InfoNu.nl > Educatie en School > Diversen > V.M.B.O. Wat is dat? Verplichte vakken: Nederlands en Engels

V.M.B.O. Wat is dat? Verplichte vakken: Nederlands en Engels

V.M.B.O. Wat is dat? Verplichte vakken: Nederlands en Engels Op het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs komt 60 % van de twaalfjarigen terecht. Wat houdt die opleiding in? Wat kunnen de leerlingen na hun eindexamen? Hieronder een beknopte uitleg van de keuzes voor sectoren en leerwegen.

Algemeen

Elke leerling die op het V.M.B.O. terechtkomt, volgt een basisvorming van twee jaar. Daarin is een verplicht vakkenpakket opgenomen dat voor alle leerlingen het zelfde is. Aan het einde van het tweede leerjaar kiest de leerling een van de sectoren en zal worden geplaatst op een van de leerwegen.Bij elke leerweg en sector horen vakken waarin de leerling examen gaat doen. Gemeenschappelijke vakken zijn Nederlands, Engels, Maatschappijleer, gym en kunstvakken (zoals tekenen, dans en muziek). Leerwegondersteunend onderwijs wordt gegeven aan leerlingen met leer- of gedragsproblemen.

Verplichte vakken in elke sector: Nederlands en Engels.

Sectoren

Techniek

 1. Metaal en metalektro
 2. Technische installatie
 3. Bouwtechniek
 4. Mobiliteit
 5. Transport en Logistiek
 6. Grafimedia
 7. Voertuigentechniek
 8. Elektrotechniek
 9. Techniek breed
Voor Techniek zijn verplicht: wiskunde en natuur- en scheikunde.

Economie

 1. Economie
 2. Horeca, toerisme
 3. Voeding
Voor Economie zijn verplicht: economie en wiskunde of een vreemde taal.

Zorg

 1. Verzorging/zorg en welzijn
 2. Uiterlijke verzorging
 3. Sport, Dienstverlening of Veiligheid
Voor Zorg zijn verplicht: biologie en maatschappijleer of aardrijkskunde of geschiedenis of wiskunde

Groen (ook landbouw genoemd)

Voor landbouw zijn verplicht: wiskunde en biologie of natuur- en scheikunde.

Leerwegen

Theoretische leerweg

Deze richting lijkt op de vroegere MAVO (waarvan er overigens weer veel zelfstandig worden). Deze leerweg vormt het hoogste niveau van het V.M.B.O. en is niet gericht op een speciale beroepskeuze. De leerling doet examen in 6 algemene vakken: O.a. diverse talen, wiskunde en geschiedenis.

Gemengde leerweg

Het woord zegt wat het is: hiervoor kiezen leerlingen die willen leren maar zich ook willen voorbereiden op een beroep. Deze leerweg bestaat uit zowel theoretisch als praktisch onderwijs. De leerling doet examen in 5 algemene vakken en een beroepsgericht vak.

Kaderberoepsgerichte leerweg

De leerling doet kennis op door voornamelijk praktische vakken te volgen. In het derde jaar wordt een stage gelopen van twee weken, bij een bedrijf dat bij de beroepsgerichte leerweg hoort. Leerlingen doen examen in 4 algemene vakken en een beroepsgericht vak.

Basis-beroepsgerichte leerweg

Deze leerweg is vooral praktisch gericht, minder zwaar. Er wordt meer dan 12 uur praktijkonderwijs gegeven, bijvoorbeeld door een buitenschools leerwegtraject. De leerling doet examen in 4 algemene vakken en een beroepsgericht vak, minder uitgebreid.

LWOO

Leerweg ondersteunend onderwijs. Leerlingen die deze vorm van onderwijs volgen, worden extra begeleid, krijgen extra ondersteuning.

Na het V.M.B.O.:

Na het examen theoretische leerweg kan een leerling doorstromen naar het HAVO-onderwijs. Wel met verplichte vakken als wiskunde en Frans of Duits. Het vervolgonderwijs voor de overige leerwegen kan zijn : Een R.O.C. (regionaal opleidingscentrum), waarin de beroepsgerichte vakken worden vervolgd en gespecialiseerd.

Lees verder

© 2008 - 2020 Wilvdvleuten, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Na de basisschool: welke keuze middelbaar onderwijs is juistNa de basisschool: welke keuze middelbaar onderwijs is juistZodra kinderen groep 8 van het basisonderwijs hebben gevolgd, moeten ze naar de middelbare school. Dat betekent dat alle…
De verschillende leerwegen in het voortgezet onderwijsDe verschillende leerwegen in het voortgezet onderwijsNa de basisschool moet een leerling gaan kiezen naar welke middelbare school hij gaat. Een leerling gaat dan een van de…
Verschillende scholen in NederlandTegenwoordig zijn er veel verschillende scholen. De reguliere scholen zijn er volop, maar de traditionele vernieuwingssc…
Opleiding voor ambachtelijke beroepenAan ambachtelijke vakmensen is altijd behoefte, zelfs in slechte tijden. Ongeveer 12 procent van de totale beroepsbevolk…
De verschillende leerwegen van het voortgezet onderwijsDe verschillende leerwegen van het voortgezet onderwijsNederland heeft veel verschillende leerwegen op het voortgezet onderwijs. In totaal zijn er zes verschillende leerwegen…
Bronnen en referenties
 • O.a. Kennisnet

Reageer op het artikel "V.M.B.O. Wat is dat? Verplichte vakken: Nederlands en Engels"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reacties

