InfoNu.nl > Educatie en School > Samenvattingen > Relatie tussen godsdienst en criminaliteit

Relatie tussen godsdienst en criminaliteit

Relatie tussen godsdienst en criminaliteit Sommige vroegere onderzoeken blijken een verwachte negatieve godsdienst-criminaliteit overeenkomst te hebben. Echter, een veel aangehaald artikel met de provocerende titel 'Hellevuur en delinquentie' gepubliceerd in de late jaren 1960 door Hirschi en Stark. Zij vermelden dat er weinig of geen verband is tussen religiositeit en criminaliteit, op basis van onderzoek onder enkele duizenden adolescenten. Het zou zomaar ook toevallig kunnen zijn dat criminelen een gelovige opvoeding hebben gehad. De religie heeft dan per definitie niets met de criminaliteit te maken.

Hirschi en Stark: er is geen relatie tussen godsdienst en criminaliteit

Hirschi en Stark suggereren dat eerdere bevindingen van een negatieve relatie zwak was geweest en waren waarschijnlijk vals. Het stimuleerde wel talrijke latere onderzoeken over dit onderwerp. Sommige van de follow-up onderzoeken leken de onderzoeken van Hirschi en Stark’s oorspronkelijke bevindingen te repliceren. Echter, andere onderzoekers betwisten deze conclusie en vinden dat religie inderdaad negatief gecorreleerd is met bepaalde vormen van delinquentie.

Jensen en Erikson: er is wel een relatie

In een opmerkelijke studie,hebben Jensen en Erikson de gegevens van Hirschi en Stark’s opnieuw geanalyseerd, en concludeerden dat de oorspronkelijke auteurs op grond van hun methodologie een onjuiste conclusie hadden bereikt. Zij beweerden dat er eigenlijk een negatieve relatie tussen religie en delinquentie was, en die verborgen waren gebleven vanwege de statistische analyses uitgevoerd door Hirschi en Stark. Hun eigen bevindingen, gebaseerd op enkele duizenden middelbare scholieren in Arizona, bevestigde de algemene relatie met religie-delinquentie.

Mormonen, Katholieken en Protestanten

Door specifieke vergelijkingen waren de bevindingen van Hirschi en Stark vaak zwak en heeft niet altijd een statistische significantie kunnen bereiken. Bovendien, Jensen en Erikson hebben opgemerkt dat het belang van de religieuze variabelen in het verklaren van misdaadstatistieken groter was voor de Mormonen dan het was voor katholieken en protestanten. Deze tendens naar correlaties zijn relatief gezien sterker, wat in proeven van Mormoonse adolescenten is gerepliceerd door Chadwick en Top. Confessionele verschillen kunnen van invloed zijn op de verkregen resultaten.

Cochran, Wood en Arneklev: er is wel een relatie

Om de zaken nog ingewikkelder te maken, Cochran, Wood en Arneklev bestudeerden meer dan 1.500 middelbare school studenten in Oklahoma. Zij observeerden, net zoveel als Hirschi en Stark gedaan hadden 25 jaar eerder. Het blijkt dat voor de meeste categorieën van delinquentie, het effect van religiositeit werd gereduceerd tot betekenisloze niveaus. Als niet-religieuze controle variabelen werden ook onderzocht. Dit leidde voor Cochran en anderen er toe aan te nemen dat in de meeste gevallen, de godsdienst-delinquentie relatie vals is.Bainbridge: resoluties en meer tegenstrijdigheden

Op basis van een overzicht van een relevant onderzoek, heeft Bainbridge geconcludeerd dat er sprake is van een tendens om studies die uitgevoerd zijn in gebieden waar de georganiseerde religie zwak om geen relatie te tonen.
Maar het werk is uitgevoerd in gebieden waar de georganiseerde religie relatief sterk is en meestal genereert de negatieve de godsdienst-delinquentie bevindingen.

Religieuze vrienden

In overeenstemming met eerdere conclusies door Stark en Bainbridge wordt gesuggereerd dat de religieuze gemeenschapscontext van essentieel belang is bij het verklaren van de tegenstrijdige bevindingen in dit gebied. Religie heeft meer kans als een afschrikmiddel voor criminaliteit op te treden als er religieuze sociale ondersteuning bestaat. Bijvoorbeeld als je vrienden ook religieus zijn.

