InfoNu.nl > Educatie en School > Diversen > Georkestreerde Onderwijsverslechteringen

Georkestreerde Onderwijsverslechteringen

In heel de wereld is het onderwijssysteem in de afgelopen 100 jaar enorm verslechterd. Deskundigen spreken van onderwijsvernieling in plaats van onderwijsvernieuwing. We zouden kunnen denken dat de oorzaak toeval is. Onkunde van politici wordt aangedragen als mogelijke reden. Dat is een onwaarschijnlijkheid die grenst aan onmogelijkheid. Wanneer politici zo dom zijn dat ze niet eens het onderwijs kunnen verbeteren, dienen ze onmiddelijk te stoppen met het besturen van een land.

Inhoudsopgave


Toeval of planning?

In elk land blijkt dat de verslechtering dezelfde oorzaak heeft: mislukte onderwijsvernieuwing. Als u denkt dat dit toeval is dan adviseer ik u een zelfstudie te doen in de waarschijnlijkheidsleer, een onderdeel van wiskunde. Blaise Pascal kan u vast op weg helpen met de boeken die hij schreef hierover.

Wereldwijde Onderwijsverslechtering

Wanneer onderwijsvernieuwingen altijd mislukken dan is er iets aan de hand wat boven de petten van onderwijzend personeel uitstijgt. Politici zijn slim genoeg om goede maatregelen te bedenken. Dat in het onderwijs wereldwijd slechts verslechterende maatregelen worden genomen heeft een reden. Natuurlijk mag je ook geloven in de incompetentie van politici en tomeloze verbeteringsdrang die zich keert in zijn tegendeel. Maar wanneer in alle westerse, vergelijkbare landen het onderwijssysteem massaal is verslechterd, dan komt dat doordat dit een wens is van bovenaf. Misschien is het niet de bedoeling dat we steeds slimmer worden omdat we dan geen autoriteiten meer nodig hebben. Zoals Henri Ford ooit zei: Wanneer iedereen het monetaire systeem begrijpt dan komt er een revolutie. Daarom wordt tijdens de economie-les net gedaan alsof economie heel moeilijk is om te begrijpen. Men verzint moeilijke, ondoorzichtige woorden om de jonge leerlingen te verwarren. In feite is het monetaire systeem heel eenvoudig: een privébank waarvan we de eigenaars niet kennen heeft het monopolie op geld uitgeven terwijl de staat garant staat. Kortom: enkele lieden kunnen onbeperkt geld drukken voor zichzelf en hun vrienden terwijl de bevolking wordt voorgeschoteld dat er een crisis is en iedereen moet bezuinigen. Nee, dit is niet kort door de bocht; het is de glasheldere waarheid.

Opzettelijk dommer maken

John D. Rockefeller is nog altijd de meest vermogendste man aller tijden. Hij heeft letterlijk geschreven dat mensen niet opgeleid moesten worden tot filosofen, docters en andere intelligente beroepen. Hij zat in een educatie comité dat als doel had: deliberately dumbing down the American people(opzettelijk het Amerikaanse volk dom maken). Zoals veel Europeanen vinden zijn Amerikaanse studenten een beetje dommer dan Europese. Dat komt door het waanzinnig slechte onderwijssysteem in Amerika. Je krijgt daar meer les in american football en honkbal dan in geschiedenis en taal. In Europa wordt het onderwijssysteem ook steeds slechter. In Nederland zal menig 60plusser zich herinneren dat men het vak hoofdrekenen had op school. Dat is in de jaren 60 afgeschaft. Tegenwoordig leer je op school lezen, schrijven en gehoorzaamheid. Je wordt geleerd dat je moet luisteren, met je armen over elkaar moet zitten en je moet je vinger omhoog steken als je naar de wc wilt. Verder zitten basisschoolleerlingen vooral te internetten en knutselen.

