De geschiedenis van Nederland

De geschiedenis van Nederland Nederland is een land met een lange geschiedenis die ver terug gaat in de tijd. Nederland is rijk geworden in de gouden eeuw, maar hoe kwam dit tot stand? Hoe kon een klein land grote oorlogen tegen vele male grotere landen toch winnen? Nederland is eens een wereldnatie geweest met handel over de hele wereld en kolonies die overal gevestigd waren. Hoe kon een klein land zich ontwikkelen tot wereldnatie en hoe is het verval tot stand gekomen.

Vorming huidige staatsvorm

Van 1384 tot 1482 worden de lage landen geregeerd door Bourgondische hertogen en staat zij bekend als de Bourgondische Nederlanden. In 1477 sneuvelt de Bourgondische hertog in een veldslag en worden de lage landen toegevoegd aan het enorme Habsburgse rijk. Later wordt dit Habsburgse rijk opgesplitst in het Spaanse en het Oostenrijkse Habsburgse rijk. In 1713 worden de lage landen nu officieel De Oostenrijkse Nederlanden. Tijdens de tachtigjarige oorlog van 1568 tot 1648 verenigde enkele provincies zich in de verenigde zeven Provinciën. In de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waren dit: Friesland, Gelderland, Holland, Overijssel, Groningen, Zeeland en Utrecht. Drenthe was ook lid van deze statenbond maar had geen stemrecht. Zij verenigde zich samen om tegen de vijand, het veel grotere Spanje te kunnen optreden. Doordat Spanje veel oorlogen tegelijk uitvocht kon de Republiek een flinke vuist maken. Uiteindelijk moest Spanje de soevereiniteit van de Republiek erkennen waardoor zij onafhankelijk werd en dus een aparte staat. Na de Bataafse revolutie in 1795 veranderde de Republiek van naam en werd de Bataafse Republiek. In 1801 werd de Bataafse Republiek de Bataafse gemenebest, de Republiek was nu een vazalstaat van Frankrijk geworden. In 1806 verving Napoleon de Bataafse Republiek voor een monarchie en stichtte Napoleon het koninkrijk Holland. Op deze manier kon hij zijn broer Lodewijk Napoleon Bonaparte aan de macht helpen, deze werd nu de monarch van het koninkrijk Holland. Deze periode duurde echter maar komt omdat Holland in 1810 wordt ingelijfd bij Frankrijk.

De Republiek, een wereldmacht

Door de groeiende bevolking in Europa was er steeds meer voedsel nodig. Doordat de Republiek voor een groot deel een drassig en onbewerkbaar land was gingen Hollandse handelaren op zoek naar goedkoop graan. In het Oostzeegebied waren veel kleine afhankelijke boeren, die voor de adel daar produceren. Omdat daar veel grote landen liggen met een kleine bevolking was de graanprijs daar laag. Hollandse kooplieden haalden steeds meer graan uit het Oostzeegebied waardoor Holland bespaard werd van de dreigende voedseltekorten zoals bij de landen om ons heen. Doordat deze landen graantekorten hadden konden de Hollandse handelaren veel winst maken door hun geïmporteerde graan aan de noodlijdende landen te verkopen. Dit was het begin van Holland als wereldmacht. Omdat er genoeg voedsel was in de Republiek konden boeren exportgewassen gaan telen en hoefden er maar weinig mensen op het land te werken. Hierdoor ontstond er nijverheid en specialisatie in bepaalde onderdelen van het productieproces. De Hollandse kooplieden gingen steeds verder weg voor goederen en maakte steeds grotere winsten. Amsterdam werd het handelscentrum van Europa. Er kwam in Amsterdam een koopmansbeurs, waar alle prijzen van goederen te vinden waren en waar verhandeld werd. Er ontstond een wisselbank om overboekingen te kunnen doen en buitenlands geld in guldens om te kunnen wisselen. Handelaren investeerden in de aanleg van voorraden van bulkgoederen in zogenaamde stapelmarkten waardoor er ook in tijde van schaarste altijd voedsel en hout aanwezig was. De Republiek was decentraal geleide staat door een statenbond met hoofdzakelijk belang bij de handel waardoor er een snel en effectief beleid met betrekking tot de handel was. De republiek werd steeds rijker en ging zelfs producten uit Azië halen via de VOC.

Neergang van een wereldmacht

In 1672 werd de Republiek vanuit zee aangevallen door Engeland. Vanuit het oosten door de bisschoppen van Keulen en Munster en vanuit het zuiden door Frankrijk. De Raadspensionaris Johan de Witt en zijn broer Cornelis werden verantwoordelijk gehouden voor deze oorlogen, beide werden wreed ter dood gebracht. Voor Willem III was deze gebeurtenis het omslagpunt in zijn carrière. Hij sleepte de Republiek door de oorlog heen en kreeg het voor elkaar dat de gewesten hem als stadhouder aanstelde. Doordat hij alle vijanden van de Republiek had verslagen kwam hij aan de macht zonder dat hij deze geërfd had.

In het 1702 stierf Willem III zonder kinderen waardoor er een stadhouderloze periode aanbrak. De Republiek raakte in verval door inertie, corruptie en luiheid. Een structuur in het beleid van de staat was ver te zoeken. Steden begonnen voor het eerst in jaren te krimpen in plaats van te groeien. Er ontstond overal onrust en de roep om een sterke leider werd steeds harder in de vorm van het patriottisme. De nieuwe stadhouder Willem IV viel slecht bij de patriotten en verdween daardoor al snel uit beeld. Zijn opvolger Willem V viel zo mogelijk nog slechter bij de patriotten. Door deze onenigheden raakte de Republiek tot op het bot verdeeld en werd de staat kwetsbaarder en kwetsbaarder. In 1794 proberen de Fransen nogmaals de Republiek te veroveren, dit keer wel met succes. Het ooit zo machtige landje werd compleet onder de voet gelopen en zou pas twintig jaar later weer terugkeren als een klein koninkrijk.
© 2012 - 2020 Weeswijzer, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Antwerpen: Gouden Eeuw 1490-1530 eerste groeifaseDe ontwikkleing van de stad Antwerpen in de 16e Eeuw was grandioos. Na Parijs was Antwerpen de grootste stad ten noorden…
In oorlog en vreêIn oorlog en vreêNa de beroemde Gouden Eeuw zakte de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden langzaam weg als wereldmacht. Na de Franse…
Een draaiersjongen: in een blauw geruite kielEen draaiersjongen: in een blauw geruite kielVeel Oud-Hollandse liederen handelen over het roemruchte verleden van Nederland. Ze bezingen de helden, die een belangri…
Naar zee: Ferme jongens, stoere knapen!Naar zee: Ferme jongens, stoere knapen!Handel en zeevaart hebben de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën in de zeventiende eeuw groot gemaakt. Ook in de ja…

7's model van McKinseyHet 7's model van McKinsey is een model dat helpt om een organisatie te analyseren. Het model bestaat uit zeven factoren…
Piramide van MaslowAbraham Maslow was een van de bekendste vertegenwoordigers van de humanistische psychologie. Hij heeft een onderzoek ged…
Bronnen en referenties
  • Inleidingsfoto: Markusspiske, Pixabay
  • http://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/27002/zoveel-macht-voor-zo-n-klein-landje.html
  • http://www.geschiedenis.nl/index.php?go=home.showBericht&bericht_id=3327

Reageer op het artikel "De geschiedenis van Nederland"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Weeswijzer
Laatste update: 08-07-2019
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 3
Schrijf mee!