Studeren: wat gaat er veranderen in het nieuwe jaar?

Studeren: wat gaat er veranderen in het nieuwe jaar? Wie in 2014 gaat studeren merkt nog niet veel van de wijzigingen in het onderwijsbeleid. Ga je vanaf 2015 studeren dan verandert er ineens heel veel. Voor veel mensen die overwegen om er tussen hun middelbare school en de universiteit even tussenuit te gaan kan dit een reden te zijn om de vervolgstudie toch meteen op te pakken. Je vind hier ook een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in 2013, toen er voor studenten ook veel veranderde.

Met welke wijzigingen krijgen studenten in 2015 te maken?

Voor jongeren die in 2015 gaan studeren veranderen veel zaken ten opzicht van het jaar ervoor. De belangrijkste wijzigen vinden plaats op de gebieden:
 • Studievoorschot
 • Aflossen van de studieschuld
 • Compensatie voor studenten met een handicap of chronische ziekte
 • Gebruik van de OV-jaarkaart
 • Budget voor bijscholing

Studievoorschot

Vanaf 2015 wordt een sociaal leenstelsel ingevoerd. Dit houdt in dat je de basisbeurs niet meer krijgt zoals dat voorheen het geval was. Het bedrag dat vroeger een beurs was en werd kwijtgescholden als je binnen tien jaar je diploma haalde moet je nu volledig gaan lenen. Dit maakt een studie 12.000 tot 15.000 euro duurder. Wel kun je tegen een gunstig rentetarief geld lenen via DUO om je studie te bekostigen. Dit heet het studievoorschot.

Verdienen je ouders minder van 46.000 euro per jaar of ken je een van je ouders niet waardoor hij of zij niet kan bijdragen aan je studiekosten, dan blijft je recht houden op een stukje beurs. Deze kan oplopen tot 365 euro per maand als je ouders minder dan 30.000 euro per jaar verdienen.

Aflossen van de studieschuld

Er verandert veel op het gebied van het terugbetalen of aflossen van je studie. Voorheen kreeg je hier 15 jaar de tijd voor. Je kon daarom je openstaande schuld delen door 180 maanden om je maandbedrag uit te rekenen. Deze termijn van 15 jaar wordt nu verruimd naar 35 jaar en zorgt dus voor een lager maandbedrag. Het bedrag dat je per maand betaalt mag bovendien nooit meer zijn dan 4% van je inkomen. Zou je dus bijvoorbeeld op basis van de hoogte van je schuld maandelijks 150 euro moeten aflossen maar verdien je maar 1500 euro in de maand, dan wordt je aflossen bijgesteld naar 60 euro per maand. Verdien je minder dan het minimumloon (bijvoorbeeld doordat je werkloos bent of maar gedeeltelijk werkt) dan hoef je op dat moment niet terug te betalen. In een dure periode kun je bovendien zogeheten 'aflossingsvrije jokerjaren' inzetten. Je betaalt dan tijdelijk niets. De rente blijft dan wel doorlopen.

Compensatie voor studenten met een handicap of chronische ziekte

Voorheen was het zo dat als je leed aan een handicap of chronische ziekte en je als gevolg daarvan studievertraging opliep, je een jaar extra basisbeurs kon krijgen. Omdat de basisbeurs wordt afgeschaft komt er nu een regeling waarbij na het behalen van je diploma 1200 op je schuld in mindering wordt gebracht.

Gebruik van de OV-jaarkaart

Goed nieuws voor mbo-studenten. Waar je eerst pas gebruik kon gaan maken van een OV-jaarkaart vanaf je 18e, kan dat nu al eerder. Vanaf 2017 hoef je geen 18 meer te zijn om gratis te reizen. Er wordt nog wel nagedacht over een plan om het reizen in de spits te ontmoedigen.

Budget voor bijscholing

In het kader van 'een leven lang leren' komt er per afgestudeerde een budget van 2000 euro vrij die kan worden ingezet voor geaccrediteerde bijscholing. Dit kun je tussen de 5 en 10 jaar na je afstuderen inzetten.

Met welke wijzigingen kregen studenten in 2013 te maken?

