Hoe ziet de Aarde er in de toekomst uit?

Heb jij het jezelf wel eens afgevraagd waar jij bent over 10 jaar. Zijn er dan nog wel auto’s op aarde over 20 jaar? Misschien heeft iedereen wel vliegtuig over 30 jaar. Zal de toekomst er werkelijk zo uit zien zoals ze dat laten zien in films? Zullen er echt buitensaardse wezen rond lopen op aarde en vlieg jij dan ook in een vliegende schotel?

Toekomst van de Aarde


Inleiding

Heb jij het jezelf wel eens afgevraagd waar jij bent over 10 jaar. Zijn er dan nog wel auto’s op aarde over 20 jaar? Misschien heeft iedereen wel vliegtuig over 30 jaar. Zal de toekomst er werkelijk zo uit zien zoals ze dat laten zien in films? Zullen er echt buitensaardse wezen rond lopen op aarde en vlieg jij dan ook in een vliegende schotel?

Onze hoofd vraag is dan ook:

Hoe ziet de Aarde er in de toekomst uit?

Rond deze vraag hebben we nog vier vragen opgesteld om een betere blik op de toekomst te kunnen werpen. Namelijk:
  • Wat is er in het verleden veranderd/gebeurt?
  • Verslechterd of verbeterd de Aarde in de toekomst?
  • Wat nou als de mens morgen zou uitsterven?
  • Hoe ziet de Aarde er over 100 jaar uit?

We zijn dan ook van plan om eerst het verleden en het heden, van de Aarde, te onderzoeken daarna te kijken of de Aarde erop voor- of achteruit gaat in de toekomst. Hierna willen we gaan bekijken hoe de Aarde er zonder mensen uit zou zien en tot slot gaan we (proberen te) achterhalen hoe de Aarde er over 100 jaar uitziet. Bij het verleden en het heden van de Aarde gaan we het hebben over: het ontstaan van de Aarde, het eerste leven en de evolutie. Ook gaan we het hebben over de geschiedenis van de Aarde weergeven als klok. Vervolgens gaan we bij verslechterd of verbeterd kijken naar: het versterkte broeikaseffect, de klimaatproblemen, de waterstijging en dat er ook goede dingen zouden kunnen gebeuren. Daarna bespreken we bij als de mens zou uitsterven: Pripjat (de stad van de Tsjernobyl ramp) waar geen mens meer rondloopt, het slopen van gebouwen door de natuur en het uitwissen van mensensporen. Tot slot bespreken we bij de Aarde over 100 jaar: een stukje sciencefiction, hightech snufjes en de communicatie.

De Aarde in het heden en verleden

Ontstaan

De Aarde ontstond tijdens de vorming van het zonnestelsel. Het zonnestelsel vormde zich uit de zonnenevel, een grote, roterende wolk van stof en gas, die voornamelijk waterstof en helium, maar ook zwaardere elementen bevat. Zo’n 4,6 miljard jaar geleden zou er in de buurt een ster kunnen zijn geëxplodeerd. Als gevolg van de explosie werd de zonnenevel getroffen door een schokgolf waardoor hij in elkaar bewoog. De meeste massa concentreerde zich in het midden en begon op te warmen door de zwaartekracht die het samentrekken van de massa veroorzaakte, net zo lang tot kernfusie, van waterstof naar helium, mogelijk werd. Zo werd een T Tauri ster, die later de Zon zou worden, geboren. Bij botsingen tussen kleinere fragmenten materie werden steeds grotere fragmenten gevormd, waar uiteindelijk de planeten uit ontstonden.
Fig. 2: De Aarde / Bron: NASA, Wikimedia Commons (Publiek domein)Fig. 2: De Aarde / Bron: NASA, Wikimedia Commons (Publiek domein)
Bacteriën
Het is niet duidelijk hoe of waar het eerste leven ontstaan is. De meeste geleerden denken dat het leven op Aarde is ontstaan. Levende wezens bestaan voornamelijk uit eiwitten en scheikundige ketens van aminozuren. Om zichzelf te kunnen voortplanten gebruikt leven DNA-moleculen. Al deze moleculen komen in de natuur voor. Ook op andere plekken in het zonnestelsel zijn ze aangetroffen. Men neemt aan dat uit deze aminozuren op de een of andere manier een molecuul moet zijn ontstaan dat zichzelf kon kopiëren. Het kopiëren verliep niet altijd foutloos: soms werden kopieën gemaakt die zich niet meer konden reproduceren, waarmee een eind kwam aan de keten. Een andere keer bevatten de kopieën juist verbeteringen op het origineel, waardoor ze zich makkelijker konden handhaven. Deze chemische evolutie zou de voorloper zijn van de theorie van Darwin. Het eerste leven werd waarschijnlijk gevormd door eencellige. Uit deze bacteriën ontstonden later ook kleine meercellige planten.

