Oefenen voor de CITO-toets in 2018, bijv. met oefenboeken

Oefenen voor de CITO-toets in 2018, bijv. met oefenboeken Elk jaar wordt in april de Centrale Eindtoets (ook wel 'de CITO-toets' genoemd) afgenomen bij leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs, zo ook in het schooljaar 2017/2018. De CITO-toets kan van belang zijn voor het schooladvies dat een kind krijgt, met name wanneer het schooladvies lager is dan passend bij de CITO-toetsscore. Een onverwachts hoge CITO-score moet er namelijk toe leiden dat een basisschool het schooladvies naar boven bijstelt. Dit maakt de CITO-toets van belang voor kinderen (en hun ouders) die een hoog schooladvies ambiëren. De CITO-toets is evenwel geen IQ-test, maar een vaardighedentest. Er kan zodoende voor de eindtoets worden geoefend. Oefenen kan met boeken waarin opgaven en uitwerkingen (met uitleg) in staan. Hierbij bestaat de keuze uit verschillende boeken, die evenwel slechts in beperkte mate van elkaar verschillen.

Eindtoets oefenen: waarom?

Met de Centrale Eindtoets ('de CITO-toets') wordt nagegaan in welke mate basisschoolleerlingen de voor de belangrijkste schoolvaardigheden (schrijven, (begrijpend) lezen en rekenen) beheersen. De CITO-eindtoets is zodoende geen intelligentietest (IQ-test), maar een vaardighedentoets. Om deze reden kan er ook succesvol voor de CITO-toets geoefend worden.

CITO-toets en schooladvies

De CITO-toets kan van belang zijn voor het schooladvies dat leerlingen krijgen. Het schooladvies wordt door de basisschool opgesteld en moet door elke middelbare school worden gerespecteerd. Met andere woorden, wanneer een leerling bijvoorbeeld een vwo-schooladvies krijgt van zijn of haar basisschool, dan is een middelbare school verplicht om de leerling op dit onderwijsniveau te accepteren.

CITO-eindtoets en schooladvies bijstellen

Een basisschool formuleert uiterlijk in maart voor elke leerling uit groep 8 een schooladvies. De CITO-toets wordt vervolgens in april afgenomen, dus ná het formuleren van het schooladvies. Het kan echter zijn dat een leerling een onverwacht hoge CITO-toetsscore behaalt. In dit geval is een basisschool verplicht om het schooladvies naar boven bij te stellen. Let wel, wanneer een lagere CITO-toetsscore wordt behaald dan verwacht, dan mag de basisschool het schooladvies niet naar beneden bijstellen. Een CITO-toetsscore kan zodoende alleen tot een hoger schooladvies leiden, niet tot een lager advies.

Voor de interpretatie van de CITO-toetsscore wordt de onderstaande tabel gevolgd. Een leerling die bijvoorbeeld een CITO-score van 548 behaalt, dient een vwo-schooladvies te krijgen. Een basisschool mag deze leerling geen lager advies geven. Een score van bijvoorbeeld 540 daarentegen past bij een havo-schooladvies. Indien het oorspronkelijke (in maart opgestelde) schooladvies van een leerling slechts vmbo is, dan dient het advies naar havo te worden veranderd. Indien het oorspronkelijke advies vwo was, dan wordt het evenwel niet naar beneden (naar havo) bijgesteld. Immers, een CITO-toetsscore kan, zoals hierboven toegelicht, alleen tot een hoger schooladvies leiden, niet tot een lager advies.

Door CITO aanbevolen schooltypeInterval CITO-score
Basisberoepsgerichte leerweg501-523
Kaderberoepsgerichte leerweg524-528
Gemengde/theoretische leerweg529-536
Havo537-544
Vwo545-550

Onderdelen CITO-toets in 2017/2018

De CITO-toets bestaat uit vier onderdelen, waarbij alleen de eerste drie onderdelen bepalend zijn voor de CITO-toetsscore (het vierde onderdeel is bovendien facultatief, dus niet elke school neemt dit onderdeel af):
  1. Taal (100 punten);
  2. Studievaardigheden (40 punten);
  3. Rekenen-Wiskunde (60 punten);
  4. Wereldoriëntatie (90 punten)

Zoals te zien in de bovenstaande tabel, kunnen er maximaal 200 punten behaald worden op de CITO-eindtoets (de 90 punten voor wereldoriëntatie tellen niet mee voor de eindscore). Op basis van het behaalde puntenaantal wordt de CITO-eindscore bepaald.

Taal

Het onderdeel taal bestaat uit vier subonderdelen: schrijven van teksten (30 punten), spelling (20 punten), begrijpend lezen (30 punten) en woordenschat (20 punten). Bij deze onderdelen wordt getoetst of leerlingen van woorden de betekenis begrijpen, ze kunnen spellen en kunnen begrijpen en gebruiken in een tekst.

Studievaardigheden

Het onderdeel studievaardigheden bestaat eveneens uit vier subonderdelen: studieteksten (10 punten), informatiebronnen (10 punten), lezen van schema's, tabellen en grafieken (10 punten) en kaartlezen (10 punten). Bij dit onderdeel wordt getoetst of een leerling in staat is om informatie uit geschreven teksten, schema's, tabellen, grafieken, kaarten, het woordenboek en internet correct te interpreteren.