Door een combinatie van maatregelen die te lezen zijn in het regeerakkoord tussen PvdA en VVD en maatregelen die al eerder aangekondigd waren veranderde er een hoop voor wie in 2013 ging beginnen met studeren en vaak ook voor mensen die al met hun studie bezig waren. De belangrijkste wijzigingen worden hier doorgenomen, te weten:
 • Langstudeerdersboete
 • Prestatiebeurs wordt sociaal leenstelsel
 • Afschaffen van de OV-jaarkaart voor studenten
 • Selectie aan de poort

Langstudeerdersboete

De langstudeerdersboete was lang de nachtmerrie van iedere student die tijdens zijn studententijd meer wilde doen dan in de boeken zitten. Een bestuursjaar of een buitenlandse stage leek te worden gereserveerd voor studenten met rijke ouders, maar voor hij echt is ingevoerd is hij ook al weer afgeschaft. Doe je langer dan vier jaar over je bachelor of twee jaar over je master dan is er niets aan hand. Je zult hier geen boete meer voor krijgen zoals eerder wel het geval leek. Wel zijn universiteiten gewaarschuwd want het blijft de bedoeling dat studenten zo snel mogelijk afstuderen zodat de universiteit de maximale subsidie blijft behouden. Je zult daarom als student gaan merken dat een aantal regels strenger worden. Zo zal er in 2013 meer gebruik gemaakt gaan worden van het bindend studieadvies (BSA), zijn er universiteiten die er beter op gaan letten dat je een goed vakkenpakket krijgt en op sommige universiteiten merk je al dat de tentamens voor eerstejaars van alfastudies moeilijker worden zodat er eerder een schifting plaats zal vinden en de mindere studenten eerder zullen besluiten om bijvoorbeeld over te stappen naar het HBO.

Prestatiebeurs wordt sociaal leenstelsel...maar nu nog niet

Twijfel je erover om een 'gap year' te nemen en een jaar te gaan reizen voor je aan je studie begint? Het is nog mogelijk! Als je in 2013 gaat studeren dan val je nog onder de oude regeling, evenals in 2014. Je krijgt dit jaar en het jaar hierna nog een prestatiebeurs. Wanneer je binnen tien jaar je diploma haalt dan hoef je deze beurs niet terug te betalen. Start je pas in 2015 met studeren dan val je onder de nieuwe regeling en gaat er een sociaal leenstelsel gelden. Dit zal betekenen dat de overheid veel minder bijdraagt aan de kosten die jij als student hebt. Het geld dat je van DUO ontvangt is niet langer een potentiële gift: alles wat te leent moet je uiteindelijk terugbetalen.

De details van het sociaal leenstelsel moeten nog helemaal worden uitgewerkt, maar dat het er gaat komen is een feit. In juni 2013 werd wel bekend gemaakt dat de invoering ervan is uitgesteld van 2014 naar 2015. Het systeem gaat op die manier meer lijken op dat in Amerika. Wie niet het geld heeft om zijn studie volledig te bekostigen kan hiervoor een lening afsluiten, maar deze moet je uiteindelijk wel volledig zelf terugbetalen. In het regeerakkoord is wel opgenomen dat de aanvullende beurs buiten dit leenstelsel zal vallen. De aanvullende beurs is er voor studenten met minder draagkrachtige ouders die in mindere mate in staat zijn bij te dragen aan de studiekosten van hun kinderen. Is het salaris van je ouders beneden-modaal dan krijg je mee beurs en deze hoef je waarschijnlijk niet (volledig) terug te betalen.

Afschaffen van de OV-jaarkaart voor studenten

De OV-jaarkaart is sinds jaar en dag een begrip. Wanneer je studeert kun je gratis reizen met het openbaar vervoer. Je kunt er zelf voor kiezen of je deze geldig wil maken voor het weekend of doordeweeks, op de overige dagen reis je dan met 40% korting. Volgens het regeerakkoord van PvdA en VVD is het de bedoeling dat de kaart vanaf 2015 voor iedereen een kortingskaart wordt. De vervoerskosten die je extra maakt gaan dan onder het sociaal leenstelsel vallen. Het is de verwachting dat dit voor iedereen gaat gelden. Het is dus niet zo dat wanneer je in 2013 begint met studeren je blijft vallen onder de regeling zoals die dan geldt.

Heb je al een bachelor afgerond en denk je nog na over het volgen van een master, bedenk dan wel dat het goedkoper is om daar snel mee te beginnen. Ga je pas in 2015 beginnen met je master dan zul je je reiskosten voor een groot deel zelf moeten gaan betalen. Heb je dus nog OV-recht over dan kun je maar beter zo snel mogelijk verzilveren.

Selectie aan de poort

Ga je naar een University College dan moet je een selectieproces doorlopen, dit was al langer het geval. In recente jaren is veel gesproken over het invoeren van selectie aan de poort bij reguliere opleidingen. Dat houdt in dat wanneer je een opleiding wilt gaan volgen, je eerst een gesprek moet aangaan met een studieadviseur of iemand anders die aan de opleiding verbonden is. Word je niet geschikt geacht voor de opleiding dan kan een negatief advies worden afgegeven. In 2012 is ook veel gespeculeerd over het afschaffen van de numerus fixus voor opleidingen als geneeskunde. Dat zou betekenen dat je niet langer hoeft te loten wanneer je geneeskunde wilt gaan studeren. Selectie aan de poort blijft volgens het regeerakkoord toegestaan voor University colleges, studies waar het aantal aanmeldingen het aantal opleidingsplaatsen overstijgt en voor opleidingen met bijzondere toelatingseisen, zoals in de kunsten. In dat opzicht verandert er dus vanuit de wetgever weinig.

