InfoNu.nl > Educatie en School > Examen > Eindexamen 2017 vwo: rooster, slagingseisen en uitslag

Eindexamen 2017 vwo: rooster, slagingseisen en uitslag

Eindexamen 2017 vwo: rooster, slagingseisen en uitslag Ieder jaar een spannende periode: de eindexamens. Wanneer vinden ze precies plaats, wat voor hulpmiddelen mag je gebruiken en wanneer krijg je de verlossende uitslag te horen? De examenperiode in 2017 zal beginnen met de eerste tijdvak-examens, die afgenomen zullen worden tussen woensdag 10 mei en woensdag 24 mei 2017. Indien nodig kunnen scholieren nog examens maken of herkansen in de tweede tijdvak-periode, die in 2017 zal beginnen op maandag 19 juni. Ook in 2017 zal de rekentoets voor vwo-scholieren weer tot de kernvakken gerekend worden.

Tijdvakken

Eindexamens worden afgenomen in twee tijdvakken. Tijdens het ongeveer twee weken durende eerste tijdvak worden de reguliere eindexamens afgenomen. Het tweede tijdvak, dat slechts een paar dagen duurt, is bedoeld voor leerlingen die door overmacht tijdens het eerste tijdvak verhinderd waren of voor leerlingen die een herkansing willen maken. Tevens is er nog een derde tijdvak, in augustus, waarbij eindexamens worden afgenomen door het College voor Examens. Dit tijdvak is alleen bedoeld voor leerlingen die een examen nog niet hebben kunnen maken of die nog recht hebben op een herkansing.

Hulpmiddelen bij het maken van de eindexamens

Bij het maken van de eindexamens zijn een aantal hulpmiddelen toegestaan. Bij elk vak mag je ten minste schrijfmateriaal inclusief millimeterpapier, een tekenpotlood, een blauw en rood kleurpotlood, een liniaal met millimeterverdeling, een passer, een geometrische driehoek (geodriehoek), een vlakgum en een basis rekenmachine (met uitzondering van de rekentoets) gebruiken. Tevens mag er bij ieder eindexamen een woordenboek Nederlands gebruikt worden (papieren versie, elektronische versie is niet toegestaan). Daarnaast zijn er een aantal specifieke hulpmiddelen toegestaan bij een deel van de vakken, zoals een Bosatlas (54e druk) bij aardrijkskunde, een grafische rekenmachine bij wiskunde, natuurkunde, scheikunde en management en organisatie (niet bij economie en scheikunde nieuwe stijl!), een woordenboek naar de betreffende taal bij Latijn en Grieks, en naar en van de betreffende taal bij Fries en moderne vreemde talen, een Binas zesde druk bij eindexamen biologie, natuurkunde en scheikunde volgens het nieuwe eindexamenprogramma. Bij biologie, natuurkunde en scheikunde volgens het oude examenprogramma zijn een Binas vijfde druk of Biodata tweede druk (bij biologie) wel toegestaan, evenals een grafische rekenmachine bij scheikunde. Tenslotte is het bij het eindexamen wiskunde nog toegestaan om roosterpapier met hokjes van één vierkante centimeter te gebruiken. Tijdens de wiskunde A, B en C examens van 2017 moet het geheugen van de grafische rekenmachine zijn geblokkeerd door een examenstand, dan wel te zijn gewist door een ‘reset’ van de gehele machine.

Computer als schrijfgerei

Tijdens de centrale examens van 2017 is het voor havo- en vwo-scholieren toegestaan een computer te gebruiken als schrijfgerei indien de school dit toestaat. Bij het eindexamen Nederlands is het echter niet toegestaan spellingscontrole te gebruiken, behoudens in het geval dat een leerling een dyslexieverklaring heeft.

Data vwo 2017

Het eerste tijdvak van de examens voor het vwo duurt van woensdag 10 mei tot en met woensdag 24 mei 2017. Het tweede tijdvak van de examens begint op 19 juni 2017. Op woensdag 14 juni 2017 wordt de normering van de eerste tijdsvak examens bekend gemaakt en hoort de leerling dus of hij direct geslaagd is, nog een herkansing moet doen of definitief gezakt is. De bekendmaking van de tweede tijdvak examens vindt plaats op vrijdag 30 juni 2017.

Rooster vwo 2017

DatumTijdstipVak
Woensdag 10 mei13:30-16:30Nederlands
Donderdag 11 mei09:00-12:00Kunst (beeldende vorming/dans/drama/muziek/algemeen)
Donderdag 11 mei13:30-16:30Management en organisatie
Vrijdag 12 mei09:00-12:00Geschiedenis
Vrijdag 12 mei13:30-16:00Engels
Maandag 15 mei09:00-11:30Duits
Maandag 15 mei13:30-16:30Wiskunde A, B, C
Dinsdag 16 mei09:00-12:00Aardrijkskunde
Dinsdag 16 mei13:30-16:30Natuurkunde
Woensdag 17 mei09:00-12:00Latijn
Woensdag 17 mei13:30-16:00Tehatex
Donderdag 18 mei09:00-12:00Maatschappijwetenschappen
Donderdag 18 mei13:30-16:30Scheikunde
Vrijdag 19 mei09:00-12:00Filosofie
Vrijdag 19 mei13:30-16:00Frans
Maandag 22 mei09:00-12:00Grieks
Maandag 22 mei13:30-16:30Biologie
Dinsdag 23 mei09:00-11:30Muziek
Dinsdag 23 mei13:30-16:30Economie
Woensdag 24 mei09:00-11:30Fries, Russisch
Woensdag 24 mei13:30-16:00Spaans, Turks, Arabisch

