijke vernietigd zal worden, tenzij; de mens het verleden op heden weer mooi maakt.

Infoteur: Waarten
Gepubliceerd: 24-03-2008
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Wereldorientatie
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 12
Schrijf mee!