Vanaf 2013 gaat de Universiteit Utrecht studenten als het ware screenen. Wil je aan de UU studeren dan moet je je laten testen op geschiktheid voor de studie van keuze. Word je op basis van die test geschikt geacht en heb je een goede motivatie kunnen overbrengen, dan krijg je een positief advies. Krijg je een negatief advies dan betekent dit niet dat de universiteit je kan weigeren. Het blijft een advies, maar de toon is wel gezet. De universiteit wil relatief meer excellente studenten en wanneer je motivatie of basisvaardigheden niet in orde zijn dan ziet de universiteit je liever gaan dan komen.

Overige wijzigingen

Dan zijn er nog een aantal andere wijzigen die niet heel duidelijk zijn uitgewerkt in het regeerakkoord maar waarvan wel werk gemaakt gaat worden. Het gaat dan om:
 • Strengere eisen aan de kwaliteit van lerarenopleidingen. Het zal waarschijnlijk moeilijker worden om je lesbevoegdheid te halen.
 • Het schrappen van opleidingen die niet voldoende studenten trekken. Utrecht heeft bijvoorbeeld al te maken gehad met het schrappen van de opleidingen fiscaal recht, Portugees en Latijns-Amerika studies. Het is de bedoeling dat het gat dat ontstaat wordt opgevuld door universiteiten met meer specialisatie in die richting, in het geval van talen bijvoorbeeld Leiden. Ook andere universiteiten zullen meer gaan kijken naar waar ze opleidingen die onvoldoende opleveren kunnen opheffen om zo kosten te besparen.
 • Voor het compenseren van onbedoelde effecten van het vrijgeven van het collegegeld voor een tweede studie is 20 miljoen beschikbaar. Dit betekent dus ook dat instellingscollegegeld niet wordt afgeschaft. Velen gissen naar de betekenis van deze zin. Een mogelijke verklaring is dat dit een potje is voor studies waarbij een tweede opleiding noodzakelijk is zoals bijvoorbeeld bij tandheelkunde. Ook kan het zijn dat dit gezien moet worden als bekostiging voor de gevolgen van de administratieve trucs die studenten uithalen om hun tweede studie toch voor het lage collegegeldtarief te gaan doen en om zo de begroting weer kloppend te maken.
© 2012 - 2020 Dessal, het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van dit artikel ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Gerelateerde artikelen
Sociaal leenstelsel 2014 - 2015Sociaal leenstelsel 2014 - 2015Het sociaal leenstelsel voor het hoger onderwijs (niet MBO) komt er in 2014 aldus PvdA en de VVD in het regeerakkoord, m…
Bedragen studiefinanciering studiejaar 2020Bedragen studiefinanciering studiejaar 2020Ook In het studiejaar 2020 leent u voor uw studie in het hbo en wo volgens het leenstelsel met studievoorschot. Wat is d…
Studeren aan de universiteit, zonder kennis van universiteitStuderen aan de universiteit, zonder kennis van universiteitStuderen aan een universiteit is nog steeds niet voor iedereen weggelegd. In bepaalde families is het traditie om te stu…
Doelgericht studeren: voorbereidenDoelgericht studeren: voorbereidenExamen? Tentamen? Studeren? Welke manier van studeren verbetert de studie resultaten? Welke manier van studeren verbeter…

Een baan als leraar in het voortgezet onderwijs?Een baan als leraar in het voortgezet onderwijs?Over werken als docent in het voortgezet onderwijs hebben velen zo hun gedachten. Zo wordt er vaak gedacht dat een docen…
Tips voor een goede organisatie van een schoolkampTips voor een goede organisatie van een schoolkampVoor de meeste kinderen is het hoogtepunt van de basisschoolperiode het schoolkamp in groep 8. Voor het slagen van zo'n…
Bronnen en referenties
 • http://www.scribd.com/fullscreen/111454263?access_key=key-240lyzbw9uhqgm92bjeb
 • http://www.duic.nl/nieuws/25328/selectie-aan-de-poort-bij-universiteit-utrecht/

Reageer op het artikel "Studeren: wat gaat er veranderen in het nieuwe jaar?"

Plaats als eerste een reactie, vraag of opmerking bij dit artikel. Reacties moeten voldoen aan de huisregels van InfoNu.
Meld mij aan voor de tweewekelijkse InfoNu nieuwsbrief
Ik ga akkoord met de privacyverklaring en ben bekend met de inhoud hiervan
Infoteur: Dessal
Laatste update: 29-05-2014
Rubriek: Educatie en School
Subrubriek: Diversen
Bronnen en referenties: 2
Schrijf mee!