Sociale context

Naar aanleiding van een recente studie, verzorgde Stark verder bewijs dat een sociale context belangrijk is. Sterkere godsdienst-delinquentie relaties zijn meestal te vinden in meer religieuze situaties. Stark was van mening dat studies bevindingen genereren die in strijd zijn met dit argument in de manier waarop ze de sociale context omschreven.
Hij ondersteund zijn betoog met de gegevens uit een uitgebreide enquête op een middelbare school. Deze gegevens bleken een zwakke religie-delinquentie correlatie te hebben in de relatief zwakke religieuze context van het Amerikaanse Westen. In het religieuze Oosten was een sterkere vereniging. Dit is een zeer algemene, ongenuanceerde manier om een sociale context te definiëren, maar de gegevens zijn ondersteunend en passen met enkele andere bevindingen. Andere onderzoekers hebben nog geen steun gevonden voor het sociale context onderscheid.

Religie schrikt niet alles af

In een uitgebreid onderzoek, onderzocht Bainbridge de gegevens van 75 grootstedelijke gebieden in de US. Rekening houdend met enkele mogelijke interveniërende variabelen, beweerde hij dat diefstal, inbraak, en blijkbaar aanranding afgeschrikt wordt door religie. Echter, moord, verkrachting en roof mogelijk niet.

Pettersson

Pettersson, onderzocht de relatie tussen religie en een scala van crimineel gedrag door het analyseren van de gegevens van bijna 1000 Zweden. Hij merkte op dat relaties gevarieerd, afhankelijk van het type van criminaliteit aan de orde, maar het patroon verschilde enigszins van die gevonden door Bainbridge in de VS. Hij heeft een negatieve associatie gevonden tussen kerk betrokkenheid en misdaden in verband met geweld, schendingen van de openbare orde en veiligheid, en alcoholmisbruik. Er was echter geen substantiële relatie voor eigendom, verdovende middelen, of morele overtredingen.

Sociologie

Dergelijke inconsistenties zijn in alle onderzoeken gebruikelijk. Studies over de relatie tussen religie en criminaliteit-delinquentie blijven regelmatig verschijnen, vooral in de sociologische literatuur.
Bovendien de op theorie gebaseerde uitleg van het godsdiensten linken met criminaliteit en delinquentie blijft omstreden. Wat te denken van bovengenoemde onderzoeken, wat kennelijk zo vol is van tegenstrijdige bevindingen en gebrek aan duidelijkheid.
© 2009 - 2019 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Gedrag, criminaliteit, delinquentie en de rol van kerkbezoekGedrag, criminaliteit, delinquentie en de rol van kerkbezoekStatistische gegevens over stijgende misdaadcijfers zijn vaak gemeld door de media. Dit was vooral het geval tijdens de…
Betekenis van verschillen tussen geloof en crimineel gedragBetekenis van verschillen tussen geloof en crimineel gedragReligieus geloof en negatief gedrag hebben vaak een link met individueel crimineel gedrag. Dat kan opgemaakt worden uit…
De drie scholen van de criminologieCriminaliteit is een sociaal construct, dat houdt in dat wat mensen als criminaliteit beschouwen afhankelijk is van mens…
Criminologie: Wat is het?Criminologie: Wat is het?De criminaliteit is een spraakmakend onderwerp. We praten en schrijven er graag over en ook kijken we graag televisiepro…
Sociale netwerken en jeugdcriminaliteit: netwerk jongerenSociale netwerken en jeugdcriminaliteit: netwerk jongerenSociale netwerken en jeugdcriminaliteit. Uit de literatuur blijkt dat het sociale netwerk van jongeren een belangrijke r…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Alles, Pixabay
  • The psychology of religion. an emperical approach. Third edition. Samevatting pagina 434-437

Reageer op het artikel "Relatie tussen godsdienst en criminaliteit"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Hessel
Laatste update: 25-10-2019
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Samenvattingen
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!