7's model van McKinsey

Het 7's model van McKinsey is een model dat helpt om een organisatie te analyseren. Het model bestaat uit zeven factoren, die zorgen voor een weergave van de kwaliteit dat een organisatie levert. Het gaat om de volgende factoren: Significante waarden, Strategieën, Structuur, Systeem, Stijl, Staf en Sleutelvaardigheden. Deze factoren worden door een organisatie regelmatig bijgesteld en zijn van korte duur. Dit heeft te maken met de globalisering, technologie, concurrentie etc. Dit vraagt om innovatieve organisaties die gemakkelijk kunnen aanpassen.

7’s model van McKinsey

Het 7’s model is ontworpen door medewerkers van McKinsey. Het is een systeem dat de kwaliteit meet van de prestaties die een onderneming levert. De zeven S-factoren bestaan uit: Significante waarden, Strategieën, Structuur, Systeem, Stijl, Staf en Sleutelvaardigheden. De factoren zijn verdeeld in drie ‘harde’ (strategie, structuur, en systemen) en vier ‘zachte’ (stijl, significante waarden, staf en sleutelvaardigheden). Hieronder worden de verschillende S-factoren van het McKinsey model besproken. Om een organisatie goed te kunnen analyseren is het van belang om naar de verschillende S-factoren van het McKinsey model te kijken. Dit model geeft de prestaties van een organisatie weer.

Significante waarden

Met significante waarden worden de waarden van de organisatie bedoeld. Deze staan beschreven in de visie van een organisatie. De visie van een organisatie gaat over de bedrijfsopvatting, bedrijfscultuur of de identiteit van een organisatie. Dit heeft de organisatie bepaald en is doelbewust bezig met het handhaven van deze waarden. Het is een belangrijk factor voor het succes van een organisatie. Daarom is het van belang voor een organisatie om dit te bepalen.

Strategie

Elk organisatie heeft een strategie. Er wordt doelbewust gekozen voor een strategie door een organisatie om hierdoor duidelijkheid te hebben over hoe de organisatie moet functioneren. Het is hierbij van belang dat binnen de organisatie goed gecommuniceerd wat de strategie is en wat er van de medewerkers verwacht met betrekking tot deze strategie. De strategie wijst op de voorgenomen acties van een organisatie. Bij deze S-factor worden de doelen van de organisatie vastgesteld en de middelen uitgekozen die er voor moeten zorgen om deze doelen te bewerkstelligen.

Structuur

De structuur gaat over de inrichting van een organisatie. Hiermee wordt bedoeld: de verschillende niveaus binnen een organisatie, de taakverdeling, coördinatie, staf- en functionele organisatie. De organisatie wordt zodanig uitgestippeld, waarbij duidelijk een beeld wordt gegeven van de verschillende afdelingen en de taken die elke afdeling heeft. Vaak wordt door middel van een organogram de structuur van de organisatie weergegeven. Het gaat hierbij vaak om grote organisaties met verschillende afdelingen en veel medewerkers.

Systemen

Het onderdeel systemen geeft weer wat de handelingswijze van een organisatie is. Het gaat hierbij om formele en informele werkwijzen, procedures en communicatiestromen (intern en extern). Hoe verloopt de communicatie en welke methoden en stappen worden er gebruikt om ervoor te zorgen dat dit goed verloopt. Veel organisaties maken gebruiken van een eigen website, waarop belangrijke informatie met de medewerkers wordt gedeeld. Verder hebben de medewerkers binnen een organisatie een eigen e-mailadres, dat dient als communicatiemiddel om informatie naar elkaar toe te spelen. Het verloop van deze informatie en de regels rondom het proces van communiceren wordt in deze S-factor beschreven.

