De eindtoets 2018 voor alle leerlingen van groep 8

De eindtoets 2018 voor alle leerlingen van groep 8 Ook in 2018 zal de eindtoets door alle leerlingen van groep 8 worden gemaakt. Vanaf het schooljaar 2014-2015 is de eindtoets ingevoerd voor de leerlingen van groep 8 van de basisschool. De eindtoets 2018 is verplicht, maar scholen hebben de keuze uit een aantal toetsen die zij mogen gebruiken als eindtoets. De periode waarin de eindtoets moet worden afgenomen bij de leerlingen van groep 8 ligt vast.

Eindtoets 2018

Vanaf schooljaar 2014-2015 maken alle leerlingen van groep 8 een eindtoets voor rekenen en taal. In sommige toetsen zit ook het onderdeel wereldoriëntatie. Dit onderdeel telt niet mee in de totaalbeoordeling voor het voortgezet onderwijs.

Waarom is er een verplichte eindtoets?

De eindtoets is onafhankelijk en objectief. De resultaten van de toets worden gebruikt om te kijken in welke mate de leerlingen van groep 8 rekenen en taal beheersen. Daarnaast worden de resultaten gebruikt naast het advies van de leerkracht voor het vervolgonderwijs. Het is heel belangrijk dat het vervolgonderwijs zo goed mogelijk aansluit bij de kennis en capaciteiten van de leerling.

De Inspectie van het Onderwijs gebruikt de resultaten van de eindtoets om te kijken of de opbrengsten van de school volgens verwachting zijn. Dit wordt meegenomen door de Inspectie van het Onderwijs in het totaaloordeel over een school.

Welke toetsen mogen gebruikt worden als eindtoetsen?

De eerste jaren van de verplichte eindtoets hadden basisscholen de keuze uit drie verschillende toetsen. Voor 2018 hebben scholen de keuze uit zes verschillende toetsen die zij als eindtoets mogen gebruiken;
 • de Centrale eindtoets van Cito
 • ROUTE 8 van A-VISION
 • IEP (ICE Eindtoets Primair Onderwijs) van ICE (dochteronderneming van Malmberg)
 • de Dia-eindtoets van Diataal B.V.
 • de CESAN Eindtoets van SM&C Internet Services B.V.
 • de AMN Eindtoets van AMN

Alle zes de aanbieders zijn commerciële organisaties.

De toetsen die gebruikt mochten worden als eindtoets in het overgangsjaar waren;
 • Drempelonderzoek 678 van 678 Onderwijs Advisering
 • Toets Reken-Wiskunde van het Cito Volgsysteem primair onderwijs
 • Toets begrijpend lezen van het Cito Volgsysteem primair onderwijs
 • Toets begrijpend lezen van 678 Onderwijs Advisering

Scholen moeten dezelfde eindtoets voor alle leerlingen kiezen. Van iedere eindtoets zijn ook versies beschikbaar voor leerlingen met een beperking. Vanaf 2018 zullen de verschillende eindtoetsen een gezamenlijke set van ankeropgaven bevatten. Zo kunnen de toetsen onderling vergeleken worden en op een eenduidige en gelijke manier genormeerd worden. Het moet immers voor de leerlingen en de scholen niet uitmaken welke eindtoets er wordt afgenomen.

Toetsdata per eindtoets

Sinds 2016 is het verplicht dat elke eindtoets in de 2e helft van april wordt afgenomen.
De toetsdata van de verschillende eindtoetsen;
 • Centrale Eindtoets: 17,18 en 19 april 2018
 • Digitale Centrale Eindtoets: 16 april en 1 t/m 26 april 2018
 • IEP Eindtoets: 17 en 18 april 2018
 • Cesan Eindtoets: 17 en 18 april 2018

ROUTE 8, de Dia-eindtoets en de AMN Eindtoets zijn digitale toetsen. De scholen die gebruik maken van één van deze eindtoetsen zullen in overleg met de toetsaanbieder de toetsdata bepalen binnen de wettelijke termijn.

