World Class Manufacturing ofwel Lean thinking, wat is het?

World Class Manufacturing en Lean thinking zijn eigenlijk twee begrippen voor dezelfde theorie. Bij deze theorie staat het streven tot het behoren tot de beste in de eigen branche bovenaan als streefpunt. Dit kan bereikt worden door enkel dat te doen dat waarde toevoegd aan het product, gezien vanuit het oogpunt van de klant. De bedrijfsflow moet geoptimaliseerd worden bij WCM, daar komt de term "Lean thinking" (lijn denken) ook vandaan. WCM doet denken aan de Muda van Kaizen.

Definities World Class Manufacturing ofwel Lean thinking

Toyota was de grondlegger van de JIT theorie, Just-in-Time. Wat is JIT ofwel Just-In-Time? Maar Toyota is tevens de grondlegger van de LEAN-gedachte.
Het uitgangspunt van WCM is dat bedrijven beter kunnen presteren en concurreren wanneer zij het productieproces efficiënter inrichten. Er zijn technieken om dit doel te bereiken, maar in eerste instantie gaat het om de achterliggende filosofie. Met enkel de technieken kunnen de verliezen wel beperkt worden, maar zal geen optimaal resultaat bereikt worden.

Het belangrijkste bij WCM is dat eigenlijk alle handelingen in een bedrijf waarde moeten toevoegen: alleen daar wil de klant namelijk voor betalen.

Binnen de bedrijfsprocessen zijn acht verspillingen (wastes) te formuleren: TIMWOOD+
  • T= Transport; iedere verplaatsing van een product door de fabriek is een verspilling aangezien dit voor de klant geen waarde toevoegd. Daarom wordt van toeleveranciers steeds vaker verwacht dat zij direct aan de lijn leveren.
  • I= Inventory ofwel voorraden; voorraden verbergen de problemen en zorgen ervoor dat er geen noodzaak is om de problemen op te lossen.
  • M= Movement of people of wel beweging van mensen; het zoeken naar producten en het lopen naar een mangazijn zijn handelen die onnodig zijn en waar de klant niet voor wil betalen.
  • W= Waiting of products; wanneer men moet wachten wordt de factor tijd niet goed benut. Wanneer machines en medewerkers moeten wachten is de flow uit het proces. Bij WCM is het juist erg belangrijk dat de productieflow optimaal is.
  • O= Overproductie; dit is de ernstigste verspilling. Overproductie leidt tot tussenvoorraden en tussenvoorraden verbergen de problemen in het proces omdat zij de buffer zijn om problemen op te lossen.
  • O= Overprocessing; hierbij draait het om de verspilling bij het gebruiken van ongeschikte middelen. Men zou een zo klein mogelijke machine moeten kopen in plaats van een zo groot mogelijke, anders staat deze toch maar stil.
  • D= Defects ofwel productiefouten; er moet gestreefd worden naar "zero defects". Wanneer de lijn optimaal is ingericht en alle fouten in het proces opgelost zijn, zouden alle producten in één keer goed moeten zijn.
  • += Menselijk kapitaal: kennis en kunde van medewerkers is de basis voor verbeteringsprocessen.

Stappenplan van World Class Manufacturing ofwel LEAN

Stap 0: Het begrijpen van de principes van WCM

Voordat een bedrijf volgende WCM gedachte kan gaan werken, zal deze zich eerst in WCM moeten verdiepen. Bewustwording van de zin en noodzaak van waardedenken vanuit de klant is erg belangrijk. Op deze manier kan een bedrijf niet enkel de aangereikt technieken zoals dit stappenplan toepassen, maar ook zelf over de specifieke eigen situatie nadenken en op die manier WCM breder trekken. Om verder te gaan met WCM binnen de eigen onderneming zullen projectteams opgerichten moeten worden welke zich gaan richten op de opgestelde strategie wat betreft WCM.

Stap 1: Klantwaarde vastleggen

Het is belangrijk om te begrijpen waar de klant waarde aan hecht. Hier draait deze stap om. De waarde van een product of dienst wordt namelijk door de klant bepaald en kan uitgedrukt worden in producteigenschappen. Op die gewenste producteigenschappen moeten de projectteams zich richten, zodat deze verbeterd kunnen worden en de productwaarde zou kunnen steigen.

Stap 2: Klantwaarde vastleggen

De value stream is de som van alle activiteiten die optreden gedurende de volgende drie taken voor een specifiek product: probleemoplossen, informatieverwerken en de transformatietaak (transformatie van inkoopdelen naar eindproduct). Activiteiten die niet tot die taken behoren, zijn verspillingen. Value Stream Mapping (VSM) is een tool om het proces te doorlopen en te filteren welke activiteiten waarde toevoegen.

Stap 3: Flow creëren

Voor een goede flow is het beter om productgericht te werken in plaats van afdelingsgericht. Belangrijk is namelijk om te kijken naar het gehele proces in plaats van naar de afzonderlijke functies. Dan is het proces schokkende in plaats van een mooie flow.

Stap 4: Pull invoeren

Wanneer de organisatie juist is ingericht, productgericht werken met bijvoorbeeld productteams, kan de organisatie op klantorder gaan werken. Pull invoeren is het volgens klantorder werken, omdat dan de producten door het systeem getrokken worden naar de gewenste levering toe. Bij push wordt er gewoon geproduceerd en moeten deze uiteindelijk naar een klant toegeduwd worden, omdat deze er tijdens de productie nog niet is.

Stap 5: Streven naar perfectie

Dit is het voort zetten van de world class manufactering of lean gedachte in de gehele organisatie. Hiermee ben je nooit klaar, er zijn altijd wel verbeteringen mogelijk doordat de omgeving ook blijft veranderen.

World class manufacturing of Lean thinking: Just do it, because others certainly will!!
© 2008 - 2024 Mabe, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
Hoe bepaal je de Lean-heid van een organisatieHoe bepaal je de Lean-heid van een organisatieVeel mensen hebben wel eens gehoord van Lean Manufacturing. Maar hoe Lean is je eigen organisatie eigenlijk? Aan de hand…
Gemba Kaizen, basistermen van deze Japanse bedrijfsfilosofieGemba en Kaizen zijn twee Japanse termen die te maken hebben met een Japanse bedrijfsfilosofie. De Japanse bedrijfsfilos…
Lean Manufacturing als productiemethodeLean Manufacturing als productiemethodeLean Manufactering wordt als productiemethode steeds vaker toegepast. Lees hier alles over Lean Manufactering als produc…

Hoog inkomen voor startersHoog inkomen voor startersAls afgestudeerde moet u een plekje zien te bemachtigen op de arbeidsmarkt. Na een jarenlange studie moet u zich nu zien…
JIT ofwel Just-In-Time, wat is het?Just in time, JIT, is een logistiekbegrip dat sinds de jaren tachtig populair is geworden. Het is na succes in Japan ove…
Mabe (95 artikelen)
Laatste update: 14-07-2015
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.