InfoNu.nl > Educatie en School > Diversen > Eindtoets 2017; ROUTE 8

Eindtoets 2017; ROUTE 8

Eindtoets 2017; ROUTE 8 ROUTE 8 is één van de toetsen die is toegelaten als eindtoets 2017 voor de leerlingen van groep 8 in het schooljaar 2016/2017. Waarom een eindtoets? Waaruit bestaat de eindtoets ROUTE 8? Hoe kan je je kind het beste voorbereiden op deze toets en wat als de uitslag van de eindtoets ROUTE 8 afwijkt van het schooladvies?

Waarom een eindtoets?

Basisscholen in Nederland zijn verplicht hun leerlingen in groep 8 een eindtoets af te nemen. Deze eindtoets is onafhankelijk en objectief. Over het algemeen komen de resultaten van de eindtoets en het eerder gegeven advies van een leerkracht voor het best passende vervolgonderwijs van een kind overeen.
De resultaten van de eindtoets worden door de Inspectie van Onderwijs ook gebruikt om te kijken of de opbrengsten van de school volgens verwachting zijn. Dit nemen zij mee in het totaaloordeel over de school.

ROUTE 8

ROUTE 8 is één van de toetsen die zijn goedgekeurd door het ministerie als eindtoets voor 2016. De andere toetsen zijn;
 • De centrale eindtoets (ook wel de Cito toets genoemd)
 • IEP

ROUTE 8 is een digitale en adaptieve eindtoets. Digitaal betekent dat de toets wordt afgenomen via de computer. Adaptief betekent dat de vragen worden aangepast aan het niveau van het kind. Goed beantwoorde vragen leiden tot moeilijkere vragen en fout beantwoorde vragen leiden tot makkelijker vragen. Op deze manier kost de toets minder tijd en is minder belastend voor de leerlingen (geen vragen die veel te makkelijk zijn en geen vragen die niet te beantwoorden zijn voor de desbetreffende leerling). Ieder kind maakt dus een andere toets (volgt zijn eigen route)

Wie heeft ROUTE 8 ontwikkeld?

ROUTE 8 is ontwikkeld door A-VISION, een test- en opleidingscentrum in Apeldoorn.

Uit welke onderdelen bestaat de eindtoets ROUTE 8?

De eindtoets ROUTE 8 bestaat uit de onderdelen taal en rekenen en optioneel kan een basisschool kiezen om ook het onderdeel functioneren af te nemen.

Het onderdeel taal bestaat uit;

 • Luistervaardigheid; gesproken teksten met vragen
 • Leesvaardigheid; teksten met vragen
 • Taalverzorging; spelling, werkwoorden, niet-werkwoorden en interpunctie
 • Woordenschat; syntactische kennis (synonieme zinnen en uitdrukkingen) en semantische kennis (woordbetekenis en woorden met gelijke woordbetekenis)
 • Begrippenlijst; zinsontleding, woord benoemen

Het onderdeel rekenen bestaat uit:

 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden

Het optionele onderdeel functioneren bestaat uit:

 • Werkhouding; hoe ziet een kind zichzelf qua leervermogen, prestatiegerichtheid, concentratievermogen en oriëntatie vermogen.
 • Zelfconcept; hoe beoordeelt een kind zichzelf op openhartigheid, sociabiliteit, eigenwaarde en stabiliteit
 • In dit onderdeel gaat het niet over goed of fout maar over de mening van de leerling zelf. Het gaat over zijn/haar persoonlijk functioneren

Wanneer is de eindtoets ROUTE 8?

De eindtoets ROUTE 8 wordt in de tweede helft van april 2017 gehouden.De scholen kunnen zelf het tijdstip van afname kiezen.

Hoe lang duurt de eindtoets ROUTE 8?

Eindtoets ROUTE 8 duurt één dagdeel (2 á 3 lesuren).

Hoe kan je je kind voorbereiden op de eindtoets ROUTE 8?

Als het goed is, is je kind door de school voldoende voorbereid voor de eindtoets van ROUTE 8. Zij laten vooraf een instructievideo zien waarin de digitale cartoonassistenten Bella en Bink uitleggen hoe de toets doorlopen moet worden.
Bij de toets zelf krijgen de kinderen een A4 met inloggegevens. Dit papier mogen zij ook als kladpapier gebruiken. Een tafelkaart of rekenmachine mogen niet gebruikt worden bij de toets.