Willemvd, 08-09-2014 21:54 #7
Ik zit nu in de derde leerjaar van kader en wil later graag havo of hbo gaan doen. Is het mogelijk om met kader 4 naar mavo 4 te gaan? Zoniet ga ik hoogstwaarschijnlijk naar 't mbo 3/4= Hoelang moet je mbo 3 doen om naar 4 tegaan? En van 4 naar HBO? Reactie infoteur, 09-09-2014
Hallo,
Op de site van stellingwerfcollege.nl wordt alles uitgelegd over de overstap naar 4 mavo en eventueel verder. Kijk er eens, dan weet je meer.
Groet, Wil

Betsy Boot, 21-01-2014 20:39 #6
Hallo,
Mijn zoon wil voor het staatsexamen mavo gaan. Welke vakken zijn gewenst?
Nederlands en Engels zijn verplicht begrijp ik. Maatschappijleer. En mag dan b.v. Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie?
Groetjes, Betsy Reactie infoteur, 22-01-2014
Hallo,
Er is een verplicht Algemeen deel: Nederlands, Engels, Maatschappijleer, lichamelijke opvoeding, en een keuze uit muziek, dans of drama.
Er is ook een sectordeel:
sector techniek: wiskunde en natuur- en scheikunde 1
zorg: biologie en keuzevakken
economie: economie en keuzevakken
landbouw: wiskunde en keuzevakken
Als laatste is er een zogenaamd vrij deel:
Of de leerling of het bevoegd gezag kan keuzevakken bepalen.

U kunt alles nalezen op Overheid.nl, wet op het voortgezet onderwijs.

Vriendelijke groet, Wil van der Vleuten

A. Kieboom, 24-05-2013 19:33 #5
Hallo,
In hoeveel vakken moet je examen doen op het VMBO-T?
6 vakken + maatschappijleer 1 of 5 vakken + maatschappijleer 1 Reactie infoteur, 26-05-2013
Zo eenvoudig is het niet.
Nederlands, Engels en Maatschappijleer zijn verplicht. Daarnaast hang het aantal en soort vakken af van de gekozen richting.
Techniek: wiskunde en nask-1. (natuur- en scheikunde).
Zorg : biologie en geschiedenis óf ardrijkskunde óf wiskunde.
Economie: economie, Frans óf Duits óf wiskunde.
Natuur: wiskunde, biologie of nask-2.
Dan is er nog een vrij deel van twee of drie gekozen vakken. De keuze kan gemaakt worden uit: Frans, Duits, geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, nask-1, nask-2, handvaardigheid, economie en wiskunde.

Ik hoop uw vraag voldoende beantwoord te hebben. Met vriendelijke groet, Wil van der Vleuten

Ik heb het nog even nagevraagd bij een bevriende directeur van het VMBO: 6 vakken plus maatschappijleer.
Groet, Wil

Jacky Peterson, 09-05-2012 22:08 #4
Goedemiddag,
Mijn zoon zit op technische school (E.P.B) arbeidsmarkt 3e niveau op Aruba, hij heeft een assistent onderhoudsmonteur diploma, en een assistent in de bouw diploma. Kan hij op de V.M.B.O gaan studeren, en als ja voor hoeveel jaren? En of nee waar zou hij dan kunnen gaan studeren? Bedankt alvast voor het informatie. Reactie infoteur, 10-05-2012
Mevrouw,
Ik ga dat voor u uitzoeken. Wel wil ik graag weten of hij op Aruba het V.M.B.O. wil gaan doen of in Nederland. Misschien is daar een verschil in. Dat zoek ik uit.
Groet, Wil van der Vleuten

M,jurman, 08-02-2012 17:38 #3
Goedemiddag,
Mijn dochter zit op 4de jaat VMBO in ede (groenhorst college) op kbl niveau. zij is laatste twee jaar bijzonder besloten om verder te studeren. Zijn er de mogelijkheden om door te gaan richting HAVO OF HBO en zoja, wat zijn de tussen stappen. Ik begreep van iemand dat ze verder 4 jaar opleiding moet doen met extra vakken om verder te gaan op HBO of HAVO. Ik hoop dat u me hiermee kunt helpen. Alvast bedankt voor uw reactie. Mvg, M.Jurman Reactie infoteur, 08-02-2012
Goedenavond,
Als je VMBO afrondt, kun je slechts met TL naar de HAVO. Met KBL kan uw dochter naar een MBO middenkader- of vakopleiding. Als ze op het VMBO de overstap kan maken naar TL is daarna HAVO mogelijk. Of die overstap mogelijk is, is afhankelijk van haar cijfers en van de goedwillendheid van de school. Haar motivatie zal zeker een rol spelen. Na HAVO natuurlijk HBO. Maar na MBO kan ze ook naar het HBO. Dan moet ze wel MBO niveau 4 doen.
Het duurt dus inderdaad enkele jaren, maar het is de moeite waard.

Wilvdvleuten (infoteur), 19-10-2008 12:34 #2
Ja, in elke "richting", dus ook basisberoeps, kan een leerling zijn eigen leerweg kiezen.

Els Poser, 01-10-2008 17:09 #1
Kun je in alle leerwegen voor alle sectoren kiezen? Bijvoorbeeld: Kan een leerling in de basis-beroepsgerichte leerweg kiezen voor de sector zorg-en welzijn?

Infoteur: Wilvdvleuten
Laatste update: 18-01-2014
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 1
Reacties: 7
Schrijf mee!