InfoNu.nl > Educatie en School > Examen > Eindexamen 2017 havo & vwo: antwoorden, normering en uitslag

Eindexamen 2017 havo & vwo: antwoorden, normering en uitslag

Eindexamen 2017 havo & vwo: antwoorden, normering en uitslag Vanaf 10 mei 2017 begint, voor zowel de eindexamenkandidaten van de havo als van het vwo, een spannende periode. Vanaf dan gaan namelijk de landelijke eindexamens weer van start. De havo scholieren beginnen met economie. Voor de vwo scholieren staat op de eerste dag Nederlands op het examenrooster. De laatste examens staan gepland voor 24 mei 2017. Hoewel de eindexamens veel stress opleveren, kan de periode na de eindexamens soms net zo spannend en soms voor sommige examenkandidaten nog zenuwslopender zijn. Zo kan voor veel studenten het bestuderen van de antwoorden en het wachten op de eindexamenuitslag, ook voor de scholier die vrij zeker van zijn zaak is, nog vaak zeer sterk doen laten twijfelen of het examen wel gehaald is, het is dan ook wachten op de normering en de uitslag.

Antwoorden eindexamens 2017

Direct na het maken van een eindexamen vinden veel scholieren het prettig om de antwoorden van het desbetreffende eindexamenvak in te kunnen zien. Hierdoor kan de student vaak een eerste indruk krijgen van hoe het examen vermoedelijk is gemaakt. Wanneer blijkt dat vele antwoorden overeenkomen met wat er is ingevuld tijdens het examen, dan kan dit aan de student ook een goed gevoel geven voor de verdere reeks gemaakte examenvakken. Echter is het niet voor iedereen erg handig om de examen antwoorden te bekijken. Het bekijken van de examenantwoorden kan een scholier immers onterecht zeer onzeker maken. Vooral bij open vragen is het namelijk heel moeilijk om als examenkandidaat goed te kunnen beoordelen of een examen wel of niet met een voldoende zal worden afgerond.

Examensite

Wanneer een examenkandidaat er voor kiest om wel de antwoorden van de eindexamens te bekijken dan kun de examenkandidaat dat na het afronden van het examen doen via de website www.antwoorden.eindexamens.nu/2017/. Op deze site worden, enkele uren na het desbetreffende examenvak, de antwoorden weergegeven:
  • per examenvak;
  • per opleidingsniveau.

Door wie wordt het gemaakte examen nagekeken?

Na het maken van het eindexamen zal in de meeste gevallen het eindexamen door de eigen vakdocent worden nagekeken, de zogenaamde eerste corrector. Nadat hij of zij het gemaakte examenwerk heeft beoordeeld, wordt het gemaakte en beoordeelde examenwerk door gestuurd naar de tweede corrector. Het betreft hier een leerkracht van een andere school of scholengemeenschap, dan waar het eindexamenwerk door de student is gemaakt. In de meeste gevallen zullen de eerste corrector en de tweede corrector tot hetzelfde punten totaal komen. Wanneer dit niet het geval is, wordt het gemiddelde van het gegeven aantal punten van de beide correctoren genomen. Mochten er zeer grote afwijkingen zijn, dan kan dit gemeld en voorgelegd worden aan de inspectie.

Normering

Het verkregen puntenaantal geeft nog niet gelijk duidelijkheid over de hoogte van het cijfer en het wel of niet behalen van een voldoende voor het examenvak. Het aantal punten, dat een examenkandidaat heeft verdiend voor een gemaakt examen, kan pas worden omgezet in een cijfer, nadat de landelijke normering is vastgesteld en bekend is gemaakt.

