Rekenexamens en afnamemomenten vo en mbo 2016/2017

Rekenexamens en afnamemomenten vo en mbo 2016/2017 Met het invoeren van het vak rekenen in het voortgezet onderwijs is ook het rekenexamen verplicht geworden. Er zijn verschillende rekenexamens voor verschillende schoolniveaus. De reguliere examens zijn op de niveaus 1F, 2F en 3F. Verder zijn er examens voor leerlingen uit het praktijkonderwijs, leerlingen met ernstige rekenproblemen en leerlingen die het 2F-examen niet kunnen maken.

Inhoud rekenniveau's 1F/2F/3F

Er zijn drie rekenniveau’s vastgesteld voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De basisniveaus zijn 1F, 2F en 3F. Op 1F-niveau zijn er alleen examens op praktijkscholen en het speciaal voortgezet onderwijs. Op 2F-niveau zijn er drie examens: 2F, 2ER en 2A. Op 3F-niveau zijn er twee examens: 3F en 3ER. Elk niveau is ingedeeld in vier domeinen:
  • Domein 1: Getallen (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen enz.)
  • Domein 2: Verhoudingen (breuken, procenten enz.)
  • Domein 3: Meten en meetkunde (omrekenen van lengte, inhoud, oppervlakte enz.)
  • Domein 4: Verbanden (diagrammen, grafieken, tabellen enz.)

Domein 1 wordt grotendeels getoetst zonder rekenmachine. Domein 2 t/m 4 worden voornamelijk getoetst met rekenmachine.

RekenexamenVoMboMogelijk alternatief
1F VsoPraktijkonderwijsAfhankelijk van de school
2F VmboMbo-1, mbo-2 en mbo-3Vakgericht rekenen, 2ER en 2A
3F Havo en vwoMbo-43ER

Reguliere rekenexamens

De reguliere rekenexamens zijn verplicht voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs en het mbo. Een voldoende is echter nog niet noodzakelijk om een diploma in ontvangst te mogen nemen. Een leerling heeft in totaal vier pogingen om te slagen voor de rekentoets. Over het algemeen verdelen leerlingen de examenpogingen over hun voorlaatste en hun laatste jaar. Als een leerling om welke reden dan ook niet kan voldoen aan deze eis, dan kan een alternatief rekenexamen worden gemaakt.

Vanaf wanneer telt de rekentoets mee?

Er is een Kamerdebat geweest over de verplichte toets in het rekenonderwijs. In het debat is definitief besloten dat de verplichte toets voor het rekenonderwijs wordt uitgesteld: op het mbo telt de toets vanaf 2020 mee voor diplomering. Op het vmbo en de havo telt de toets tot nader order niet mee voor diplomering. Op het vwo wordt een voldoende voor de rekentoets wel een verplichting om een diploma te behalen.

1F-niveau

Examen op sommige praktijkscholen en enkele speciaal voortgezet onderwijsscholen.
Op deze scholen geldt maatwerk, dus een algemene regel is hierop niet te vinden.

2F-examen

Examen op vmbo, mbo-1, mbo-2 en mbo-3.
Voor het schooljaar 2015-2016 geldt voor alle leerlingen op het vmbo, behalve voor leerlingen op het vmbo-bb, dat zij tenminste een 4,5 moeten halen om te slagen. Op het mbo ben je vanaf een 5,5 geslaagd.

3F-examen

Examen op havo, vwo en het mbo-4.
Voor het schooljaar 2015-2016 geldt voor alle leerlingen op het havo en het vwo, dat zij tenminste een 4,5 moeten halen om te slagen. Op het mbo ben je vanaf een 5,5 geslaagd.

Alternatieve rekenexamens

De alternatieve rekenexamens worden ingezet als een leerling niet kan slagen voor de reguliere examens. Voor de meeste alternatieve rekenexamens geldt dat een leerling al meerdere pogingen heeft moeten, voordat hij of zij in aanmerking komt voor een alternatief examen.

Vakgericht rekenen

Een leerling van een mbo-entreeopleiding (mbo-1) kan ervoor kiezen een vakgerichte rekentoets te maken. Als de leerling hiervoor slaagt, krijgt hij of zij een basisdiploma. Hiermee kan niet worden doorgestroomd naar mbo-2, maar wel naar de arbeidsmarkt.

2ER- en 3ER-examen

Als een leerling ernstige rekenproblemen heeft, dan kan hij of zij in aanmerking komen voor het ER-examen. Bij het ER-examen zijn de vraagstellingen net zo moeilijk als bij het bijbehorende F-examen. Het verschil is dat de leerling minder rekenstappen moet maken om een opgave op te lossen. Ook mag de leerling bij alle opgaven een rekenmachine gebruiken en zijn er geen kale opgaven.

Een leerling komt pas in aanmerking voor een ER-examen als er aan verschillende eisen wordt voldaan. Er moet bijvoorbeeld een dossier gemaakt worden en de school moet aantonen dat ze de leerling goed onderwezen hebben. Ook moet in sommige gevallen de leerling al drie keer gezakt zijn voor het F-examen. Een dyscalculie-verklaring alleen is niet voldoende om een ER-examen te mogen maken.

