InfoNu.nl > Educatie en School > Werkstuk > Wat jongeren kunnen leren over het land Israël

Wat jongeren kunnen leren over het land Israël

Wat jongeren kunnen leren over het land Israël Christelijke jongeren hebben in het algemeen weinig kennis over het Joodse volk en het land Israël. Daarnaast zien we het Antisemitisme onder (christelijke) jongeren toenemen. Volgens het Centrum voor Informatie en documentatie Israël (CIDI) was er in 2017 een stijging van het aantal Anti-Semitische incidenten. Deze toename is sinds de Tweee Wereldoorlog niet meer waargenomen. Van oorsprong is de kerk verbonden met Israël. In die verbondenheid ligt een diepere betekenis verborgen. Jeugdpastoraat moet jongeren ervan doordringen wat Antisemitisme is. De verbintenissen met Israël zijn van invloed voor hun eigen leven.

Zending uit zich in Bekeringsdrang

Na de zondvloed bleef alleen Noach met zijn familie over als afstammelingen van Adam en Eva. Tenslotte maakt God aan Abraham de sterrenhemel zichtbaar met de belofte dat zijn nageslacht net als het aantal sterren aan de hemel ontelbaar zou zijn. (Gen.15) Er wordt een plan zichtbaar waarin de ene generatie de ander opvolgt. Kinderen worden groot en die krijgen weer kinderen. En zo gaat het al duizenden jaren. Ook vandaag nog. Het valt op dat de kerk in de loop van de geschiedenis bijzonder veel energie heeft gestoken in het zendingswerk onder Joden. Immers, de Joden erkennen Jezus niet als hun Koning en Messias. De opdracht aan de discipelen is een duidelijk voorbeeld dat het evangelie onder alle volken verkondigd moet worden! (Mat.28: 16-20). Enkele personen die de afgelopen eeuwen een grote rol in de zending onder Joden hebben gespeeld zijn o.a. Johannes Calvijn, Martin Bucer, Johannes Hoornbeeck, van Ruler en Miskotte.

Zending onder Joden in Israël
De zending onder de Joden is niet altijd op een zachtzinnige manier gegaan. Er zijn voorbeelden dat de kerk onder dwang Joden tot de christelijke doop dwong. Ook is voorgekomen dat Joden werden ´omgekocht´ om zich bij de kerk aan te sluiten. Dit zijn voor de Joden argumenten om christenen op een ‘veilige’ afstand te houden. De kerk ging soms te ver in hun ´bekeringsdrang´. Dit staat niet los van het feit dat christenen van oorsprong verbonden zijn met het Joodse volk. Daar ontkomen wij niet aan.

Als sterren gaan stralen

In de bijbel kunnen we lezen dat het Joodse volk regelmatig als vreemdelingen over de aarde hebben gezworven zonder een vaste woon en verblijfplaats. Abraham wordt uit Ur geroepen, de ballingschappen, de slavernij in Egypte, de spraakverwarring van Babel, het joodse volk verspreidt zich op die manier over de gehele wereld. Als we aan de gemiddelde jongere zouden vragen om de hoofdlijnen van de bijbel op een papiertje te schrijven dan zou dat de een beter afgaan dan de ander. Maar als we zouden vragen wat na de hemelvaart van de Jezus en na de uitzending van de apostelen met de Joden gebeurd is, weten velen het niet meer. Het lijkt dan wel alsof de joden van de aardbodem verdwenen zijn!

Holocaust
Plotseling komen er tussen 1940-1945 zes miljoen joden tevoorschijn! Niet op een manier om trots op te zijn. We kennen de verschrikkelijke gevolgen van de Holocaust. Zes miljoen Joden, zes miljoen sterren worden weer zichtbaar. Deze keer geen stralende sterren aan de hemel maar, doffe op de borst genaaide gele katoenen Davidssterren. Weer worden de Joden vervolgd en moeten ze vluchten.

Hoogmoed voor de val

Als spreekbuis van de Joden verwijten Joodse rabbijnen de kerk het meest hoe de kerk deze genocide heeft kunnen laten gebeuren. De vraag is of het helemaal terecht is wat dat de Joden de kerk verwijten. De vernietigingsmachine van de Holocaust was niet te keren. Het was een satansplan die het volk van God van de aardbodem wilde laten verdwijnen. Ondanks deze verschrikkelijk gebeurtenis, zien we ‘opnieuw’ een aanwijzing van Gods trouwe verbond met Abraham in de schijnwerpers van het wereldtoneel verschijnen. Zes miljoen sterren branden een beeld op het netvlies van de gehele wereld die vandaag de dag nog steeds niet vergeten is. De vernietigingskampen zijn een gedenkteken van verootmoediging en tevens een aanklacht aan het adres van de gehele mensheid. Ruim tweeduizend jaar geleden is al net zo’n verschrikkelijk beeld op het netvlies van de wereld gebrand. Een Joodse man werd door ons en voor ons aan het kruis genageld. Zijn naam is Jezus. Zoon van God. Verlosser en Zaligmaker. Jongeren moet er van bewust worden gemaakt dat de mens ook vandaag nog tot zulke daden in staat is!

Hoe kunnen jongeren met zending in Israël omgaan?