Normeringsformule

De landelijke normering van een gemaakt examenvak is een bepaalde formule. Een formule waarmee het cijfer bepaald kan worden. Deze normering wordt vastgesteld op grond van de behaalde resultaten van alle eindexamenkandidaten in Nederland. Natuurlijk gaat het dan wel om de behaalde resultaten van het zelfde eindexamen die de examenkandidaten gemaakt hebben. Reacties van vakinhoudelijke verenigingen, docenten, leerlingen, analyse en vergelijking referentie-examens, worden hierin eveneens meegenomen. Ook wanneer er onverhoopt fouten in het examen zijn aangetroffen, wordt dit meegenomen bij de vaststelling van de normering.

Wanneer is de eindexamen uitslag bekend?

Op woensdag 14 juni 2017 worden, omstreeks de klok van 8.00 uur, de normering van de gemaakte eindexamens uit het 1e tijdvak bekend gemaakt. Vanaf dat moment kunnen de scholen de definitieve cijfers bepalen en vaststellen welke leerlingen:
  1. geslaagd zijn,
  2. moeten deelnemen aan een herexamen,
  3. definitief gezakt zijn.

Bekendmaking van de uitslag

Wanneer de uitslag aan de leerlingen zal worden meegedeeld is school afhankelijk. In de meeste gevallen kiezen de scholen ervoor om de uitslag bekend te maken op dezelfde dag dat de normering bekend gemaakt wordt. Dit is dus op woensdag 14 juni 2017. De normeringen van de eindexamens tweede tijdvak worden bekend gemaakt op 30 juni 2017. Scholieren kunnen de normeringen zelf raadplegen vanaf de genoemde data en tijdstippen op www.cito.nl.

Lees verder

© 2014 - 2019 Tekstschrijvert, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Rooster en uitslag eindexamens havo 2017Rooster en uitslag eindexamens havo 2017Woensdag 10 mei 2017 gaan de landelijke examens voor leerlingen van het havo van start. Het is belangrijk te weten wanne…
Rooster en uitslag eindexamens vmbo kb 2017Rooster en uitslag eindexamens vmbo kb 2017Vrijdag 12 mei 2017 gaan de papieren landelijke examens voor leerlingen van het vmbo kb (kaderberoepsgerichte leerweg) v…
Rooster en uitslag examens vwo en gymnasium 2017Rooster en uitslag examens vwo en gymnasium 2017Woensdag 10 mei 2017 gaan de examens voor leerlingen van het vwo en gymnasium van start. In het rooster is te lezen wann…
Rooster en uitslag eindexamens vmbo bb 2017Rooster en uitslag eindexamens vmbo bb 2017Het rooster voor de papieren landelijke examens voor leerlingen van het vmbo bb (basisberoepsgerichte leerweg) ging maan…
Eindexamen 2019: Rooster en uitslag vmbo, havo en vwoOp donderdag 9 mei 2019 beginnen de eindexamens voor scholieren van de vmbo, havo, vwo en gymnasium. Altijd een spannend…
Bronnen en referenties
  • www.cito.nl
  • http://www.alleexamens.nl/alleexamens/examendata-201/
  • http://www.examenblad.nl/publicatie/20150309/centrale-examens-in-2015-voor-vwo/2015/havo?regime=hfregts&horizon=vg41h1h4i9qd

Reageer op het artikel "Eindexamen 2017 havo & vwo: antwoorden, normering en uitslag"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

Stan, 20-05-2015 19:00 #1
Hoe kan dit? Ik heb voor het eindexamen engels (hoogstwaarschijnlijk) 27 punten. Als ik het punt bereken via LAKS, komt ik op een (laagste) punt uit van 5.1 en via scholieren.com uit op een 5.2. Reactie infoteur, 01-09-2015
Hallo Stan,

Soms treden er afrondingsverschillen op die in het voor of nadeel van de gehanteerde berekening kunnen zijn. Het zou feitelijk niet mogen kunnen, maar het cijfer van de examencommissie ( nadat de normering definitief is vastgesteld) is bindend.

TekstSchrijverT

Infoteur: Tekstschrijvert
Laatste update: 06-06-2017
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 1
Schrijf mee!