InfoNu.nl > Educatie en School > Diversen > De Cito-toets 2015: Uitslag, data en informatie

De Cito-toets 2015: Uitslag, data en informatie

De Cito-toets 2015: Uitslag, data en informatie In april 2015 is het dan eindelijk zover. Dan wordt voor de eerste keer de Cito-toets nieuwe stijl afgenomen. Grootste verandering is dat de toets later in het jaar gehouden wordt. Een andere verandering is dat een centrale eindtoets voor alle scholen verplicht wordt. Lees hier meer over de nieuwe Cito-toets, de toetsdata en de uitslagen.

De nieuwe centrale eindtoets

Vanaf 2015 verandert de overgangsprocedure van de basisschool naar de middelbare school. Werd de Cito-toets vroeger in februari afgenomen, nu verschuift de toets naar een moment later in het jaar. De toets is bedoeld om het kennisniveau van de leerling te bepalen. Maar hij kan ook gebruikt worden als second opinion. Haalt een leerling een score die hoger is dan op basis van het schooladvies verwacht wordt, dan wordt dit advies heroverwogen en zo nodig bijgesteld.

Ook wordt vanaf nu een eindtoets verplicht voor alle scholen. Voorheen was dit nog niet verplicht, al nam de overgrote meerderheid van de scholen wel een eindtoets af. Ook het speciaal onderwijs zal op den duur verplicht worden een eindtoets af te nemen. Nu is deelname aan deze toets voor speciale scholen nog op vrijwillige basis. De school is verplicht om alle leerlingen uit groep acht mee te laten doen aan de toets. Ouders kunnen dus niet eisen dat hun kind niet hoeft mee te doen.

Hoewel het afnemen van een toets verplicht is, mag de school zelf wel invullen welke toets wordt afgenomen, mits deze toets aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. Een onafhankelijke commissie zal kijken of dit het geval is. Geeft deze commissie een positief oordeel over de voorgestelde eindtoets, dan mogen scholen ook deze toets gaan gebruiken.

Data en uitslag eindtoets

De eindtoets zal rond maandag 20 april (week 17) worden afgenomen. Er zal gedurende drie dagen getoetst worden. Voor leerlingen die de toets niet konden maken zal er een tweede afnamemoment zijn. De uitslag van de Cito-toets kan direct na de meivakantie verwacht worden. De meivakantie valt in 2015 in week 19 (van 2 tot en met 10 mei). Dit geldt voor alle regio's in Nederland. De uitslag wordt dus in week 20 bekend gemaakt. De verwachting is dat dit voldoende tijd geeft om ook leerlingen met een bijgesteld schooladvies op een passende middelbare school te plaatsen.

De toets

In de nieuwe versie van de Cito-toets worden twee onderdelen getoetst: taal en rekenen. Scholen kunnen er voor kiezen om naast taal en rekenen, ook nog het onderdeel wereldoriëntatie af te nemen. Net als in het voorgaande jaren zijn twee versies voor de toets beschikbaar: Eindtoets basis en Eindtoets Niveau. Het overgrote deel van de leerlingen maakt de basisversie. De kinderen waarvan verwacht worden dat ze naar de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van vmbo gaan, maken de eindtoets Niveau. Het idee is dat een toets op eigen niveau betrouwbaarder is. Voor wereldoriëntatie is rekenen maar één versie beschikbaar. Als de school ervoor kiest om ook wereldoriëntatie te toetsen, zullen alle leerlingen dus dezelfde toets maken.

Op termijn is het de bedoeling dat de twee verschillende versies worden vervangen door een zogenaamde adaptieve toets. Dit is een toets die op de computer gemaakt wordt, en die zich automatisch aanpast aan het niveau van de leerling. Door deze ontwikkeling kunnen alle leerlingen op hun eigen niveau deelnemen aan dezelfde toets.

Aangepaste versies voor kinderen met een visuele handicap en dyslexie

Net als in voorgaande jaren zullen er ook in 2015 aangepaste toetsen beschikbaar zijn, voor kinderen met dyslexie en kinderen met een visuele handicap. Voor kinderen met dyslexie is er een versie met grotere letters beschikbaar. Kinderen met een visuele handicap kunnen gebruik maken van een brailleversie.

Wie gaat de toets ontwikkelen?

De nieuwe centrale eindtoets valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Toetsen en Examens (CvTE). Het Cito zal de opgaven ontwikkelen in samenwerking met het CvTE, en mensen uit het basisonderwijs zelf.

Lees verder

© 2014 - 2019 Carpeventum, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
De centrale eindtoets 2017 (de Cito Eindtoets 2017)De centrale eindtoets 2017 (de Cito Eindtoets 2017)De overheid stelt de centrale eindtoets (voorheen de Cito Eindtoets) ook in 2017 aan alle scholen ter beschikking. Met i…
Centrale eindtoets basisonderwijsCentrale eindtoets basisonderwijsVanaf april 2015 zullen alle basisscholen van Nederland een centrale eindtoets af moeten nemen bij de leerlingen uit gro…
De eindtoets 2018 voor alle leerlingen van groep 8De eindtoets 2018 voor alle leerlingen van groep 8Ook in 2018 zal de eindtoets door alle leerlingen van groep 8 worden gemaakt. Vanaf het schooljaar 2014-2015 is de eindt…
Uitslag Cito toets 2018 (de centrale eindtoets 2018)Uitslag Cito toets 2018 (de centrale eindtoets 2018)De uitslag van de Cito eindtoets 2018 (de centrale eindtoets 2018) is bekend. De gemiddelde uitslag van de Cito eindtoet…
Kritiek op de Cito toets (Cito eindtoets en entreetoets)Kritiek op de Cito toets (Cito eindtoets en entreetoets)In het verleden werd de Cito toets (ook wel Cito eindtoets genoemd) steeds meer gezien als een soort eindexamen voor de…
Bronnen en referenties
  • https://abonneren.rijksoverheid.nl/article/primair-onderwijs/nieuwsbrief-primair-onderwijs-nummer-83/eindtoets-basisonderwijs/2147/22639?mode=html_mail
  • http://www.schoolvakanties-nederland.nl/meivakantie-2015.html
  • https://www.cve.nl/item/centrale_eindtoets_primair
  • http://www.cito.nl/Onderwijs/Primair%20onderwijs/eindtoets_basisonderwijs/eindtoets_basis_niveau.aspx
  • http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-de-verplichte-eindtoets-primair-onderwijs.html

Reageer op het artikel "De Cito-toets 2015: Uitslag, data en informatie"

Plaats een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Reactie

C. E., 16-04-2015 00:25 #1
Kunnen scholen entreetoetsen van een jaar geleden gebruiken? Of worden er ieder jaar nieuwe entreetoetsen geproduceerd?

Infoteur: Carpeventum
Laatste update: 13-03-2014
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Special: Toetsen
Bronnen en referenties: 5
Reacties: 1
Schrijf mee!