InfoNu.nl > Educatie en School > Samenvattingen > De psychologische natuur en functies van godsdienst

De psychologische natuur en functies van godsdienst

De psychologische natuur en functies van godsdienst Godsdienst is een fascinerend vakgebied en dat is een reden om het te bestuderen. In de media alleen al lezen we dagelijks over conflicten of politieke beslissingen met een religieus motief. In het kader van de studie Theologie en Geestelijke Verzorging een samenvatting van de eerste twee pagina's van het boek The psychology of religion. An empirical approach.

Waarom studeren we godsdienstpsychologie

Hoe vaak lezen we over religieuze offerdiensten en sektarische bijeenkomsten die uitlopen op massale zelfmoord of andere onmenselijke activiteiten. Echter de grootste reden om het te bestuderen is het feit dat de meeste mensen op aarde religie belangrijk vinden.

Geloof is paradoxaal

Allport heeft eens gezegd: “The role of religion is paradoxical. It makes prejucice and it unmakes prejudices” (de rol van religie is paradoxaal. Het maakt schade maar het lost ook dingen op) Gelijktijdig is religie onlosmaakbaar verbonden met onbaatzuchtige en hulpzaam gedrag. Mensen in droevige omstandigheden doen meestal een beroep op hun geloof waardoor ze zich gesterkt weten. Met name kerkleden helpen elkaar of organiseren een bijeenkomst wanneer er bijvoorbeeld een ramp is gebeurd.

Part and parcel

Een onderzoek in Amerika maakt duidelijk dat 97% van de Amerikaanse bevolking in God geloofd. Daarvan zegt 90% regelmatig of vaak te bidden. (Gallup & Lindsay, 1999; Poloma & Gallup) Dat religie een belangrijk deel van het leven is kan niet worden ontkent. De meeste Noord-Amerikanen zien hun geloof als ‘part and parcel’ (essentieel deel) van hun leven. De rol van de godsdienstpsychologie is om het grote geheel in ogenschouw te houden als we een poging willen doen om de psychologische betekenis van het geloof te begrijpen bij het individu.

Invloed van godsdienst

Het is duidelijk dat enkele menselijke zorgen belangrijker zijn dan religie. We worden omringd door spirituele bevoegdheden en naslagwerken. We creëren een context waarin een geestelijke wordt ingeroepen om de betekenis van belangrijkste momenten in ons leven te vertalen. Geboorte wordt gewijd door de doop(christenen) of besnijdenis (Joden). Trouwerijen worden plechtig gevierd en ingezegend waarbij de rol van man en vrouw in religieuze termen worden vertaald. Wekelijkse bijeenkomsten zij een richtlijn in het leven voor de gelovige. Geloof helpt ook bij het omgaan met dood en geeft voldoening door beelden over de toekomst van een leven na de dood waar goed en rechtvaardigheid zegevieren. Sommige religies, met name het christendom, verschaffen de zekerheid over de opstanding uit de doden in het einde van de tijd.

Predictor

Religie is ook geïntegreerd in veel andere aspecten van ons bestaan. Het is op een vertrouwelijke manier verbonden met een verscheidenheid aan niet religieuze overtuigingen en gedrag. We kunnen vermelden dat godsdienst een van de beste manieren is om te voorspellen dat mensen zich onthouden van het gebruik van drugs en alcohol. Seksuele gemeenschap voor het huwelijk en buitenechtelijke relaties (Gorsuch 1988)

Theologie

De voorafgaande informatie beantwoord nog een andere fundamentele vraag: “Hoe komt het dat religie deze status heeft verworven?” Dit is niet alleen een vraagstuk voor de sociale en psychologische wetenschap maar ook voor de theologie. Hoewel we niet direct kunnen handelen vanuit de theologie an sich, zijn de kwesties die hier besproken worden wel het centrale punt van de psychologie en de godsdienst. De theologie komt in beeld omdat immers de theologie op haar beurt ieder een eigen godsdienst verdedigd. En daarmee mensen overal. Vooral in de Westers beschaving en speciaal in Noord Amerika. Godsdienst is een altijd aanwezige en zeer belangrijk aspect van ons gezamenlijk erfdeel.

Onderzoek en begrijpen

Gezien voorgaande informatie, is het onze plicht om te onderzoeken en te begrijpen welke rol godsdienst speelt in ons persoonlijke en sociale leven. Dit is de taak van de godsdienstpsychologie.
© 2009 - 2017 Hessel, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Noodzaak van theorie in godsdienstpsychologisch onderzoekNoodzaak van theorie in godsdienstpsychologisch onderzoekIn een tijdsbestek van ongeveer 100 jaar zijn er duizenden studies gedaan in de godsdienstpsychologie. Ondanks dat al de…
Wat is godsdienstpsychologie?Wat is godsdienstpsychologie?Het fundamentele doel van psychologie is het begrijpen van mensen. Psychologen proberen dat te doen door het bestuderen…
Geschiedenis van de godsdienstpsychologieGeschiedenis van de godsdienstpsychologieIn 1879 opende Wilhelm Wundt in Leipzig het eerste psychologisch laboratorium. In 1892 opende in Nederland dhr. Heymans…
De dertien geloofspunten van MaimonidesDe dertien belangrijkste grondslagen van de Joodse godsdienst, zoals die geformuleerd zijn door de grote codificator en…
Veranderd Godsbeeld en negatieve theologieHet Godsbeeld (de voorstelling die we van God hebben) is veranderd. Van een verpersoonlijkte God (zoals in de bijbel, Go…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Geralt, Pixabay
  • Literatuur: The psychology of religion. An empirical aproach.blz. 1-2. Bernard Spilka, Ralph W. Hood. jr.Bruce Hunberger, Richard Gorsuch. The Guilford Press. 2003

Reageer op het artikel "De psychologische natuur en functies van godsdienst"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Infoteur: Hessel
Laatste update: 06-06-2017
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Samenvattingen
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!