Wat is de verdeling van de CITO-toets scores?

Wat is de verdeling van de CITO-toets scores? Elk jaar leggen rond de 150.000 scholieren uit groep 8 de CITO-toets af. Ze kunnen dan een score tussen de 501 en de 550 halen. Maar wat is de gemiddelde score? En hoeveel van de scholieren haalt de maximale score van 550? Hoe zijn de scores verder verdeeld? Hoe dienen deze scores geïnterpreteerd te worden?

Wat is de gemiddelde score op de CITO-toets?

CITO bepaalt de normering zodanig dat de gemiddelde score altijd gelijk is aan ongeveer 535, zoals te zien in de onderstaande tabel. CITO doet dit zodat de scores van dit jaar zoveel mogelijk vergelijkbaar zijn met de scores van eerdere jaargangen. Met andere woorden, het moet niet van de toevallige moeilijkheid of eenvoudigheid van een CITO-toets afhangen welke score leerlingen halen. Worden (in vergelijking met eerdere jaren) opvallend weinig fouten gemaakt, dan is dat een indicatie dat de CITO-toets (in vergelijking met eerdere jaren) makkelijk is. De normering zal dan navenant worden aangepast.

Aantal leerlingenGemiddelde score
2006149.920534,8
2007143.507535,1
2008145.154535,0
2009146.826535,1
2010147.100535,4
2011151.103535,5
2012156.947535,5
2013160.304535,1
2014159.498534,8
2015164.228534,9
2016143.000534,9
2017121.000535,6
2018n.n.b.n.n.b.

Hoeveel kinderen halen de maximale score van 550?

In 2015 hebben 8.219 leerlingen de maximale score van 550 gehaald. Dit is gelijk aan 5,00% van alle leerlingen die de eindtoets maakten. In 2014 was dit percentage 5,13% en in 2013 5,06%. In 2012 en eerder lag dit percentage aanzienlijk lager, met 2,87% in 2012 en 2,99% in 2011.

Om een score van 550 te halen is het overigens niet nodig om de CITO-toets foutloos te maken. Het zal van de normering afhangen, en dus per jaar verschillen, hoeveel fouten een leerling mag maken om nog een score van 550 te halen op de CITO-toets. In 2015 kon met 182 (van de 200) of meer juiste antwoorden een score van 550 behaald worden. In 2014 was dit 181 en in 2013 182. In 2012 moesten 185 van de 200 vragen goed beantwoord worden voor een 550-score.

Hoe zijn de scores verder verdeeld?

Hieronder is een viertal histogrammen te vinden die de verdeling van de scores in respectievelijk 2014, 2013, 2012 en 2011 weergeven. De verdeling van de individuele resultaten voor 2015 is vergelijkbaar met die van 2013-4. De verwachting is dat dit ook voor 2016 en 2017 zal gelden.

20142014
20132013
20122012
20112011

2017

In 2017 werd de CITO-toets gemiddeld iets beter gemaakt dan in 2016. De gemiddelde score lag op 535,6. Opvallend was dat in dit jaar nog maar zeven op de tien scholen de CITO-toets hanteerden. Hierdoor werd de CITO-toets door nog slechts 121.000 leerlingen gemaakt, beduidend minder dan in de voorgaande jaren.

2016

In 2016 was de gemiddelde score een 534,9. Meer gedetailleerde gegevens over de scores worden naar verwachting begin 2017 door het College voor Toetsen en Examens gepubliceerd.

2015

In 2015 was 550 de meest voorkomende score (5% van de leerlingen haalde deze score). De gemiddelde score van, afgerond, 535 werd door 4% van de kinderen gehaald. 53% scoorde bovengemiddeld; 43% scoorde beneden het gemiddelde.

2014

Zoals in de figuur voor 2014 te zien, was 550 in dat jaar de meest voorkomende score. De gemiddelde score 535 werd door 3,95% van de kinderen gehaald. 51,73% scoorde bovengemiddeld; 44,32% scoorde beneden het gemiddelde.