Slagingseisen

Een vwo-leerling slaagt voor zijn eindexamen wanneer hij:
 • Een gemiddelde van de bij het centraal examen behaalde cijfers tenminste 5,5 heeft, dit wil zeggen een onafgerond gemiddelde van 5,5 of hoger. Een gemiddelde van 5,49 is dus onvoldoende.
 • Maximaal voor één kernvak (Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur, de rekentoets (zie onder), en wiskunde A, wiskunde B of wiskunde C) het cijfer 5 heeft gehaald.
  • Daarnaast voor maximaal één ander vak naast een kernvak het cijfer 5 heeft gehaald en voor de rest van de vakken een 6 of hoger;
  • Óf daarnaast voor maximaal één ander vak naast een kernvak het cijfer 4 heeft gehaald en voor de rest van de vakken een 6 of hoger en het totale gemiddelde van de eindcijfers hoger dan 6,0 is;
  • Óf daarnaast voor maximaal voor twee andere vakken naast een kernvak een cijfer 4 en 5 of twee keer het cijfer 5 heeft gehaald en voor de rest van de vakken een 6 of hoger en het totale gemiddelde van de eindcijfers hoger dan 6,0 is.
 • Voor geen van de vakken een cijfer lager dan 4 heeft gehaald.
 • Voor de vakken culturele en kunstzinnige vorming en lichamelijke opvoeding van het gemeenschappelijk deel van elk profiel alsmede voor de maatschappelijke stage, de kwalificatie «voldoende» of «goed» heeft behaald.

Rekentoets

Vanaf schooljaar 2013/2014 wordt de rekentoets (versie 3F voor vwo-scholieren) een nieuw onderdeel van het examenprogramma. Vanaf schooljaar 2015/2016 wordt de uitslag van de rekentoets onderdeel van de slagingseisen voor vwo-scholieren; er moet minimaal een 5 worden behaald. De toets zal tot de kernvakken gaan behoren, naast Nederlandse taal en literatuur, Engelse taal en literatuur en wiskunde. De kernvakken zullen dus gaan bestaan uit vier onderdelen waarbinnen maximaal een keer het cijfer 5 gehaald mag zijn om aan de slagingseisen te voldoen.

De eerste afnameperiode van de rekentoets voor vwo-scholieren in 2017 is van dinsdag 10 januari t/m maandag 23 januari, de tweede afnameperiode is van dinsdag 7 maart t/m maandag 20 maart en de derde afnameperiode is van maandag 29 mei t/m vrijdag 9 juni 2017. Voor vwo-scholieren is er nog een extra afnamemogelijkheid op woensdag 24 mei 2017. Bij de rekentoets mag men geen gebruik maken van een rekenmachine.

Lees verder

© 2014 - 2018 Marrie123, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Rooster en uitslag eindexamens vmbo kb 2017Rooster en uitslag eindexamens vmbo kb 2017Vrijdag 12 mei 2017 gaan de papieren landelijke examens voor leerlingen van het vmbo kb (kaderberoepsgerichte leerweg) v…
Rooster en uitslag eindexamens vmbo bb 2017Rooster en uitslag eindexamens vmbo bb 2017Het rooster voor de papieren landelijke examens voor leerlingen van het vmbo bb (basisberoepsgerichte leerweg) ging maan…
Rooster en uitslag eindexamens havo 2017Rooster en uitslag eindexamens havo 2017Woensdag 10 mei 2017 gaan de landelijke examens voor leerlingen van het havo van start. Het is belangrijk te weten wanne…
Rooster en uitslag examens vwo en gymnasium 2017Rooster en uitslag examens vwo en gymnasium 2017Woensdag 10 mei 2017 gaan de examens voor leerlingen van het vwo en gymnasium van start. In het rooster is te lezen wann…
Examenrooster en uitslag vmbo gl en vmbo tl 2017Examenrooster en uitslag vmbo gl en vmbo tl 2017Vanaf 11 mei 2017 gaan de landelijke examens voor leerlingen van het vmbo gl (gemengde leerweg) en vmbo tl (theoretische…
Bronnen en referenties
 • https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/wat-houdt-de-kernvakkenregel-voor/2017
 • https://www.examenblad.nl/item/vwo/2017
 • https://www.examenblad.nl/onderwerp/rekentoets-vo/2017

Reageer op het artikel "Eindexamen 2017 vwo: rooster, slagingseisen en uitslag"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Marrie123
Laatste update: 13-06-2017
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Special: Eindexamen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!