InfoNu.nl > Educatie en School > Examen > De centrale eindtoets 2017 (de Cito Eindtoets 2017)

De centrale eindtoets 2017 (de Cito Eindtoets 2017)

De centrale eindtoets 2017 (de Cito Eindtoets 2017) De overheid stelt de centrale eindtoets (voorheen de Cito Eindtoets) ook in 2017 aan alle scholen ter beschikking. Met ingang van het schooljaar 2014-2015 is de eindtoets ingevoerd voor alle leerlingen van groep 8. Basisscholen kunnen, als zij dit willen, ook voor een andere eindtoets dan die van Cito kiezen. Wanneer wordt de uitslag van de centrale eindtoets 2017 bekend en wat als het schooladvies afwijkt van het resultaat van de centrale eindtoets?

Centrale eindtoets 2017

Alle leerlingen van groep 8 moeten vanaf volgend schooljaar een eindtoets maken voor rekenen en taal. In de centrale eindtoets zit ook wereldoriëntatie. Deze telt niet mee in de totaalbeoordeling voor het vervolgonderwijs.

Is de centrale eindtoets verplicht?

Nee, basisscholen zijn wel verplicht om een eindtoets af te nemen voor taal en rekenen, maar dit hoeft niet de centrale eindtoets te zijn. Scholen mogen kiezen uit toetsen die door het ministerie zijn goedgekeurd. In het eerste jaar (schooljaar 2014-2015) mochten scholen ook nog gebruik maken van sommige toetsen uit een speciale regeling. Over het algemeen zullen de scholen die in het verleden de Cito Eindtoets afnamen kiezen voor de centrale eindtoets, de opvolger van de Cito Eindtoets uitgegeven door dezelfde organisatie.

Waarom een verplichte eindtoets?

De eindtoets is verplicht als een onafhankelijk en objectief meetinstrument om te kijken in welke mate de leerlingen van groep 8 taal en rekenen beheersen. Daarnaast worden de resultaten van de eindtoets gebruikt om te kijken naast het advies van de leerkracht voor het vervolgonderwijs.

De resultaten van de eindtoets worden ook gebruikt door de Inspectie van het Onderwijs om te zien of de opbrengsten van de school volgens verwachting zijn. Deze resultaten worden meegenomen in het totaaloordeel door de Inspectie van het Onderwijs over de desbetreffende school.

Waarom de centrale eindtoets?

Veel scholen kiezen voor de centrale eindtoets omdat zij in het verleden al de Cito Eindtoets afnamen. Deze toets is met ingang van het schooljaar 2014-2015 veranderd in de centrale eindtoets. Daarnaast is dit de toets die door de overheid ter beschikking stelt.

Waaruit bestaat de centrale eindtoets 2017?

De centrale eindtoets 2017 bestaat uit twee onderdelen:
 • Rekenen
 • Taal

Daarnaast kunnen scholen optioneel mee doen aan de toets wereldoriëntatie. In de Cito Eindtoets werden ook altijd de studievaardigheden getoetst. Dit onderdeel is geïntegreerd in de onderdelen rekenen en taal.

Wanneer is de centrale eindtoets 2017?

De centrale eindtoets wordt in de 2e helft van april afgenomen. De toets neemt totaal drie dagdelen in beslag. Wanneer er gekozen wordt voor de toets wereldoriëntatie dan valt deze ook binnen de drie dagdelen. De papieren centrale eindtoets wordt in 2017 afgenomen op:
 • dinsdag 18
 • woensdag 19
 • donderdag 20 april

De centrale eindtoets 2017 op papier of digitaal?

Basisscholen die alleen de toetsen rekenen en taal willen afnemen kunnen zowel kiezen voor de papieren als de digitale versie van de centrale eindtoets 2017. Scholen die ook het onderdeel wereldoriëntatie willen toetsen maken alle onderdelen op papier. Misschien dat dit in de toekomst anders wordt.

Niveau B en niveau N

De centrale eindtoets kan op twee niveaus worden afgenomen;
 • Niveau N (niveau); eindtoets N, voor leerlingen van wie wordt verwacht dat ze het beste passen in het basisberoepsgerichte onderwijs of het kaderberoepsgerichte onderwijs.
 • Niveau B (basis); eindtoets B, voor leerlingen van wie verwacht wordt dat ze het beste passen in het gemengde/theoretische onderwijs of hoger.