Uitslag Route 8 (2017)

Na het maken van de eindtoets ROUTE 8 door het kind gaan de medewerkers van ROUTE 8 aan de slag om de resultaten zo spoedig mogelijk te verwerken in een rapportage. Deze rapportage wordt naar de school gestuurd. De scores in dit rapport lopen uit één van 100 tot 300. Achter de behaalde score is ook te lezen of het gewenste niveau (niveau 1F) van het desbetreffende onderdeel voor het voortgezet onderwijs in het algemeen is behaald.
Ook is in de rapportage te zien wat een kind gemiddeld scoort op het gebied van rekenen en taal. Onderaan staat de gemiddelde score van taal en rekenen samen, de zogenaamde standaardscore en het daarbij behorende advies.

Welk schooltype hoort bij welke score?

Behaalde score
Schooltype
100-140 169-190 VMB
141-168 VMBO-BB (Basisberoepsgerichte leerweg, BBL)
169-190VMBO-K (Kaderberoepsgerichte leerweg, KBL)
191-210VMBO-TL (Theoretisch gerichte leerweg, TL)
211-234Havo
235-300Vwo

Uitslag van de optionele toets functioneren

Dit onderdeel bestond uit werkhouding en zelfconcept.
 • Werkhouding; Een hogere uitslag (boven de 200) geeft aan dat een kind gemotiveerd is om het goed te doen op school. Een lagere uitslag (onder de 200) geeft aan dat een kind misschien meer moeite heeft met leren of minder gemotiveerd is om goede resultaten te behalen.
 • Zelfconcept; Een hogere score (boven de 200) geeft aan dat een leerling een positief beeld heeft van zichzelf. Een lagere score (onder de 200) geeft aan dat een kind vaker twijfelt aan zichzelf en zijn/haar mogelijkheden.

Wat als de uitslag in de rapportage van ROUTE 8 afwijkt van het schooladvies?

Eerder in het schooljaar hebben de leerkrachten al een advies gegeven voor het type vervolgonderwijs dat volgens hen het beste bij een kind past. Als de uitslag van de eindtoets ROUTE 8 hoger uitvalt dan het eerder gegeven schooladvies dan kan dit eventueel na overleg tussen ouders en leerkracht worden aangepast. Als de uitslag van de toets lager uitvalt dan het eerder gegeven advies door de leerkracht gebeurt er niets.

Lees verder

© 2014 - 2019 Opgroeien, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Uitslag Cito toets 2019 (de centrale eindtoets 2019)Uitslag Cito toets 2019 (de centrale eindtoets 2019)De uitslag van de Cito eindtoets 2019 (de centrale eindtoets 2019) is bekend. De gemiddelde uitslag van de Cito eindtoet…
Europese Autoroutes - Groot-BrittanniëEuropese Autoroutes - Groot-BrittanniëEuropa kent ontelbaar veel mooie plekjes. Met een uitgestippelde (auto-)route kom je langs al deze plekjes. In dit artik…
Kritiek op de Cito toets (Cito eindtoets en entreetoets)Kritiek op de Cito toets (Cito eindtoets en entreetoets)In het verleden werd de Cito toets (ook wel Cito eindtoets genoemd) steeds meer gezien als een soort eindexamen voor de…
Voorbereiden en datum Citotoets 2019 (Cito Eindtoets 2019)Voorbereiden en datum Citotoets 2019 (Cito Eindtoets 2019)Ook in het schooljaar 2018/2019 is weer een flink deel van de leerlingen van groep 8 bezig met voorbereiden op de Citoto…
Fietsrouteplanner; welke is het best?Fietsrouteplanner; welke is het best?Met een fietsrouteplanner kun je tegenwoordig werkelijk alle kanten op. Je kunt een fietsrouteplanner gebruiken om van A…
Bronnen en referenties
 • Nieuwsbrief Primair Onderwijs 13 november 2013
 • www.route8.nl
 • www.a-vision.nu
 • ‘De eindtoets 2015’ door Avdplas (www.infonu.nl)
 • 'Cito-rivalen winnen terrein' (Trouw, 23 maart 2016)

Reageer op het artikel "Eindtoets 2017; ROUTE 8"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Opgroeien
Laatste update: 06-02-2017
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Special: Toetsen basisschool
Bronnen en referenties: 5
Schrijf mee!