Postgraduaatopleiding Leiderschap In Zorg (LIZ) (België)

Postgraduaatopleiding Leiderschap In Zorg (LIZ) (België) Adequaat leiding geven op afdelingsniveau in een gezondheidsinstelling, vereist vanuit de overheid een vorm van kaderopleiding. Hiermee komt het Vormingscentrum HIVSET (Turnhout, België) tegemoet met de postgraduaatopleiding “Leiderschap in Zorg” (LIZ). De opleiding richt zich tot gemotiveerde mensen die via een multidisciplinaire samenwerking op afdelingsniveau leiding willen geven aan een zorg-, gezondheids- of welzijnsinstelling zoals bijvoorbeeld een organisatorische eenheid in een ziekenhuis, een instelling voor personen met een handicap, een rust- en verzorgingstehuis, een afdeling in de psychiatrie of in de thuiszorg

Doelgroep en praktische informatie

In de praktijk kent de opleiding LIZ een grote publieksvariatie: verpleegkundigen (met een HBO5- of bachelordiploma), hoofd laboranten, maatschappelijke dienstverleners, kinesisten, begeleiders jeugd- en gehandicaptenzorg ... De ganse opleiding, die reeds meer dan twintig jaar oud is, kent een duurtijd van twee jaar en heeft voornamelijk plaats op donderdagavond of zaterdagvoormiddag, en sporadisch op vrijdag de hele dag. De lessen gaan meestal door aan het HIVSET en het totale inschrijvingsgeld valt steeds te raadplegen via de website van het Vormingscentrum HIVSET. Deze studie is combineerbaar met een fulltime job.

Samenwerking met hogescholen

De opleiding LIZ komt tot stand dankzij de samenwerking tussen het Vormingscentrum HIVSET en de departementen Gezondheidszorg van Thomas More Kempen (TMK) en de Karel de Grote-Hogeschool (KdG).

Beide hogescholen erkennen deze opleiding als postgraduaat. Het Vormingscentrum reikt op het einde van de opleiding aan iedereen een getuigschrift Leiderschap in zorg uit. Indien een student beschikt over een bachelordiploma, behaalt hij tegelijkertijd een postgraduaat dat toegekend wordt door de departementen Gezondheidszorg van TMK en de KdG-Hogeschool. Hiervoor is er een overeenkomst opgesteld waarin o.a. is opgenomen dat bachelorstudenten worden ingeschreven bij TMK, maar op het einde een postgraduaat behalen waarop de drie logo’s staan (Vormingscentrum HIVSET, TMK en KdG-Hogeschool). Aan dit postgraduaat zijn 35 sp (studiepunten) gekoppeld.

In 2013 is er ook een samenwerking gestart met de bacheloropleiding Verpleegkunde van TMK. Dat is een nieuwe ontwikkeling waarbij studenten twee vakken uit het opleidingsonderdeel “Integrale leerlijn” van het 1ste jaar volgen namelijk “Algemeen Leiderschap” en “Middelenleiderschap”. Het beleid van de bacheloropleiding Verpleegkunde bepaalt dat studenten naast de aangeboden minoren, eveneens opleidingsonderdelen (OPO’s) mogen kiezen uit andere opleidingen, d.w.z. ook uit de Banaba en postgraduaten. TMK heeft er voor geopteerd om uit het OPO Integrale Leerlijn – dat 7 sp bedraagt – een minor van 3 sp samen te stellen in onderling overleg met het Vormingscentrum HIVSET; de keuze viel op de 2 vakken “Algemeen Leiderschap” en “Middenleiderschap”.

De KdG-Hogeschool heeft voornamelijk een adviserende rol naar de opstelling van het curriculum, e.d. binnen de opleidingscommissie. Er wordt een analoge rol als TMK opgenomen door de KdG-Hogeschool. Het Vormingscentrum HIVSET neemt het organisatorische luik geheel voor zijn rekening.

Inhoud van de opleiding: OPO’s, vakken en opdrachten

OPO’s

De overheid heeft niet vermeld wat de opleiding moet inhouden. Dat impliceert een grote vrijheid voor het samenstellen van de opleidingsinhoud.
De opleiding LIZ behelst drie grote OPO’s:
 1. Coachingtraject
 2. Projectwerking
 3. Integrale leerlijnen (theorievakken)

OPO Coachingtraject / persoonlijke ontwikkeling
In dit opbouwend traject dat 2 jaar duurt, ligt de focus op de persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende. Eerst reflecteert de student over zijn persoonlijkheid en zijn visie over leidinggeven, en daarna staat de student stil bij hoe de omgeving hem ziet als leidinggevende. Voor dit traject krijgt de student een coach die hem 2 jaar lang zal begeleiden. In het 1ste jaar heeft de coach drie individuele gesprekken met de student en in het 2de zijn er dat twee. Tijdens de coachingsperiode werkt de coach met coachinggroepen van +/- 7 à 8 studenten. De vakken uit de twee andere OPO’s leunen aan bij het coachingtraject. De drie OPO-trajecten vormen namelijk samen één geheel dat niet los van elkaar gezien kan worden. Bij het vertalen van de vakken naar de praktijk, komt ook de persoon zelf in beeld. In het coachingstraject blijft het Vormingscentrum HIVSET hierbij dan specifiek stilstaan. De intentie van dit OPO is om als mens te groeien.

