Eindexamen 2018 vwo: rooster, slagingseisen en uitslag

Eindexamen 2018 vwo: rooster, slagingseisen en uitslag Ieder jaar een spannende periode: de eindexamens. Wanneer vinden ze precies plaats, wat voor hulpmiddelen mag je gebruiken en wanneer krijg je de verlossende uitslag te horen? De examenperiode in 2018 zal beginnen met de eerste tijdvak-examens, die afgenomen zullen worden tussen maandag 14 mei en dinsdag 29 mei 2018. Indien nodig kunnen scholieren nog examens maken of herkansen in de tweede tijdvak-periode, die in 2018 zal beginnen op maandag 18 juni. In 2018 zal de rekentoets voor vwo-scholieren niet meer meetellen voor het behalen van het diploma en het behalen van het judicium cum laude.

Tijdvakken

Eindexamens worden afgenomen in twee tijdvakken. Tijdens het ongeveer twee weken durende eerste tijdvak worden de reguliere eindexamens afgenomen. Het tweede tijdvak, dat slechts een paar dagen duurt, is bedoeld voor leerlingen die door overmacht tijdens het eerste tijdvak verhinderd waren of voor leerlingen die een herkansing willen maken. Tevens is er nog een derde tijdvak, in augustus, waarbij eindexamens worden afgenomen door het College voor Examens. Dit tijdvak is alleen bedoeld voor leerlingen die een examen nog niet hebben kunnen maken of die nog recht hebben op een herkansing.

Hulpmiddelen bij het maken van de eindexamens

Bij het maken van de eindexamens zijn een aantal hulpmiddelen toegestaan. Bij elk vak mag je ten minste schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier, een tekenpotlood, een blauw en rood kleurpotlood, een liniaal met millimeterverdeling, een passer, een geometrische driehoek (geodriehoek), een vlakgum en een basisrekenmachine (met uitzondering van de rekentoets) gebruiken. Tevens mag er bij ieder eindexamen een woordenboek Nederlands gebruikt worden (papieren versie, elektronische versie is niet toegestaan). Daarnaast zijn er een aantal specifieke hulpmiddelen toegestaan bij een deel van de vakken, zoals een Bosatlas (54e druk) bij aardrijkskunde, een grafische rekenmachine bij wiskunde, natuurkunde, scheikunde en management en organisatie (niet bij economie en scheikunde nieuwe stijl!), een woordenboek naar de betreffende taal bij Latijn en Grieks, en naar en van de betreffende taal bij Fries en moderne vreemde talen, een Binas zesde druk of Sciencedata bij eindexamen biologie, natuurkunde en scheikunde. Tenslotte is het bij het eindexamen wiskunde nog toegestaan om roosterpapier met hokjes van één vierkante centimeter te gebruiken. Tijdens de wiskunde A, B en C examens van 2018 is slechts een beperkt aantal types grafische rekenmachines toegestaan, bovendien moet het geheugen van de grafische rekenmachine zijn geblokkeerd door een examenstand, dan wel te zijn gewist door een ‘reset’ van de gehele machine.

Computer als schrijfgerei

Tijdens de centrale examens van 2018 is het voor havo- en vwo-scholieren toegestaan een computer te gebruiken als schrijfgerei indien de school dit toestaat. Bij het eindexamen Nederlands is het echter niet toegestaan spellingscontrole te gebruiken, behoudens in het geval dat een leerling een dyslexieverklaring heeft.

Data vwo 2018

Het eerste tijdvak van de examens voor het vwo duurt van maandag 14 mei tot en met dinsdag 29 mei 2018. Het tweede tijdvak van de examens begint op 18 juni 2018. Op 13 juni 2018 om 8.00 uur wordt de normering van de eerste tijdsvak examens bekend gemaakt en hoort de leerling dus of hij direct geslaagd is, nog een herkansing moet doen of definitief gezakt is. De bekendmaking van de tweede tijdvak examens vindt plaats op vrijdag 29 juni 2018 om 08.00 uur.

Rooster vwo 2018

DatumTijdstipVak
Maandag 14 mei13:30-16:30Wiskunde A, B, C
Dinsdag 15 mei09:00-12:00Geschiedenis
Dinsdag 15 mei13:30-16:00Frans
Woensdag 16 mei09:00-12:00Maatschappijwetenschappen
Woensdag 16 mei13:30-16:00Engels
Donderdag 17 mei09:00-12:00Latijn
Donderdag 17 mei13:30-16:30Scheikunde
Vrijdag 18 mei09:00-12:00Filosofie
Vrijdag 18 mei13:30-16:30Nederlands
Dinsdag 22 mei09:00-11:30Duits
Dinsdag 22 mei13:30-16:30Biologie
Woensdag 23 mei09:00-12:00Grieks
Woensdag 23 mei13:30-16:30Economie
Donderdag 24 mei09:00-12:00Aardrijkskunde
Donderdag 24 mei13:30-16:30Natuurkunde
Vrijdag 25 mei09:00-11:30Muziek
Vrijdag 25 mei13:30-16:30M&O
Maandag 28 mei09:00-12:00Kunst
Maandag 28 mei13:30-16:30Tehatex
Dinsdag 29 mei09:00-11:30Fries, Russisch
Dinsdag 29 mei13:30-16:00Arabisch, Spaans, Turks

