InfoNu.nl > Educatie en School > Methodiek > Het onderwijs in Nederland moet beter!

Het onderwijs in Nederland moet beter!

Het onderwijs in Nederland moet beter! De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs moet omhoog. Onderwijs heeft maar één core business en dat zijn leraren en hun leerlingen. Het onderwijs in Nederland is goed, maar wordt langzaam ingehaald door andere landen. De laatste jaren werden de scholen getorpedeerd met allerlei onderwijsvernieuwingen. Nu zijn de leraren aan de beurt. Het aanzien van leraren moet omhoog!

Internationale onderzoeken

Naar aanleiding van internationale onderzoeken in het basis- en voortgezet onderwijs zijn de minister en de staatssecretaris tot de conclusie gekomen dat, wil Nederland niet ingehaald worden door andere Europese landen, er iets gedaan moet worden aan de kwaliteit en het imago van de leraar. Vooral het werken met zwakke of zeer goed presterende leerlingen gaat de Nederlandse leraar minder goed af. De bij- en nascholing moet veel meer op peil worden gehouden.

Er moet een register komen waarin alle leraren in Nederland zijn opgenomen. De beroepsgroep zelf bepaalt aan welke eisen een leraar moet voldoen om geregistreerd te kunnen worden. In 2018 moet zo'n register klaar zijn. Werkgevers en werknemers moeten dan met elkaar accepteren, dat als men niet vermeld staat, men niet voor de klas kan komen.

Lerarenopleiding

"De eisen die momenteel gesteld worden aan leraren zijn niet zwaar genoeg". Dat vond Halbe Zijlstra, staatssecretaris van Onderwijs, enkele jaren geleden. De afgelopen decennia hebben zich de nodige onderwijsvernieuwingen aangediend. De maatschappij wordt steeds complexer en de ouders en kinderen steeds mondiger. Dus moet de kwaliteit van de leraren ook omhoog. Op de Pabo zijn daarom zijn enige jaren geleden de taal- en de rekentoets ingevoerd. Studenten scoorden er erg laag op. Zijn de Pabo's zo slecht of zijn de studenten die worden aangenomen niet gekwalificeerd genoeg voor de opleiding? De toetsen zijn ingevoerd om strenger te kunnen selecteren bij de bron.

Leerlingen die van de HAVO op de PABO kwamen, konden goed opzoeken, goed samenwerken, maar eigen kennis en kunde ontbrak op veel fronten. Lesgeven was het belangrijkste item op de Pabo's. Vakken als psychologie en pedagogiek werden niet drie of vier jaar lang gegeven, maar waren slechts een module binnen een jaar. Studenten wisten alles van hun eigen competenties. Van geschiedenis, aardrijkskunde en biologie werd, en wordt nauwelijks kennis verwacht van de studenten. Veelal werden in groepen lessencycli voorbereid en gegeven. Bijna alle lessen waren, en zijn, gericht op de praktijk.

De Pabo is jaren geleden ingevoerd omdat men vond dat een leerkracht bekwaam moest zijn om in alle klassen van de basisschool les te geven. Voor die tijd waren er twee opleidingen: een opleiding voor kleuterleidsters ( de KLOS) en een opleiding voor leerkrachten groep 3 tot en met 8 (de Pedagogische Academie).

Idee van minister en staatssecretaris is niet weer een splitsing van opleidingen, maar meer diepgang in de opleiding in de vorm van een specifieke bekwaamheid wat betreft het jongere of oudere kind. Goed idee, want er is een groot verschil tussen omgaan met of lesgeven aan een jonger of een ouder kind.

Op de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs wordt de masters ingevoerd. Leraren die eerstegraads en tweedegraads willen worden, zijn verplicht een masters te gaan halen.
Op het basisonderwijs zijn de zogenaamde LA- en LB- functies ontstaan. Een leerkracht wordt gemotiveerd cursussen en toetsen te gaan doen om op te klimmen naar een LB- functie, een functie waarin kwaliteiten van de betreffende leerkracht meer worden benut.