OPO Projectwerking
In dit OPO vertrekt de student vanuit een probleem op de werksetting. Doel is om zelfstandig een verbeterconcept te creëren. Hiervoor krijgt de student een projectbegeleider toegewezen waarmee hij individueel kan afspreken; soms plant de begeleider groepsmomenten in. De projectwerking start in de helft van het 1ste jaar. Het toetsen van de theorie uit de theoretische leerlijn gebeurt via deelopdrachten op de werksetting.

OPO Integrale leerlijnen
Vier grote items bevinden zich in de integrale leerlijnen:
 1. Leiderschap,
 2. Afdelingsorganisatie,
 3. Wetgeving en
 4. Ethiek

Vakken

De theorievakken uit de OPO Integrale leerlijnen bevinden zich hieronder:

1ste jaar:
 • Algemeen leiderschap,
 • Middenleiderschap en
 • Afdelingsorganisatie

2de jaar:
 • Financiële planning,
 • Wetgeving en
 • Ethiek en deontologie

Opdrachten

De beoordeling in het kader van LIZ gebeurt niet door klassieke examenvormen als mondelinge of schriftelijke examens. Studenten dienen opdrachten te voltooien; deze hebben betrekking op de werksetting. Op het einde van het 1ste en 2de jaar komen alle coaching- en trajectbegeleiders samen voor de puntenbeoordeling. Tijdens deze gesprekken komen knelpunten van studenten aan bod. Voorts gebeurt het quoteren via project- en coachingscriteria. Deze zijn afgeleid van de competentieprofielen, gebaseerd op de visie. Studenten krijgen bij hun puntenbeoordeling eveneens een beoordelingsfiche over hun project- en coachingwerking.
© 2015 - 2024 Miske, het auteursrecht van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming is vermenigvuldiging verboden. Per 2021 gaat InfoNu verder als archief, artikelen worden nog maar beperkt geactualiseerd.
Gerelateerde artikelen
De verschillende leiderschapsstijlenDe verschillende leiderschapsstijlenDoor de eeuwen heen is effectief leiderschap altijd al een belangrijk onderwerp geweest in de literatuur en de praktijk.…
Dienstbaar leiderschap in kerk en samenlevingDienstbaar leiderschap in kerk en samenlevingEr zijn verschillende manieren van leiderschap te onderscheiden. In kerk en samenleving is er behoefte aan een duidelijk…
Wat maakt een leider efficiënt en effectiefWat maakt een leider efficiënt en effectiefHoewel veel discussies rondom effectief leiderschap draaien rondom het soort leider dat iemand zou moeten zijn, bijvoorb…

Help uw kind met lezenRegelmatig komt het voor dat leerkrachten uit het basisonderwijs vragen aan ouders of er thuis geoefend kan worden met l…
Planning schoolvakanties: data 2020, 2021, 2022, 2023, 2024Planning schoolvakanties: data 2020, 2021, 2022, 2023, 2024Voor het plannen van een vakantie is het erg handig om vooruit te weten wanneer schoolgaande kinderen vakantie hebben. S…
Bronnen en referenties
 • * 13 juli 2006 - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofdverpleegkundige betreft. (2006, Augustus 28). Opgeroepen op Januari 9, 2014, van NVKVV - Nationaal Verbond van Katholieke Vlaamse Verpleegkundigen en Vroedvrouwen: http://nvkvv.axoni.be/file?fle=
 • * Home. (2014). Opgeroepen op Mei 5, 2014, van Vormingscentrum HIVSET: http://www.vormingscentrum.hivset.be/
 • Leiderschap. (s.d.). Opgeroepen op Januari 10, 2014, van Thomas More Kempen: http://onderwijsaanbodkempen.thomasmore.be/2013/syllabi/n/Z12884N.htm#activetab=inhoud_idp508592
 • * Leidinggevenden In De Gezondheidszorg & Welzijnszorg: Basisopleidingen voor leidinggevenden in gezondheidszorg. (s.d.). Opgeroepen op 10 januari 2015, van HIVSET Turnhout: http://vormingscentrum.tactics.be/opleiding/id/738
Miske (4.039 artikelen)
Laatste update: 14-08-2019
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 4
Per 2021 gaat InfoNu verder als archief. Het grote aanbod van artikelen blijft beschikbaar maar er worden geen nieuwe artikelen meer gepubliceerd en nog maar beperkt geactualiseerd, daardoor kunnen artikelen op bepaalde punten verouderd zijn. Reacties plaatsen bij artikelen is niet meer mogelijk.