Miskotte is niet voor het woord zending. Hij is van mening dat zending niet het juiste woord was omdat zending voor de volken is die nog niet van God gehoord hebben. Israël kent God al. De christenen komen uit Israël. Israël heeft een roeping om tot zegen te zijn. Dat zien we al bij Abraham. God is ondanks alle ontrouw van het volk trouw gebleven aan Zijn belofte. Miskotte is er van overtuigd dat de christenen niet moeten denken dat ze als enigen en eersten over God gehoord hebben alsof er nooit iets in Israël gebeurd is. De laatste decennia zien we een toenemend aantal Joden die Jezus als Messias erkennen. Anderzijds zien we het Antisemitisme toenemen. Een afkeer van alles wat met Israel te maken heeft. Het conflict met de wereld en Israel is nog niet ten einde. Of kunnen we beter zeggen ‘het conflict met de mens en God is nog niet ten einde’. Als we een oplossing aandragen doen we altijd te kort aan iets of iemand. Conflicten ontstaan vaak door machtsstrijd. Als christenen moeten we geen machtsstrijd willen voeren. Het is beter om ons gelijk te stellen met onze naaste en ons verbonden weten door God. Deze verbondenheid moet bij jongeren onder de aandacht worden gebracht.

Kerk en anti-semitisme

Tenslotte nog enkele praktische zaken om de bewustwording bij jongeren op gang te brengen;
  • Verootmoediging; Het is niet te ontkennen dat de kerk mede verantwoordelijk is aan het wortel schieten van het antisemitisme. Het is droevig dat de kerk nog nooit tot een schuldbelijdenis is gekomen. Op 20 mei 1949 is er wel een poging gedaan voor een kanselboodschap maar daar was nog veel protest tegen. Jongeren moeten daarin ook bewust worden. Men is vooral geneigd om te zeggen dat het de schuld van de (voor)ouders is.
  • Voorbede: Deze oproep richt zich op het feit dat er meer gediscussieerd wordt dan gebeden. Vooral jongeren beseffen niet het belang en de kracht van het gebed. Breng actuele nieuwsberichten mee naar de catechisatie of de club. Neem ruim de tijd om te bidden voor Israel.
  • Vertroosting: Dit aspect is ontleend aan Jesaja 40. Hier gaat het om meeleven en medelijden met Israël. Hierbij gaat het om het ontmaskeren van alle vormen van antisemitisme.
  • Financieel. Ook kunnen we denken aan het economisch steunen van Israël. Betrek jongeren bij diaconale acties voor Israel.
  • Andere godsdiensten: In Nederland krijgen we steeds meer en vaker te maken met verschillende culturen en godsdiensten. Met name de Islamitische godsdiensten zijn toegenomen. Net als in het christendom zijn er ook in de Islam verschillende soorten geloofsopvattingen. Binnen de Islam denkt niet iedereen hetzelfde. Maar het is wel opvallend dat op het punt van anti-semitisme wel een eenduidige standpunt in wordt genomen. Deze verschillen worden helaas niet in dialoogvorm besproken maar met extreme vormen van haat en geweld. Voor de kerk ligt er vanuit bijbelse gronden opdrachten om bruggen te slaan om de boodschap van Jezus Christus uit te dragen.

Israël reizen

Voor jongeren maar ook voor volwassenen is het de moeite waard om een reis naar Israël te maken. Het bezoeken van bijbelse plaatsen geeft een extra geestelijke les waarbij men de bijbelteksten nog dieper kan laten doordringen. Op locatie kan de tekst veel beter worden begrepen en worden ervaren. Soms is het niet onbelangrijk om de context te zien. Teksten zijn geschreven binnen de contaxt van cultuur en traditie. Wanneer men daar geen rekening mee houdt kan een tekst nooit zijn kracht door laten werken. De Joden menen dat elke tekst op minimaal zeventig manieren kan worden uitgelegd. In de praktijk is dat ook wat je ziet gebeuren wanneer je bijbelteksten op locatie in Israël gaat bestuderen.
© 2009 - 2019 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Jongerenpastoraat volgens Martin BucerJongerenpastoraat volgens Martin BucerDe kerk moet meer aandacht geven aan bijbels onderwijs aan jongeren. Tijdens de Reformatie (15e en 16e eeuw) is het Mart…
Doelstelling en visie in het jongerenpastoraatnieuws uitgelichtDoelstelling en visie in het jongerenpastoraatIn het jongerenpastoraat zijn regelmatig ontwikkelingen als het gaat om activiteiten, beleidsvorming en hulpverlening. V…
Jom Ha'atsmaoet: Het Land IsraëlJom Ha'atsmaoet: Het Land IsraëlRav Levi zei dat al het toekomstige goede, zegeningen en vertroostingen die God zal geven aan Israël komt alleen van Zio…
Jongerenpastoraat is waardevol mentale zorg voor jongerenJongerenpastoraat is waardevol mentale zorg voor jongerenJongerenpastoraat wordt in verschillende kerkelijke gemeenten toegepast. Daarmee is er tevens een diversiteit aan method…
Jongerenpastoraat: Tieners drugs en alcoholJongerenpastoraat: Tieners drugs en alcoholEr zijn niet één of twee redenen te noemen waarom jongeren tot drugs of alcoholgebruik komen. Er is vaak een scala van i…
Bronnen en referenties
  • www.Kerkenisrael.nl
  • www.pkn.nl/kerk&israel
  • Reader college Kerk en Israel. Opleiding Christelijke Hogeschool Ede. 2007

Reageer op het artikel "Wat jongeren kunnen leren over het land Israël"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hessel
Laatste update: 12-07-2019
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Werkstuk
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!