2013

Zoals in de figuur voor 2013 te zien, was 550 in dat jaar de meest voorkomende score. De gemiddelde score 535 werd door 2,57% van de kinderen gehaald. 52,34% scoorde bovengemiddeld; 45,09% scoorde beneden het gemiddelde.

2012

Zoals in de figuur voor 2012 te zien, was 541 in dat jaar de meest voorkomende score. De gemiddelde score 535 werd door 3,91% van de kinderen gehaald. 54,72% scoorde bovengemiddeld; 41,37% scoorde beneden het gemiddelde.

2011

Zoals in de figuur voor 2011 te zien, was 540 in dat jaar de meest voorkomende score. De gemiddelde score 535 werd door 3,95% van de kinderen gehaald. 54,31% scoorde bovengemiddeld; 41,74% scoorde beneden het gemiddelde.

In tabelvorm ziet dit er per jaar als volgt uit. De eerste tabel geeft de scores voor 2014 weer, de tabel hierna de scores voor 2011, 2012 en 2013. De kolom 'percentage' geeft weer welk percentage van de kinderen de betreffende score behaalde. De kolom 'cumulatief' geeft weer welk percentage van de kinderen de betreffende score of een lagere score behaalde.

Scoretabel voor 2014

PercentageCumulatief
501 0,22 0,22
502 0,04 0,26
503 0,13 0,39
504 0,13 0,52
505 0,12 0,64
506 0,2 0,84
507 0,25 1,09
508 0,2 1,29
509 0,33 1,62
510 0,4 2,02
511 0,29 2,31
512 0,51 2,82
513 0,59 3,41
514 0,47 3,88
515 0,76 4,64
516 0,88 5,52
517 0,68 6,2
518 1,15 7,35
519 1,28 8,63
520 1,01 9,64
521 1,55 11,19
522 1,78 12,97
523 1,32 14,29
524 2,22 16,51
525 2,37 18,88
526 1,72 20,6
527 2,76 23,36
528 3,11 26,47
529 2,17 28,64
530 3,35 31,99
531 3,52 35,51
532 2,46 37,97
533 3,74 41,71
534 2,61 44,32
535 3,95 48,27
536 4,06 52,33
537 2,78 55,11
538 4,16 59,27
539 4,17 63,44
540 2,85 66,29
541 4,22 70,51
542 4,24 74,75
543 2,68 77,43
544 3,82 81,25
545 3,67 84,92
546 2,33 87,25
547 3,27 90,52
548 2,72 93,24
549 1,63 94,87
550 5,13 100