Slagingseisen

Een vwo-leerling slaagt voor zijn eindexamen wanneer hij:
 • bij het gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste een 5,5 heeft, dit wil zeggen een onafgerond gemiddelde van 5,5 of hoger. Een gemiddelde van 5,49 is dus onvoldoende.
 • Maximaal voor één kernvak (Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, en wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C) het cijfer 5 heeft gehaald.
  • Daarnaast voor maximaal één ander vak naast een kernvak het cijfer 5 heeft gehaald en voor de rest van de vakken een 6 of hoger;
  • Óf daarnaast voor maximaal één ander vak naast een kernvak het cijfer 4 heeft gehaald en voor de rest van de vakken een 6 of hoger en het totale gemiddelde van de eindcijfers hoger dan 6,0 is;
  • Óf daarnaast voor maximaal voor twee andere vakken naast een kernvak een cijfer 4 en 5 of twee keer het cijfer 5 heeft gehaald en voor de rest van de vakken een 6 of hoger en het totale gemiddelde van de eindcijfers hoger dan 6,0 is.
 • Voor geen van de vakken een cijfer lager dan 4 heeft gehaald.
 • Voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel alsmede voor de maatschappelijke stage, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald.

Rekentoets

Vanaf schooljaar 2013/2014 wordt de rekentoets (versie 3F voor vwo-scholieren) een nieuw onderdeel van het examenprogramma. Vanaf schooljaar 2015/2016 wordt de uitslag van de rekentoets onderdeel van de slagingseisen voor vwo-scholieren; er moet minimaal een 5 worden behaald. In 2017 behoorde de rekentoets tot de kernvakken, naast Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en wiskunde. In december 2017 heeft minister Slob dit besluit teruggedraaid. In 2018 behoort de rekentoets wel tot het eindexamen en moet dus worden gemaakt, maar maakt deze geen deel meer uit van de uitslagbepaling.

Lees verder

© 2014 - 2020 Marrie123, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De nieuwe eindexamenregeling: wanneer ben ik geslaagd?De nieuwe eindexamenregeling: wanneer ben ik geslaagd?In het schooljaar 2012 en 2013 is er een nieuwe slagingsregeling voor het voorgezet onderwijs. De regels zijn strikter e…
Slagingseisen voortgezet onderwijs vwoSlagingseisen voortgezet onderwijs vwoNa zes jaar onderwijs moeten de leerlingen van het vwo in het examenjaar nog één laatste test doorstaan, het eindexamen.…
Het examen; geen vrees!Het examen; geen vrees!Als de examens er aan komen, beginnen veel leerlingen al te piekeren. Zullen ze het halen of niet? Krijgen ze hun diplom…
Eindexamen 2017: Rooster en uitslag vmbo, havo en vwoOp 10 mei 2017 beginnen de eindexamens voor scholieren van de vmbo, havo, vwo en gymnasium. Omdat in 2017 geen feestdage…

De eindtoets 2018 voor alle leerlingen van groep 8De eindtoets 2018 voor alle leerlingen van groep 8Ook in 2018 zal de eindtoets door alle leerlingen van groep 8 worden gemaakt. Vanaf het schooljaar 2014-2015 is de eindt…
Met welke score voor de CITO-toets mag je naar het VWO?Met welke score voor de CITO-toets mag je naar het VWO?Jaarlijks leggen meer dan honderdduizend basisscholieren van groep 8 de CITO-toets af. Een deel van de kinderen hoopt, a…
Bronnen en referenties
 • https://www.examenblad.nl/onderwerp/aangescherpte-exameneisen-in-het/2018/vwo
 • https://www.examenblad.nl/document/bijlage-1b-bij-cvte-16-01424/2018/f=/Bijlage_1B_bij_CvTE-1601424_Regeling_hulpmiddelen_centrale_examens_VO_2018.pdf
 • https://www.examenblad.nl/publicatie/20180309/besluit-eindcijfer-rekentoets-uit/2018/vwo?regime=hfregts&horizon=vg41h1h4i9qe

Reageer op het artikel "Eindexamen 2018 vwo: rooster, slagingseisen en uitslag"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Marrie123
Laatste update: 30-04-2018
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Special: Eindexamen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!