Diagnose en IQ test: Autisme, PDD-NOS, ADHD, ADD

Veel ouders krijgen bij het zoeken naar hulp voor hun kind, waarbij de ontwikkeling anders verloopt, te maken met een gestelde diagnose en de uitslag van een IQ test. De gestelde diagnose kan hard en onverwacht aankomen en men twijfelt nog al eens aan de waarheid daarvan. Het is goed dat ouders weten wie er eigenlijk een diagnose mag stellen en hoe het nu precies zit met de uitslag van een IQ test.

Wie mag de diagnose stellen?

Een diagnose mag alleen gesteld worden door een GZ psycholoog of (kinder)psychiater. Veel ouders krijgen ook te maken met een orthopedagoog. Een orthopedagoog mag geen diagnose stellen. Orthopedagogen werken vaak bij instellingen waar je als ouders terecht komt wanneer je een hulpvraag hebt of bijvoorbeeld wanneer je bent doorverwezen door de huisarts of door de school. De orthopedagoog kan dan een onderzoek doen, waarbij een kind vaak maar een paar keer wordt gezien. Meestal vullen ouders en school ook een gedragsvragenlijst in die door de orthopedagoog wordt gescoord. Na afloop van het onderzoek krijgen de ouders vaak een rapport waarin het onderzoek en de conclusie worden beschreven. Dit rapport kan ouders de indruk geven dat dit een diagnose is, maar dit is absoluut niet het geval.

In de conclusie staan vaak kenmerken van een leer-, ontwikkelings- of gedragsstoornis. Deze kenmerken zouden er op kunnen wijzen dat er mogelijk sprake is van de genoemde stoornis, maar dit hoeft niet zo te zijn. Deze kenmerken mogen dan ook niet gezien worden als diagnose! In zo’n rapport kan bijvoorbeeld worden beschreven in de conclusie dat er sprake is van ADHD kenmerken of kenmerken die wijzen op een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Vaak wordt er ook een advies gegeven m.b.t de hulpverlening. Voor ouders die zich niet in dit rapport kunnen vinden is het heel belangrijk om vervolgonderzoek te laten doen door een GZ psycholoog of (kinder)psychiater. Via de huisarts of instelling moet je nadrukkelijk vragen om deze doorverwijzing. Je wilt tenslotte graag weten waar je aan toe bent en een uitgebreid onderzoek geeft meer richting aan goede zorg en onderwijs voor het kind.

Intelligentietest

De orthopedagoog is gespecialiseerd in pedagogiek en is bevoegd om een intelligentie-onderzoek (IQ test) te doen (bijvoorbeeld de WISC III). De school of zorginstelling kan toestemming vragen aan de ouders voor een intelligentieonderzoek. Voor kinderen met een leer-, ontwikkelings- of gedragsstoornis kan dit problemen opleveren. De test duurt namelijk best lang en vraagt uiterste concentratie. Juist deze concentratie kan voor een uitslag zorgen waar je mogelijk je twijfels bij hebt. De uitslag van de test dient dus altijd kritisch benaderd te worden en rekening te houden met deze factoren. De WISC III test wordt gebruikt om de intelligentie te testen van kinderen tussen de 6 en 16 jaar. Het IQ is samengesteld uit het verbale IQ (taalvaardigheden) en het performale IQ (ruimtelijke vaardigheden). Met een intelligentietest kan niet worden vastgesteld of een kind een leer-, ontwikkelings- of gedragsstoornis heeft.

IQ test: Disharmonisch profiel

De test bestaat uit verschillende subtests. Deze subtests worden na afloop bij elkaar opgeteld en met elkaar vergeleken.Er wordt als het ware een soort profiel opgesteld van de intelligentie van het kind. Soms zijn er namelijk grote verschillen tussen de scores van de verschillende subtests. Het kind heeft dan een “disharmonisch profiel”. De betekent dat er bijvoorbeeld lage en hoge scores zijn. Zo’n disharmonsch profiel is aanleiding voor vervolgonderzoek. Veel kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) scoren bij een IQ test disharmonisch. In de uitslag van een IQ test is dan een duidelijk verschil zichtbaar tussen de verbale en performale score.