Scoretabel voor eerdere jaren: 2013, 2012 en 2011

2013 2012 2011
PercentageCumulatiefPercentageCumulatiefPercentageCumulatief
5010,04%0,04%0,00%0,00%0,01%0,01%
5020,06%0,10%0,01%0,01%0,02%0,03%
5030,08%0,18%0,01%0,02%0,01%0,04%
5040,06%0,24%0,02%0,04%0,02%0,06%
5050,11%0,35%0,04%0,08%0,04%0,10%
5060,13%0,48%0,04%0,12%0,06%0,16%
5070,17%0,65%0,08%0,20%0,11%0,27%
5080,23%0,88%0,12%0,32%0,09%0,36%
5090,26%1,14%0,17%0,49%0,15%0,51%
5100,20%1,34%0,13%0,62%0,23%0,74%
5110,37%1,71%0,24%0,86%0,29%1,03%
5120,42%2,13%0,36%1,22%0,34%1,37%
5130,55%2,68%0,42%1,64%0,25%1,62%
5140,59%3,27%0,54%2,18%0,50%2,12%
5150,49%3,76%0,60%2,78%0,60%2,72%
5160,80%4,56%0,49%3,27%0,72%3,44%
5170,90%5,46%0,81%4,08%0,84%4,28%
5181,09%6,55%0,99%5,07%0,66%4,94%
5191,21%7,76%1,10%6,17%1,10%6,04%
5200,92%8,68%1,29%7,46%1,25%7,29%
5211,57%10,25%1,45%8,91%1,46%8,75%
5221,74%11,99%1,09%10,00%1,68%10,43%
5231,93%13,92%1,72%11,72%1,18%11,61%
5242,07%15,99%1,93%13,65%1,90%13,51%
5251,51%17,50%2,16%15,81%2,14%15,65%
5262,45%19,95%2,33%18,14%2,28%17,93%
5272,67%22,62%2,54%20,68%1,70%19,63%
5282,91%25,53%1,80%22,48%2,68%22,31%
5293,10%28,63%2,85%25,33%2,98%25,29%
5302,19%30,82%3,14%28,47%3,18%28,47%
5313,38%34,20%3,27%31,74%3,33%31,80%
5323,49%37,69%3,45%35,19%2,37%34,17%
5333,66%41,35%3,60%38,79%3,67%37,84%
5343,74%45,09%2,58%41,37%3,90%41,74%
5352,57%47,66%3,91%45,28%3,95%45,69%
5363,84%51,50%4,15%49,43%4,12%49,81%
5373,86%55,36%4,24%53,67%2,88%52,69%
5383,89%59,25%4,35%58,02%4,34%57,03%
5394,01%63,26%2,96%60,98%4,45%61,48%
5404,01%67,27%4,44%65,42%4,54%66,02%
5412,66%69,93%4,49%69,91%4,53%70,55%
5423,88%73,81%4,42%74,33%2,96%73,51%
5433,77%77,58%4,34%78,67%4,37%77,88%
5443,58%81,16%4,09%82,76%4,29%82,17%
5453,44%84,60%2,66%85,42%4,08%86,25%
5462,21%86,81%3,66%89,08%3,60%89,85%
5473,05%89,86%3,20%92,28%2,15%92,00%
5482,77%92,63%2,79%95,07%2,80%94,80%
5492,31%94,94%2,06%97,13%2,21%97,01%
5505,06%100%2,87%100%2,99%100%

Wat is de juiste interpretatie van deze scores?

CITO, de organisatie die de eindtoets maakt, linkt de scores op de eindtoets aan een advies voor het schooltype dat bij het kind past. Of, zoals het CITO het voorzichtig formuleert, het adviseert een schooltype waarbij een leerling afgaande op de CITO-toetsscore "wordt overschat noch onderschat". CITO hanteert hiervoor deze tabel:

Door CITO aanbevolen schooltypeInterval CITO-score
Basisberoepsgerichte leerweg501-523
Kaderberoepsgerichte leerweg524-528
Gemengde/theoretische leerweg529-536
Havo537-544
VWO545-550

Bijvoorbeeld, een leerling die een score van 540 haalt, lijkt "noch overschat noch onderschat" te worden wanneer hem/haar wordt geadviseerd naar de havo te gaan. Haalt een leerling daarentegen een score van 548, dan past een vwo-schooladvies hier beter bij. Echter, zoals CITO terecht zelf ook opmerkt, is deze score slechts een vuistregel, dus geen keurslijf. Met andere woorden, andere factoren (zoals de motivatie, zelfstandigheid, overige studieresultaten, enzovoorts) spelen eveneens een rol, waardoor een scholier een hoger of juist een lager schooladvies zou moeten krijgen dan op basis van de CITO-toetsscore alleen gepast lijkt.

Een CITO-toets is uiteraard, zoals elke toets, een momentopname en moet dus zorgvuldig worden geïnterpreteerd; sommige kinderen ontwikkelen zich sneller of juist langzamer dan anderen. De CITO-toets is voorts geen IQ-toets, al is er wel enige relatie tussen beide.