Beide versies bevatten dezelfde onderdelen en hetzelfde aantal opgaven. De toets wereldoriëntatie is voor iedereen hetzelfde en wordt op één niveau afgenomen.

Aangepaste versies

De centrale eindtoets wordt in verschillende aangepaste versies aangeboden met dezelfde inhoud;
 • een braille-versie.
 • een audio-versie; o.a. voor leerlingen met een leesbeperking (dyslexie) of een visuele beperking.
 • een pdf geschikt voor tekst-naar-spraak-software; o.a. voor leerlingen met dyslexie of een visuele beperking.
 • een vergrote versie (A3 en zwart-wit); o.a. voor leerlingen met dyslexie of een visuele beperking.
 • een zwart-witversie op normale grootte; voor kleurenblinde leerlingen.

Scholen beslissen zelf over eventuele tijdsverlening voor bepaalde leerlingen.

Uitslag centrale eindtoets 2017

Scholen krijgen na vier weken de uitslag van de centrale eindtoets 2017 voor iedere leerling in een leerlingenrapport op papier. Al eerder kunnen scholen via een speciaal Cito-portal de resultaten per leerling digitaal bekijken.

Wat als het schooladvies afwijkt van het resultaat van de centrale eindtoets?

Voor 1 maart moeten de scholen een advies hebben gegeven voor het voortgezet onderwijs. De centrale eindtoets wordt pas daarna afgenomen. Mochten de resultaten van de centrale eindtoets hoger uitvallen dan het schooladvies, dan moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. Valt het resultaat van de centrale eindtoets lager uit dan het eerder gegeven schooladvies, dan mag de school dit advies niet aanpassen.

Lees verder

© 2014 - 2019 Opgroeien, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Uitslag Cito toets 2019 (de centrale eindtoets 2019)Uitslag Cito toets 2019 (de centrale eindtoets 2019)De uitslag van de Cito eindtoets 2019 (de centrale eindtoets 2019) is bekend. De gemiddelde uitslag van de Cito eindtoet…
Te laag of verkeerd schooladvies. Wat nu?Te laag of verkeerd schooladvies. Wat nu?In 2015 wordt de cito-toets vervangen door de centrale eindtoets. De bedoeling van deze maatregel is dat het schooladvie…
Voorbereiden en datum Citotoets 2019 (Cito Eindtoets 2019)Voorbereiden en datum Citotoets 2019 (Cito Eindtoets 2019)Ook in het schooljaar 2018/2019 is weer een flink deel van de leerlingen van groep 8 bezig met voorbereiden op de Citoto…
De Entreetoets voor groep 5, 6 en 7De Entreetoets voor groep 5, 6 en 7Op basisscholen waar de Cito Eindtoets wordt afgenomen, wordt ook steeds vaker de Entreetoets afgenomen. De Entreetoets…
Kritiek op de Cito toets (Cito eindtoets en entreetoets)Kritiek op de Cito toets (Cito eindtoets en entreetoets)In het verleden werd de Cito toets (ook wel Cito eindtoets genoemd) steeds meer gezien als een soort eindexamen voor de…
Bronnen en referenties
 • ‘DE centrale EINDtoets PO in 2015’ uitgave van de Rijksoverheid (College voor Toetsen en Examens), juni 2014
 • www.rijksoverheid.nl
 • Nieuwsbrief Primair Onderwijs nr. 87, 11 juni 2014

Reageer op het artikel "De centrale eindtoets 2017 (de Cito Eindtoets 2017)"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Esther, 20-05-2016 12:37 #2
Wanneer kunnen we de uitslag van de eindcito 2016 nu verwachten, vorige week werd de uitslag bij jeugdjournaal bekend gemaakt. Maar nu nog steeds niets bekend…

Hartelijke groeten

Anton, 07-04-2016 20:03 #1
Ik vind het een goede uitzicht hebben maar ik heb een vraag. Wat als je op het VO zit en het advies hoger is, wat dan?
met vriendelijk groeten Anton


alvast bedankt, Reactie infoteur, 11-04-2016
Beste Anton,
Dit artikel gaat alleen over de centrale eindtoets voor de leerlingen van groep 8. Als je al op de middelbare school zit en je hebt problemen met het niveau (te laag of te hoog) bespreek dit dan altijd met je ouders en de mentor om te kijken wat jou kan helpen.
Succes.
Vriendelijke groet,
Avdplas

Infoteur: Opgroeien
Laatste update: 20-02-2017
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Special: Toetsen basisschool
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 2
Schrijf mee!