Eindtoets Engels

Sinds 2016 is het mogelijk dat er een eindtoets Engels wordt afgenomen die het uitstroomniveau Engels op dat moment meet.

Schooladvies wordt leidend

Door de eindtoets later af te nemen dan voorheen het geval was met de Cito Eindtoets wordt het schooladvies leidend. De school van het voortgezet onderwijs baseert zich bij toelating van de leerling op dit advies. Het mag geen extra toetsen op leggen of de resultaten van eerdere toetsen (bijvoorbeeld de Entreetoets) meenemen in de beslissing tot toelating. De resultaten van eerdere toetsen mag de basisschool wel betrekken in de overwegingen voor het eindadvies.

Lees verder

© 2014 - 2020 Opgroeien, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (opvolger van de Cito-toets) is een toets die door de meeste basisscholen gekozen wordt als eindto…
Te laag of verkeerd schooladvies. Wat nu?Te laag of verkeerd schooladvies. Wat nu?In 2015 wordt de cito-toets vervangen door de centrale eindtoets. De bedoeling van deze maatregel is dat het schooladvie…
Uitslag Cito toets 2019 (de centrale eindtoets 2019)Uitslag Cito toets 2019 (de centrale eindtoets 2019)De uitslag van de Cito eindtoets 2019 (de centrale eindtoets 2019) is bekend. De gemiddelde uitslag van de Cito eindtoet…
Oefenen voor de eindtoets met software (computerprogramma)Oefenen voor de eindtoets met software (computerprogramma)Vanaf 2015 is een basisschool weer verplicht om het schooladvies naar boven bij te stellen bij een hoge score op de eind…

Ik ben gezakt, wat nu?Ik ben gezakt, wat nu?Je kijkt er naar uit, de dag dat je een telefoontje krijgt en hoort dat je geslaagd bent. Je hebt al allerlei plannen wa…
Eindexamen 2019: Rooster en uitslag vmbo, havo en vwoOp donderdag 9 mei 2019 beginnen de eindexamens voor scholieren van de vmbo, havo, vwo en gymnasium. Altijd een spannend…
Bronnen en referenties
 • www.rijksoverheid.nl
 • Nieuwsbrief Prima Onderwijs nr. 87
 • Nieuwsbrief Primair Onderwijs 13 november 2014
 • www.toets.nl
 • http://www.malmberg.nl
 • 'Wijzigingen in regelgeving eindtoetsing basisschool' (Nieuwsbrief van de Rijksoverheid 11 oktober 2017)

Reageer op het artikel "De eindtoets 2018 voor alle leerlingen van groep 8"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Moedervangroepacht, 18-05-2016 18:56 #2
In uw informatie staat dat de uitslagen bekend zijn, en dat ze in week 20, nu dus op school bekend zijn. Krijgen alle scholen die uitslagen tegelijk? Sommige kinderen met een advies wat lager ligt dan verwacht willen nog erg graag een ander advies, en voor een hele enkeling maakt iedere dag uit, omdat de screening voor TTO nog niet geweest is. School zegt dat Cito de uitslagen dinsdag pas opstuurt terwijl de hele regio ze al heeft.

Mirjam Kapelle, 15-09-2014 10:11 #1
Ik wil u graag wijzen op onjuiste informatie in de tekst:
Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de CENTRALE eindtoets. Dit is de eindtoets die de overheid beschikbaar stelt. Scholen kunnen ook kiezen voor een andere eindtoets van andere aanbieders.
De inschrijving voor deelname aan de centrale eindtoets van 2015 start in november 2014. Het is dus NIET zo dat scholen bij het CvTE aan moeten geven welke toets zij willen afnemen. Alleen als een school kiest voor de CENTRALE eindtoets, schrijven zij zich in bij het CvTE, via een speciale portal van Cito. Alle basisscholen in Nederland ontvangen in november informatie van het CvTE over de inschrijving voor deze centrale eindtoets. Reactie infoteur, 16-09-2014
Dank u wel, voor deze informatie.

Infoteur: Opgroeien
Laatste update: Februari 2018
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Special: Toetsen basisschool
Bronnen en referenties: 6
Reacties: 2
Schrijf mee!