Gewervelde, amfibieën en zoogdieren

Reptielen zijn rond 280 miljoen jaar geleden ontstaan. In de loop van die tijd zijn er duizenden soorten gekomen en gegaan, waaronder de dinosaurussen. Tegenwoordig leven er ongeveer 6000 soorten reptielen. Amfibieën ontstonden vermoedelijk ongeveer 350 miljoen jaar geleden uit vissen. De oudste zoogdieren komen uit het Trias, 220 miljoen jaar geleden. De meeste zoogdieren bleven klein en onopvallend tot de dinosauriërs uitstierven aan het einde van het Krijt, zo'n 65 miljoen jaar geleden. Hierna ging het goed met de zoogdieren. Vergeleken met andere diersoorten beslaat de geschiedenis van de mens een korte periode. De mens, die wij tegenwoordig kennen, kwam ongeveer 40.000 jaar geleden naar Europa, maar bestond in Afrika al langer. Sommigen claimen, naar aanleiding van enkele vondsten in China, dat Homo sapiens op verschillende plaatsen in de wereld tot ontwikkeling is gekomen. Niet alleen in Afrika, zoals tot nu toe werd gedacht, maar ook in China.

Fig. 3: De geschiedenis van de Aarde, weergeven in een klok / Bron: Woudloper, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Fig. 3: De geschiedenis van de Aarde, weergeven in een klok / Bron: Woudloper, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
De geschiedenis als klok
De geschiedenis van de aarde kan ook als een klok weergeven worden. De klok bevat in het midden de uren van een dag en deze zijn weer verdeeld in een dag en nacht gebied. Hieromheen zijn de zes geologische tijdperken weergeven: Hadeïcum, Archeïcum, Proterozoïcum, Paleozoïcum, Mesozoïcum en Cenozoïcum. Deze tijdperken zijn gebaseerd op gevonden gesteenten.

Buiten de geologische tijdperken is een ring weergeven waarin staat hoeveel jaar geleden dat gene gebeurde; Ma staat voor een miljoen jaar en Ga staat voor een miljard jaar. De zeven kleuren hier weer omheen geven de tijd aan waarin de mensen, zoogdieren, landplanten, dieren, meercellige, eukaryoten en de prokaryoten leven. Tot slot vinden we nog tekst die preciezere tijdvlaktes beslaan.

Verslechterd of verbeterd in de toekomst?

Warm, warmer, heet

De afgelopen 100 jaar is de temperatuur op aarde 0,6 graad Celsius gestegen. Dat lijkt niet veel maar de zeespiegel is daardoor 10 tot 20 centimeter gestegen. De wetenschappers zijn het er niet helemaal over eens hoe dat komt. Misschien is de stijging gewoon vanzelf gegaan, maar een grote groep klimaatwetenschappers denkt dat het klimaat warmer wordt doordat mensen zoveel fossiele brandstoffen gebruiken. Als je die verbrandt komen er broeikasgassen vrij. Die versterken het natuurlijke broeikaseffect, en daardoor wordt het warmer op aarde.

De problemen

Het warmer worden van het klimaat op aarde kan grote problemen geven voor mensen, dieren en planten. Stukken land kunnen onder water komen te staan, en de gewassen die we eten zullen op andere plekken moeten groeien. Er zullen ook een aantal onprettige gevolgen zijn, zoals overstromingen en grote droogte. Met name de arme landen zullen in de problemen komen. Zij hebben geen geld om hoge dijken te bouwen of om van elders water aan te voeren. Een klimaatverandering kan van invloed zijn op de gezondheid van de mensen. Op plaatsen waar het nu al heet is, kan het dan zo heet worden dat mensen er ziek van worden. En ziekten zoals malaria kunnen dan ook voorkomen in gebieden waar dat nu niet het geval is. Wetenschappers denken dat het stijgen van de zeespiegel deels komt door het smelten van gletsjers en poolijs. Het smeltwater gaat via rivieren naar zee.