Ook moet er meer gaan gebeuren met het HRM beleid (HumanResourceManagement). Op veel scholen worden geen functioneringsgesprekken gevoerd. Voldoende opgeleid is een leraar dan wel, maar men kan niet beoordelen of hij of zij goed functioneert.

De lerarenbeurs

Sinds enkele jaren kan een leraar basisonderwijs, - voortgezet onderwijs, mbo en hbo een beurs krijgen om een masterstudie te gaan doen. Het ministerie van OCW stelt hiervoor een flink budget beschikbaar. Men wil hiermee de professionaliteit van de leraar en de kwaliteit van het onderwijs vergroten. Via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan een beurs aangevraagd worden.
De leraar krijgt een financiële vergoeding voor collegegeld en de werkgever om studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen. Jaarlijks zijn er meer aanvragen dan beurzen en al ruim 26.000 beurzen zijn toegekend.

De promotiebeurs

Het ministerie van OCW heeft ook promotiebeurzen ter beschikking gesteld. Leraren kunnen vier jaar lang twee dagen per week worden vrijgesteld om onderzoek te doen. De aanvragen mogen op elk terrein liggen: men kan promoveren op allochtone kinderen en op dyslexie, maar ook op ruimtedeeltjes en sluipwespen.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) kent de beurzen toe. Naast de kwaliteit van de plannen wordt ook gekeken naar de haalbaarheid ervan, mede in tijd. In tegenstelling tot gewone promovendi verricht een leraar onderzoek naast het werk op school. Na presentatie van de aanvraag wordt de leraar een promotor toegewezen, een hoogleraar die vier jaar lang de leraar ondersteunt.

Een leraar die een promotiebeurs ontvangt, verplicht zich om na de promotie nog twee jaar in het onderwijs te blijven. Doel is natuurlijk het onderwijs te verbeteren en versterking van aansluiting tussen scholen en universiteiten.

Prestatiebeloning

Het lerarentekort moet ook worden aangepakt. Het imago van de leraar is ingestort. Veel studenten kiezen niet voor het vak omdat er niet of nauwelijks promotiekansen binnen de scholen zijn. De minister wil het aantal salarisschalen gaan verhogen. Men kan in de toekomst sneller door een aantal schalen heen. Voor speciaal naast hun bestaande werk presterende leraren zal er een prestatiebeloning komen. Die zou het vak aantrekkelijker moeten maken. Prestatiebeloning wordt in het onderwijs vooralsnog niet gewaardeerd. Wie gaat bepalen welke leraar hiervoor in aanmerking zal komen? Gaan leraren straks werkdagen tot 19.00 draaien in plaats van tot 17.00? Met argusogen zal in de toekomst naar de collega worden gekeken!
© 2012 - 2019 Wilvdvleuten, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Hoe hoog is het salaris in het onderwijs?Hoe hoog is het salaris in het onderwijs?Het inkomen van leraren is onder andere afhankelijk van het soort onderwijs, en het aantal dienstjaren. De afgelopen jar…
Soorten basisonderwijsSoorten basisonderwijsIeder kind in Nederland heeft recht op basisonderwijs. Het wordt gegeven aan kinderen van vier tot twaalf jaar en het is…
Wat kost het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs?Wat kost het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs?Een studie voor de kinderen kost jaarlijks duizenden euro’s. Het basisonderwijs en voortgezet onderwijs wordt grotendeel…
Shuttle run testIedereen heeft wel eens gehoord van de shuttle run test of de piepjestest. Deze test wordt wereldwijd gebruikt en aanger…
Bronnen en referenties
  • Tijdschrift PrimaOnderwijs.nl

Reageer op het artikel "Het onderwijs in Nederland moet beter!"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Wilvdvleuten
Laatste update: 08-02-2015
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Methodiek
Bronnen en referenties: 1
Schrijf mee!