De CITO-toets oefenen voor een hogere score

Steeds meer scholen laten leerlingen oefenen voor de CITO-toets, maar ook als ouder kan je samen je kind voor deze toets oefenen. Bedenk dat de CITO-toets geen IQ-toets is, maar een toets waarbij wordt nagegaan in welke mate leerlingen bepaalde vaardigheden beheersen (taal, studievaardigheden en rekenen). Vaardigheden kan je aanleren met voldoende oefening. Het is dus zeker mogelijk om een hogere CITO-score te halen door voor de toets te oefenen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld oefenboeken of computerprogramma's worden gebruikt.

Lees verder

© 2014 - 2020 Bl86g, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De Cito-toets oefenenDe Cito-toets oefenenDe Cito-toets in groep 8 bepaalt voor een groot deel naar welk niveau de kinderen zullen gaan op het voortgezet onderwij…
De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (Cito) voor groep 8De Centrale Eindtoets (opvolger van de Cito-toets) is een toets die door de meeste basisscholen gekozen wordt als eindto…
De CITO-EindtoetsIn groep 8 van het basisonderwijs maken de meeste kinderen de CITO-Eindtoets. Deze toets wordt gebruikt om inzicht te kr…
Onverwacht slechte Cito-score? Overdoen? De NIO-toetsOnverwacht slechte Cito-score? Overdoen? De NIO-toetsDe score voor de Cito-toets is in belangrijke mate bepalend voor de keuze van een vervolgopleiding van een kind. Is de s…

Eindexamen 2018 vwo: rooster, slagingseisen en uitslagEindexamen 2018 vwo: rooster, slagingseisen en uitslagIeder jaar een spannende periode: de eindexamens. Wanneer vinden ze precies plaats, wat voor hulpmiddelen mag je gebruik…
Omgaan met examenstressOmgaan met examenstressVeel mensen hebben in meer of mindere mate last van examenstress (ook wel examenkoorts genoemd). Examenstress is niet er…
Bronnen en referenties
  • http://www.cito.nl/onderzoek%20en%20wetenschap/achtergrondinformatie/primair_speciaal_onderwijs/eindtoets_onderzoek_achtergrond
  • http://www.cito.nl/over%20cito/pers/uitslagen_citotoets_2014
  • https://www.centraleeindtoetspo.nl/media/uploads/files/Terugblik_Centrale_Eindtoets_2015_CvTE_jan_2016.pdf

Reageer op het artikel "Wat is de verdeling van de CITO-toets scores?"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Esma, 22-04-2017 15:41 #3
Bij hoeveel fouten gaat er een punt er af? Bijvoorbeeld: 5 fouten dan gaat er 1 punt er af, zoals 550-5 fouten is 549 punten, zoiets ongeveer.

Melissa, 05-03-2016 13:01 #2
Ik heb een vraag want moet je ook 500 punten halen of krijg je die zoiezo al

en moet je voor mavo 30 punten halen van het hele cito of en cito

hoop dat ik snel een antwoord krijg. Reactie infoteur, 06-03-2016
De laagsthaalbare score (indien je alle vragen fout beantwoordt) is 501, dus die punten haal je inderdaad sowieso.

Voor vmbo-t ('mavo') heb je een Cito-score van minstens 529 nodig, zie dit artikel: http://educatie-en-school.infonu.nl/examen/168176-welke-cito-score-past-bij-welke-vmbo-leerweg.html

Het schooladvies wordt overigens tegenwoordig al gegeven vóór het afnemen van de Cito-toets, dus het is niet (meer) zo dat het schooladvies op de Cito-toets is gebaseerd. Daar kan je hier meer over lezen: http://educatie-en-school.infonu.nl/examen/129522-welke-cito-score-is-nodig-voor-de-havo.html#1

Bas van Stapelberg, 26-03-2014 14:49 #1
Prima zaak die opwaartse lijn. Denk dat ouders zich meer bewust worden over het belang van de CITO toets. Het is objectief en toch de belangrijkste toets in het leven van een mens. Het bepaalt toch je toekomst voor een groot deel.

Infoteur: Bl86g
Laatste update: Februari 2018
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Examen
Special: Schooladvies Cito-toets
Bronnen en referenties: 3
Reacties: 3
Schrijf mee!