Stijl

De stijl van het McKinsey model gaat over de managementstijl dat een organisatie hanteert. De managers worden geïnformeerd en opgeleid door de organisatie om zodanig te handelen zoals de organisatie dat wenst. Een organisatie wil dat al haar medewerkers op een doelmatige manier worden behandeld, waarbij het van belang is dat er duidelijk met een zelfde aanpak gewerkt wordt. Er wordt gesuggereerd dat een goede manier van leidinggeven, de sleutel is voor goede resultaten. De sfeer binnen een organisatie is erg belangrijk. Hierdoor kunnen de medewerkers gemotiveerd worden om harder te werken en met plezier naar het werk te gaan. Ook zal er hierdoor minder ziekteverzuim zijn, omdat de medewerkers tevreden zijn over de gang van zaken binnen de organisatie. Tevreden medewerkers zullen meer royaal zijn naar de organisatie en zullen betere inzet tonen, wat uiteindelijk zal leiden tot betere resultaten voor de organisatie. De productiviteit zal dan uiteindelijk stijgen en dit zal dan ten goede komen van de organisatie. Als een leidinggevende haar medewerkers niet goed behandeld en de juiste leiding geeft, kan dit ook het tegenovergestelde veroorzaken, waarbij de medewerkers ontevreden zijn en minder inzet tonen. Slechte resultaten als gevolg en meer ziekteverzuim, onrust op de werkvloer, kwaliteit werkzaamheden gaan omlaag etc. Het is dus erg belangrijk dat er een juiste stijl van leidinggeven wordt gehanteerd om de medewerkers tevreden te hebben en ervoor te zorgen dat er betere resultaten behaald worden.

Staf

Hier gaat het om de functies van de medewerkers binnen de organisatie. Dit onderdeel concentreert zich op het profiel van de manager en de medewerkers. De nadruk ligt hier op de organisatie van het personeel. Hoe worden nieuwe medewerkers aangetrokken en hoe worden de minder competente medewerkers behandeld. Het is van belang om de juiste mensen op de juiste plaats te zetten binnen een organisatie om uiteindelijk het optimale uit de mens te halen. Verder wordt er in dit onderdeel gekeken naar hoe medewerkers beloont, beoordeeld, geëvalueerd, opgeleid, etc. worden. Dit onderdeel is erg belangrijk en elke organisatie moet een duidelijk plan hebben hoe de zaken rondom de medewerkers georganiseerd moeten worden. Zonder personeel is het voor een organisatie lastig om positieve resultaten te halen en uiteindelijk haar doelstelling te behalen.

Sleutelvaardigheden

Het gaat hierbij om datgene waarin de organisatie goed in is en zich weet te onderscheiden. Bij dit onderdeel wordt er gekeken naar wat het belangrijkste is dat de organisatie doet en wat er voor zorgt dat de organisatie blijft bestaan. Welke producten of diensten zijn belangrijk voor het voortbestaan van de organisatie en zorgt voor continuïteit.

De verschillende S-factoren moeten door een organisatie geanalyseerd worden en doelmatig bepaald zijn door de leidinggevenden binnen de organisatie. Veel organisaties schaven de verschillende factoren bij. Er verandert veel op de arbeidsmarkt. De concurrentie kan groot zijn en dit zorgt voor innovatieve organisaties die een hevige strijdt leveren om mee te kunnen doen met de concurrenten. Dit betekend dat een organisatie doelbewust moet kijken naar deze onderdelen en waar nodig verschillende onderdelen moet aanpassen. Dit heeft dus te maken met de veranderingen op de markt en in de wereld.
© 2012 - 2024 Fikretakin, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Het 7-S model uit de interne analyseHet 7-S model wordt gebruikt bij het maken van de interne analyse van een organisatie. McKinsey & Company is de bedenker…
Strategie: het 7S model van McKinseyStrategie: het 7S model van McKinseyHet 7S model van McKinsey is een analysetool welke wordt gebruikt voor de interne analyse van een bedrijf. Op basis van…
Strategie, missie, visie en doelenDe begrippen strategie, missie en visie worden geregeld door elkaar gehaald. De missie is de opdracht, de bestaansreden…
Het 7S-model voor de analyse van een organisatieHet 7S-model voor de analyse van een organisatieHet 7S-model is bedacht door de medewerkers van het bedrijf McKinsey. Dit hebben zij gedaan in de jaren 70. De naam van…

Hoe moet de leraar omgaan met hoogbegaafde kinderen?Hoe moet de leraar omgaan met hoogbegaafde kinderen?Een hoogbegaafde leerling kan het erg zwaar hebben op school. Hij of zij voelt zich misschien niet bij de rest passen of…
Bronnen en referenties
  • Gelezen op 4 juni 2012, op de website: http://nl.wikipedia.org/wiki/7S-model
Fikretakin (16 artikelen)
Gepubliceerd: 05-06-2012
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.