Nat
Water zet uit als het warmer wordt en neemt dus meer plaats in, wat tot gevolg heeft dat de oceanen groter worden.De komende eeuw kan het zeewater wel tot 90 centimeter stijgen. Hierdoor kan zout zeewater op plekken komen waar het schade aan planten en dieren kan veroorzaken. Het hoge water kan stukken van de kust afslaan, waardoor de kust kwetsbaarder wordt voor overstromingen. Het gaat vele miljoenen euro's kosten om de kusten, met bijvoorbeeld dijken, te versterken. Het binnendringen van zout water kan ook problemen geven voor het drinkwater in kustgebieden. Het opwarmen van de aarde kan koude gebieden geschikter maken om voedsel te verbouwen. Maar op andere plaatsen kan het zo droog worden dat de oogsten mislukken en de mens daar niet genoeg te eten heeft. Als het klimaat warmer wordt zal de natuur ook veranderen. Er is kans op meer bosbranden. Mogelijk sterft het koraal in de zeeën af omdat het zeewater te warm wordt. Verder kunnen de woestijnen groter worden.

Het kan ook goed gaan…

Ook al is de lijst met problemen lang, de oplossingen kunnen in de toekomst makkelijk zijn door allerlei uitvindingen. Tegenwoordig wordt er al aardig wat gedaan om met name de CO2 uitstoot te verminderen. Maar over een aantal jaar is er misschien wel een motor uitgevonden die op CO2 rijdt. De motoren die nu ontwikkelt worden, zijn al steeds zuiniger. Ook zou het zo kunnen zijn dat er een plant wordt “ontworpen” die meer CO2 opneemt dan normale planten. Dit zou met kruisingen al aardig op gang kunnen komen. Maar behalve dit soort uitvindingen zou er nu ook al wat tegen kunnen worden gedaan. Bijvoorbeeld meer bossen, meer zuinige auto’s, meer produceren naar behoefte, strengere regels tegen vervuiling, etc.

Wat nou als...?

Geen mensen meer

Wat nou als er vanaf morgen geen mensen meer op de aarde rondlopen? Hoe gaat de wereld er uitzien zonder ons? Deze vragen zijn heel wat makkelijker te beantwoorden dan de vraag hoe de Aarde er uit zou zien met mensen in de toekomst. We hebben namelijk al een voorbeeld: Pripjat. Pripjat is vooral bekent van het ongeluk met Tsjernobyl in april 1986.

Fig. 6: Een vervallen huis in de stad Pripjat. / Bron: Slawojar, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Fig. 6: Een vervallen huis in de stad Pripjat. / Bron: Slawojar, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)
Pripjat
Deze stad telde voor de ramp 50.000 inwoners, nu woont er al 21 jaar niemand meer. Hierdoor heeft de natuur vrijspel gekregen, overal groeien planten, zelfs door huizen. Ook zijn er een groot aantal dieren vertegenwoordigd in Pripjat.
Als alle mensen in een keer verdwijnen, zullen als eerste alle energiecentrales het na 24 tot 48 uur begeven door geen onderhoud. Dit heeft tot gevolg dat alle lichten worden gedoofd. Het zal waarschijnlijk ook een kwestie van dagen of weken zijn, voordat de gemalen stoppen en dat alle polders oftewel: geheel West-Nederland weer onder water staat. Vervolgens zal de luchtvervuiling afnemen.
Het ‘grote slopen’
Ondertussen is 'het grote slopen' al begonnen: gebouwen, bruggen en wegen gaan kapot door vorst, vocht en hitte. Boomwortels drukken huizen uit elkaar en in ieder richeltje groeien mossen en grassen. Terwijl de meeste huizen zijn gebouwd om minstens 60 jaar mee te gaan, bruggen 120 en stuwdammen 250 jaar, zal het slopen zonder onderhoud veel sneller gaan. De meeste wegen en gebouwen zijn al binnen 20 jaar overwoekerd, grote gebieden als Londen of Parijs doen er wat langer over: 50 jaar. Eerst zijn de houtconstructies aan de beurt, daarna de glazen kantoorpanden, maar zelfs de betonnen gebouwen raken in verval als ze niet worden onderhouden. Binnen twee eeuwen zijn het allemaal ruïnes. Wegen in de tropen zullen snel overwoekerd zijn met struiken terwijl in koudere gebieden dit proces langzamer gaat. Onderzoek door Brad Stelfox in Canada wees uit dat binnen 50 jaar 80% verdwenen is, na 200 jaar ongeveer 95%.