Rekenen-Wiskunde

Het onderdeel rekenen-wiskunde wordt gevormd door drie subonderdelen: getallen en bewerkingen (25 punten), verhoudingen, breuken en procenten (20 punten) en meten, meetkunde, tijd en geld (15 punten). Bij dit onderdeel wordt niet alleen getoetst of een leerling sommen kan oplossen, maar ook of hij/zij een concrete, rekenkundige situatie over bijvoorbeeld tijd, geld of maten juist kan interpreteren.

Wereldoriëntatie

Het onderdeel wereldoriëntatie bestaat uit aardrijkskunde (30 punten), geschiedenis (30 punten) en natuuronderwijs (30 punten). De punten die op dit onderdeel worden behaald tellen niet mee voor de uiteindelijke CITO-score.

CITO-toets oefenen met boeken: keuzemogelijkheden

Oefenboeken voor de CITO-eindtoets kennen veelal een vergelijkbare opzet: zij concentreren zich op de drie CITO-onderdelen die bepalend zijn voor de CITO-score (taal, studievaardigheden en rekenen-wiskunde) en presenteren voor elk onderdeel zowel opgaven als antwoorden, alsook (soms korte) uitleg. De drie bekendste aanbieders van dergelijke boeken zijn Junior Einstein, Bureau Bijles en O.H.M. Sanders.

Junior Einstein biedt voor de CITO-eindtoets drie oefenboeken aan, waarbij elk boek van 230 pagina's groot alle onderwerpen behandelt. Het aanschaffen van twee of alle drie de boeken in plaats van één boek levert zodoende meer oefenmateriaal op, maar wie slechts één boek koopt heeft ook oefenmateriaal voor alle drie de CITO-toetsonderdelen. Het boek van Bureau Bijles is duidelijk prijziger dan de boeken van Junior Einstein. Hier staat tegenover dat bij aanschaf van dit boek drie oefenboeken worden meegeleverd. De boekenset van O.H.M. Sanders biedt met meer dan 600 pagina's (opgaven en antwoorden met uitleg) ongeveer evenveel pagina's aan oefenmateriaal als de boekenset van Junior Einstein, maar kost wel bijna twee keer zoveel.

CITO-eindtoets oefenen met oefenboeken: tips

Bij het oefenen van de CITO-toets met oefenboeken zijn enkele punten van belang. Allereerst, geldt dat, zoals hierboven toegelicht, niet elk onderdeel evenveel punten oplevert. Zo kan met het onderdeel taal evenveel punten worden behaald (100 punten) als met de onderdelen studievaardigheden (40 punten) en rekenen-wiskunde (60 punten) tezamen. Wie beperkte oefentijd beschikbaar heeft, kan zodoende beter veel tijd aan taal besteden.

Voorts geldt dat de oefenboeken veelal véél meer oefeningen bevatten dan nodig. Of, beter geformuleerd: het zal per kind verschillen hoeveel oefeningen voor elk onderdeel nodig zijn. Zo kan een kind voor het ene onderdeel nauwelijks oefening nodig hebben, terwijl een ander onderdeel moeizaam gaat. Het is om deze reden verstandig om de resultaten van een kind in de gaten te houden en het oefenmateriaal hierop aan te passen. Zo kan een kind dat veel moeite heeft met het correct spellen van woorden hier veel oefenopgaven voor krijgen, zodat de tijd, aandacht en energie van het kind optimaal worden benut.
© 2016 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De Cito-toets oefenenDe Cito-toets oefenenDe Cito-toets in groep 8 bepaalt voor een groot deel naar welk niveau de kinderen zullen gaan op het voortgezet onderwij…
De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (opvolger van de Cito-toets) is een toets die door de meeste basisscholen gekozen wordt als eindto…
Gratis online Cito oefenen voor groep 6, 7 en 8De meeste basisscholen in Nederland gebruiken het leerlingvolgsysteem (LVS) van Cito om de leerlingen in hun leerontwikk…
Te laag of verkeerd schooladvies. Wat nu?Te laag of verkeerd schooladvies. Wat nu?In 2015 wordt de cito-toets vervangen door de centrale eindtoets. De bedoeling van deze maatregel is dat het schooladvie…

Wat is de Graduate Management Admission Test (GMAT)?Wat is de Graduate Management Admission Test (GMAT)?De Graduate Management Admission Test (GMAT) is een test die sinds 1953 gebruikt wordt om verbale, wiskundige en analyti…
Eindexamentips  Zo bereid je je goed voorEindexamentips Zo bereid je je goed voorJe eindexamen behalen is de laatste maar ook belangrijkste prestatie die je moet leveren aan het einde van je middelbare…
Bronnen en referenties

Reageer op het artikel "Oefenen voor de CITO-toets in 2018, bijv. met oefenboeken"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Nora, 16-01-2019 21:53 #1
Welke boek kan ik het beste kopen voor mijn zoon, hij zit in groep 8, om de eindtoets te oefenen of te leren? Ik hoor graag van jullie

Gr nora

Infoteur: Bl86g
Laatste update: Januari 2018
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Bronnen en referenties: 2
Reacties: 1
Schrijf mee!