Als een leerling zijn diploma behaalt met daarop een ER-rekenresultaat, dan heeft dit alleen belemmeringen voor de doorstroom naar enkele lerarenopleidingen. Leerlingen die aan de pabo willen studeren bijvoorbeeld moeten verplicht een 2F- of een 3F-examen gehaald hebben.

2A-examen

Als een leerling niet in aanmerking komt voor het 2ER-examen en hij of zij kan het 2F-examen niet halen, dan mag deze leerling het 2A-examen doen. Voor het schooljaar 2015-2016 is het 2A-examen nog alleen mogelijk voor vmbo-bb leerlingen. Bij het 2A-examen zijn de vraagstellingen eenvoudiger dan in het reguliere F-examen. Het niveau ligt tussen 1F en 2F. Dit is het grote verschil met het 2ER-examen, dat wel op niveau is.

Er kunnen grote consequenties zijn voor de vervolgopleiding als het rekenexamen mee gaat tellen voor het behalen van een diploma. Vanuit het mbo-2 mag je bijvoorbeeld niet doorstromen naar het mbo-3. Je krijgt dan een vakdiploma om de arbeidsmarkt te betreden. Bij een mbo-1 opleiding kun je wel doorstromen naar mbo-2 als je het 2A-examen hebt gedaan.

Afnamemomenten VO 2016-2017

De afnamemomenten voor het schooljaar 2016-2017 zijn vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Moment 1:

2F: 10 t/m 23 januari 2017
3F: 10 t/m 23 januari 2017
2ER/3ER: 18-19 jan 2017

Moment 2:

2F: 7 t/m 20 maart 2017
3F: 7 t/m 20 maart 2017
2ER/3ER: 15-16 maart 2017

Moment 3:

2F: 29 mei t/m 9 juni 2017
3F: 29 mei t/m 9 juni 2016 (Extra afname voor vwo-examenkandidaten op 24 mei)
2ER/3ER: 7 - 8 juni 2017

Afnamemomenten MBO 2016-2017

Afnameperiode 1

2F: 13 sep 2016
3F: 15 sep 2016

Afnameperiode 2

2F/2A/2ER: 31 okt – 13 nov 2016
3F/3ER: 21-nov – 4 dec 2016

Afnameperiode 3

2F/2A/2ER: 9 jan – 22 jan 2017
3F/3ER: 30 jan – 12 feb 2017

Afnameperiode 4

2F/2A/2ER: 6 mrt – 19 mrt 2017
3F/3ER: 27 mrt – 9 apr 2017

Afnameperiode 5

2F/2A/2ER: 8 mei – 21 mei 2017
3F/3ER: 29 mei – 11 juni 2017
© 2015 - 2020 Espijkers, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Scheikunde - rekenen met molScheikunde - rekenen met molMol is een rekenhulp die vaak gebruikt wordt in de scheikunde. Het geeft eigenlijk aan hoeveel er van een bepaalde stof…
Wie mag incassokosten rekenen?Wie mag incassokosten rekenen?Je kan je afvragen of een bedrijf zomaar incassokosten mag rekenen bij een achterstallige betaling. Het overkomt ons all…
Vergelijkingen oplossen met algebraIn de moderne wiskunde is oplossen met algebra steeds belangrijker aan het worden. In iedere lesmethode is hier iets ove…
Realistisch rekenen: ideale rekenvorm of kwaliteitsverlies?Realistisch rekenen: ideale rekenvorm of kwaliteitsverlies?Realistisch rekenen wordt verhaaltjesrekenen genoemd. De opdracht voor het kind is verwerkt in een situatie waarin het z…
Lichamelijk en geestelijk fit in examentijdLichamelijk en geestelijk fit in examentijdDe examentijd is een geestelijk en lichamelijk zware periode voor een student. Het lichaam moet in deze periode optimaal…
Bronnen en referenties
  • Wat zijn de referentieniveau's taal en rekenen, rijksoverheid, https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-referentieniveaus-nederlandse-taal-en-rekenen
  • Er-examen mbo, examenblad mbo, https://www.examenbladmbo.nl/onderwerp/er-examen-mbo/2015-2016
  • Meerdere artikelen, examenblad, https://www.examenblad.nl/
  • Veelgestelde vragen, steunpunt taal en rekenen vo, http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/helpdesk/veelgestelde-vragen
  • Afnamemomenten vo, https://www.examenblad.nl/nieuws/20150122/afnameperiodes-rekentoets-vo-2017
  • Afnamemomenten mbo, https://www.examenbladmbo.nl/onderwerp/afnameperiodes/2016-2017

Reageer op het artikel "Rekenexamens en afnamemomenten vo en mbo 2016/2017"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Espijkers
Laatste update: 18-05-2016
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Bronnen en referenties: 6
Schrijf mee!