Schoolkeuze

Wanneer een diagnose duidelijk is komt vaak de vraag wat de beste schoolkeuze is voor het kind. Dit is afhankelijk van de mate waarin de stoornis tot uiting komt. Daarnaast is de bereidheid tot aanpassing van een reguliere basisschool van belang. De basisschool kan aangeven dat zij niet in staat zijn om de leerling aan te nemen. Het blijk dat geld wel een belangrijke succesfactor is, omdat hierdoor extra begeleiding kan worden ingezet. Omdat de diagnose zorgt voor een rugzakje (budget voor de school) kan extra begeleiding worden ingekocht. Ook de zorg-indicatie en het PGB (persoonsgebondenbudget) kunnen in overleg met de school worden ingezet voor extra begeleiding.

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd en in de plaats gekomen van de leerlinggebonden financiering (lgf). Omdat het zogenoemde 'rugzakje' daardoor niet meer van toepassing is, kan de informatie in dit artikel op sommige punten mogelijk verouderd zijn.

De orthopedagoge helpt ouders met het advies rondom de schoolkeuze, maar de ouders bepalen uiteindelijk waar hun voorkeur naar uit gaat. Er kan ook worden gekozen voor een school in het speciaal onderwijs. De zorg en het onderwijs op deze scholen is meer uitgerust om deze leerlingen op de juiste manier te begeleiden. De leerkrachten in het speciaal onderwijs zijn beter geschoold en hebben meer ervaring met de problematiek van het kind. De groepen zijn kleiner en er wordt meer op niveau les gegeven.
© 2012 - 2020 Marc-karen, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
WISC-III: kinderintelligentietestWISC-III: kinderintelligentietestDe WISC-III is een kinderintelligentietest welke niet enkel inzicht biedt in de algemene intelligentie van een kind maar…
Autisme en andere stoornissenSoms komen stoornissen naast autisme ook een rol spelen, die lijken op de kenmerken van autisme (differentiaaldiagnose)…
Feiten over autisme: autisme nader verklaardFeiten over autisme: autisme nader verklaardEr bestaan heel veel rare ideeën over autisme. Omdat mensen niet weten wat autisme precies is. Omdat ze geen informatie…
Wat is Autisme?Autisme, klassiek autisme, autistische stoornis, de stoornis van Asperger, PDD-NOS, Ass, aan autisme verwante contactsto…

Cultuurverschillen in het onderwijsCultuurverschillen in het onderwijsIn het Nederlandse onderwijs zijn duidelijke verschillen op te merken tussen de resultaten van allochtone leerlingen en…
Lessugesties kleuters: Rekenactiviteiten rondom PasenLessugesties kleuters: Rekenactiviteiten rondom PasenPasen leent zich goed voor tal van leuke lessuggesties voor kleuters. Hierbij wordt al gauw gedacht aan knutselactivitei…
Bronnen en referenties
  • www.pdd-nos.nl
  • www.kindmetautisme.nl
  • www.intelligentietest.nl

Reageer op het artikel "Diagnose en IQ test: Autisme, PDD-NOS, ADHD, ADD"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Mandy Noorlander, 24-03-2016 10:59 #2
Waarom is is er niet voor autisten een aangepaste test? De vragen en opdrachten in picto's? Als ze de vraag of opdracht al niet begrijpen. Hoe kunnen ze dan in godsnaam een reële uitslag laten zien?!? Mijn dochter heeft last van PDD NOS en ADD en woordvindings problemen. Snel moe en te weinig concentratie!
De uitslag is dus ook heel laag terwijl wij wel beter weten! De therapeuten zelf ook zeggen dat haar autisme in de weg zit bij de test! Waarom wordt daar niks mee gedaan?!? Er zijn zo veel autisten! Echt te bizar vind ik het!

Marianne, 27-02-2013 16:13 #1
Naast de (kinder-en jeugd)psychiater en de GZ-psycholoog is ook de Orthopedagoog Generalist bevoegd om een diagnose te stellen. Het is daarbij belangrijk, overigens net als bij de eerder genoemde titels, dat de Orthopedagoog Generalist ervaren is in de diagnostiek van gedragsstoornissen zoals ADHD en ASS. Het kan dan zelfs voorkomen dat de gedragswetenschapper die Orthopedagoog Generalist is, zorgvuldiger en uitgebreider onderzoek doet naar de aard en oorzaak van de gedragsproblemen dan de psychiater die gebonden is aan de protocollen van het instituut waar hij werkt.

Infoteur: Marc-karen
Gepubliceerd: 02-03-2012
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 2
Schrijf mee!