Kerncentrales

De 430 kerncentrales op aarde zullen bij een plotseling vertrek van de mens oververhitten en ontbranden. Grote hoeveelheden radioactiviteit komen daarbij vrij. Maar daarover moeten we ons volgens milieubiologen niet te veel zorgen maken. Al snel zullen in de radioactief besmette gebieden weer muizen, ratten, honden en katten rondlopen, zoals dat ook bij Pripjat ging. De miljoenen hectare graan, rijst en soja zullen langzaam verdwijnen. In Noord-Amerika vergrassen de omgeploegde akkers uiteindelijk weer tot een grote prairie waar waarschijnlijk enkele kuddes verwilderde koeien en paarden zullen grazen. Onze huidige veestapel zal decimeren maar overlevingskansen voor het vee zijn er wel zeker.

Na 50.000 jaar

Na 1000 jaar zijn de meeste bakstenen en betonnen bouwwerken verdwenen. Binnen 50.000 jaar zal bijna al het plastic afgebroken zijn. Na 50.000 jaar herinneren nog slechts enkele archeologische bewijzen aan de mens op aarde

Aarde over 100 jaar

Sciencefiction
Vaak als men denkt over de toekomst; denk je al gauw aan ruimteschepen, zwevende auto’s, ruimtewezens, tijd reizen en dat soort dingen. Toch denk ik dat het over 100 jaar er toch niet zoveel nieuwe dingen zullen zijn. Mijn idee op de toekomst is dat bepaalde brandstoffen eigenlijk komen te vervallen en er juist meer met zonne-energie en waterstof gewerkt gaat worden. Het milieu zal veel schoner zijn, doordat er minder verbranding is van schadelijke stoffen en het probleem voor de ozonlaag ook opgelost zal zijn. De aarde zal weer vol staan met tropische regenwouden en bossen Er zal dus veel meer groen zijn. Uit de oceaan zullen meer eilanden ontstaan. Ziektes zullen genezen kunnen worden zoals aids, maar daar tegen zullen er natuurlijk toch weer andere ziektes opduiken. Je zou deze ideeën kunnen vergelijken met sciencefiction films van nu.

Hightech
Waarschijnlijk zullen er in de toekomst veel meer hightech snufjes gebruikt worden. Doordat de technologie al zover ontwikkeld is, zal er ook een mogelijk zijn op bestuurbare robots als hulpjes. Het klonen zal dan ook ver ontwikkeld zijn waardoor bedreigde diersoorten ook weer terug komen.

Communicatie

Het contact over heel de wereld zal ook beter zijn. Vliegtuigen zullen moderner en sneller zijn dan nu. Treinen zullen monorails worden waardoor reizen naar het oosten misschien nog makkelijker gaat worden. Er zullen veel wolken krabbers zijn en minder lage alleen staande huizen.

Conclusie

‘Hoe ziet de Aarde er in de toekomst uit?’ kan je niet makkelijk beantwoorden. Vanaf het begin af is de Aarde aan het veranderen, dit is een natuurlijk proces. Onze conclusie is dat je de toekomst van de Aarde niet kan voorspellen, omdat er veel factoren een rol spelen. Je weet nooit zeker of alles zo gaat als men nu denkt. Er kan van alles gebeuren, zowel goede als slechte dingen.
© 2008 - 2024 Waarten, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De fascinatie voor science fiction (-films)Wat maakt science fiction voor velen zo aantrekkelijk? De films ET, Frankenstein, Star Wars, The Matrix of Star Trek … s…
Dag van de Aarde – Earth DayDag van de Aarde – Earth DayDe Dag van de Aarde – Earth Day – is een dag met de aarde als middelpunt. De dag wordt internationaal gevierd op of rond…
Maan verdwijnt van de aardeMaan verdwijnt van de aardeDe maan wentelt langzaam van de aarde af. Met 3.8 centimeter per jaar is dit niet veel maar heeft op de hele lange duur…

De landen van de wereld en algemene informatieIn dit artikel zijn alle landen van de wereld terug te vinden. Per land wordt algemene informatie gegeven. Zo wordt per…
Bronnen en referenties
Waarten (22 artikelen)
Gepubliceerd: 24-03-2008
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Wereldorientatie
Bronnen en referenties: 3
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.