Kennisfragmentatie

Een manier om kennis, wijsheid en informatie te onthouden aan studenten is het fragmenteren van vakgebieden. Men leert in een universitaire studie als musicologie helemaal niets bijzonders. Musicologie zou een bijvak kunnen zijn voor mensen die aan het conservatorium studeren maar als hoofdvak is het een verzameling non-kennis waar je eigenlijk alleen leraar musicologie mee kunt worden. Een ander totaal overbodig vak is psychologie. Dat zou een onderdeel van filosofie kunnen zijn. Maar de filosofie is ook al gedegradeerd tot taalverwarring en moeilijkdoenerij. Psychologie en filosofie zijn bij uitstek mogelijkheden voor een menselijke geest om zich te evolueren tot een intelligent denkend en handelend wezen. Mensen kunnen door filosofische inzichten zelfkennis verkrijgen. Wie zelfkennis heeft, heeft mensenkennis. Maar de filosofie is afgesneden van de psychologie en beide vakgebieden worden heel wiskundig benaderd alsof de menselijke geest een computer is met input en output. Doordat de menselijke geest zelf niet evolueert zullen de bevindingen die filosofen en psychologen doen heel triviaal, doorzichtig en weinig verdiepend zijn. Een menselijke geest laat zich nu eenmaal niet weerspiegelen in een grafiek zoals men in de psychologie tracht. Een menselijke geest laat zich niet nabootsen via kunstmatige intelligentie zoals men in de filosofie tracht. Filosofie en psychologie zouden het best weer tot één vak gemaakt kunnen worden; de manier van voor alle onderwijsvernieuwingen.

Frans in groep 3

Politici en leraren hebben tegenwoordig het idee dat kennis heel fragmentarisch aan leerlingen moet worden overgedragen; je mag ze niet overvoeren. Dit heeft als ongewenst effect dat kinderen het vaak verboden wordt om ´te moeilijke´ boeken te lezen. Kinderen worden als dom beschouwd. Dat is niet altijd zo geweest. 300 Jaar terug was het heel normaal voor kinderen om met universitaire studies te beginnen op hun 12e. In hun 9e jaar leerden kinderen al buitenlandse talen. Dat is pedagogisch verantwoord want uit huidig onderzoek blijkt dat kinderen van onder de 10 een taal veel sneller leren dan van boven de 10 en dat de taalkennis het hele leven onthouden wordt. Kinderen hebben een flexibelere geest en leren spelenderwijs. Wanneer een kind op jonge leeftijd taalles krijgt dan kan het zelf als het 14 is Franse, Duitse en Engelse boeken lezen waardoor de lessen in die taal vrijwel overbodig worden aangezien je een taal zeer goed leert als je een boek leest. De Engelse les die onlangs met veel bombarie is ingevoerd in groep 7 van de lagere school is dus helemaal niet zo´n spectaculaire verbetering. Het is zelfs beter te beginnen met Engels, Frans, Duits en Spaans in groep 3 zodat de algemene ontwikkeling van kinderen weer vooruit gaat. In het huidige onderwijssysteem leer je wel Frans maar doe je daar in de praktijk niets mee omdat de kennis van Havo-leerlingen in het Frans nauwelijks toereikend is om een Frans boek te lezen. Met een studie Frans aan de universiteit kun je eigenlijk alleen leraar Frans worden. Zelfs leraren Frans zullen moeten toegeven dat je ´pas echt Frans leert als je in Frankrijk bent´ wat in feite het vak zelf ondermijnd. Mijn eigen ervaring is dat het tijdens de Franse les op de Havo streng verboden was om Frans te spreken, waarschijnlijk omdat de 4 jaar oudere lerares niet verstond wat ik zei. In tijden dat het onderwijs op hoger niveau stond was het verplicht om Frans te spreken tijdens de Franse les.

Keuzedwang en Vrijheidsberoving

Wanneer politici waarachtig onderwijsvernieuwing willen dan kunnen ze het beste terug gaan naar het systeem wat voor alle onderwijsverslechteringen is verlaten. Dit systeem hield in dat alle leerlingen veel vakken deden om op zoveel mogelijk terreinen ontwikkeld te zijn. Op de HBS, wat nu Havo en Atheneum is, hadden mensen 13 vakken in plaats van nu 6 op de Havo. Het gevolg van afstuderen in maar 6 vakken is dat je op je 14e al moet weten wat je later precies wilt gaan doen. Dat is mensen dwingen in een richting. De vrijheid van jonge mensen is afgenomen doordat ze maar in 6 vakken mogen afstuderen.

Bron: Ildar Sagdejev, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)Bron: Ildar Sagdejev, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Autodidactiek

Iedereen weet dat er mensen zijn die heel goed zijn in een vak zonder dat ze opleiding hebben gedaan. Zelfstudie is een krachtig instrument voor de ontwikkeling van de geest. Wie zelf een studie aanvangt is gemotiveerd. Zonder de leiding van autoriteiten baant de autodidactische student zich een weg naar het land van kennis en wijsheid. Dit wordt echter helemaal niet erkend door het bedrijfsleven. Mensen hebben per sé een papiertje nodig. Het feit dat zelfstudie maatschappelijk niet gewaardeerd wordt leidt ertoe dat mensen minder gemotiveerd raken om een zelfstudie te beginnen en leidt tot een verdere algemene trend van kennisvermindering.

Zoek de intrigant

Afgelopen maand werd er een onderzoek gepubliceerd waarin voor het eerst een ommekeer van een trend is te zien op onderwijsgebied. Jarenlang volgden kinderen een hogere opleiding dan hun ouders. Deze trend is nu gebroken. Dat is een gevolg van de jarenlange onderwijsverslechteringen. Het is de bedoeling van enkele machthebbers om mensen steeds dommer te maken. Ik beweer niet dat alle politici daaraan meewerken. Op het ministerie van Onderwijs werken mensen die dienstbaar zijn aan een andere regering dan de officiële; een wereldwijde schaduwregering die hun doelen gerealiseerd wilt zien. Een van die doelen is het mensen dommer maken. Onderwijsverbetering begint met het opsporen van deze intriganten van de samenleving.

Lees verder

© 2010 - 2019 Tom008, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Afkorting en vertaling ministeriesAfkorting en vertaling van alle ministeries in Nederland. Vertaald in zowel het Engels, Duits, Frans en Spaans. Tevens v…
Voor- en nadelen van tweetalig onderwijs op de basisschoolVoor- en nadelen van tweetalig onderwijs op de basisschoolSinds het schooljaar 2014/2015 mogen alle basisscholen 15% van de lestijd in het Engels, Frans of Duits geven. Daarnaast…
Eindexamen 2013: alle vakken, data en tijdstippenEindexamen 2013: alle vakken, data en tijdstippenOp 13 mei 2013 gaat het weer van start: dan bijten de eerste middelbare scholieren het spits af voor het eindexamen 2013…
Het belang van voor- en vroegschoolse educatieHet belang van voor- en vroegschoolse educatieIn situaties waar kinderen een verhoogd risico op een taalachterstand lopen, kunnen programma's voor voor- en vroegschoo…
Spaans, Duits, Engels & Frans journaal kijken, Waar kan dat?Spaans, Duits, Engels & Frans journaal kijken, Waar kan dat?Wanneer je het vak Frans, Duits, Engels of Spaans volgt op de middelbare school, en wanneer je hier moeite mee hebt, zou…
Bronnen en referenties
  • http://www.science.uva.nl/opencollege/DP-kladblok/Onzekerheid/31.html
  • http://engelseles.com/component/content/article/73.html
  • http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2010/Wisseling_van_de_wacht_generaties_in_Nederland
  • http://www.kennislink.nl/publicaties/hoe-leer-je-een-tweede-taal
  • http://www.nujij.nl/plasterk-zet-pvda-traditie-onderwijsvernieling.6521735.lynkx
  • http://www.beteronderwijsnederland.nl/node/5721
  • http://www.infowars.com/the-death-of-free-will/
  • http://opinie.volkskrant.nl/artikel/show/id/5038
  • Afbeelding bron 1: Ildar Sagdejev, Wikimedia Commons (CC BY-SA-3.0)

Reageer op het artikel "Georkestreerde Onderwijsverslechteringen"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Tom008
Laatste update: 07-05-2012
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Special: Complottheorieën
Bronnen en referenties: 9
Schrijf mee!